Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zondag 31 mei 2009

Bloeiverlating bevorderen bij braambessen


Opvallende witroze bloemen.

Talrijke onrijpe braambessen. Braambessen kunnen een zeer hoge productie geven en verdragen zelfs iets nattere gronden.

Braambessen (Rubus fruticosus) bloeien meestal vanaf einde mei tot einde juli. De vruchten rijpen dan vanaf half augustus tot half oktober, afhankelijk van het ras. Indien u geen rijpe vruchten wil in augustus, maar een iets grotere oogst in september dan kan u een "speciale zomersnoei" doen.
Snoei in mei de bloeiende twijgen terug tot op ca 10 cm vanaf de hoofdtak (ca 3-4 bladeren).
De overblijvende knoppen lopen later uit en geven bloemen die ca 2 weken later bloeien.
Hiermee kan men de oogst verschillende weken verlaten. (Van midden augustus naar begin september).
Meer lezen over de teelt en snoei van braambessen.

zaterdag 30 mei 2009

Opvallende bloemen bij kiwibessen (Actinidia arguta)


'Weima' is een mannelijke bestuiver met opvallende stuifmeeldraden. Dit ras geeft zelf geen vruchten maar dient als bestuiver van vrouwelijke kiwibessen of als bestuiver van 'Issai', welke dan iets dikkere bessen met pitten zal geven.
Hommels en bijen zorgen voor de overdracht van stuifmeel naar de stampers van de vrouwelijke bloemen.
'Jumbo' is een vrouwelijke kiwibes die moet bestoven worden met stuifmeel van een mannelijke kiwibes. Dit ras zou de grootste kiwibessen geven. De bloemen zijn erg aantrekkelijk.


Nog gesloten bloemknoppen van 'Issai'


'Issai' is een eenhuizige zelfbestuiver die ook (kleinere) vruchten geeft. De bloei is meestal later dan bij de gewone vrouwelijke rassen, waardoor de eerste bloemen soms niet bestoven worden. 'Issai' geeft snel veel bloemen en vruchtjes. (Foto: 'Issai' in een grote emmer met talrijke bloemknoppen)


De eerste bloempjes van de zelfbestuivende 'Issai' waren pas op 31 mei 09 geopend. De stijlen (vrouwelijk deel) zijn wit en zitten in het midden. De stuifmeeldraden (mannelijke delen) zijn bruin en zitten aan de buitenkant van de bloem

Opvallende witte bloemen bij de kiwibessen. Kruisbestuiving is meestal nodig!
De meeste kiwibessen zijn tweehuizig (Mannelijke en vrouwelijke bloemen op afzonderlijke planten).
In 2009 bloeien 'Jumbo' en 'Weima' reeds op 29 mei.
Meer lezen over de verzorging van kiwi's en kiwibessen.

vrijdag 29 mei 2009

Bladvergeling bij druiven (Bladchlorose)


Kaliumgebrek op druiven (Vitis vinifera)


Magnesiumgebrek op druiven


Mangaangebrek op druiven

Uitzicht van deze gebreksziekten:
Normale druivenbladeren zijn in de zomer groen. Uitzonderlijk kunnen er soms abnormale bladverkleuringen optreden: gele of roodachtige bladeren komen soms voor.
Verschillende oorzaken zijn mogelijk: te natte grond, fosforgebrek, ijzergebrek, kaliumgebrek, magnesiumgebrek, mangaangebrek en stikstofgebrek.
Bij fosforgebrek zijn de bladeren in het vroege voorjaar opvallend rood gekleurd.
Bij ijzergebrek worden de jongste bladeren en groeipunten witgeel, terwijl de nerven groen blijven.
Kaliumgebrek komt vooral voor op lichte gronden (zandgrond) en de jonge bladeren worden eerst geel, krullen omhoog en verdorren later.
Bij magnesiumgebrek verkleuren de bladranden geel (witte druiven) of paars (blauwe druiven).
Bij magnesiumgebrek verkleuren de bladeren geel, terwijl de nerven groen blijven.
Bij stikstofgebrek worden de bladeren geel of geelgroen en hebben ze rode bladstelen.

Meer lezen over ziekten, plagen en gebreksziekten bij druiven.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

donderdag 28 mei 2009

Echte meeldauw bij druiven (Witziekte, Oidium)


Bij de meeste oudere druivenrassen komt er vanaf 8°C vaak echte meeldauw voor. Echte meeldauw heeft als wetenschappelijke naam: Uncinula necator (con.v. Oidium tuckeri)
Gevoelige druivenrassen kunnen best regelmatig preventief behandeld worden tegen deze gevreesde blad- en vruchtschimmel.
Kenmerken:
De druivenbladeren zijn vaak langs beide zijden overtrokken met een wit schimmelpluis, gevolgd door bladverdorring en bladval.
De bruine verkurkte druivenbessen kunnen later barsten bij het dikker worden.
Verwisseling is soms mogelijk met valse meeldauw.
Preventie:
Vermijd een besloten vochtige lucht. (Voorkom een te hoge luchtvochtigheid).
Snoeihout en oude bladeren tijdig opruimen. De kas of serre tijdens de winter uitzwavelen.
Probeer tocht in uw kas te vermijden. Zet geen ramen en deur tegelijk open.
Voorkom een te dicht (gesloten) gewas door regelmatig de dieven (okselscheuten) weg te nemen ofwel in te korten.
Geef niet teveel stikstofmeststof want dan worden de planten meer vatbaar.
Spuit preventief plantenversterkende middelen op basis van heermoes over de bladeren.
Kies meeldauwtolerante druivenrassen bij het planten!
Bestrijding:
In kassen of serres regelmatig de bladeren bestuiven met stuifzwavel. (Geen zwavel voor de druif 'Baidor' gebruiken!)
In openlucht om de 10 of 14 dagen preventief behandelen met spuitzwavel.
Meer lezen over meeldauw en andere ziekten bij druiven.
Meer lezen over echte meeldauw (Oidium)

Er bestaan meerdere nieuwe druivenrassen die niet of weinig vatbaar zijn voor echte- en valse meeldauw. Gewasbeschermingsproducten zijn hier meestal niet nodig!
Meer lezen over aanbevolen druivenrassen voor openlucht- en kasteelt.

Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

woensdag 27 mei 2009

Bladvalziekte voorkomen bij bessen (Ribes-soorten)Gevoelige kleinfruitsoorten zijn trosbessen (rode, witte en zwarte aalbessen) en kruisbessen of stekelbessen.
Verschillende oorzaken zijn mogelijk: schimmelziekte, spintmijten en een kaliumtekort.
Bladverlies bij trosbessen kan te wijten zijn aan de schimmel Drepanopeziza ribis die bladval veroorzaakt. Vooral bij veel regen en niet tijdig kunnen opdrogen is er meer schade mogelijk. Vanaf juni verschijnen de eerste ziektetekens. Overwintering heeft plaats in de afgevallen bladeren, dus deze goed opruimen !!!
Bladval kan ook veroorzaakt worden door spint, dit zijn minuscule kleine spinnetjes welke aan de onderzijde van het trosbessenblad zitten.
Droog weer zal meestal de uitbreiding van deze parasiet bevorderen.
Tracht je planten af en toe eens goed nat te sproeien, daar houden die 8-potige beestjes niet van.

Meer lezen over bladvalziekte bij trosbessen en kruisbessen.

Behalve bladval kunnen er soms ook andere aantastingen van parasieten en schimmels voorkomen.
Meer lezen over ziekten en beschadigers bij Ribes-soorten.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

dinsdag 26 mei 2009

Perzik- en nectarinevruchten uitdunnenHet lijkt een goed perzikjaar te worden door het zachte weer tijdens de bloei. Door de vroege bloei zijn perzik- en abrikozenbomen immers zeer vatbaar voor lentenachtvorst.
Vroeg dunnen zorgt voor een meer evenwichtige groei, dikkere vruchten en minder kans op een beurtjaar (= jaar met weinig of geen vruchten).
Probeer per 15 cm tak slechts 1 vrucht te behouden. Ook moet er steeds voorbij de vrucht blad aanwezig zijn.
Twijgen welke te zwaar beladen zijn met vruchten kan men doorknippen op enkele vruchten.

Men kan de groei van perzikbomen afremmen, door te snoeien kort na de vruchtzetting (mei). Zomersnoei geeft kleinere bomen met meer geschikt vruchthout. Vooral voor leivormen is zomersnoei heel nuttig!
Overtollige takken en perziktwijgen welke geen vruchten dragen kan men dan probleemloos wegsnoeien.
Meer lezen over vruchtdunnen en zomersnoei bij perzikbomen.

In deze periode kan er soms veel schade merkbaar zijn van de krulziekte. Krulziekte geeft bij zware aantasting een ernstige groeiverzwakking en na enkele jaren kan de boom ervan afsterven. Sommige rassen zijn weinig of niet vatbaar voor de krulziekte.
Meer lezen over perzik- en nectarinebomen.

maandag 25 mei 2009

Kiwibessen aanbinden


Kiwibessen (Actinidia arguta) zijn sterkgroeiende klimplanten die een goede steun nodig hebben.
Bij voorkeur worden ze aan een zgn pergola mooi verticaal omhoog geleid. De stam mag niet rond de steunstokken of steunpalen draaien maar moet mooi in een rechte lijn omhoog geleid worden. Laat slechts één tak omhoog groeien en knip de overige takken in op 2-3 bladeren. Eénmaal boven gekomen, dan mag deze tak wel vertakken. De vertakkingen zijn dan het zgn. vruchthout waaraan de bessen komen.

Meer lezen over de verzorging van kiwi's en kiwibessen.
Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van kiwibessen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie" (3de herdruk).
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

zondag 24 mei 2009

Slakkenschade voorkomen aan tuinplanten.


Grote (rode) wegslak.


Kleine akkerslak

Een tuin zonder slijm: slakkenschade nu voorkomen aan uw tuinplanten!
Bij regenachtig en warm weer is er in de meeste tuinen veel schade van slakken. Een zachte winter of een zacht voorjaar is gunstig voor de uitbreiding slakken.
Sommige planten zijn bijzonder aantrekkelijk voor slakken. Aardbeien, Hosta en sla zijn meestal erg gegeerd door de slakken.
De meest voorkomende naaktslakken zijn de Spaanse wegslak en de kleine akkerslak. Verder zijn er diverse huisjesslakken, maar meestal zijn deze minder schadelijk dan de naaktslakken.

Preventie:
Beperk het gebruik van mulch en bodembedekkers, want hierin schuilen slakken graag.
Voorzie droge & losse stroken tussen de schuilplaatsen en hun favoriete planten.
Strooi rond gevoelige planten fijn verpulverde eierschalen of cacaodoppen.
Biervallen en barrières van koperdraad, droog materiaal zijn natuurvriendelijker. Biologisch zijn slakken te bestrijden met aaltjes.
Hak of schoffel zeer regelmatig zodat de bovenste grondlaag droog en los ligt.

Bestrijding:
Slakkenkorrels geven niet altijd een goed resultaat en kunnen soms schadelijk zijn voor vogels, kinderen en huisdieren. Slakkendodende middelen worden mollusciciden genoemd.

Meer lezen over het voorkomen van slakkenschade.
Hakselhout of mulch is zeer goed om het bodemleven en de hergroei te bevorderen maar meestal is er dan meer gevaar op slakkenschade. Neem daarom tijdig uw voorzorgen!

Meer lezen over ziekten en plagen in de fruittuin.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

zaterdag 23 mei 2009

Onvruchtbare perenboom snoeien en behandelen


Een rijkbloeiende jonge perenboom is geen garantie op vruchten.


Kaliummeststof geeft een stevige, gezonde groei. Kies een meststof met voldoende kalium.


Neem de gepaste maatregelen om ook een goede productie te bekomen! (Foto zomerpeer 'Belle de Jumet')

Onvruchtbare fruitboom gepast snoeien en behandelen om vruchten te geven kan je nu doen!
Mogelijke oorzaken van slechte vruchtdracht bij peren (Pyrus communis)?
Ook andere onvruchtbare fruitsoorten (appel, kers, pruim, ...) kunnen dezelfde problemen hebben.
Sterke, natuurlijke jeugdgroei (Typisch voor sommige perenrassen zoals o.a. 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy')
Een slechte of geen kruisbestuiving.
Te sterke groei door een overdadige bemesting (Vooral teveel stikstof is nadelig)
Te sterke groei doordat de entplaats in de grond zit.
Te zwakke groei, waardoor zwakke bloemknoppen ontstaan.
Bloesem bevroren door de lentenachtvorst in april.
Groeistoornissen door regen na een langdurige droogte
Te overdadige watergifte, waardoor bladvergeling en wortelsterfte kan optreden.
Slechte boomvorm met te steil groeiende takken.
Onvoldoende belichting van de boom door concurrerende beplantingen.

Hoe een onvruchtbare boom behandelen om vruchtbaarder te maken?
- Gesteltakken gepast uitbuigen.
- Vruchthout aan de gesteltakken horizontaal uitbuigen.
- Neem te steil groeiende takken bovenin de boom weg.
- Zorg voor een goede lichttoetreding in de boom.
- Maak de entplaats vrij en snoei eventuele wortels op de entplaats weg.
- Snoei lange, ditjarige (jonge) scheuten in op 20 cm.
- Geef extra kalium (Patentkali, houtas, vinasse kalium, ...)

Meer lezen over het behandelen van een onvruchtbare, sterkgroeiende perenboom.

Jonge vruchtjes die normaal zouden moeten uitgroeien kunnen soms ook afvallen doordat ze aangetast worden door bepaalde insecten (fruitmot, galmug, zaagwesp, ...)
Meer lezen over problemen bij de teelt van peren.

Zomersnoei is erg nuttig na een tegenvallende vruchtzetting om de groeireactie op te vangen.
Men kan deze zomersnoei om de twee weken herhalen, tot begin augustus.
Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van perenbomen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

vrijdag 22 mei 2009

Druivenbladgalmijt of pokkenmijt voorkomen?


Levenswijze van de druivenbladgalmijt:
De overwintering van de wijngaardgalmijt (Eriophyes vitis, Phyllocoptes vitis, Epitrimerus vitis) gebeurt in de knoppen van druiven (Vitis vinifera). Met het zwellen van de knoppen beginnen ze te zuigen, waardoor er pokvorming (gezwellen) plaats vindt. Tijdense de zomer zijn er meerdere generaties.

Schadebeeld:
Vanaf de eerste blaadjes zichtbaar worden, zijn er kleine pokachtige verhogingen op de bovenzijde van de bladeren. Deze pokken kunnen rood-, geel-, groen- of bruinachtig zijn.
Op de onderzijde van de bladeren zijn er holten met een witte, viltachtige laag van wasdraden. Soms kan ook de bloeiwijze aangetast worden, waardoor er geen bloei komt. Dikwijls zijn enkel de onderste bladeren sterk aangetast en enkele afzonderlijke twijgen. Later kunnen ook de okselscheuten aangetast worden.

Preventie:
Bij een eerste zichtbare aantasting zo snel mogelijk de aangetaste bladeren verwijderen en vernietigen.

Bestrijding:
Vanaf de knopzwelling (april) tot het derde blad regelmatig behandelen met spuitzwavel. Spuitzwavel wordt normaal tegen echte meeldauw gebruikt, maar heeft ook een goede bijwerking tegen deze galmijten.
Meer lezen over ziekten en plagen bij druiven.

Uitvoerige informatie over de snoei, rassenkeuze en verzorging van druiven kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

donderdag 21 mei 2009

Wildopslag bij fruitbomen verwijderen.


Om een optimale groei van fruitbomen te bekomen moet wildopslag regelmatig verwijderd worden.
De beste periode om deze ongewenste wildgroei te verwijderen is tussen mei en september.
Wildopslag ontstaat bij veredelde/ geënte fruitbomen onder de entplaats (entknobbel)(1) en is te herkennen aan de lichtgroene schors en de kleinere bladeren. Kwee en sommige pruimonderstammen kunnen ook opslag uit de onderstamwortels geven (2).
Door wildopslag regelmatig te verwijderen voorkomt men een groeiverzwakking en voorkomt men uitbreiding van sommige plagen en schimmelziekten. Knip de ongewenste scheuten en twijgen voldoende diep weg, zodat hergroei voorkomen wordt. Door deze wildopslag uit te trekken of af te scheuren komt deze niet snel terug.

Meer lezen over wildopslag bij fruitbomen.

woensdag 20 mei 2009

Kersenvlieg maakt kersen oneetbaar!


De overwinterende poppen in de grond ontluiken begin mei. De kersenvlieg (Rhagoletis cerasi) is het meest actief bij zonnig weer en bij warm weer (+18°C.).
Ze leggen hun eitjes in de kleine, nog groene kersen. Uitwendig is er op kersen een klein boorgaatje zichtbaar, hetwelke ook gemakkelijk geïnfecteerd wordt door vruchtrotschimmels. De made eet de inhoud van de kersen op.
Bij grote aantasting kan een groot deel van de kersen waardeloos (oneetbaar) worden. Vroege kersen worden meestal niet aangetast. Middentijde en late kersenrassen kunnen wel erg aangetast worden.

Preventie:
De kersenvlieg is eenvoudig te vangen met gele plasticstroken met lijm. Deze worden aangebracht van mei tot juli en kunnen de schade haast tot nul herleiden.
Bestrijding:
Ook te bestrijden met aangepaste insecticiden, vraag ernaar in uw tuincentrum.
Meer lezen over de kersenvlieg die zoete kersen oneetbaar maakt.

Meer teeltinfo over kersen en andere Prunus-soorten.
Uitvoerige informatie over de teelt en verzorging van kersen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

dinsdag 19 mei 2009

Zomersnoei bij trosbessen geeft meer bessen!


Zomersnoei bij rode- en witte trosbessen geeft veel kort vruchthout en meer bessen!

Zomersnoei geeft in tegenstelling tot de wintersnoei geen bevordering van de groei, maar een groeiremming. Er ontstaan meer korte twijgjes die het volgende jaar veel trossen geven. Probeer de zomersnoei te spreiden over 2 weken om groeistilstand te voorkomen.
De zomersnoei (half mei - juni) heeft tot doel de trosbessen vlugger en beter te laten rijpen, de pluk te vergemakkelijken en een betere belichting te geven om de bloembotvorming voor volgend jaar te verbeteren. (Meer geschikt {korter} vruchthout)
Het resultaat van deze zomersnoei is een meer compacte trosbessenplant, waaraan gemakkelijker te plukken is en die minder snoeiwerk geeft in de winter/ voorjaar.
De kans op het maken van fouten (liefhebbers) is kleiner dan bij het snoeien in de winter.
Door de zomersnoei hangen de witte- of rode vruchttrossen luchtiger, zodat de kans op schimmelaantasting kleiner is.

Zomersnoei is noodzakelijk na een korte snoei. (Groeireactie opvangen)

Zie ook "Fruit-snoeikalender"
Men gaat deze zomersnoei meestal herhalen (14 dagen voor de pluk) om de pluk te vervroegen en te vergemakkelijken.
Meer lezen over de zomersnoei bij trosbessen.

maandag 18 mei 2009

Perengalmug geeft zwarte dikkop-vruchten!Perengalmug geeft afvallende, zwarte vruchten (Dikkoppen)
De perengalmug (Contarinia pyrivora) is een klein en onopvallend insect dat zijn eitjes op de perenbloesem legt nadat het in rond half april uit de grond is gekropen. Aangetaste vruchten zijn ronder en korter (= "dikkoppen"); de vruchtgroei stopt bij een grootte van ca 2 cm en middenin de vrucht zit geelwitte of zalmkleurige maden. Later worden de vrucht bruinzwart en vallen ze af.
De larven kruipen nadat ze met het vruchtje op de grond zijn gevallen in de aarde en verpoppen zich daar. Het volgende jaar komen uit die verpoppingen volwassen muggen die opnieuw eitjes gaan leggen in de bloemknoppen van peren.

Voor hobbytelers is een directe (chemische) bestrijding moeilijk. Wel kan men de aangetaste vruchten wegnemen en vernietigen om de infectiedruk te verminderen.

Meer lezen over perenteelt en verzorging.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

zondag 17 mei 2009

Preventie van ziekten en plagen op fruit


Stenen pot met stro voor oorwormen (Eten veel bladluizen)


Preventie en bestrijding van ziekten en plagen op fruitgewassen (Gezond houden van de fruittuin)
Er is een groot verschil in gevoeligheid voor ziekten en plagen tussen de verschillende fruitsoorten en -rassen.
Een fruitgewas dat normaal groeit is meestal minder vatbaar voor plagen en ziekten. Ruim planten, matig bemesten en regelmatig snoeien maakt de planten minder vatbaar.
Veel voorkomende parasieten zijn bladluizen, rupsen en kevers.
Veel voorkomende schimmelziekten zijn meeldauw (echte en valse) en schurft op appel en peer. Op zure kersen is bloesemmonilia een groot probleem.
Meer lezen over het gezond houden van de fruittuin.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

zaterdag 16 mei 2009

Gevaar voor aardappelplaag op tomaten!


Door het warme weer en de huidige regendagen is de druk voor aardappelplaag zeer groot (Phytoftora infestans). ‘De plaag’ uit zich in bruine tot zwarte vlekken op bladeren en stengels van uw tomatenplanten.
Hou het weer goed in de gaten want met één behandeling per jaar zul je er niet komen en zul je dus niet veel tomaten op uw bord zien verschijnen. Warm en vochtig weer werkt de plaag in de hand. Preventief kan je ook gebruik maken van o.a. producten op basis van koper. Vraag in uw tuincentrum naar de meest geschikte producten.
Preventie:
- Plant in openlucht oveel mogelijk vroeg rijpende rassen
- Plant laatrijpende en vatbare rassen enkel in de serre (kas) en zorg dat de bladeren niet nat worden
- 's Morgens heel goed verluchten zodat condensatievocht snel weg kan.
- Probeer ook in openlucht voor een regenbescherming (plastiek) te zorgen en verwijder deze telkens bij goed weer. Laat de planten 's morgens goed opdrogen
- Plant geen tomatenplanten nabij aardappelen
- Werk nooit aan de planten als deze nat staan
- Plant op een ruime afstand
- Verwijder regelmatig de dieven (okselscheuten) zodat je een luchtig gewas bekomt. Ook bladeren kunnen indien nodig verwijderd of ingekort worden.
- Giet enkel 's morgens en giet nooit op de bladeren.
- Controleer regelmatig uw planten en verwijder direct aangetaste plantendelen

Verwarring is soms mogelijk met de bladvlekkenziekte - Fulvia fulva (Cladosporium fulvum). Bij de bladvlekkenziekte ziet u geelbruine bladvlekken; stengels en vruchten worden niet aangetast.

Meer lezen over speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen.

http://picasaweb.google.com/gdekinder/Tomaten2009?feat=directlink

Uitvoerige informatie over het zaaien, rassenkeuze, teelt en verzorging van tomaten kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)
-
Meer teeltinformatie van tomaten en andere groenten lezen op plantaardig.com.
Weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Opentuindag in PITO Mechelen (Tuinbouwschool) --> zondag 17 mei 09


De tuinbouwschool zet de deuren wijd open voor haar klassieke 'opendeurdag'.
Waar? Antwerpsesteenweg 145 te B-2800 Mechelen
Uren: Van 10 tot 17 uur30
Rondleidingen langs de kleinfruitsoorten en de druiven.
Hebt u interesse in dieren of planten kom dan zeker eens naar "PITO-land"!
Meer lezen over deze opendeurdag in PITOM.

vrijdag 15 mei 2009

Schade van de pruimenmot kan je nu beperken!


De pruimenmot (Grapholita funebranakan, synoniem Cydia funebrana) kan ernstige schade toebrengen aan jonge vruchten van late pruimen, kersen, abrikozen en perziken.
In de vruchten worden boorgangen gemaakt en zitten er crémekleurige of rozerode rupsen. Vooral in warme zomers kan de schade opvallend zijn.
De pruimenmot legt kleine doorzichtige eitjes op de vruchten en de bladeren van pruimenbomen. De larve maakt een gang doorheen het vruchtvlees, waardoor de vruchten waardeloos worden. De pruimenmot heeft één tot twee generaties per jaar.

De schade van de pruimenmot (pruimenmade) lijkt erg op deze van de pruimenzaagwesp. (Zie vroegere blog)
Meer lezen over de pruimenmot/ pruimenmade.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

donderdag 14 mei 2009

Zomersnoei scheuten bij blauwe bessen


Vanaf begin mei tot einde juli kan er bij blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) zomersnoei toegepast worden.
Jonge scheuten aan de gesteltakken worden regelmatig op 4 bladeren ingenepen (ca 10 cm).
Hierdoor bekom je kort en compact vruchthout dat minder gaat doorhangen en waar de vruchten/bessen vroeger rijpen. De jonge verlengenis wordt meestal NIET ingekort, zodat elke tak nog meer in de hoogte kan groeien.

Meer lezen over zomersnoei bij blauwe bes/ Amerikaanse trosveenbes.

woensdag 13 mei 2009

Vroeg vruchten dunnen van pruimen voorkomt beurtjaren!


Pruimenvruchten (Prunus domestica) uitdunnen in juni om beurtjaren, schimmeluitbreiding en takbreuk te voorkomen. Ook zal de smaak veel beter zijn.

Dun de vruchten tot ze ca 6-8 cm van elkaar hangen (= ca 10 vruchten per meter).

Het vruchtdunnen is vooral nodig bij 'Jubileum', 'Opal', 'Victoria' en 'Belle de Louvain', maar ook bij andere rassen met een zwaar behang is dit nuttig.

Verzamel de beschadigde vruchten (pruimenzaagwesp en pruimenmade) in een emmer water of geef ze aan de kippen.
Meer lezen over het dunnen van pruimenbomen.

dinsdag 12 mei 2009

Veel schade van de pruimenzaagwesp?


Veel schade van de pruimenzaagwesp? (= wormpjes in pruimenvruchtjes)
De pruimenzaagwesp overwintert onder de bomen in de grond.
De eieren worden tijdens de bloei in het vruchtbeginsel gelegd en hierbij blijft een kleine bruine stip zichtbaar. Enkele weken later merk je een aantal vruchtjes met zwarte vlekken of vruchten die volledig zwart zijn geworden.
Korte tijd later trekt de larve naar boven, net onder de schil. De larve gaat over naar andere vruchten en maakt een boorgang naar de pit. Er kunnen hierbij wel 5 vruchten aangetast worden voor de bastaardrups overgaat naar het volwassen stadium.
De bastaardrupsen hebben een witte kleur en hun kop is bruin. In volwassen stadium zijn ze ca 1 cm lang. Er zijn twee generaties per jaar.
Verzamel in een emmer al de aangetaste vruchtjes en vernietig de bastaardrupsen door ze enkele dagen in water te zetten.
De schade van de pruimenzaagwesp gelijkt erg op deze van de pruimenmot. De pruimenmot komt meestal veel later, terwijl de schade van de pruimenzaagwesp in mei reeds opvalt.
Preventie:
Door witte lijmvallen (zinkwitte lijmvallen of zinkwitte kruisvallen) tijdens de bloei in de pruimenbomen hangen. De zaagwesp wordt aangetrokken door de witte kleur en kleeft dan vast. Deze lijmplaten zijn ook bruikbaar om de frambozenkever (witte wormpjes in de vruchten) weg te vangen.
Sommige rassen zijn meer vatbaar dan andere. Zo zijn 'Czar', 'Sanctus Hubertus' en de verschillende 'Altesse Simple'-types erg vatbaar. De rassen 'Opal' en 'Victoria' lijken minder aangetast te worden.
Een directe bestrijding is waarschijnlijk mogelijk door de bomen en vruchtjes te behandelen met een bacteriepreparaat (BT).
Meer lezen over ziekten en plagen bij pruimenbomen.
Meer lezen over de pruimenmot/ pruimenmade
Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

maandag 11 mei 2009

Wildopslag van entelingen verwijderen (Onderhoud entelingen)


Van onderstammen die geënt werden kunnen, zodra de ent goed in de groei is, de wilde scheuten van de onderstam verwijderd worden.
Door regelmatig de wildopslag te verwijderen zal er meer voedsel gaan naar de scheuten van de ent.
Jonge scheutjes kunnen zonder hulpmaterialen weggebroken worden. De gemaakte (kleine) wonden genezen in de zomer zeer vlug.

Verwijder ook regelmatig alle bloemknoppen zodat alle energie naar de groei kan gaan. Onkruid nabij de geënte onderstammen kan je best met de handen verwijderen.
Meer lezen over wildopslag van entelingen.

zondag 10 mei 2009

Chinese kornoelje, sierlijke boom met eetbare vruchten!Chinese- of Japanse kornoelje heeft aantrekkelijke bloemen en vruchten
De Chinese kornoelje (Cornus kousa chinensis) is een zeer mooie boom of struik met eetbare vruchten.
Deze kornoelje geeft in mei-juni mooie groengele bloemen met opvallende witte schutbladen. Later geeft hij opvallende rode, lekkere Litchi-achtige vruchten welke ook door de vogels graag worden gegeten. Ook erg aantrekkelijk door de mooie rode herfstkleur. Hij groeit heel gezond en kan alleen, zonder bestuiver, geplant worden (Zelfbestuivend).
Meer lezen over de Chinese kornoelje - Cornus kousa chinensis.
Vermoedelijk ook te bekomen op de tuindagen van Beervelde. Vind je die bijzondere kornoelje niet, dan kan je op deze tuindag vele andere bijzondere sierlijke fruitsoorten bekomen!

zaterdag 9 mei 2009

Uitdunnen en aanbinden van druivenscheuten


Steunen van jonge druivelaar.


Draagspoor met twee scheuten.


Overtollige scheut verwijderd (Zie rode pijl)


De jonge scheuten van druiven (Vitis vinifera) zijn momenteel 10 tot 40 cm lang en kunnen best aangebonden worden, om te voorkomen dat ze uitbreken.
Vooral bij de Enkele- en dubbele Guotsysteem is regelmatig aanbinden noodzakelijk. Laat voldoende groeiruimte zodat ze later niet kunnen insnoeren.
Probeer wat ruimte te laten tussen de aangebonden scheuten, zodat ze snel opdrogen na regen. De overtollige (zwakkere) scheuten worden best weggebroken. Te laag staande scheuten worden ook weggebroken.

Van onlangs geplante druiven kan je best slechts één scheut mooi verticaal laten opgroeien. Maak deze regelmatig vast aan een steunstokje en aan de horizontale draden. (Zie foto 1)

Controleer meteen of er geen aantasting is van echte meeldauw (Oidium) of van de druivenbladgalmijt. Preventieve behandelingen met spuitzwavel of stuifzwavel.
(Baidor is erg gevoelig tegenover zwavelhoudende fungiciden. Het gebruik van zwavel vermijden bij dit ras!)

Ook op de tuindagen van Beervelde zijn verschillende ziektetolerante druivenrassen te bekomen. (Huidig weekend)

Meer lezen over druiventeelt, druivenrassen, snoei en verzorging.

vrijdag 8 mei 2009

Kaki en sharonvruchten in warme, beschutte tuinen.


Onrijpe vruchten van de kaki


Rijpe vruchten van de kaki (Diospyros kaki)

Reizen naar verre landen leert ons nieuwe smaken kennen.
Ooit waren bananen en sinaasappels vruchten uit exotische landen. Later leerden we ook kiwi's en passievruchten kennen. Maak ook eens kennis met de kaki, sharonvrucht en de persimoen in de fruitwinkel en als ze u bevallen, waarom ze niet zelf kweken in uw tuin?
Kaki, persimoen, dadelpruim en sharonvruchten zijn op warme, beschutte plaatsen ook te kweken. Sommige (onrijpe) kakirassen hebben een wrange nasmaak, maar bij volledige rijpheid krijgen ze meestal toch een zoete smaak. Sommige kakirassen zijn zelfbestuivend en pitloos, maar de vruchten vallen wel gemakkelijker af.
Meer lezen over kaki's (Diospyros kaki).
Op de tuindagen te Beervelde zijn deze bijzondere fruitsoorten en nog vele andere ook te bekomen. Zie blogonderwerp "Tuindagen van Beervelde"

donderdag 7 mei 2009

Uitbuigen van takken bij pruimenbomen


Het uitbuigen van takken met touw. Let op dat het touw niet kan insnoeren!

Het uitbuigen van takken zorgt voor meer vruchten en een gezondere boom.
In totaal zijn er 4-5 gesteltakken aan de stam die in een stand van 65-80° t.o.v. de stam staan (Iets boven het horizontale). Hoe ouder de pruimenbomen, des te meer de gesteltakken iets mogen zakken, maar ze blijven bij voorkeur net boven het horizontale.
Het vruchthout aan de stam, boven die 4-5 gesteltakken, heeft best een horizontale stand.
Takken die bij het uitbuigen uitbreken kunnen best weggesnoeid worden. Vooral te steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Laat hierbij een kleine takstomp van 3-15cm staan.
Meer lezen over het uitbuigen en snoeien van pruimenbomen.

woensdag 6 mei 2009

Tuindagen van Beervelde op 8, 9 en 10 mei 2009.


De affiche van de tuindagen Beervelde is een ontwerp van de Franse kunstenaar Michel Charrier.

De Tuindagen van Beervelde (nabij Gent, langs de E17) op vrijdag 8 mei, zaterdag 9 mei en zondag 10 mei 2009 is een belangrijke tuinbeurs met talrijke standhouders.
Van 10.00 tot 18.00 uur in Het Park van Beervelde, in het centrum van Beervelde.
Adres (GPS) 9080 Lochristi, Beerveldse Baan 31.

Op deze 41 ste Tuindagen zijn ruim 200 Belgische en buitenlandse boom- en plantenkwekers aanwezig.
Dit jaar kan u zelfs met de trein naar de tuindagen komen! Na meer dan 20 jaar gesloten te hebben gestaan is het stationnetje dat aan het Park grenst weer open.
Meteen heeft de NMBS niet alleen besloten de Tuindagen van Beervelde op te nemen in de lijst van de evenementen die van de B-Dagtrip tarief kunnen genieten maar daarenboven, speciaal voor de gelegenheid van de Tuindagen van Beervelde, besloot de NMBS de intercity Kortrijk-Antwerpen op zaterdag en zondag te Beervelde te laten stoppen.

In het exclusieve kader van het privé-domein ‘Park van Beervelde’ kan je dit weekend naast een uitgelezen keuze planten en bomen ook een uniek aanbod antiek en decoratie vinden.
Vele gewone en bijzondere fruitsoorten zijn er te bekomen zoals ziektetolerante druiven, kiwi's, kiwibessen en nog veel meer!
Er zal ook een stand zijn voor het gratis determineren van ziekten en plagen. Breng zeker een staal uit uw tuin mee!

Meer info lezen over de tuindagen van Beervelde.
Er zijn talrijke gewone en bijzondere fruitsoorten bruikbaar in kleine of grote tuinen.
Meer lezen over diverse gewone en bijzondere fruitsoorten.

dinsdag 5 mei 2009

Groenblijvende Japanse wolmispel met eetbare vruchtjes


Eriobotrya japonica - Japanse wolmispel (Loquat). Groenblijvende kuipplant met appel- of peervormige eetbare vruchtjes.
De Japanse mispel of wolmispel is een bijzondere groenblijvende, warmteminnende fruitsoort die geschikt is als kuipplant of voor volle grond in beschutte warme tuinen. Mits een goede standplaats en beschutting kan de plant in het vroege voorjaar bloeien en enkele maanden later eetbare vruchten geven.
Oorspronkelijk is de Japanse mispelboom afkomstig uit China en Japan. Hij wordt ook veel in het Middellandse Zeegebied aangeplant. De rijpe appel- of peervormige vruchten welke we in de maanden februari - mei in de winkel aantreffen zijn meestal uit die Zuiderse landen afkomstig.
Meer lezen over de Japanse wolmispel of Loquat als kuipplant.
Waarschijnlijk ook te bekomen op "De Tuindagen van Beervelde" van 8, 9 en 10 mei 2009.

maandag 4 mei 2009

Cranberry bevat veel vitaminen om gezond te blijvenIn de wereld van de sappen scoort de cranberry (Vaccinium macrocarpon) steeds beter.
Door de heilzame werking van het veenbesje is cranberry juice de nieuwe trend in de 'sapschappen' van de supermarkten, stelt het Nederlandse persagentschap ANP vast.
Bovendien laat het besje zich voor steeds meer doeleinden gebruiken.
Meer lezen over Cranberry en gezondheid.

De planten hebben zure, vochtige grond nodig en worden bij voorkeur in mei geplant. De grond moet voortdurend drassig blijven en een droge zomer kan de ganse oogst bederven.
Cranberries zijn goede bodembedekkers voor moerassige plaatsen in de siertuin. De rode bessen zijn zeer rijk aan vitamine-C en anti-oxidanten.
Het is een laag struikje met opgerichte twijgen dan 25 tot 50 cm hoog kan worden.
Meer lezen over Cranberry in de siertuin.

Nauw verwant aan Cranberry zijn de vossenbessen, bosbessen en de Amerikaanse blauwe bes.
Meer lezen over Cranberry en andere Vaccinium-soorten.
Vermoedelijk ook te bekomen op de Tuindagen in Beervelde, volgend weekend.

zondag 3 mei 2009

Vijgen vragen een zonnige, warme en droge standplaats.


Gewortelde winterstek klaar om te planten (Rechtstreeks in pot gestekt)


Ficus carica 'Brown Turkey'

De vijgenboom of vijgenstruik (Ficus carica) is een bijzondere bladverliezende, warmteminnende fruitsoort die geschikt is als kuipplant of voor volle grond in warme tuinen. Mits een goede standplaats en beschutting kan de plant in juni en september eetbare vruchten geven. Oorspronkelijk is de plant afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.

Loopt uw vijgenboom of vijgenstruik niet normaal uit?
Mogelijk is er een gedeelte bovenaan afgevroren. Afhankelijk van de standplaats en provincie kan er meer of minder schade zijn.
Struiken herstellen zich meestal beter doordat ze onderaan terug kunnen uitlopen. Stambomen waarvan de wildopslag regelmatig verwijderd zijn mogelijk verloren.
Meer lezen over vijgen (plantfiche).

Vijgen laten zich goed leiden langs een zonnige muur of aan draden.
Meer lezen over het leiden van vijgen.

Sommige vijgenstruiken geven in ons land nooit vruchten of de vruchten vallen voor ze rijp worden af. Plant enkel geschikte rassen voor ons klimaat.
Meer lezen over geschikte vijgenrassen voor ons klimaat.

Door zomersnoei krijgt wordt de groei geremd en ontstaan sneller vruchten.
Zie ook "Snoeikalender fruitsoorten"