Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

vrijdag 31 januari 2014

Intensief perenbomen planten (Super Spindel Systeem).


Peren- en appelbomen op een kleinere plantafstand vragen minder snoeiwerk.
De snoei van intensieve plantsystemen vraagt minder werk en de pluk wordt gemakkelijker. Een goed "raamwerk" (= steunpalen en horizontale draden) is ook bruikbaar voor andere fruitsoorten zoals appelbomen, kersen op zwakke onderstammen, tafeldruiven en pruimen.
Zorg voor een goede ondersteuning, zodat de zwaarbeladen bomen niet omver vallen!
In een te natte grond kan u beter niet planten. Vroeg planten geeft een betere hergroei dan bij het planten in het late voorjaar. Fruitbomen die in het late voorjaar geplant worden moeten extra verzorgd worden.

PLANTAFSTAND.
Perenbomen worden meestal op een ruime afstand van elkaar geplant. Vroeg productieve perenrassen kunnen ook op een korte plantafstand (50 cm) van elkaar geplant worden.

AANBEVOLEN SOORTEN EN RASSEN.
Aanbevolen perenrassen zijn o.a. 'Belle de Jumet' (HONEYBELL), 'Bonne Louise d'Avranches', 'Conference', 'Concorde', 'Légipont', 'Joséphine de Malines' en 'Comtesse de Paris'
Sterkgroeiende en laatproductieve perenrassen (Beurré Hardy en Doyenné du Comice) zijn hier af te raden.
Ook sommige productieve appelrassen kunnen op dezelfde korte afstand van elkaar geplant worden: James Grieve, Otava, Rubinella, Santana, Topaz, ...
Plant indien mogelijk verschillende fruitrassen en fruitsoorten door elkaar, zodat schimmels en plagen minder kunnen uitbreiden.

PLANTTIPS.
- Voor het planten kan u best de steunpalen plaatsen. Zorg voor een stevige ondersteuning of raamwerk zodat de zwaarbeladen fruitbomen niet omver vallen.
- Op natte gronden kan u beter op heuveltjes of ruggen van minstens 20 cm hoogte planten. Voor de "ruggen" kan u een mengsel van potgrond en tuingrond gebruiken.
- Plant niet te diep! De wortels moeten net onder de grondoppervlakte komen. De entplaats blijft ruim 10 cm boven de grond. Ondiep geplante bomen groeien zwakker en geven het snelste vruchten.
- De plantafstand van de bomen is 50 tot 100 cm van elkaar.
- Bedek de grond na het planten met een laagje champost.
- Zorg dat de bomen niet bewegen na het planten en maak ze losjes vast aan de palen of horizontale draden.
- Kruisbestuiving is bij de meeste perenrassen belangrijk, om een goede opbrengst te bekomen.

NUTTIGE WEBLINKS IVM HET PLANTEN VAN PERENBOMEN.
Bestuivingslijsten en bestuiving van perenbomen.
Overzicht van diverse perenrassen, bestuiving, planten en snoei.
Dicht bij elkaar planten van perenbomen.
Bestuiving bij perenbomen is belangrijk.
Fruit op natte grond planten.
Fruit planten en problemen voorkomen.
Optimale plantafstand voor perenbomen.
Perenbomen kort bij elkaar planten geeft minder snoeiwerk.
Perenbomen planten en bestuiving.
Zwakgroeiende perenbomen snoeien (o.a. Josephine de Malines).
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige snoeiinformatie voor perenbomen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief wordt op 1 februari verstuurd!
labels: perenbomen planten, intensief planten, dichte plantafstanden, nauwe plantafstand voor peren, plantafstand perenbomen

donderdag 30 januari 2014

Perenbomen planten en bestuiving.


De entplaats moet boven de grond blijven na het planten. De eerste zijtakken komen op 0,5 meter boven de grond. De boom is ca 1,5 meter hoog en er zijn meerdere zijtakken tussen 0,5 en 1,5 meter hoogte.
Plant niet te diep! De boomwortels komen net onder de grondoppervlakte bij het planten.


Steilgroeiende rugtwijgen wegsnoeien. Sommige takken worden horizontaal uitgebogen door middel van gewichtjes of touw.

BESTUIVING VAN PEREN.
De meeste perenrassen hebben kruisbestuiving van een ander gelijkbloeiend perenras nodig. Niet alle perenrassen bloeien tegelijk en hebben even goed stuifmeel.
'Conference' geeft ook zonder bestuiving vruchten.
Een goede bestuiving geeft grotere en meer vruchten. Een goede perenbestuiver moet op jonge leeftijd bloemen geven en in de omgeving geplant zijn.
Laat productieve perenrassen zijn o.a. 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'. Vroeg productieve en dus goede perenbestuivers zijn o.a. 'Concorde', 'Conference', 'Comtesse de Paris' en 'Durondeau'. Voor meer info zie bestuivingstabel.

SOORTEN PEREN.
Er zijn zomer-, herfst- en winterperenrassen. Volgens hun gebruik heeft men smaakvolle eetperen en stoof- of keukenperen.
Door meerdere perenrassen bij elkaar te planten is er een goede kruisbestuiving, betere vruchtzetting en krijgt men meer en grotere vruchten. Pyrus communis 'Verdi', een bewaarpeer heeft als merknaam SWEET BLUSH.

AANBEVOLEN EN AF TE RADEN PERENRASSEN.
Plant niet teveel bomen van hetzelfde ras, want perenbomen kunnen veel vruchten produceren. Vooral zomer- en herfstperen mag u niet teveel aanplanten, want ze zijn niet of nauwelijks bewaarbaar!
Laat, onregelmatig productief en moeilijk te snoeien zijn 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'. Als bestuiver zijn deze twee rassen dan ook niet aan te raden.

Jonge en oudere perenbomen kunnen nu nog gesnoeid worden. Laat snoeien is meer groeiremmend dan vroeg snoeien. Sterkgroeiend perenbomen met weinig bloemknoppen kan u daarom beter laat (= in maart) snoeien.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERENBOMEN:
Bestuivers bij peren (bestuivingstabel voor perenrassen - Pyrus communis).
Bestuiving bij perenbomen is belangrijk.
Optimale plantafstand voor perenbomen.
Perenindex: perenrassen, bestuiving, planten en snoei.
Perenrassen voor laag-, half- en hoogstam.
Tuingrond bekalken in januari.
Wintersnoei van peren voor dummies.
Wortelsnoei bij sterkgroeiende appel- en perenbomen.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: peren, perenbomen, peren planten, bestuiving peren, peren bestuivers, bestuiver perenboom, bestuiving peer, Pyrus communis, bestuiving, zelfbestuivers peren, zelfbestuiving peren, snoeien perenboom

Welke fruitsoort op natte grond planten?


Door een plotse dooi kan de grond tijdelijk te nat zijn om te planten. U kunt dan beter enkele dagen wachten tot de grond wat droger is.
De meeste fruitbomen worden ziek en kunnen afsterven wanneer ze voor een lange periode met hun wortels in het water staan.
Sommige fruitsoorten kunnen toch overleven op tijdelijk te natte grond.
Probeer natte grond zoveel mogelijk te ontwateren door afwateringsgrachten open te maken en verhoogde bedden te maken. Maak tijdelijke greppels zodat zichtbare plassen water snel verdwijnen.

NIET AANGERADEN OP NATTE GROND.
Het planten van appelbomen is af te raden op te natte gronden, tenzij u voor een betere waterafvoer zorgt. Appelbomen worden op natte grond erg vatbaar voor vruchtboomkanker en er ontstaat wortelsterfte.
Ook druiven en steenfruitsoorten zoals kersen, pruimen en perzik doen het NIET goed op natte grond.
Op iets te natte grond sterven zomerframbozen af, terwijl de herfstframbozen meestal in leven blijven.

GRONDVERBETERING.
Een te natte grond kan verbeterd worden door te draineren ofwel door afwateringsgreppels te graven tussen de boomrijen.
Met de grond uit de greppels kunnen er verhoogde bedden gemaakt worden, waarop fruitbomen en fruitstruiken geplant worden.

Staand water kan ook veroorzaakt worden door harde, ondoordringbare (ijzer)lagen in de grond.
Kleigronden zijn zware gronden die verbeterd kunnen worden door grof (scherp) zand en organisch materiaal (champignonmest, champost, compost, ...) toe te voegen.

FRUITSOORTEN DIE HET OOK GOED DOEN OP NATTE GRONDEN.
- Braambes - Rubus fruticosus
- Cranberry - Vaccinium macrocarrpon
- Hazelaar - Corylus avellana, diverse rassen.
- Herfstframbozen - Rubus idaeus 'Polka' (Op te natte grond ontstaat structuurbederf en dan sterven herfstframbozen ook af).
- Kweeperen - Cydonia oblonga rassen zoals o.a. 'Champion', 'Lescovacs', ...
- Mispelbomen - Mespilus germanica
- Perenbomen - Pyrus communis, diverse rassen.
- Zwarte vlier- Sambucus nigra

Italiaanse els (Alnus incana) en zwarte els (Alnus glutinosa) geplant als windschut aan de oostzijde van het fruitperceel, verdragen heel goed natte en onderstaande gronden.

In het algemeen moet je bij de rassenkeuze streven naar ziektetolerante en vroegrijpende fruitrassen.
De meeste fruitsoorten hebben ook kruisbestuiving nodig, zodat je minimaal twee verschillende, gelijkbloeiende bomen van dezelfde soort moet planten. Kruisbestuiving is erg belangrijk bij het planten van fruitbomen.

PLANTTIPS VOOR NATTE GROND.
Maak de ondergrond goed los zoals in vorige blog (21 januari) beschreven staat.
Maak op de rijrichting "ruggen" van minimaal 20 cm hoog en plant uw bomen hier op. Dek de "rug" af met een laag champost tegen het uitdrogen.
Plant NIET te diep! De wortels moeten net onder de grondoppervlakte komen! Te diep planten zorgt ervoor dat uw fruitbomen moeilijk hergroeien en zelfs kunnen afsterven.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRUITSOORTEN OP NATTE GRONDEN:
Fruitbomen planten op natte grond?
Cranberry planten in de tuin.
Hazelaar aanplanten en snoeien.
Kleinfruit voor te natte grond.
Kweeperen planten in de tuin.
Leifruit van bramen en taybessen.
Lekkere oude vergeten fruitsoorten planten (kweeperen, mispelbomen, ...) .
Plant fruitboompjes op heuveltjes als je natte grond hebt.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Tuingrond bekalken in januari.
Vlierbessen planten.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: natte grond fruittuin, fruittuin op natte grond, fruittuin voor natte grond, kleinfruit voor natte grond, fruit voor natte grond

woensdag 29 januari 2014

Fruit planten en problemen voorkomen.


PLANTTIJD.
Plant op het beste tijdstip: meestal november - december (januari) voor planten met naakte wortel. Een droge wortelkluit kan eerst enkele uren in water gedompeld worden.

PLANTTIPS.
Plant niet op een perceel waar nu wateroverlast is!
Op een te natte grond moet u afwateringsgreppels maken zodat het water sneller weg kan. Doe dit enkele maanden voor u gaat planten!
Plant meerdere fruitsoorten en ziektetolerante fruitrassen.
Plant op de gepaste diepte. Dikwijls wordt er te diep geplant! Bij laagstambomen moet de entplaats (knobbel aan de stam) zeker 10 tot 20 cm boven de grondoppervlakte blijven. De bovenste wortels komen net onder de grondoppervlakte.
Maak de boom vast aan een stevige steunpaal.
De boomstam komt ca 10 cm (voetbreedte) van de steunpaal.
Plant de boomkop iets schuin weg van de paal, zodat de harttak niet kan schuren tegen de boompaal.
Maak ca twee weken voor het planten de ondergrond goed los, zodat de wortels ongestoord kunnen groeien. (Uitzondering voor vijgen)
De twee eerste jaren na het planten moet u rond de boomstam een strook van 70 cm diameter vrij houden van onderbegroeiing (onkruid en gras). U kan dat best doen door regelmatig oppervlakkig te hakken of schoffelen. Opgepast! Let op dat u de boomstam niet beschadigd!

KEUZE VAN DE FRUITSOORT EN GEPASTE RASSEN.
Vele fruitsoorten verdragen geen te natte grond. Op natte gronden kan u op heuveltjes planten.
Kies fruitrassen uit die weinig vatbaar zijn voor de belangrijkste schimmelziekten. Zie ook pitfruit, steenfruit en druiven.

TIPS VOOR EEN OPTIMALE GROEI.
Bij het inboeten (= vervangen van een afgestorven boom) probeert u de oorzaak van slechte groei te vinden.
Snoei uw fruit op het juiste tijdstip. Het ideale snoeitijd en snoeiwijze is niet voor alle fruitsoorten gelijk!
Informeer u op voorhand! Zie ook gemakkelijkste fruitsoorten om te snoeien
Ruim zieke of afgevallen vruchten en bladeren regelmatig op. De infectiedruk voor sommige schimmels wordt dan kleiner.
Verwijder in de winter alle mummies (= verdroogde en beschimmelde vruchten).

Lees meer over ziekten en plagen op fruit. Ziekten en plagen op fruitbomen en fruitstruiken voorkomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PLANTEN:
Fruit planten en problemen voorkomen.
Plant fruitbomen op heuveltjes als je natte grond hebt.
Tuingrond bekalken in januari.
Plantafstanden voor fruitbomen, druiven, noten en kleinfruit.
Verklaring van moeilijke woorden ivm de tuin.
Herkennen en interactief leren van plantennamen.
Zie fruit-snoeikalender voor fruitbomen en kleinfruitstruiken. http://www.houtwal.be/vakartikels/fruitbomen_fruitstruiken_snoeikalender.htm
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige teeltinformatie van fruitsoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruittips, preventie fruit, ziekte, plantenziekten fruit, plantvoorbereiding, optimale hergroei, inboeten, ziekten en plagen, fruitteelt

dinsdag 28 januari 2014

Krulziektetolerante perzikbomen planten is een verzekering voor een goede oogst!Nu de grond niet meer bevroren is kan er opnieuw geplant worden. Indien de grond te nat is, dan kan u beter het planten enkele dagen uitstellen.

VATBAARHEID VOOR ZIEKTEN EN PLAGEN.
De belangrijkste schimmels zijn krulziekte en bloesemmonilia of taksterfte. De vatbaarheid voor de krulziekteschimmel is erg verschillend volgens het ras.

RASSENKEUZE.

Afbeelding met een overzicht van perzikrassen met rijptijd vanaf juli tot oktober. KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

Kies bij voorkeur voor ziektetolerante perzikrassen om te planten want de krulziekteschimmel (foto) is een belangrijk probleem!
Witvlezige rassen zoals 'Reine de Vergers' zijn meestal minder vatbaar voor de krulziekte. 'Revita' en 'Benedicte' zijn opvallend weinig vatbaar voor de krulziekte en geven de dikste & mooiste vruchten. Zie foto's verschillende perzikrassen.
In Vlaanderen is de vruchtkwaliteit van Revita zeer goed, zodat ze vooral geschikt is voor vers gebruik.
Reine de Vergers is meer geschikt voor verwerking en als dessertvrucht minder goed.
Van de roodvlezige rassen zijn 'Roter Weinbergspfirsich' en 'Red Haven' minder vatbaar.
De zwakgroeiende sierperzikrassen 'Red Peachy' en 'White Peachy' kunnen als bestuiver voor gewone perzikrassen gebruikt worden, maar ze zijn erg vatbaar voor krulziekte.
Tip! Overzicht perzikrassen in de "Groente- en fruit encyclopedie" op blz 309.

KRULZIEKTETOLERANTE PERZIKRASSEN.
- Avalon Pride: tamelijk groot. Lichtgeel vruchtvlees. Rijptijd einde juli. Zeer tolerant aan krulziekte.
- Benedicte: groot. Groenwit en zeer lekker vruchtvlees. Rijptijd begin september. Tolerant aan de krulziekte.
- Bloedperzik: matig groot. Bloedrood vruchtvlees. Rijptijd september. Matig vatbaar voor krulziekte.
- Fertile de septembre: matig groot; zeer productief. Wit vruchtvlees. Rijptijd september. Matig vatbaar voor krulziekte.
- Revita: matig tot groot. Zeer productief. Groenwit vruchtvlees. Rijptijd begin - half september. Zeer tolerant aan de krulziekte. Zeer goede eetkwaliteit in Vlaanderen. (Zgn. "gespleten pitten" zijn in Vlaanderen nog niet voorgekomen)
- Reine de Vergers: klein tot matig groot. Bijzonder productief. Groenwit vruchtvrlees. Rijptijd begin - half september. Enigszins tolerant aan de krulziekte. Zaadvast ras, mits er geen andere rassen in de omgeving groeien. (Te vermeerderen door zaaien)
De meest aanbevolen rassen zijn 'Avalon Pride', 'Benedicte' en 'Revita' omdat ze weinig of niet vatbaar zijn voor de krulziekte. De eetkwaliteit is ook veel beter dan de andere rassen.

PREVENTIE VAN KRULZIEKTE.
Luchtig gesnoeide perzikbomen zijn minder vatbaar voor krulziekte en hergroeien beter.
De beste snoeitijd is vanaf einde april tot augustus, bij droog weer. Sommigen geven de voorkeur aan snoeien direct na de oogst.
De krulziekte overwintert in de winterknoppen. In het vroege voorjaar (februari of maart) worden de jonge bladeren geïnfecteerd.
Een paar preventieve behandelingen in februari zijn meestal voldoende om de bomen bijna volledig vrij te houden van krulziekte. (Zie weblink "krulziektebehandeling")

PLANTTIPS VOOR PERZIK EN NECTARINEBOMEN TE PLANTEN.
De meeste perzikrassen zijn zelfbestuivend, maar kruisbestuiving geeft meer en dikkere vruchten.
Perzikbomen kan u planten vanaf november tot maart.
De grond voor perzik- en nectarinebomen moet goed doorlatend en warm zijn. Te natte grond wordt niet verdragen!
Perzikbomen hebben een voorkeur voor neutrale tot iets kalkrijke grond. De aanbevolen bodem pH is 6,3 tot 7,0.
Geschikt voor volle zon en half schaduw. De lekkerste vruchten bekomt u als de bomen in volle zon staan en goed gedund worden.
Op een luchtige en winderige standplaats drogen de bomen snel op na regen en zijn minder vatbaar voor schimmels.
Bij voorkeur planten als grote laagstamboom op de onderstam 'Saint Julien A'. Op 'Brompton"-onderstam bekomt u grote (hoogstam)bomen die moeilijker te snoeien zijn dan laagstambomen.
Perzikbomen geënt op perzikzaailingen(onderstam) geven de gezondste bomen met de langste levensduur.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERZIKBOMEN:
Krulziekteschimmel bij perzik (Prunus persica) en nectarine voorkomen. (www.houtwal.be)
Rassenkeuze bij het planten van perzikbomen. (Nieuwe venster)
Snoeien van perzikbomen in april om ze gezond te houden.
Snoeien van perzikbomen (Prunus persica) in augustus.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten. (Nieuwe venster)
Vers geplukte perzik- en nectarine-rassen smaken heerlijk.
Zaaien en oculeren van perzikbomen.
Meer lezen over perzik- en nectarinerassen en verzorging. (Nieuwe venster)
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van perzikbomen.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenziekten, krulziekte, nectarine, Perzik, perzikboom, perzikkrulziekte, Prunus persica, nucifera, briool, ziektetolerant, plantenziekte, perzik krulziekte, gekruld blad perzik, krulziekte schimmel, krulziekte perzik, Revita perzik

Japanse pruimen: lentebloeier met lekkere vruchten!


Japanse pruimen: lentebloeier met talrijke bloemen!
Indien een koudeperiode (vorst) gevolgd wordt door een iets warmere periode van ca 10°C dan kunnen de eerste bloemen in februari reeds verschijnen.
Japanse pruimenbomen kunnen gedurende twee tot vier weken bloemen.

HERKOMST.
Japanse pruimen (Prunus salicina Lindl. en hybriden) komen van nature voor in China en Japan. Ze zijn nauw verwant aan de gewone, Europese pruimen (Prunus domestica).

GEBRUIK IN DE TUIN.
Verschillende Japanse pruimenrassen (Prunus salicina) zijn bruikbaar in onze sier- en fruittuin. Door de talrijke witte of witroze bloemen in maart-april is deze steenfruitsoort ook geschikt voor de siertuin.

BESTUIVING.
De meeste rassen hebben kruisbestuiving nodig, maar er zijn ook zelfbestuivers. Mits een goede vruchtdunning in mei-juni kunnen de vruchten mooi uitgroeien en de beste smaak geven.

VRUCHTKENMERKEN.
De vroegste Japanse pruimen zijn rijp vanaf begin juli, de laatste rassen eind september. De vruchten zijn meestal groter en steviger dan de gewone pruimen.
Er bestaat ook een ras met bloedrood vruchtensap, 'June Blood' (syn. Kaapse), dat mits een beetje zoekwerk nog wel te vinden is.
Foto Prunus salicina 'June Blood' (syn. 'Kaapse Pruim').

SNOEIEN.
Pruimenbomen kan u beter NIET snoeien in de wintermaanden. Pruimenbomen mogen (beperkt) gesnoeid worden vanaf half april tot half september.

PLANTEN.
Plant enkel als het overdag niet vriest.
De grond mag niet te nat zijn en moet goed doorlaatbaar zijn.
Kruisbestuiving is mogelijk met de Prunus cerasifera 'Nigra', een zwartbladige sierpruim.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PRUIMENBOMEN:
Japanse pruimenbomen- Prunus salicina (rassenkeuze, planten, snoei, onderhoud).
Vroege pruimen in juli plukken.
Kankerbescherming door rode en blauwe pruimen te eten .
Japanse pruimen zijn mooie lentebloeiers met lekkere vruchten.
Pruimen in soorten, smaken en kleuren: mirabellen, kwetsen, edele pruimen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: Japanse pruim, Japanse pruimen, June Blood, Kaapse pruim, Prunus salicina, Japanse pruimenboom, Aziatische pruim, Chinese pruim, June Blood, Kaapse pruim, Prunus triflora, salicina pruim

maandag 27 januari 2014

Bramen en frambozen snoeien geeft zoetere bessen.
WAAROM BRAMEN EN FRAMBOZEN SNOEIEN?
Bij het telen van braambessen (bramen) en zomerframbozen is een regelmatige snoei belangrijk.
Regelmatig snoeien voorkomt de uitbreiding van ziekten.
Op een goed gesnoeide plant worden de vruchten groter en zoeter en zijn minder vatbaar voor vruchtrot & bramengalmijt.
Goed gesnoeide en omhoog gebonden takken geven een mooi uitzicht.
Door te snoeien en te leiden bekomt u op een kleine oppervlakte meer vruchten.
Ongewenste plantengroei is beter te beheersen bij gesnoeide planten.

SNOEITIJDSTIP.
Snoeien kan in het najaar (oktober/november) of in het voorjaar (februari-maart) gebeuren.

SNOEITIPS.
Probeer al de oude takken verwijderen.
Bramen en zomerframbozen geven vooral vruchten op jonge stengels die het vorige jaar gevormd zijn.
Na de snoei de overblijvende twijgen waaiervormig en losjes vastmaken.
Eventuele zijtakken worden op 2-3 knoppen ingekort.
Taybessen (Tayberry) worden op dezelfde wijze als bramen gesnoeid.

Meer lezen over het snoeien en leiden van bramen en zomerframbozen.

Herfstframbozen worden in januari of februari na een vorstperiode zo kort mogelijk tegen de grond weggesnoeid. De talrijke nieuwe scheuten die ontstaan geven hetzelfde jaar al zijtakjes met vruchten.
Meer lezen over de snoei, het uitdunnen, het leiden en verzorging van herfstframbozen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRAMBOZEN - RUBUS IDAEUS en BRAMEN - RUBUS FRUTICOSUS:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Frambozen vermeerderen met wortelstekken.
Frambozen snoeien geeft zoetere bessen.
Herfstframbozen planten in de tuin.
Frambozen aanbinden en leiden.
Frambozen uitdunnen en leiden.
Frambozen plukken op uw terras.
Herfstframbozen snoeien is eenvoudig.
Index overzicht artikels over frambozen - Rubus idaeus .
Kleinfruitsoorten voor kleine tuinen.
Leifruit van frambozen, bramen en taybessen.
Snoeien en leiden van bramen - Rubus fruticosus.
Snoeien van Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius)
Topafleggen van bramen - Rubus fruticosus.
Tweemaaldragende frambozen snoeien en leiden.
Zomerframbozen na de oogst snoeien.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van bramen en frambozen.

Deze periode is zeer gunstig om nu nieuwe bramen en/of frambozen te planten. Kies nieuwe bramenrassen die voor volledige rijpheid reeds zoet smaken.
Bramen verdragen tijdelijk een natte grond.
Van alle kleinfruitsoorten geven bramen de hoogste productie per m².

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: snoeien, fruitsnoei, bramen, frambozen, taybes, braambes, framboos, taybessen, tayberry, braamhybriden, braamboos, snoeien frambozen, snoeien braam, snoeien Rubus, Rubus idaeus, Rubus fruticosus

zondag 26 januari 2014

Fruit in de schaduw planten?


Ten noorden van een (tuin)huis heb ik 2 meter grond beschikbaar. Welk fruit kan ik daar planten?

GESCHIKTE FRUITSOORTEN VOOR EEN SCHADUWTUIN.
- Zure kersen (krieken) - Prunus cerasus
- Herfstframbozen - Rubus idaeus 'Polka'
- Eetbare honingbes - Lonicera kamschatica
- Japanse sierkwee - Chaenomeles japonica 'Cido'

- Braambes - Rubus fruticosus 'Chester Thornless'.
- Japanse wijnbes - Rubus phoenicolasius --> geschikt voor volle zon én half schaduw.
- Peren (vooral vroegrijpende rassen als leivorm) - Pyrus communnis 'Clapp's Favourite', "Dubbele Flip', 'Bonne Louise d'Avranches'
- Druif 'Esther' - Vitis vinifera 'Esther' een vroegrijpende en ziektetolerant druivenras. (Blauwe tafeldruif)

RASSENKEUZE VOOR SCHADUWTUINEN.
In het algemeen moet je bij de rassenkeuze streven naar ziektetolerante en vroegrijpende rassen.
De meeste fruitsoorten hebben kruisbestuiving nodig, zodat je minimaal twee verschillende, gelijkbloeiende bomen van dezelfde soort moet planten. Kruisbestuiving is erg belangrijk bij het planten van perenbomen.

Zure kersenbomen (morellen, noordkrieken) mogen alleen geplant worden, ze hebben geen kruisbestuiving van een ander ras nodig.
Braambessenplanten die te weinig zon krijgen smaken minder zoet (soms zuur) in vergelijking met planten die veel zon krijgen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN VAN SCHADUWTOLERANTE FRUITSOORTEN:
Zure kersen of kriekenbomen planten.
Herfstframbozen planten en snoeien.
Japanse sierkwee snoeien
Bramen vermeerderen door topafleggen.
Planten en bestuiving van perenbomen.
Tuingrond bekalken in januari.
Fruitsoorten die snel vruchten krijgen. Hoog rendement op een korte tijd van kleinfruit!
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van fruitsoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: schaduwtuin, fruit voor schaduwtuin, noordenlocatie fruit, fruit geschikt voor schaduw, schaduwtuin fruit

Mannelijke kiwiplant omenten?

Sommige kiwiplanten bloeien elk jaar maar geven nooit vruchten.
Er zijn drie mogelijke oorzaken waarom een kiwiplant geen vruchten draagt:
- Mannelijke kiwiplant: deze geeft bloemen met enkel stuifmeeldraden.
- Vrouwelijke kiwiplant en geen mannelijke bestuiver in de omgeving. De bloemen worden niet bestoven en vallen af zonder dat er vruchten ontstaan.
- Er zijn bijen of hommels nodig voor het overbrengen van stuifmeel.

WAT IS OMENTEN?
Omenten is een nieuw (ander) ras enten op een bestaand ras.
Het komt voor dat men meerdere mannelijke kiwiplanten heeft staan en ipv die te verwijderen kan je ook overwegen van één mannelijke kiwiplant om te enten met een vrouwelijke kiwiplant.

SNOEIEN ALS VOORBEREIDING OP HET OMENTEN.
In openlucht kan je het enten (omenten) van die mannelijke kiwi best in april toepassen. Maar die mannelijke plant moet je NU voorbereiden!
Hoe een grote kiwiplant voorbereiden op het omenten?
De plant die je wil omenten kan je best in januari goed terugsnoeien.
Dit terugsnoeien kan je doen met een takkenschaar of met een snoeizaag tot op een hoogte van ca 60 cm boven de grond.
Eventueel kan je ook overwegen de verschillende grote zijtakken op ca 60 cm in te korten.
Laat nog wat kleine (jonge) twijgen staan als saptrekker.
De dikte van de overblijvende stompen is 2 tot 5 cm.

ENTHOUT OF GRIFFELTWIJGEN VERZAMELEN EN KOELBEWAREN.
Enthout verzamelen van vrouwelijke kiwiplanten:
Je kan best in januari bij vorstvrij weer al eenjarige twijgen (= enthout) knippen van vrouwelijke kiwiplanten.
Kies voor goed uitgerijpt hout en let vooral op de richting van de knoppen!
Bind deze enttwijgen in een mooie bussel (bundel) en bewaar ze op een koele plaats.

ENTEN OF OMENTEN?
Het eigenlijke omenten kan je dan in april doen.
Zowel de spleetgriffel, kroongriffel en driehoeksgriffel zijn te gebruiken op dikker hout. Op dunnere takken kan je de verbeterde plakgriffel doen.
Laat aan de ent 2 of 3 (4) knoppen.
De sapstuwing in april is geen probleem omdat je de zware snoei in januari (of einde december) reeds gedaan hebt.
Zodra er bloempjes zichtbaar worden, dan moet je die zeker verwijderen!
Het ideale weer is bewolkte dagen, zonder nachtvorsten.
Te zonnig en schraal weer in april is nadelig voor het aan elkaar groeien.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OMENTEN EN KIWI:
Om te enten kiwiplanten laag terug snoeien.
Fruitbomen omenten met de kroongriffel.
Enttwijgen knippen en koel bewaren.
Plakenten of copuleren van onderstammen.
Winterentingen van onderstammen.
Kiwiplanten enten is niet moeilijk.
Kiwi's zelf zaaien kan u zelf ook!
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).

Probeer deze winter een entles en een snoeiles te volgen, dan krijg je meer inzicht in de snoei. Datums en plaatsen van praktische lessen (België en Nederland) worden in onze nieuwsbrief aangekondigd.
In plaats van een mannelijke kiwi om te enten kan je ook overwegen van een mannelijke kiwitwijg op een vrouwelijke kiwi te enten. De werkwijze en voorbereiding blijven dan hetzelfde.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: kiwi snoeien, kiwi enten, omenten kiwi, kiwi enten, kiwi oculeren, bestuiving kiwi, grafting kiwi

zaterdag 25 januari 2014

Kiwibessen snoeien (Actinidia arguta).

Jonge planten van kiwibessen kunnen nu aangekocht worden om binnen enkele dagen uit te planten.
Oudere kiwibesplanten (+3 jaar oud) moeten in januari zeker nog gesnoeid worden!
PLANTEN.
De plantafstand is 3 meter tussen de rijen en 1,25 of 2,5 (3) meter in de rij.
Een goede, vochthoudende grond is nodig tijdens de groeiperiode. (Daarom niet aan een zuidenmuur planten, daar is het meestal te droog)
De zelfbestuivende kiwibes 'Issai' kan schuin omhoog geleid worden zoals bramen en frambozen.
De gewone vrouwelijke kiwibessen kunnen beter aan een T-balk omhoog geleid worden en bovenaan aan draden geleid worden.

SNOEITIJD.
Het snoeien van oudere vrouwelijke kiwibesplanten (+ 3 jaar) gebeurt bij voorkeur in de maanden december en januari. Te laat snoeien (februari - maart) heeft sapverlies of bloeden tot gevolg.
De mannelijke planten (bestuivers) worden steeds NA de bloei gesnoeid (= einde mei).
Jonge kiwibesplanten kan u beter na de bloei in april of mei te snoeien.

SNOEITIPS.
1) WAAIERVORMIG OMHOOG LEIDEN BIJ DE ZELFBESTUIVENDE KIWIBES 'Issai'.
'Issai' mag waaiervormig omhoog gebonden worden zoals frambozen.
Bij een plantafstand van 1,25 meter in de rij kan u 4 tot 5 twijgen schuin omhoog binden. (Een plantafstand van 2,5 meter in de rij is ook mogelijk).
Het beste vruchthout is tweejarig en groeit opzij van de omhoog geleide takken. Dit vruchthout mag op 6 knoppen ingekort worden, zodat de bessen dikker worden.
Meerjarige vruchthout (+3 jaar oud) aan deze verticale takken wordt teruggesnoeid tot op 1 of 2 knoppen, kort bij de verticale tak.
Een oude verticaal groeiende tak (met weinig vruchthout) kan volledig vervangen worden door nieuwe takken die beneden ontstaan.

2) GEWONE VROUWELIJKE KIWIBESPLANTEN AAN EEN T-BALK.
De planten bestaan uit een mooi verticaal geleide stam, horizontale leggers (bovenaan) en lateralen of vruchthout. De takken mogen NIET slingeren rond palen en steundraden.
Deze teelt- en snoeiwijze wordt aanbevolen voor de meeste courante kiwibesrassen zoals o.a. 'Ambrosia', 'Weiki', 'Jumbo' en 'Geneva'.
Het beste vruchthout is driejarig en groeit opzij aan de lateralen bovenaan.
Per plant worden niet meer dan 10 lateralen (vruchttakken) behouden. Vruchttakken van een potlooddikte geven meer vruchten dan dikkere takken.
Takken die vruchten hebben gedragen wordt weggesnoeid.
Als er te weinig vruchttakken (lateralen) zijn dan worden er enkele bestaande (tweejarige) vruchttakken/lateralen behouden en de afgedragen vruchttakjes worden dan teruggesnoeid en iets ingeknipt.
De meeste bloemen worden vanaf de 10de knop aangelegd, zodat u beter geen of weinig vruchttwijgen kan inkorten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWIBESSEN - KIWIBERRIES - ACTINIDIA ARGUTA:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Kiwi's en kiwibessen snoeien (januari).
Kiwibessen vermeerderen met zomerstekken.
Kiwibessen planten en verzorgen.
Meer lezen over de vermeerdering en snoei van kiwi's.
Meer lezen over kiwibessen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

labels: Actinidia arguta, kiwibes, arguta kiwi, kiwi arguta, kiwibes issai, zelfbestuivende kiwibes snoeien, snoeien kiwibes, snoeien kiwibessen, snoeien actinidia arguta

Snoeien van Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica)


PLANTKENMERKEN.
Dwergkwee of Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica, Chaenomeles species) is een meerstammige, sterk vertakte, grillige en doornige struik.
Geschikt voor kleine en middelgrote sier-/fruit-tuinen.
De bloemen zijn meestal rood, soms ook oranje, roos of wit. De blaadjes van de bloemen zijn eetbaar.

GEBRUIK.
De sierkwee of dwergkwee is een gemakkelijke plant voor de kleine fruittuin of siertuin. In het voorjaar is het een opvallende bloemheester.
In het najaar kan je de kweeachtige vruchten bewonderen en plukken.
De mooie, geurende dwergkweevruchten zijn rijk aan pectine, zuren en vitamines. 'Cido' geeft de grootste vruchten.
De gele, geurende vruchten zijn zeer geschikt om te verwerken tot sap en lekkere jam/confituur (gelei).
Voor verwerking kunnen de Chaenomeles-vruchten gemengd worden met deze van de kweepeer/kweeappel (Cydonia oblonga).

SNOEITIJD.
Januari ofwel mei-juni.
Het snoeien kan nu gebeuren, maar sommigen verkiezen om na de bloei te snoeien.
Na de bloei snoeien is groeiremmend, terwijl wintersnoei (januari) groeistimulerend is.

SNOEITIPS.
Chaenomeles moet niet veel gesnoeid worden.
Het overtollige of oudere hout van Chaenomeles kunt u verwijderen en verkeerd staande takken eruit snoeien. U zou dit ook vormsnoei kunnen noemen om de natuurlijke vorm van de struik te behouden.
De snoei bestaat voornamelijk uit een beetje uitdunnen/ sleunen.
Wanneer ze verschillende jaren niet zijn gesnoeid, dan kunnen ze nog altijd sterk teruggesnoeid worden. Ze vormen dan opnieuw een mooie, verjongde heester.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SIERKWEE:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Snoeien van Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica).
Snoeien van Japanse sierkwee/ dwergkwee (Chaenomeles). (houtwal.be)
Japanse sierkwee vermeerderen met wortelstekken.
Uitvoerige teeltinfo van alle fruitsoorten kan je vinden in de "Groente- en Fruit Encyclopedie" (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
De nieuwsbrieven worden op de 1ste en 16de dag van de maand verstuurd. Schrijf je NU in op de volgende nieuwsbrief!
Labels: snoeien, snoeien sierkwee, sierkwee, dwergkwee, Japanse kwee, Chaenomeles, Chaenomeles japonica, sierkwee snoeien, snoeien Chaenomeles, Chaenomeles snoeien

vrijdag 24 januari 2014

Snoeien kweeperenboom of kweestruik.


Kweepeer als leivorm.De kweeboom / -struik verdraagt uitstekend snoei, hoewel die niet altijd noodzakelijk is.

SNOEITIJDSTIP.
Jaarlijks of om de 2 jaar van februari tot april (begin bloei) ofwel tijdens de maanden november - december na de bladval.

SNOEITIPS.
Probeer de boom een beetje te verjongen door het verwijderen van ouder hout (sleunen).
Verwijder de grondscheuten (wildopslag) en te laag hangende takken.
De 3 tot 4 gesteltakken moeten ongeveer horizontaal groeien.
In januari snoeien is groei stimulerend, terwijl snoeien in april meer groeiremmend is.

Meer lezen over het snoeien en planten van kwee (Cydonia oblonga).
De kwee wordt meestal ook gebruikt als onderstam voor laagstam perenbomen. Wildopslag van perenbomen moet regelmatig volledig verwijderd worden.
Zeer uitvoerige informatie over de rassenkeuze, teelt en snoei van kwee kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". De snoei wordt er overzichtelijk uitgelegd aan de hand van tekeningen en foto's. Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KWEE - CYDONIA OBLONGA:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Fruit in de schaduw planten
Fruitbomen planten op natte gronden. (Maatregelen).
Kweewortels beschermen tegen wintervorst.
Schimmelziekten en plagen op kwee (Cydonia oblonga).
Pitfruitbomen in de moestuin planten.
Snoeien van een kweeperenboom of kweeappelboom (Cydonia oblonga).
Snoeien van Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica).
Uitvoerige teeltinfo van kweeperen kan je vinden in de "Groente- en Fruit Encyclopedie" (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

Peeronderstammen geschikt van sterk naar zwak: peerzaailing (Pyrus communis), 'Kwee A', 'Kwee Adams', 'Kwee Eline', 'Kwee C'.
De onderstam 'Kwee C' geeft dus de zwakste groei aan de perenboom, maar is wel vorstgevoelig! De onderstam 'Kwee Eline' (Q-Eline) is NIET vorstgevoelig.
Perenzaailingen zijn enkel geschikt voor hoogstambomen (en halfstambomen) van kwee of voor andere perenrassen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: kwee snoeien, snoeien kweepeer, kweepeer snoeien, kweeboom snoeien, snoeien kweeboom, snoeien, kweepeer, kweeperenboom, Cydonia oblonga

Kweewortels (peeronderstam) beschermen tegen de vorst!

Als onderstam voor laagstam perenbomen (Pyrus communis cv's) wordt de iets vorstgevoelige kwee (Cydonia oblonga) gebruikt.
Het wordt volgende week kouder, dus neem nu gepaste maatregelen!

KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

Geef vorstgevoelige (kwee) onderstammen nu een bescherming tegen de strenge vorst!
De meeste laagstammen, struiken, snoeren en leivormen van peren, kweeperen en mispelbomen worden op de vorstgevoelige kwee geënt. Ook de wortels van een (laagstam) kweeperenboom kan u NU een vorstbescherming geven!
Ook ingekuilde kwee-onderstammen moet u beschermen tegen de wintervorst.

SOORTEN PEERONDERSTAMMEN.
Voor halfstam- en hoogstamperenbomen worden perenzaailingen gebruikt en deze zijn meestal ongevoelig voor de wintervorst.
Voor tamelijk sterk groeiende laagstamperenbomen (Pyrus communis) wordt meestal de onderstam kwee (Cydonia oblonga 'Kwee A') gebruikt.
Voor zwakgroeiende laagstambomen gebruikt men de kweeonderstammen 'Kwee C', 'Kwee Adams' en 'Kwee Eline' (Q-Eline).
Volgens sommige bronnen zouden vooral perenbomen geënt op de onderstam 'Kwee C' vorstgevoelig zijn! De onderstam 'Kwee C' geeft de zwakste groei en de kleinste perenbomen.

BESCHERMMATERIAAL VOOR KWEE.
- Meestal zit na het planten van een laagstam perenboom de entplaats op 10 (20) cm boven de grond. Breng de bescherming aan tot net boven de entplaats.
Dek de boomspiegel (= strook grond rond de stam) af met gras, bladeren, champost of hakselhout.
Hebt u geen passend beschermend materiaal ter beschikking? Dan kan u ook karton en groeidoek (vliesdoek) rond de stam aanbrengen.
Deze beschermende mulchlaag geeft een goede bescherming tegen de winterkoude die voorspeld wordt!
- In het voorjaar (april-mei) moet u de bescherming aan de stam wegnemen, om te voorkomen dat er wortels boven de entplaats worden gemaakt.
- Ingekuilde kweeonderstammen (en winterstekken) kunt u beschermen door er 10 cm bladeren of champost rond te leggen.
- Ingekuilde kweeonderstammen kunt u ook binnenbrengen in een koele (vorstvrije) ruimte om ze de volgende dagen te enten.
Voorkom uitdroging van kweewortels en kweestammetjes door ze in een emmer gevuld met vochtige potgrond te plaatsen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM VORSTBESCHERMING:
Fruitbomen beschermen tegen wildvraat in een vorstperiode.
Kweewortels beschermen tegen vorst en uitdroging.
Vorstbescherming bij warmteminnende planten.
Vorstscheuren voorkomen bij fruitbomen.
Vijgen, minitrees en terrasplanten beschermen tegen wintervorst!
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige verzorgingsinformatie voor perenbomen.
Behalve kwee moet u ook vijgenplanten een bescherming geven tegen de winterkoude. Sommige nieuwe zwakgroeiende pruim-, perzik en kersonderstammen zijn ook vorstgevoelig en dient u net zoals kwee te beschermen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: vorstbescherming peren, vorstbescherming kwee, vorstbeschutting, vorstschade perenboom, bevriezen peeronderstam, bevriezen kwee, Cydonia oblonga

donderdag 23 januari 2014

Snoeien van appelbomen Jonagold.

'Jonagold' bomen moeten zodanig gesnoeid worden dat het zonlicht alle takken kan bereiken. Een "open gesnoeide kroon" zorgt voor meer gave vruchten, zonder schurftplekjes.
Vruchttakken die te weinig licht krijgen, geven kleine, smakeloze vruchten die groen blijven.

SNOEITIJDSTIP?
Oudere 'Jonagold'-bomen kunnen in januari, februari en maart bij droog weer gesnoeid worden.
Zwakgroeiende appelbomen kunnen bij droog weer NU (in januari) gesnoeid worden.
Nachtvorst is voor de snoei geen probleem. Lichte dagvorst (tot -3°C) is ook geen probleem om te snoeien.
Appelbomen jonger dan 3 jaar kunnen beter in maart gesnoeid worden.

SNOEITIPS.
Te zware/ dikke vruchttakken wegsleunen (zaag). Vooral in de kop is dit belangrijk! Het licht moet de onderste takken kunnen bereiken.
De kop omzetten op een tweejarige tak, dit is een tak bezet met gemengde knoppen. Hiermee remt men de kopgroei wat af.
Vruchttakken/ gesteltakken waar de eindtwijg/verlengenis minder dan 10 cm gegroeid heeft terugsnoeien tot op kortlot. Hierdoor wordt de groei in deze takken plaatselijk wat gestimuleerd.
Verlengenissen steeds enkel zetten (concurrenten weg snoeien ofwel terugkomen tot op concurrent)
Gesteltakken open snoeien zodat de vitaliteit verbetert.
Het vruchthout regelmatig vervangen/ inkorten als het langer dan 30-40 cm is. Te lang vruchthout gaat afhangen en geeft te kleine en groene vruchten.

Meer lezen over het snoeien van Jonagold-appelbomen.
Niet alle fruitsoorten en rassen worden op dezelfde wijze gesnoeid!
Uitvoerige informatie over het snoeien kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van elke fruitsoort wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's.
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie? Zei weblinks...

Probeer eens een praktische snoeidemonstratie/snoeiles bij te wonen! Data en plaatsen kan u lezen in onze nieuwsbrief...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM APPELBOMEN - MALUS DOMESTICA:
Appelbomen eenvoudig leren snoeien.
Elstar appelbomen snoeien.
Kankerbestrijding bij de snoei van appelbomen (januari)
Onderdelen van een laagstam-appelboom en eenvoudige snoei (www.houtwal.be).
Snoeien en opkweken van appelbomen (index).
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Snoeien van Boskoop-appelbomen.
Snoeien van appelbomen 'Jonagold' en 'Jonagored'.
Wollige bloedluis op appelbomen.
Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor appelbomen en kleinfruit

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: snoeien, fruitbomen snoeien, appelbomen snoeien, appelboom snoeien, Malus domestica, snoeien Jonagold, Jonagold, appelbomen wintersnoei, wintersnoei appelbomen, bomen snoeien

Snoeien van Elstar appelbomen.

Appelbomen snoeit u best op een droge dag!

Begin met de boomsnoei bovenin de 'Elstar' boom.
De boom moet na de snoei een piramidale vorm hebben.
Elstar heeft veel rechtstreeks zonlicht nodig voor een goede vruchtkleuring. Het zonlicht moet de harttak goed kunnen bereiken.
De natuurlijke parapluvorm moet afgebroken worden zodat het een rechtopstaande driehoek (= piramidevorm) wordt.
Laat bij uw bomen een beetje vers snoeihout achter zodat u de aanwezigheid van wild (konijnen, hazen) kan controleren.

SNOEI WEG.
- Zieke takken (vruchtboomkanker)
- Slecht geplaatste takken
- Dikke lichtverstorende takken boven in de boom.
- Vruchthout dat geen bloemknoppen draagt.
- Lichtverstorende takken.
- Vruchthout dat ouder dan vier jaar is.
- Laat bij het verwijderen van te zwaar hout een kleine stomp ("klik") van 5 cm staan.
- Vruchttakken die te laag aan de stam zitten worden verwijderd. Een stamlengte van ca 70 cm is nodig.

Foto van een gesnoeide appelboom.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN:
Appelbomen beschermen tegen wildvraat.
Appelbomen eenvoudig leren snoeien.
Appelbomen: kankerbestrijding bij de snoei van appelbomen (januari)
Appelbomen 'Jonagold' en 'Jonagored' snoeien.
Eenvoudige snoei van appelbomen.
Elstar appelbomen snoeien.
Enttwijgen knippen en koel bewaren.
Appelbomen (Malus domestica): Vruchtboomkanker nu verwijderen.
Lichtvangers in appel- en perenbomen NU verwijderen.
Wortelsnoei bij appel- en perenbomen.
Wortelsnoei als groeiregeling en om meer vruchten te bekomen (Volledig artikel).
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: Malus domestica, Elstar snoei, snoeien Elstar, Malus domestica 'Elstar', snoeien appelbomen

woensdag 22 januari 2014

Perenbomen 'Josephine de Malines' snoeien.


Het perenras 'Josephine de Malines' is een winterpeer (= goede bewaarpeer) die te gebruiken is vanaf december tot april.
Het vruchtvlees is rooskleurig, zeer fijn, sappig, zoet en meestal zonder steencellen.

ONDERSTAMMEN.
Laagstambomen zijn meestal geënt op kwee (met tussenstam) en hebben een goede productie. Soms is de productie te groot, waardoor de groei te zwak wordt.
Bij bomen die rechtstreeks op kwee geënt werden, komt er onverenigbaarheid voor, waardoor de bomen abnormaal zwak groeien. Dit probleem is te voorkomen door een tussenstam te gebruiken.
Hoogstam- en halfstambomen zijn geënt op perenzaailingen. Soms worden er ook perenzaailingen als onderstam voor laagstam gebruikt en dan is de productie meestal laat. De eerste vruchten komen dan na 8 tot 10 jaar.
Sommige (zwakgroeiende)peeronderstammen zijn gevoelig voor strenge vorst, zodat een vorstbescherming nodig kan zijn. (Zie weblinks)

SNOEITIJDSTIP.
Vanaf januari tot einde maart.
Vroeg in de winter (januari) snoeien stimuleert de groei en laat in de winter snoeien (maart) is licht groeiremmend.
Snoei in januari de zwakgroeiende en meest productieve perenrassen. Snoei in februari of maart de sterkgroeiende, minder productieve perenrassen zoals 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'.
Lichte vorst is geen probleem om oudere perenbomen te snoeien.
Jonge bomen (jonger dan 4 jaar oud) kan u beter in maart of april snoeien.

BOOMKENMERKEN.
Het is meestal een boom met afhangende, broze takken die gemakkelijk afbreken. Van nature uit heeft de boom kale takken onderaan de boom.
Licht en lucht zijn nodig om sterke bloemknoppen beneden in de boom te hebben.

SNOEI VAN LAAGSTAM PERENBOMEN.
- De snoei is vergelijkbaar met de snoei van 'Bonne Louise d'Avranches' en 'Durondeau'. (Zie "Groente- en fruit encyclopedie", van Luc Dedeene & Guy De Kinder. Lees blz 279)
- Beperk het aantal gesteltakken tot 3 of 5 stuks. Deze gesteltakken moeten schuin omhoog groeien. (Stand t.o.v. de middentak is 45 tot 65°).
- Hou de gesteltak enkelvoudig en verenkel indien nodig.
- Dikke takken ("zwaar hout") net boven de gesteltakken moet u bijna volledig verwijderen door op een stompje (5 cm) te snoeien.
- Pas de 1-2-3-snoeiregel toe. Als er veel tweejarig hout is, snoei dan veel ouder en kort vruchthout weg.
Pas geen korte snoei toe bij dit ras.
Snoei de kop van de boom regelmatig terug tot op een lager staande tweejarig twijg.
Na een matige of lage productie (= beurtjaar) mag er veel vruchthout weggesnoeid worden.
Na een jaar met een hoge productie (= draagjaar) moet er voorzichtig gesnoeid worden. Dit wil zeggen, niet te veel vruchthout wegsnoeien.
Hou de gesteltakken voldoende stevig, door stimulerend te snoeien. Je kan dit bekomen door de eenjarige verlengenis (aan het uiteinde van de gesteltak) in te snoeien op ca 4 bladknoppen.
Eenjarige twijgen die rechtstreeks op de harttak en gesteltakken staan worden NIET ingekort.

Lees volledig artikel Snoeien van peren 'Josephine de Malines'.
Niet alle fruitsoorten en rassen worden op dezelfde wijze gesnoeid!
Probeer eens een praktische snoeiles te volgen zodat u meer inzicht krijgt in de snoei. Meer info hierover in onze nieuwsbrief!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERENBOMEN:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Optimale plantafstand voor perenbomen.
Perenbomen snoeien voor dummies.
Snoeien van peren 'Josephine de Malines' (volledig artikel).
Vorstschade voorkomen bij kwee (peeronderstammen).
Wortelsnoei bij appel- en perenbomen.
Snoeien en opkweken van perenbomen (index).
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Zwakgroeiende perenbomen snoeien (o.a. Josephine de Malines).
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige snoeiinformatie voor perenbomen.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen. Een behandeling van de snoeiwonden is niet nodig.
Zieke perenbomen gesnoeid? Ontsmet na elke gesnoeide boom uw snoeimateriaal!
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: perenbomen snoeien, snoeien van perenbomen, Josephine de Malines, snoeien van Josephine de Malines, snoeien van Pyrus, Pyrus communis, peren snoeien

dinsdag 21 januari 2014

Fruitbomen planten op natte grond?

Op te natte grond met plassen water kan u beter NIET planten!
Neem tijdig de nodige voorbereidingen zodat u op natte grond toch fruitbomen kan planten.
Maak op voorhand met een grondboor of een spade een put tot ca 50 (100) cm diepte en controleer de hoogte van het grondwater.
Het grondwater zou lager dan 40 (60) cm moeten staan voor steenfruitbomen, walnoten en appelbomen!

OORZAKEN VAN TE NATTE GROND?
- Te vast gereden grond met slechte structuur.
- Door het gebruik van te zware machines kan er structuurbederf onstaan.
- Door de grondoppervlakte te frequent te frezen.
- Door de grond in de winter onbedekt en onbegroeid te laten.
- Door het berijden van natte grond.
- Door steeds op dezelfde plaats te rijden.
- Door een schommelende grondwaterstand, waarbij vooral in de winter het water heel hoog staat.
- Door het ontbreken van degelijke afwateringsgrachten om het water af te voeren.
- Door harde (ijzer)lagen in de grond.
- Een laag gelegen (komvormig) perceel.

Foto 01: wateroverlast op fruitbomenperceel. Foto van Wouter van Teeffelen /Fruitteelt.info

HOE VOORKOMEN?
- Vermijd het betreden en berijden als de grond te nat is.
- Zorg ervoor dat de afwateringsgrachten het water sneller kunnen afvoeren door ze in een droge periode dieper en breder te maken. Zorg ervoor dat stroomafwaarts dit werkje ook wordt gedaan.
- Doe geen grondbewerkingen als de grond te nat is!
- Voorkom bodemerosie en laat uw grond zoveel mogelijk begroeid. Lege percelen kunnen in het najaar én voorjaar bezaaid worden met een groenbemester.
- Zaai een groenbemester met verticaal groeiende wortels, zoals bladrammenas en Japanse haver, die de grond diep doorlaatbaar maakt.
Zaai vanaf april tot september Japanse haver (SILKE). Deze vorstgevoelige groenbemester maakt tot 80 cm diep de grond los, zorgt voor een goede onkruidonderdrukking en heeft een hoge productie van organische stof waardoor de bodemkwaliteit en structuur verbetert
Ook bladrammenas kan in juli en augustus als groenbemester gezaaid worden en zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van de grond. Tijdens een zachte winter bevriest bladrammenas niet.

HOE VERHELPEN?
- Maak NU greppeltjes op uw perceel zodat de plassen water snel verdwijnen.
- Zodra alle plassen verdwenen zijn kan u met een spitriek of cultivator de toekomstige boomstrook losmaken zodat de grond kan uitdrogen.
- In droge omstandigheden kan u de plaats waar de bomen komen spitten. Maak de toekomstige boomstrook over een breedte van 50 tot 60 (90) cm voldoende diep los.
Doorbreek de harde storende (ijzer)lagen in de grond tot een diepte van 40-50 (60) cm zodat het water goed kan wegzakken. De onderste grondlagen kan u beter NIET verwisselen met de bovenste grondlaag.
- Breng wat drogere (zand)grond bovenop de gespitte grond van de boomstrook. Op zware grond (klei en leem) kan u grof zand (5 cm) doorheen de grond mengen zodat de grond meer doorlatend wordt.
- Zorg ervoor dat de losgemaakte grond goed los blijft door hem niet fijn te maken en door er NIET op te rijden. Gebruik GEEN frees om de grond fijn te maken!
- Leg de grond op de toekomstige boomstrook 10 tot 15 cm hoger dan de omgeving, zodat regenwater direct weg kan lopen.
- Na deze diepe grondbewerkingen moet u minstens 3 weken wachten tot de grond vanzelf wat aangezakt is. Plaats dan de boompalen en wacht opnieuw 1 tot 2 weken zodat deze wat vast staan.
- Ca 1 tot 2 (3) maand na het begin van de voorbereidingen kan u starten met planten mits de grond voldoende droog is. Plant op een droge dag en zorg ervoor dat de grondstructuur goed blijft. Er moet veel lucht en voldoende organische stof/humus in de grond aanwezig zijn voor een optimale groei.

WANNEER PLANTEN OP NATTE GROND?
Neem eerst alle maatregelen om de problemen te verhelpen.
Stel het planten 2 (3 of 4) maanden uit zodat de grond voldoende droog en opgewarmd is. Planten in de maand mei is ook mogelijk, maar dan moet u regelmatig water blijven geven tot de bomen goed groeien.
Aangekochte fruitbomen kan u best laten bewaren in de koeling van een boomkweker. Bewaar geen fruitbomen bij geoogste appels of peren!
Kan u de bomen niet in een koelcel bewaren dan moet u de ingekuilde bomen toch in februari of maart proberen te planten. Eventueel kan u de fruitbomen een tijdelijke plantplaats (op kortere afstand) geven op een droger perceel om ze in het najaar naar hun definitieve plaats te verhuizen.
Ook bij de ingekuilde bomen mogen er geen plassen water voorkomen! U kan op de kuilplaats wat scherp zand inwerken om de waterafvoer te verbeteren.
De bomen op de kuilplaats moet u beschermen tegen vraatschade van konijnen, hazen, reeën en muizen.

KEUZE VAN FRUITSOORTEN VOOR IETS NATTERE GRONDEN.
- Steenfruitbomen (kersen-, pruimen-, perzik- en abrikozenbomen) zijn NIET geschikt voor natte gronden!
- Appelbomen verdragen iets nattere gronden mits er geen plassen water blijven staan na regen. Sommige appelrassen zijn vatbaar voor vruchtboomkanker op een natte grond.
- Trosbessen, kruisbessen en frambozen sterven af als de grond langdurig te nat is.
- Bramen en zwarte vlier verdragen tijdelijke wateroverlast.
- Als windschut (noord- en oostzijde van perceel) kan u op de natste plaats zwarte els (Alnus glutinosa) planten. Zwarte els is ook geschikt voor erg natte gronden.
- Peren- en kweeperenbomen verdragen tijdelijk te natte gronden. De hoogste productie bekomt u op grond die goed ontwaterd is!

WATEROVERLAST BIJ ONLANGS GEPLANTE FRUITBOMEN?
Haal de fruitbomen uit de grond en kuil ze tijdelijk in drogere grond zodat de wortels niet uitdrogen.
Maak de ondergrond goed los, zodat het water kan wegzakken. Op klei- en leemgrond kan je een kleine hoeveelheid (scherp) zand bij de grond mengen.
Verhoog op de plantplaats de grond met ca 10-20 cm.
Wacht 1-2 weken met planten tot de grond opnieuw aangezakt is.
Plant de fruitbomen opnieuw en let er op dat de entplaats 10 (15) cm boven de grondoppervlakte blijft zitten.
Foto 02: plant fruitbomen op heuveltjes als u natte grond hebt! Foto van fruithaag Fleuren (afk. Karel Fleuren)

Maak de fruitbomen vast aan de boompalen of aan de lei-draden.
Wacht met het afdekken van de grondoppervlakte (hakselhout, mest, compost, gras, ...) tot februari-maart (april). Enkel de ruggen van fruithagen en minitrees worden wel direct afgedekt.

NUTTIGE WEBLINKS
Plant fruitbomen op heuveltjes als u natte grond hebt!
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: wateroverlast, fruitbomen natte grond, natte grond fruitbomen, wateroverlast fruitbomen

maandag 20 januari 2014

Bramen vermeerderen met topafleggen en stekken.Bramen (Rubus fruticosus) zijn gemakkelijke kleinfruit die ook geschikt zijn op iets nattere grond.
Een luchtige snoei is nodig, zodat een volledig verlies door vruchtrot voorkomen wordt.
De weggesnoeide, overtollige jonge twijgen kan u nu nog gebruiken om te stekken. Ook kan u bij zacht winterweer nog enkele toppen afleggen in de grond.

VERMEERDEREN VAN BRAMEN.
U kan braambessen vermeerderen d.m.v. wortelstekken, zomerstekken en afleggen. De gemakkelijkste vermeerderingswijze is d.m.v. topafleggen.

WORTELSTEKKEN.
Bij wortelstekken moeten de wortelstukken een doorsnede hebben van 0,5 cm en een lengte van 8 (10)cm. Het gestekelde bramenras 'Himalaya' kan hiermee vlot vermeerderd worden.

TOPAFLEGGEN.
Als de grond niet te vast is, boren de toppen van de braambes-scheuten zich in augustus-september in de grond en vormen daar wortels.
Knip het volgende voorjaar de jonge gewortelde top af op ca 20 cm boven de grond af en graaf de jonge planten voorzichtig uit.
Deze éénjarige planten (topscheuten) kunnen worden gebruikt voor een nieuwe aanplanting.

Meer lezen over het vermeerderen van bramenstruiken (Rubus fruticosus).
Bramen en braamhybriden kunnen nu nog geplant en gesnoeid worden.
Meer lezen over het planten en snoeien van bramen en braamhybriden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM VERMEERDEREN VAN BRAMEN EN FRAMBOZEN:
Bramen - Rubus fruticosus vermeerderen door stekken.
Bramen vermeerderen met topafleggen en stekken.
Bramen - Rubus fruticosus vermeerderen met topafleggen en stekken.
Bramen en frambozen (Rubus soorten) vermeerderen door wortelstekken.
Druiven vermeerderen met eenoogstekken.
Fruitsoorten vermeerderen door stekken (index-pagina).
Stekken van planten in januari.
Stekkalender voor alle fruitsoorten.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
label: bramen, braambes, braambessen, planten vermeerderen, plantenvermeerdering, vermenigvuldigen, braamhybride, braambozen, Rubus fruticosus