Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

vrijdag 28 februari 2014

Kweeperen bloeien zeer mooi en passen in de fruit- en siertuin!


Opvallende witte bloemen in mei (juni).

Uitgebloemde bloem en jonge behaarde vrucht.

Een tienjarige boom of struik kan veel vruchten produceren!

Kweeperen groeien goed op droge én op vochtige gronden.
Bloei: witte bloemen in mei (begin juni).
De kwee (Cydonia oblonga) is meestal zelfbestuivend, maar kruisbestuiving geeft sommige jaren een hogere productie. Sommige rassen zijn (erg) vatbaar voor echte meeldauw, schurft en bladvalziekte.
Standplaats: zonnige standplaats ofwel halfschaduw. Voorkeur voor lichtvochtige en lichtzure (neutrale) grond. Groeien goed op zandgrond, leemgrond en kleigrond.
Vruchten: opvallende vruchten in september (oktober). Zeer geschikt voor verwerking tot jam, confituur en gelei.
Boomkenmerken: Gezonde boom met een groeihoogte van ongeveer 3 tot 5 meter. Geschikt voor struiken, leivormen, laagstam en halfstam.
Onderstam: Sommige kwee-onderstammen zijn vorstgevoelig. Onderstam 'Kwee Eline' is meer vorstbestendig en groeit iets sterker dan 'Kwee C'-onderstam.

Bloemen en vruchten: In de jeugd kweevruchten op lang vruchthout; op latere leeftijd op kort vruchthout.
Zelfbestuivende rassen: Bereczki, Bourgeault, Champion, Leskovacka, Leskovacs, Portugal, Radonia, Rea's Mammoth, Ronda, Serbian, Smyrna, (Vranja), Wudonia
Zeer vatbaar voor schurft en echte meeldauw (witziekte): Champion, Leskovacs, (Vranja), ...
Weinig (of gemiddeld) vatbaar voor ziekten: Portugal, Rea's Mammoth, Ronda, ...
Sommige rassen zijn gevoelig voor de wintervorst, waarbij takken, wortels of de stambasis kan bevriezen.

PLANTTIPS VOOR KWEEPEREN - CYDONIA OBLONGA CV'S
-De aanbevolen plantafstand is 4 (5) x 2 (3.5) m. De maximale groeihoogte is 3 tot 5 meter.
- Kweeperen verdragen geen onderbegroeiing.
- Plaats aan elke boom een paal aan de NW-zijde.
- Kweeperen groeien het beste op tamelijk vochtige grond of langs een vijver of een beek.
- Geschikt voor een standplaats in de zon ofwel halfschaduw.
- De grondwaterstand mag gemiddeld of hoog zijn. Kweeperenbomen en kweeperenstruiken verdragen ook tijdelijk te natte grond.
- Voorkeur voor een goed doorlatende, lichtzure grond (pH 6,0 tot 6,2)
- De meeste kweeperenrassen zijn zelfbestuivend, zodat het aanplanten van één boom voldoende is om vruchten te bekomen.
- Kruisbestuiving geeft meer oogstzekerheid. Door twee verschillende kweeperenrassen aan te planten is er sommige jaren een hogere opbrengst.
- De entplaats komt ongeveer 10 cm boven de grond. Bij strenge vorst kan het nuttig zijn van de stam onderaan te beschermen tegen het bevriezen. (Zie weblinks)
- Laagstambomen geënt op de onderstam 'Kwee Eline' zijn meer bestand tegen strenge wintervorst dan 'Kwee C'. Hoogstambomen kunnen geënt worden op perenzaailingen.

SNOEITIPS.
De aanbevolen snoeitijd voor kweeperen is februari-maart ofwel bij het begin van de bloei. Snoeien is ook mogelijk in de maanden november-december (na de bladval).
Kweeperen zijn op te kweken als struik zonder harttak ofwel als spil (= piramidaal groeiende boom met harttak).
De gesteltakken (3-4) staan ongeveer horizontaal.
Weinig snoeien, enkel uitdunningssnoei. Teveel snoeien is nadelig voor de vruchtenproductie.
Een verwaarloosde boom of struik kan u ook sterk terug snoeien. Hierdoor gaat u een jaar met weinig vruchten hebben.
De bloemen en vruchten komen op kort- en lang vruchthout (Uiteinden).
Rugtwijgen kan je verwijderen of op enkele bloemknoppen snoeien.
Na een strenge vorstperiode kan het nuttig zijn van zoveel mogelijk bloemknoppen te behouden. Tot nu (28 febr. 2014) is er bijna geen wintervorst geweest, dus mag u veel vruchten verwachten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KWEE - CYDONIA OBLONGA:
Vruchten van de sierkwee en kweepeer verwerken (recepten).
Fruitsoorten voor natte gronden.
Kweeperen bloeien mooi en passen ook in de siertuin.
planten en snoeien van kweeperen (Cydonia oblonga).
Snoeien van een kweeperenboom of kweeappelboom (Cydonia oblonga).
Snoeien van Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica).
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Uitvoerige teeltinfo van kweeperen kan je vinden in de "Groente- en Fruit Encyclopedie" (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder).

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief wordt op 1 maart verstuurd!
Labels: kweeperenboom, kweepeer, kweeappel, Cydonia oblonga, kwee, kwee, quince, cognassier, kweepeer planten,

donderdag 27 februari 2014

Bemesten van fruitbomen, druiven en kleinfruit!
WAAROM BEMESTEN?
Voorjaarsbemesting bij fruitbomen en kleinfruitstruiken zorgt voor een goede start!
Een fruitboom en bessenstruik heeft meerdere soorten voedingsstoffen nodig om te groeien en vruchten of bessen te geven.
Er is een groot verschil in voedselbehoefte tussen de verschillende fruitsoorten.
Perzikbomen die te zwak groeien vormen weinig of geen bloemknoppen. De aanbevolen gemiddelde scheutlengte voor een perzikboom is bij 40 tot 80 cm. Gebruik voor perzikbomen een samengestelde meststof die voldoende kalium bevat. (vb. 12-12-17).

TIJDSTIP OM TE BEMESTEN.
Laat tussen het strooien van kalk en het bemesten minstens twee maand.
Minstens twee maand na het uitstrooien van kalk.
Organische meststoffen kunnen in het voorjaar (maart) gegeven worden, om mooie scheuten en vruchten te ontwikkelen.
Op lichte gronden (zandgronden) wordt soms aangeraden de kaliummeststoffen pas in april uit te strooien. (Met een herhaling in juni).
Strooi geen kalk tegelijk met meststoffen. Probeer de kalk één tot twee maand voor het bemesten uit te strooien. (Zie nieuwsbrief januari)
In België is het vanaf 16 februari tot 31 augustus toegestaan van te bemesten. Bron: Vilt. http://www.vilt.be/Mestseizoen_start_met_duidelijke_bemestingsnormen
Pas geplante fruitbomen, druiven en kleinfruitstruiken moeten niet of slechts een beetje bijgemest worden, om te voorkomen dat de wortels verbranden. Een laagje compost en hakselhout uitstrooien op de plantspiegel (rond de boom of struik) is voldoende. Laat de stam iets vrij om verbranding en schimmelinfectie te voorkomen.
Blauwe bessen en de meeste kleinfruitsoorten worden NIET bemest in het plantjaar. Enkel een laagje compost is bruikbaar.
Geef aan (oudere) blauwe bessenstruiken enkel speciale zuurwerkende meststoffen --> Mest voor heidekruid is prima!

WAARMEE BEMESTEN.
Samengestelde organische en scheikundige meststoffen kunnen gebruikt worden.
Zoutgevoelige planten zoals aardbeien kan je beter niet te veel meststoffen geven. Geef aardbeien bij voorkeur speciale chloorarme meststoffen.

GRONDSOORT EN BEMESTING.
Op zandgronden moet meestal meer bemest worden dan op zwaardere gronden. Kaliumgebrek komt vaak voor op zandgronden. Op lichte gronden (zandgrond) is er meer kans op uitspoeling van mineralen. Op gronden met een hoog gehalte aan organische stof is er ook minder uitspoeling van mineralen.
Strooi geen meststoffen op de eerste vijf meter langs waterlopen. Op hellende percelen strooit u geen meststoffen op minder dan 10 meter van een waterloop.
Een tekort aan magnesium, al of niet in combinatie met iets te zure grond, kan bladvergeling veroorzaken. De meeste samengestelde meststoffen bevatten ook een kleine hoeveelheid magnesium.

BOOMGROEI EN BEMESTING.
Sterkgroeiende fruitbomen, kiwi's, vijgen en houtig kleinfruit mogen niet teveel bemest worden met stikstof, want dan groeien ze nog sterker.
Een fruitgewas dat normaal groeit is meestal minder vatbaar voor plagen en schimmelziekten.
Matig bemesten en regelmatig snoeien maakt de planten minder vatbaar.

Men streeft naar een scheutlengte van 20 cm per jaar. Wanneer geen regelmatige bemesting wordt toegepast, krijgen we een zwakkere groei met kleinere of geen vruchten tot gevolg.
Fruitbomen die te hard groeien en weinig of geen bloemknoppen bevatten worden beter niet extra bemest.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BEMESTEN:
Bemesten van fruitbomen, druiven, noten en houtig kleinfruit.
bemesting van fruitbomen, druiven en fruitstruiken. (Nieuwe venster)
Blauwe bessen: bemesting en pH.
Een goede start bij het planten van fruitbomen en fruitsoorten (Nieuwe venster)
Kalk strooien in de tuin geeft een beter bodemleven
Voorkom ziekten en plagen door matig te bemesten.
Bijmesten in juni met kalium op lichte gronden (zandgrond).
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en bemestingsadvies voor fruit en groenten.
Tip:
Informatieve brochure Bemesting biologische fruitteelt. http://bit.ly/WbFTuJ ofwel http://www.dlvplant.nl/nl/core/media/file/Files_Fruitteelt/e-brochure_bemesting_biologische_fruitteelt.pdf

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: bemesten, bemesten druiven, bemesten fruit, bemesting, bemesting druiven, bemesting fruitbomen, bemesting kleinfruit, bemesting fruit, fruittuin, fruitbomen, kleinfruit, fruit bemesten,

woensdag 26 februari 2014

Zwarte trosbessen zijn goed voor het geheugen!

Zwarte bessen zijn eenvoudig te kweken en vragen slechts weinig plaats en onderhoud.


KENMERKEN EN GEBRUIK VAN ZWARTE TROSBESSEN.
Bladeren, knoppen en bessen hebben een erg opvallende geur.
Zwarte bessen bloeien in april en zijn vatbaar voor lentenachtvorst, waardoor ze een kleinere oogst kunnen geven.
De struiken worden 1,5 tot 2 meter hoog.
Zwarte trosbessen (zwarte aalbessen, zwarte bessen, patersbessen, cassisbessen) zijn goed voor het geheugen.
In zwarte trosbessen (Ribes nigrum) zouden er stoffen zitten die het lange termijngeheugen verbeteren.
Een gezonde voeding kan op lange termijn een goede bijdrage leveren aan de preventie van de ziekte van Alzheimer. Zwarte trosbessen zouden hersenbeschermende effecten hebben. Bron: agf.nl (Publicatiedatum 24/02/2009)

Van de knoppen kan u een gezonde thee maken. Die thee ruikt niet aangenaam maar zou goed zijn voor de lymfeklieren & gewrichten.
Zwarte trosbessen (patersbessen, zwarte jenevers, cassisbessen) zijn zeer winterhard en geven kort na het planten reeds een eerste oogst in juli.

PLANTTIPS VOOR ZWARTE BESSEN.
De hoogste productie en beste smaak bekomt u op een zonnige standplaats.
De grond mag gemiddeld vochtig zijn, mits goed doorlatend. Lichtzure tot neutrale grond.
Voedzame, goed doorlatende grond met een gemiddelde vochtigheid.
De grond moet voedzaam zijn en indien nodig in juni bijmesten.
Bij voorkeur op te kweken als struik op een zonnige standplaats. Boompjes op stam hebben meestal een kortere levensduur dan struikvormen.
Struiken worden geplant op een onderlinge afstand van 1 tot 1,5 meter.
Volwassen struiken zijn ca 1,2 m hoog.
Plant bij voorkeur nieuwe rassen die tolerant zijn aan Amerikaanse meeldauw. De oude rassen zijn meestal erg vatbaar voor deze schimmelziekte.
Laatbloeiende rassen (o.a. 'Ben Adler' en 'Ben Tirran') hebben minder last van lentenachtvorst én ze zijn tolerant aan Amerikaanse meeldauw. Lentenachtvorst tijdens de bloei veroorzaakt onvolledig gevulde trossen.
Zwarte bessen hergroeien zeer gemakkelijk en u kan planten met naakte wortels ofwel planten in pot gebruiken.

"Kruisbessen behoren tot de groep kleinfruit en deze zijn geschikt voor kleine en grote tuinen!" Probeer eens een voordracht over houtig kleinfruit bij te wonen! In de onze nieuwsbrief kan u de data en plaatsen opzoeken... Andere kleinfruitsoorten zijn trosbessen, bramen, taybessen, frambozen en blauwe bessen.

VERMEERDERING.
Zwarte trosbessen zijn gemakkelijk te vermeerderen met winterstekken van 25 tot 30 cm lengte. Ook nu kan u die stekken nog nemen!
Ook rechtstreeks stekken in potten (3-4 stekken/pot) is mogelijk. De potten blijven in de kas/serre bij een temperatuur van minstens 10°C. Vanaf begin mei kunnnen de gewortelde stekken buiten geplaatst worden.

SNOEIEN.
Ze zijn eenvoudig te snoeien en geven snel vruchten op een kleine plaats.
Zwarte bessen snoeien kan direct na de oogst (juli) of in de winter gebeuren (december - maart).
Snoei alle takken die bessen hebben gedragen weg. Probeer ongeveer 10 sterke eenjarige twijgen per struik te behouden.
De langste trossen bekomt u op lange eenjarige twijgen.

ZIEKTEN BIJ ZWARTE BESSEN.
Sommige oude zwarte trosbessenrassen zijn vatbaar voor Amerikaanse meeldauw. Er bestaan ook nieuwe rassen die NIET aangetast worden.
Er kan ook rondknopmijt, bladvalziekte en zwarte bessenroest voorkomen.

Meer lezen over het planten, de verzorging en snoei van zwarte bessen (Ribes nigrum).
Uitvoerige informatie over de snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van zwarte trosbessen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)
Adressen waar u plantgoed van blauwbessen en/of andere fruitsoorten kan bekomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZWARTE BESSEN (Ribes nigrum):
Zwarte trosbes stekken, planten en snoeien.
Winterstekken van trosbessen.
Roestschimmel op kruisbessen en zwarte bessen.
Zwarte trosbessen snoeien en oogsten.
Kruisbessen en zwarte bessen zijn vatbaar voor Amerikaanse meeldauw.
Snoeien en vermeerdering van zwarte trosbessen of patersbessen - Ribes nigrum.
Jostabessen (kruisbes x zwarte bes) is gemakkelijk kleinfruit.
Zwarte trosbessen zijn goed voor het geheugen!

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je NU in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: cassis, patersbessen, snoeien bessen, zwarte bes, zwarte bessen, zwarte jenevers, zwarte trosbes, planten zwarte bes, planten zwarte trosbes, Ribes nigrum

dinsdag 25 februari 2014

Amandelbomen bloeien zeer mooi en passen in de fruit- en siertuin!

Door het zachte winterweer gaan de amandelbomen vroeger bloeien dan andere jaren.


Het is een zeer opvallende en mooie winter- of voorjaarsbloeier voor begin maart. In een zachte winter (met weinig vorst) kunnen amandelbomen ook einde februari bloeien.
Amandelbomen kunnen ook perzikbomen bestuiven, zodat deze nog beter kunnen dragen.

De amandel Prunus dulcis 'Robijn' is een gezond groeiende, zelfbestuivende boom, die weinig vatbaar is voor de krulziekte.
Bloei: roze bloemen in einde februari of maart.
Meestal zelfbestuivend. Amandelbomen kunnen ook perzikbomen bestuiven.
Standplaats: zonnige, tamelijk droge, doorlatende en beschutte standplaats. Voorkeur voor neutrale tot licht alkalische grond.
Vruchten: lekkere en voedzame amandelnoten in september
Boomkenmerken: Gezonde boom met een groeihoogte van ongeveer 3 m.
Geschikt voor laagstam en halfstam. 'Robijn' is weinig vatbaar voor de krulziekte. Bladeren, bloemen en takken gelijken op deze van een perzikboom.

Eet twee of drie amandelnoten per dag als preventie tegen sommige soorten van kanker en om een mooie, soepele huid te behouden.

PLANTTIPS VOOR AMANDELBOMEN - Prunus dulcis.
Bij het planten in februari wordt soms aangeraden de lange twijgen op 1/3 snoeien. Hierdoor zou de hergroei beter verlopen.
Amandelbomen hebben een voorkeur voor goed doorlatende, matig vochtige grond. De grond is lichtzuur tot neutraal.
Plant bij voorkeur het amandelras 'Robijn', deze is weinig vatbaar voor de krulziekte!
Plant niet op een laaggelegen perceel dat gevoelig is voor lentenachtvorst.
Sommige amandelbomen zijn net zoals perzik- en nectarinebomen vatbaar voor de krulziekte. Zie weblink "krulziektetolerante perzikbomen".
Alhoewel de amandel 'Robijn' zelfbestuivend is, kan kruisbestuiving door perzik- en nectarinebomen voor nog meer vruchten zorgen.
De aanbevolen plantafstand is 4 tot 6 meter, afhankelijk van de gebruikte onderstam en de grondsoort.

SNOEITIPS VOOR AMANDELBOMEN.
Snoei bij voorkeur enkel tussen half april en half september. Eventueel kan er tijdens (of na) de bloei ook gesnoeid worden.
Een regelmatige verjonging is nuttig om ook onderaan groeikrachtige takken te behouden.
De snoei van amandelbomen lijkt erg op snoei van perzikbomen. Zie weblinks.

NUTTIGE WEBLINKS VOOR AMANDELBOMEN.
Amandelbomen bloeien zeer mooi en passen in de fruit- en siertuin - Prunus dulcis.
Krulziektetolerante perzikbomen planten
Infectiegevaar voor krulziekte op amandel- en perzikbomen!
Planten en snoeien van amandelbomen (Prunus dulcis).
Snoeien van perzikbomen om ze gezond te houden.
Verzamelvruchten of raapvruchten planten: amandelbomen - Prunus dulcis.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: amandel, amandel boom, amandelboom, Prunus dulcis, Prunus amygdalus, amandelbomen, amandel soort, steenfruit, snoeien amandelboom, snoeien amandel, amandelboom planten

maandag 24 februari 2014

Zelfbestuivende mirabelpruimen planten!

Zodra de grond ontdooid is kan er opnieuw geplant worden. Hebt u maar weinig plaats? Overweeg dan eens een mirabelpruimenboom te planten.
In grote tuinen kan u meerdere pruimenbomen planten, zodat u kan oogsten vanaf juli tot oktober.
Afbeelding 01: Overzicht van vroege en laatrijpende pruimenrassen. Vanaf juli tot oktober uw eigen smaakvolle pruimen plukken! KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

Afbeelding 02: gewone mirabel

BOOMKENMERKEN
Mirabelpruimen zijn zelfbestuivend en hebben dus geen kruisbestuiving nodig!
Miralbellen, kroosjes of wichters (pruimbessen) zijn vroeg productief.
Mirabelpruimen (Prunus domestica insititia 'Nancy Mirabel') zijn gemakkelijke en gezonde bomen voor de fruittuin.
Door de talrijke witte bloemen in april-mei is deze steenfruitsoort ook geschikt voor de siertuin.
Vruchtdunning mag, maar is meestal niet noodzakelijk.
Snoeien is meestal niet nodig. Enkel te laag hangende en te steil groeiende takken kunnen na de oogst verwijderd worden. Mirabelpruimen mag u (beperkt) snoeien vanaf 1/2 april tot 1/2 september.
Afhankelijk van de verzorging en de standplaats kunnen de bomen ca 25 jaar oud worden.

VRUCHTKENMERKEN VOOR MIRABELPRUIMEN.
Mirabel- of kroosjespruimen zijn meestal rijp in augustus, maar er bestaan ook vroegere en later rijpende mutanten of hybriden.
Mirabelvruchten zijn kleiner, ronder en zoeter dan de gewone (Europese) pruimen.
'Miragrande' en 'Nancy-Mirabel' zijn kleinvruchtig, terwijl sommige nieuwe rassen grootvruchtig zijn.
Grootvruchtige mirabelpruimen zijn 'Bellamira' en 'Mirakose'.

PLANTTIPS VOOR MIRABELLEN
Mirabellen zijn zelfbestuivend en hebben geen kruisbestuiving nodig. Zonder een extra bestuiver geven ze ook veel vruchten.
Mirabelpruimen groeien ook op slechtere gronden, mits deze niet te nat zijn.

ONDERSTAMMEN VOOR MIRABELPRUIMEN.
Zwakgroeiend: 'VVA-1' (Krymsk 1) en 'Pixie'.
Middelsterk groeiend: 'St Julien A' en 'Myrobolaan' (Prunus cerasifera 'Myrobolaan')
Zeer sterk groeiend: 'Brompton' en pruimenzaailingen.

De kleinste bomen en de vroegste productie bekomt u op zwakgroeiende onderstammen. De vruchten moeten hier tijdig uitgedund worden.
De grootste bomen en het laatste in productie (na 5 tot 10 jaar) zijn kwetsen geënt op sterk groeiende onderstammen ('Brompton' en pruimenzaailingen). Deze bomen moeten op 8 m van elkaar geplant worden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PRUIMENBOMEN:
Bacterieziekte op steenfruitbomen.
Bestuiving is belangrijk bij het planten van pruimenbomen.
Boorgaten in stam en takken van steenfruitbomen.
Grootvruchtige mirabelpruimen planten.
Grootvruchtige mirabelpruimen, zoals o.a. Bellamira planten (Nieuwe venster)
Kankerbescherming door pruimen en mirabelpruimen te eten. Rijptijd pruimenrassen.
Mirabelpruimen en kroosjespruimen in de tuin.
Solitaire bijen of metselbijen in uw tuin.
Pruimen in soorten en kleuren
Snoeien en uitbuigen van pruimenbomen in april.
Snoeien van pruimenbomen - Prunus domestica in augustus.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Zelfbestuivende kwetspruimen planten.
Zelfbestuivende pruimenbomen planten.
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van pruimenbomen en andere fruitsoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je NU in voor de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: kroosjes, kroosjespruim, Mirabel, mirabellen, mirabelpruim, mirabel pruim, gewone mirabel, mirabel pruimenboom, bestuiving mirabellen, bestuiving mirabelpruim, fruitbomen planten, mirabel planten

zondag 23 februari 2014

Indeling van de tomatenrassen.

Het ideale zaaitijdstip voor bijzondere tomaten te zaaien komt er aan.
Sommige gepassioneerde moestuinliefhebbers hebben zelfs reeds tomaten gezaaid!
Zelf zaai ik hoofdzakelijk tussen 10 en 20 maart, maar met de huidige zachte winterweer zou ik begin maart ook reeds enkele vroegrijpende zelftoppende tomaten willen zaaien.
De tuinbonen (Vicia faba), de pepers en paprika werden reeds gezaaid.

Vitamines uit de eigen tuin of kas (serre) gerijpt tijdens de zonnige zomermaanden!
Achter glas is het zonnig en warm, maar om nu reeds tomaten te zaaien is het nog iets te vroeg, want buiten en in de koude kas is het 's nachts nog te koud!
Het is nu de ideale periode om het overschot van groentezaden eens te ordenen, zodat je alles klaar hebt om te zaaien in maart.
Tomaten hebben als wetenschappelijke naam Lycopersicon esculentum (syn. Solanum lycopersicon) en behoren tot de plantenfamilie van de Nachtschadigenfamilie (Solanaceae). Tot dezelfde plantenfamilie behoren aardappels (Solanum tuberosum), aubergine/eierplant (Solanum melongena) en paprika & peper (Capsicum annuum). Voor de vruchtafwisseling in de kas/serre is het belangrijk de plantenfamilie te kennen.

"Tomaten moeten niet rood of rond zijn!" Probeer eens een voordracht over bijzondere tomaten bij te wonen! In de onze nieuwsbrief kan u de data en plaatsen opzoeken...

I. INDELING VAN TOMATEN OP GROOTTE EN VORM.
1) Besttomaten: vruchtgrootte is ca 0,5 tot 1 cm. O.a. 'Joannisbeere', Lycopersicon pimpinellifolium, ...
2) Kers- of cherrytomaten ("kleine kerstomaten): vruchtgrootte is 1 cm tot ca 2,54 cm.
Kerstomaten op stam (groeihoogte 1,5 tot 3 m): Anna Aasa, Black Cherry, Jujube, Sprite, Sungold, Sweetie, ...
Kerstomaten voor pot- en kuipteelt (groeihoogte 15 tot 50 cm): Cerise Jaune, Pendulina, Tiny Tim, Tom Red, Whipper Snapper, Washington Cherry, ...
3) Cocktailtomaten ("grote kerstomaten"): vruchtgrootte is 2,55 tot ca 4 (5) cm
Cocktailtomaten op stam (groeihoogte 1,5 tot 3 m): Bloody Butcher, Glacier, Matina, Nadja, ...
Cocktailtomaten voor pot- en kuipteelt (groeihoogte 15 tot 50 (60)cm): Balcon Zauber, Budai Torpe, Ida Gold, Red Alert, Siberian, Thai Pink Egg, Thai Pink Roma, ...
4) Vleestomaten: vruchtgrootte is 4,5 tot 15 cm (of +15 cm).
Vroegrijpende vleestomaten op stam (groeihoogte 1,5 tot 2 m): Gregory Altai, Nadja, Orange, ...
Laatrijpende vleestomaten op stam (groeihoogte 1,5 tot 2 m): African Beefsteak, Amazone Chocolate, Arkansas Traveller, Brandywine Red, Brandywine Yellow, Coeur de Boeuf (roze), Coeur de Boeuf Yellow, Erdie's Faux, Great White, Herman's Yellow (= gele ossehart), Old Wyandotte, Perestroika, ...
5) Ossenharttomaten (ook bij de vleestomaten gerekend): grote hartvormige, laatrijpende tomaten
Stamvormige groei met als groeihoogte 1,5 tot ca 2,5 m:
Roze of rood: o.a. Coeur de Boeuf, Erdie's Family Oxheart, Kosovo, Pero Gigante, Riviera,
Geel of geeloranje: Herman's Yellow, Coeur de Boeuf Yellow
Wit of ivoorgeel: Great White
6) Romatomaten (pruimtomaten): eiervormige of langwerpige tomaten. Deze zijn veel hoger dan breed. Vruchtgrootte (hoogte) is 2 tot ca 12 cm. Roma-tomaten zijn bijzonder geschikt voor verwerking tot saus.
De meeste Romatomaten zijn geschikt hebben een beperkte groeihoogte en zijn daarom ook te gebruiken voor potteelt. De kleinste romatomaten worden ook minipruim tomaten genoemd en worden als gezond snoepje gegeten.
Romatomaten bevatten veel droge stof en zijn ideaal voor verwerking tot saus, pasta en soep. De vruchten kunnen ook gedroogd worden in de oven.
Roma- kerstomaten (Ook snoeptomaatjes genoemd): Ildi, Jujube Cherry, Snoeptomaat, Sprite, Thai Pink Cherry, ..
Roma (grote roma-kerstomaat): Ravello, Amish Gold, Thai Pink Egg, Thai Red Egg, ...
Roma-pruimvormen (grootte van een ovale pruim): Barnaulski, De Berao, Golden Egg
Grote langwerpige Roma: Barnaulski, Des Andes, Dix Doigts de Naples, Jersey Devil, Napoli, Purpur Isonica, Purple Russian, Roma, San Marzano, Turkistan, ... Deze laatste groep is vooral geschikt om te verwerken tot saus en soep.
7) Trostomaten.
...

II. INDELING VAN DE TOMATEN OP KLEUR.
- Witte tomaten: Blanche à feuilles de Pomme de Terre, Douce de Picardie, Great White, Snowberry, White Bush, ...
- Geel of geeloranje: Amish Gold, Auriaga, Brandywine Yellow, Coeur de Boeuf Yellow, Dulcia, Elbe, Gelbe von Thun, Golden Egg, Golden Nugget, Golden Sunrise, Golden Girl, Herman's Yellow, Kellogs Breakfast, Old Wyandotte, Orange King, Pendulina, Poire Mémée, ...
- Bruin of bruinzwart: Amazone Chocolate, Black Cherry, Black Krim, Japanese Trifele Black, Noire de Crimee, Purpur Isonica, Purple Russian, ...
- Blauw of purper: Blueberry Cherry, Purple Thai Cherry Plum, ...
- Groene tomaten: Evergreen, Green Doctors, Green Grape,
- Gestreepte tomaten: Absinth, Black Zebra, Copia, Fuzzy Wuzzy, Green Copia, Green Sausage, Green Zebra, Red Zebra, Striped Roman, Tigerella, Tigrette Cherry, Tonnelet,
- Tweekleurige tomaten: Aunt Ruby German Green, Green Pineapple (syn. Green Ananas), Rhoades Heirloom, Virginia Sweets
...

III. INDELING VOLGENS DE GROEIWIJZE.
Zelftoppende groei (= determinate).
Sommige tomatenrassen toppen zichzelf zodat de zijscheuten plots uitlopen. Men noemt deze zelftoppende/determinate of struikvormige tomatenrassen.
Deze groep van tomaten mag je niet dieven, want dan heb je maar weinig vruchten.
Zelftoppende tomatenrassen zijn bijzonder geschikt voor potteelt of teelt in kuipen: Balconzauber, Budai Torpe, Buissonante, Cerise Jaune, Ida Gold, Orange, Red Alert, Siberian Early, Solgold, Thai Pink Egg, Tiny Tim, Tom Red, Whipper Snapper, White Bush, ...

Stamvormige groei of indeterminate groei. Deze rassen groeien met 1 (of 2) stammen tot een hoogte van 2 tot 3 meter.
Wekelijks worden hier de okselscheuten verwijderd (= "dieven"), zodat u een smalle, hoog opgroeiende en luchtige plant bekomt. U bekomt hier meestal grotere vruchten dan bij de zelftoppende (struikvormige) tomatenrassen.
("Dieven" verwijderen is het verwijderen van de okselscheuten, jonge scheuten die in de bladoksels ontstaan)
De meeste tomatenrassen die je in de tuincentra kan vinden groeien stamvormig op.
...

IV. INDELING VOLGENS DE RIJPTIJD (vroeg, middentijds en laat).

Tabel met een overzicht van "Oogstspreiding in openlucht met vroege- en laatrijpende tomatenrassen". KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!
Voor openluchtteelt kan u best kiezen voor vroegrijpende rassen. Deze geven een grotere oogstzekerheid dan andere rassen.
- Zeer vroegrijpende tomaten: Glacier, Ida Gold, Nadja, Red Alert,
- Vroegrijpende tomaten: Barnaulski, Budai Torpe, Golden Girl, Orange, Solgold, Sprite, Siberian Early, Stupice, Sungold, Tom Red, Whipper Snapper
- Middentijds rijpende rassen (vleestomaten): Amazone Chocolate, Carol Chyko's Large Paste, Druzba, Earls Faux, Erdie's Family Oxheart, Jersey Devil, Napoli, Orange Queen, Perestroika,
- Laatrijpende rassen (vleestomaten) zijn o.a. de verschillende Coeur de Boeuf-typen, Brandywine Yellow, Brandywine Red, ...
- Zeer laatrijpende vleestomaat (bewaartomaat): Longkeeper
Om tomaten te zaaien voor openluchtteelt of teelt in de koude kas/serre is de periode rond 10 maart ideaal. Vroeger dan maart zaaien heeft weinig zin omdat er dan nog te weinig licht is, waardoor de planten abnormaal hoog op groeien.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN.
Bijzondere tomaten voor terras- en balkonteelt.
Bijzondere bewaartomaten die uzelf kan kweken.
Bladvlekkenziekte op tomaten.
Abnormale bladverkleuringen op tomatenbladeren?
Fotoalbum bijzondere tomaten (2013).
Geen natte voeten voor tomaten in potten en kuipen!
Gevaar voor aardappelplaag op tomaten! Warm en vochtig weer zijn ideaal voor infectie van de aardappelplaag (Phytophtora infestans)!
Gezonde, groene tomaten laten narijpen!
Kers- en snoeptomaten met bijzonders smaken, kleuren en vormen!
Neusrot op tomaten kan je voorkomen!
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Rijpen van tomaten bevorderen?
Romatomaten, van klein tot groot en verrassend van smaak!
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Tips om water te geven aan planten in volle grond.
Tips om water te geven aan pottomaten en potplanten op terras en balkon.
Tomaten planten in hangmanden en bloembakken.
Tomatenplanten eenvoudig vermeerderen door stekken!
Veel bladeren toch toch weinig of geen bloemen aan uw tomatenplanten?
Veel bloemen en toch weinig vruchten aan uw tomatenplanten?
Verlate teelt van pottomaten in kas of serre
Vroegrijpende tomaten in kas of serre?
Vroegrijpende pottomaten voor openluchtteelt
Vroegrijpende stamtomaten voor openluchtteelt
Vroegrijpende struiktomaten in openlucht nu oogsten.
Zaadwinning en zaadbehandelingen bij tomaten
Meer lezen over de zaadwinning en zaadbehandeling bij tomaten. (Nieuwe venster)
Zelftoppende of struikvormige tomaten niet dieven!
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.
Meer teeltinformatie van tomaten en alle groenten kan u lezen op de Facebookpagina van Luc Dedeene, co-auteur van de G.&F. Encyclopedie

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Dagelijkse teelttips voor alle fruitsoorten en bijzondere tomaten kan u lezen op onze Facebookpagina

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: tomaten zaaien, tomaten met fruitsmaak, zelftoppende tomaten, romatomaten, stamtomaten, struiktomaten, determinate tomaten, kerstomaten, snoeptomaten, indeling tomaten

Bestuiving bij appelbomen is belangrijk als u wil plukken!


Maak een jonge appelboom vast aan een steunstok.

Appelbloemen in rode knopstadium.

Malus domestica 'Niedwetzkyana' (roodvlezig appelras) in volle bloei.
Laat bloeiende rassen zijn meestal minder onderhevig aan lentenachtvorst. Laatbloeiende appelrassen zijn o.a. 'Court-Pendu' en 'Sterappel'. Vroegbloeiende appelrassen zijn niet geschikt als bestuiver voor de laatbloeiende rassen.

KRUISBESTUIVING IS NOODZAKELIJK VOOR APPELBOMEN!
Appelbomen hebben kruisbestuiving nodig als je (veel) vruchten wil!
Plant minstens twee (verschillende) appelrassen. Beide appelrassen moeten een goede stuifmeelkwaliteit hebben en gelijk bloeien.
Ingeval er één ras slecht stuifmeel heeft, dan moet u een 3de ras (met goed stuifstuifmeel) bij planten. Appelrassen met slecht stuifmeel zijn 'Jacques Lebel', 'Jonagold', 'Schone van Boskoop' en 'Rode Boskoop'.
Warm en droog weer zijn ideaal voor een goede bestuiving.
Bijen, hommels en solitairbijen of metselbijen zijn noodzakelijk voor de bestuiving. Tijdens regenachtig, winderig en koud weer zijn de bijen weinig of niet actief.
Hommels en metselbijen zijn ook met slecht weer actief. Zie weblinks!

KENMERKEN VAN EEN GOEDE BESTUIVER.
Het bestuivend ras (= de bestuiver) moet goed stuifmeel hebben.
Een goede bestuiver moet veel stuifmeel leveren (jaarlijks) en moet gelijktijdig met het andere ras bloeien.
Vroegbloeiende rassen kunnen geen laatbloeiende rassen bestuiven. Het omgekeerde is ook niet mogelijk.
Goede bestuivers worden soms na de bloei gesnoeid, om zoveel mogelijk stuifmeel te kunnen leveren.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN VAN APPELBOMEN:
Appelbomen eenvoudig snoeien in de winter.
Appelbomen Malus domestica 'Jonagold' en 'Jonagored' snoeien.
Bestuiving bij appelbomen is belangrijk als u wil oogsten!
Bestuiving bij appelbomen.
Enttwijgen knippen en koel bewaren.
Solitaire bijen of metselbijen in uw tuin zorgen voor een optimale bestuiving.
verschillende aanbevolen appelrassen en de snoei van appelbomen.
Wortelsnoei bij appel- en perenbomen.
Wortelsnoei als groeiregeling en om meer vruchten te bekomen (Volledig artikel).
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

De belangrijkste schimmelziekten die op appelbomen kunnen voorkomen zijn schurft, meeldauw, bladvalziekte en vruchtboomkanker.
Kies ziektetolerante appelrassen uit zodat uw boompjes zonder bespuitingen kunnen groeien!
U kunt nog steeds oudere appelbomen snoeien, maar jonge appelboompjes kunt u beter in maart snoeien.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: appelbestuivers, bestuiving appelbomen, bestuiving appels, appel bestuiving, appel bestuivers, Malus domestica, bestuiving, kruisbestuiving, appelbomen, planten appelbomen, bestuiving appel

zaterdag 22 februari 2014

Perenbomen snoeien voor dummies.

Door het erg zachte winterweer zijn de bloemknoppen groter dan andere jaren, zodat u beter nu in februari reeds kan snoeien!


BOOMKENMERKEN.
Perenbomen zijn meestal laat vruchtbaar in vergelijking met andere fruitsoorten.
Afhankelijk van het perenras is er ook nog een groot verschil in vruchtbaarheid.
Laat productief, sterk groeiend en dus ook moeilijker te snoeien zijn o.a. 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy'. Als bestuiver zijn beide rassen ook minder aan te raden.
Vroeg productief en ook gemakkelijker te snoeien en te vormen zijn o.a. 'Bonne Louise d'Avranches', 'Conference', 'Concorde', 'Durondeau', 'Belle de Jumet', 'Supertrévoux' en 'Comtesse de Paris'.
Niet alle perenrassen worden op dezelfde manier gesnoeid.
'Josephine de Malines' is een oud perenras dat gevoelig is voor beurtjaren.

Men dient de snoei aan te passen aan het perenras en aan de groeikracht.
Het zonlicht moet alle takken goed kunnen bereiken en de entplaats moet boven de grond zitten.

ONDERSTAMMEN VOOR PERENBOMEN.
Laagstamfruitbomen op de onderstam 'Kwee C' , 'Kwee Eline' en 'Kwee Adams' geven sneller vruchten.
Perenbomen op de onderstam 'Kwee A' geven later hun vruchten.
Zaailingonderstammen voor halfstam- en hoogstambomen geven meestal pas na 6-10 jaar vruchten.
Perenonderstammen van zwak naar sterk: 'Kwee C', 'Kwee Eline', 'Kwee Adams', 'Kwee A' en perenzaailingen.

KENMERKEN VAN EEN GOED GEVORMDE PERENBOOM.
Een goed gevormde perenboom heeft onderaan 4 gesteltakken, vruchthout (aan de gesteltakken en boven de gesteltakken) en een kop die boven de gesteltakken uit steekt.
De gesteltakken staan in een stand van ca 45 tot 65° t.o.v. de harttak. (De harttak is de middentak boven de stam).
Vruchthout heeft bij voorkeur een horizontale stand.
De groeiwijze van appelperen of Aziatische peren gelijkt goed op deze van gewone (zwakgroeiende) perenbomen.

SNOEITIJDSTIP VOOR PERENBOMEN.
Perenbomen kan u snoeien vanaf januari tot einde maart (begin april).
Vroeg in de winter (januari) snoeien stimuleert de groei en laat in de winter snoeien (maart) is licht groeiremmend.
Snoei in januari de zwakgroeiende en meest productieve perenrassen.
Snoei in februari of maart de sterkgroeiende, minder productieve perenrassen zoals 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'.
Lichte vorst is geen probleem om oudere perenbomen te snoeien.
Jonge bomen (jonger dan 4 jaar oud) kan u beter in maart of april snoeien.
De bloemknoppen en bladknoppen zijn beter te herkennen als u in maart snoeit.
Laat snoeien is groeiremmend, terwijl vroeg snoeien (januari) de groei bevorderd.
Bij het wegsnoeien van zware takken in maart en april worden er meer bloemknoppen beschadigd dan bij het snoeien in januari.
Bij laat productieve en sterkgroeiende perenbomen is het nuttig van laat (maart-april) te snoeien. Weinig productieve bomen kan u herkennen doordat er weinig bloemknoppen aanwezig zijn.
Hebt u weinig ervaring met perenbomen te snoeien? Wacht dan tot maart om uw bomen te snoeien. De bloemknoppen zijn dan beter zichtbaar en eventuele snoeifouten geven minder problemen.

VOORBEREIDING OP DE PERENSNOEI.
Steilgroeiende takken bovenin de boom kunnen best eerst verwijderd worden. Concurrenten worden ook verwijderd.
Bij een goed gesnoeide fruitboom staat het vruchthout kort bij de gesteltakken en kan het zonlicht alle takken bereiken. Meestal streeft men een piramidale boomvorm na.
Een goed gesnoeide, luchtige fruitboom is minder vatbaar voor schimmelziekten en heeft een langere levensduur.

SNOEITIPS VOOR PERELAARS.
- Zorg ervoor dat de gesteltakken enkelvoudig zijn, dus zo weinig mogelijk vertakt.
- De eenjarige twijg op het uiteinde van de gesteltakken wordt op 3 bladknoppen ingesnoeid.
- Probeer 3 tot 5 eenjarige twijgen te behouden op elke gesteltak. Deze twijgen staan bij voorkeur opzij ingeplant.
- Eenjarige twijgen op de gesteltakken worden horizontaal uitgebogen worden. Buig deze twijgen onder andere takken. (Een twijg die horizontaal groeit zal meer bloemknoppen aanmaken.)
- Het wegnemen of uitdunnen van kleine takjes zorgt voor grotere vruchten.
- Een dikkere tak boven de vier gesteltakken wordt bijna volledig verwijderd. (Laat een kleine stomp van 2 tot 5 cm staan).
- Het beste vruchthout is twee- en driejarig. Vooral korte twijgjes (1 tot 20 cm lang) geven veel bloemknoppen.
- Bloemknoppen (gemengde knoppen) zijn dik en rond, terwijl bladknoppen smal en puntig (scherp) zijn.
- Bij het tweejarig vruchthout wordt het eenjarige (lange) deel steeds weggsnoeid.
- Indien de boomkop te hoog wordt dan kan hij teruggesnoeid worden tot op een lagerstaande meerjarige vruchttak.
Probeer eens een praktische snoeiles van perenbomen bij te wonen! In de FruitABC-nieuwsbrief worden de data en plaatsen opgegeven waar snoeilessen worden gegeven. Ook vandaag zijn er in Nederland en Vlaanderen praktische snoeilessen.

NUTTIGE WEBLINKS IVM HET PLANTEN VAN PERENBOMEN.
Bestuivingslijsten en bestuiving van perenbomen.
Overzicht van diverse perenrassen, bestuiving, planten en snoei.
Dicht bij elkaar planten van perenbomen.
Bestuiving bij perenbomen is belangrijk.
Fruit op natte grond planten.
Fruit planten en problemen voorkomen.
Onderstamsoorten voor fruitbomen.
Optimale plantafstand voor perenbomen.
Perenbomen kort bij elkaar planten geeft minder snoeiwerk.
Perenbomen planten en bestuiving.
snoeien van perenbomen. (Nieuwe venster)
Snoeien van het perenras 'Josephine de Malines' (Nieuwe venster)
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Zwakgroeiende perenbomen snoeien (o.a. Josephine de Malines).
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige snoeiinformatie voor perenbomen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: perenbomen snoeien, perensnoei, snoei peren, snoeien perenbomen, snoeien Pyrus, perenbomen wintersnoei, perenbomen, wintersnoei, Pyrus communis, snoeien peren, fruitbomen snoeien

vrijdag 21 februari 2014

Worcesterberry, een gezonde kruisbes met veel lekkere bessen.

Bij droog weer in februari en maart kan de worcesterberry nog steeds gesnoeid worden! Worcesterberry gelijkt goed op gewone kruisbessen, maar de groei is veel sterker en de planten zijn tolerant aan Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.Ribes divaricatum of worcesterbes is heel geschikt als leivorm en kan op verschillende manieren vermeerderd worden. De kleine, zwartrode bessen zijn erg aromatisch als je ze vers kan afplukken.

KENMERKEN VAN DE WORCESTERBERRY.
Deze stekelige kleinfruitsoort is opvallend weinig vatbaar voor ziekten.
Het is een hoog opgroeiend kruisbessenplant (ca 2 m) en daarom best als boompje op te kweken aan een paal. De eenjarige twijgen zijn 0,4 tot 0,8 m lang.
Bloei: witgroene, onopvallende bloemen in april.
Vruchten: talrijke bruinzwarte, kruisbessen (stekelbessen) rond half juli.
Bijzonder gezonde, gestekelde struik met een groeihoogte van ongeveer 2 m. Geschikt als struik of als boompje. Niet vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw!
Ook te gebruiken als haag tegen ongewenste indringers.

PLANTTIPS.
- Worcesterberry is sterkgroeiend en kan u beter op een grotere plantafstand dan gewone kruisbessen planten. De aanbevolen plantafstand is 1,25 tot 1,5 m van elkaar.
- Standplaats: half schaduw of zon; matig vochtige of droge grond (volle grond).
- Te planten als potplant ofwel met naakte wortels vanaf november tot maart.
- Plant niet als de grond bevroren is of als het overdag vriest.
- Op te natte grond kan u best op verhoogde bermen planten.

SNOEITIPS VOOR WORCESTERBERRY EN KRUISBES.
- Snoei de zijtakken terug tot op een (stevige) jonge twijg die KORT bij de hoofdstam staat.
- Indien er enkel korte twijgjes aanwezig zijn dan snoei je die op enkele cm terug.
- Dun de twijgen wat uit zodat je met de handen tussen de twijgen kan.
- Verwijder laagstaande twijgen (onder de 30 cm) volledig.
- Maak de hoofdstam regelmatig mooi verticaal vast en verwijder bovenaan de concurrent van de verlengenis.
- De dikste bessen bekomt u op lange (stevige) eenjarige twijgen. Korte twijgen geven kleine bessen en die zijn moeilijker te plukken.
- Te snoeien vanaf januari tot maart. Vroeg snoeien geeft de sterkste groei, terwijl laat snoeien groeiremmend werkt.
- De snoei is gelijkaardig aan deze van kruisbessen, enkel de groei is sterker.

SNOEILESSEN EN VOORDRACHTEN.
In de FruitABC-nieuwsbrief worden de data en plaatsen opgegeven waar snoeilessen en voordrachten ivm kleinfruit worden gegeven.
Houtige kleinfruitsoorten zijn trosbessen (wit, rood, zwart), kruisbessen, worcesterbes, frambozen, bramen, taybessen, Japanse braam en blauwe bessen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KRUISBESSEN EN WORCESTERBERRY:
Knoppen van kruisbessen/stekelbessen beschermen tegen vogelvraat.
Kruisbessen aangetast door Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Kruisbessen en trosbessen geven snel bessen
Kruisbessen snoeien en planten.
Kruisbessen vermeerderen door herfststekken.
Plantafstanden voor fruitsoorten.
Snoeikalender voor fruitbomen, kleinfruit en andere fruitsoorten.
Worcesterberry, een gezonde sterkgroeiende kruisbes
Index planten vermeerderen door stekken
Index snoeien en verzorgen van kruisbessen en trosbessen/ aalbessen.
Index vermeerderen van kruisbessen door stekken en afleggen.
Teelt van deze bijzondere kruisbessen, worcesterbessen/ worchesterberry (Ribes divaricatum) op www.houtwal.be.
Ziekten en plagen op trosbessen en kruisbessen (Ribes-soorten).
Groente- en Fruit Encyclopedie met plant- en snoeitips voor kruisbessen. Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: houtig kleinfruit, kruisbessensoort, worcesterberry, worcesterbes, Ribes divaricatum, kruisbes, kruisbessenmeeldauw, worcester berry, worcester bes, worchester bes

donderdag 20 februari 2014

Fruithagen geven snel veel fruit!

Plant eens een fruithaag ipv een schutting of conferenhaag in uw eetbare tuin! Fruithagen geven snel veel fruit!


Plant ook eens een fruithaag ipv een schutting of conferenhaag in uw eetbare tuin!

WAAROM FRUITHAGEN?
Fruithagen van houtig kleinfruit geven snel een hoog rendement!
De meeste fruitsoorten hebben in het voorjaar een opvallende, kleurrijke bloesem en later wordt u beloond met aantrekkelijk, lekker en vitaminerijk fruit.

FRUITSOORTEN GESCHIKT VOOR FRUITHAGEN.
Niet alle fruitsoorten zijn bruikbaar voor fruithagen.
Rode trosbessen, witte trosbessen, kruisbessen en zoete kersen (op zwakgroeiende onderstammen) zijn aanbevolen omwille van hun snelle productie.
Ook druiven, frambozen, braambessen en taybessen zijn bruikbaar. Voor hoog en breed groeiende hagen zijn hazelaars en witte moerbeien het beste geschikt.

PLANTTIPS VOOR FRUITHAGEN.
Plant vooral gemakkelijke, productieve en gezond-blijvende fruitsoorten op de juiste afstand.
Houtige kleinfruitsoorten zoals trosbessen, kruisbessen en frambozen kunnen op de kleinste afstand uitgeplant worden.
Leivormen van appel, peer en pruim worden meestal op een grotere plantafstand uitgeplant.
Bij appelbomen bestaan er ook mini-appelbomen of kolombomen (ballerina's, minitrees).
Maak de plantensleuf voldoende diep en maak de onderste grondlaag ook los met een spitvork.
Plant op dezelfde diepte als in de boomkwekerij.
Vul de plantput aan met tuingrond waarin wat bodemverbeteraar gemengd is.
Dek na het planten de grondoppervlakte af met ca 5 cm compost.
Blijf minstens 50 cm van de scheidingslijn met uw fruithaag.
Maak de takken met (rekbare) bindbuis vast aan de horizontaal gespannen metaal draden.

EEN FRUITHAAG NAAR IEDERS WENS!
- Geen indringers.
- Met opvallende bloemen
- Snelgroeiend
- Met eetbare bessen
- Losse haag
- Veiliger voor kleine kinderen (geen giftige bessen of bladeren)
Fruithagen zijn allemaal bladverliezend. Ze geven in de winter en lente weinig of geen privacy. In de zomer en herfst hebt u wel privacy. De groeihoogte en breedte is erg afhankelijk van de plantensoort.
1) Geen indringers.
Deze planten zijn voorzien van opvallende (en pijnlijke) stekels.
o.a. witte meidoorn (Crataegus monogyna), tayberry, gestekelde bramen, wilde sinaasappel (Poncirus trifoliata), kruisbes (Ribes uva-crispa), worcesterbes (Ribes 'Worcesterberry').
Er bestaan ook enkele grootvruchtige meidoorn-soorten (met eetbare vruchtjes) die u als haag kan gebruiken.
2) Met opvallende bloemen
Gele (geurende) alpenbes (Ribes odoratum, Ribes aureum), kiwibes 'Issai' (Actinidia arguta), ...
3) Snelgroeiende fruithaag
Frambozen, ongestekelde bramen
4) Met eetbare bessen
Interessant om uw eigen confituur/jam, vruchtensap of fruitwijn te maken.
Kruisbessen, rode trosbessen, witte trosbessen, tafeldruiven, appelbes (Aronia), sleedoorn (Prunus spinosa). Sleedoorn geeft wortelopslag en kan woekeren, tenzij u geënte planten op een pruimonderstam aanschaft.
5) Met eetbare vruchten
Zuilvormige of kolomvormig groeiende appelbomen, de zgn Minitrees en ballerina's met een groeihoogte van 2 tot 2,5 meter. Ook sommige perenrassen zijn te gebruiken.
6) Losgroeiende fruithaag.
In een gemengde fruithaag staan meerdere soorten door elkaar, zodat er veel vogels, vlinders, bijen en hommels te vinden zijn.
o.a. sleedoorn, gele kornoelje (Cornus mas), hazelaar, zwarte vlier, lijsterbes en krentenboompje.
Deze laatste plantensoorten groeien breder uit dan de hoger vernoemde soorten, zodat u beter wat meer groeiruimte voorziet!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRUITHAGEN:
Bestuiving bij zoete kersenbomen is belangrijk als je wil plukken!
Bijzondere grootvruchtige, eetbare meidoornsoorten Te bekomen bij http://demoerbeiboom.be
Fruithagen en minitrees op heuveltjes planten.
Fruithagen geven snel veel fruit.
Fruithagen van kleinfruit en fruitbomen.
Kleinfruithaag voor natte gronden.
Kolombomen, ballerina's en minitrees als fruithaag (Appel-fruithaag).
Rode- en witte trosbessen in fruithagen.
Snoeien van nieuw geplante frambozen en bramen.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Taybessen snoeien, planten en verzorgen.
Ziektetolerante kruisbessen planten in een fruithaag.
Milieuvriendelijke oplossingen voor bodemmoeheid bij herinplant van fruitbomen d.m.v. zwarte braak, zaaien van Tagetes patula en biologische grondontsmetting.
Groente- en Fruit Encyclopedie met plant- en snoeitips voor alle fruitsoorten.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruit haag, fruithaag, fruithagen, vruchtenhaag, vruchten haag, bessenhaag, planten fruitbomen, planten bessen, bessenstruiken planten, leifruit, fruithaag kleinfruit, kleinfruit fruithaag

woensdag 19 februari 2014

Taybessen planten en verzorgen.
PLANTKENMERKEN
De taybes/ tayberry is een bijzonder productieve, bladverliezende, kleinfruitsoort die bijzonder geschikt is als leiplant in fruit- en siertuinen.
De witroze bloemen verschijnen in mei-juni en zijn niet gevoelig voor de lentenachtvorst.
De gewone taybes is licht gestekeld en bijzonder productief. Er bestaat ook een stekelloze mutant, die iets minder productief is.

Mits een goede standplaats kan de plant in de vroege zomer bloeien en enkele maanden later reeds eetbare vruchten geven.
De bijzonder smakelijke, zoetzure vruchten welke we rond half juli aantreffen, zijn meestal niet te bekomen in de gewone fruitwinkels.
Tayberry/taybessen geven in einde juli dieprode, grote en zeer lekkere vruchten die gelijken op reuzeframbozen.

Taybessen kan u snoeien na de oogst ofwel in de maanden februari en maart.

PLANTTIPS
Taybessen zijn gemakkelijk te telen in de volle zon of half schaduw met een groeihoogte van ca 150 (200) cm. (Zie afbeelding van aangebonden scheuten bij "fruithagen")
'Tayberry' is gemakkelijk te vermeerderen met topafleggers in augustus-september. Deze topafleggers kan u nu (februari-maart) verplanten of oppotten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM TAYBESSEN:
Kleinfruitsoorten voor kleine tuinen.
Leifruit van bramen, frambozen en taybessen.
Plantafstanden voor fruitsoorten.
Taybessen planten en verzorgen.
Taybessen of tayberry snoeien en leiden.
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van taybessen.
Adressen waar plantgoed van bramen, braambozen en taybessen bekomen kan worden.
Planten en verzorgen van taybessen.

Volg de dagelijkse berichten en tips op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: braamboos, braamframboos, kruising braam en framboos, tayberry, Taybes, taybessen, taybessen, tay bes, leiplanten, leifruit, taybessen planten, taybes snoeien, snoeien tayberry

dinsdag 18 februari 2014

Blauwe bessenstruiken snoeien geeft grotere bessen en een gezondere plant.
Door het zachte winterweer (februari 2014) ontstaan er reeds jonge blaadjes bij de blauwe bessen. Snoeien is nog steeds mogelijk als de knoppen uitlopen.

PLANTTIPS VOOR BLAUWE BESSEN - VACCINIUM CORYMBOSUM
Blauwe bessen planten in maart geeft meestal het beste resultaat. Plant niet als het overdag vriest!
Blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) zijn zuurminnende planten en groeien best op zure, humusrijke en vochthoudende grond.
Op kleigrond kan u blauwe bessen in grote potten of kuipen kweken.
In de plantput kan u onderaan een emmer grove (witveen) turf of een mengsel van 1/2 compost en 1/2 fijn (naaldbomen)hakselhout doen.
Zet er de blauwbessenstruik met de kluit in de plantput en vul aan met de grove (witveen)turf ofwel met het mengsel compost & hakselhout.
Gebruik geen gewone potgrond, die bevat teveel kalk!
Planten die enkele maanden geleden geplant werden, kunnen na de vorst nog eens aangedrukt worden, om uitdroging tegen te gaan.
Plant geen wortelnaakte planten, want de hergroei is slecht.
Dek na het planten de grondoppervlakte af met ca 7,5 cm hakselhout en geef regelmatig water bij droogte.
Gebruik GEEN champignonmest of champost bij blauwe bessen!
Dek elk jaar de grondoppervlakte af met een laag hakselhout.

SNOEILESSEN.
In de FruitABC-nieuwsbrief worden de data en plaatsen opgegeven waar snoeilessen en voordrachten ivm kleinfruit worden gegeven.

SNOEITIPS VOOR BLAUWE BESSEN.
Blauwe bessenstruiken snoeien geeft grotere bessen en een vroegere (kortere) oogst!
Oudere planten van blauwe bessen worden in februari-maart gesnoeid. (Jonge planten worden in maart-april gesnoeid).
Lichte nachtvorst of sneeuw op de grond is geen probleem om nu te snoeien.
Door te snoeien blijven de blauwe bosbessenstruiken groeikrachtig & gezond én ze geven dikkere bessen.
Probeer jaarlijks de vruchttakken die ouder zijn dan 6 jaar te verwijderen.
Zijhout van de vruchttakken probeert u uit te dunnen, zodat het zonlicht tot beneden kan.
Verwijder te laag hangende takken en twijgen. Zorg voor een goede lichtdoordringing in de blauwbessenstruik.
Dunne vruchttwijgjes worden op ca 10 cm ingekort.
Vervang een oude, dikke tak door een jonge grondscheut of door een lager staande zijtak. Hierboven laat men een kleine stomp van 2-3 cm, anders geneest de snoeiwonde slecht en kan de zijtak ook afsterven.
Vruchthouttakjes afwisselend op enkele bloemknoppen snoeien en op bladknoppen (basisknoppen).
Een stevige zijtwijg mag meer bloemknoppen dragen dan een zwakke zijtwijg. Hierdoor bekom je dikke bessen en toch een goed evenwicht tussen groei en productie.
ZOMERSNOEI.
Doe zomersnoei bij sterke groeiers om meer kort vruchthout te bekomen: jonge, sterk groeiende scheuten op 4 bladeren innijpen (insnoeien) in de maanden mei, juni en juli.
Meer lezen over de wintersnoei van blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) om grotere bessen te krijgen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM VACCINIUM:
Bemesting en pH (zuurheid grond) voor blauwe bessen.
Bladvergeling bij blauwe bessen (Vaccinium corymbosum).
Blauwe bessen zijn gezond en rijk aan vitaminen en antioxidanten.
Vogelbescherming bij blauwe bessen.
Blauwe bessen op zure grond planten.
Blauwe bessen planten in oktober.
Blauwe bessen, koningin der bessen in tuin en keuken.
Planttips bij het planten van blauwe (bos)bessen.
Plantafstanden voor fruitsoorten.
Planttips en snoeien van blauwe bessen.
Rassenkeuze en bestuiving bij blauwe bessen.
Zomersnoei bij blauwe bessen.
Groente- en Fruit Encyclopedie met plant- en snoeitips voor blauwe bessen.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Filmpjes over de snoei van blauwe bessen. Zie 3de filmpje "How to Prune a Blueberry Bush".

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden in uw mailbox ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: blauwbes, blauwe bes, snoei blauwbes, snoeien blauwe bes, snoeien Vaccinium, snoeien, Vaccinium corymbosum, corymbosum, bosbes, Ericaceae, snoeien blauwe bessen, snoeien bosbes

maandag 17 februari 2014

Zelfbestuivende kwetspruimen planten geeft oogstzekerheid.

Een late bloei en meestal zelfbestuivend maakt dat je jaarlijks lekkere pruimen kan oogsten!


Kwetspruimen zijn zelfbestuivend en vroeg productief!
De meeste kwetspruimen rijpen pas vanaf half augustus en ze kunnen na volledige rijpheid nog blijven hangen zodat ze nog zoeter worden.
Kwetspruimen zijn geschikt voor wijnbereiding en voor verwerking tot confituur/jam zonder suiker. De vruchten zijn zeer zoet, weinig sappig en meestal goed steenlossend.
Zelfbestuivende pruimenbomen (kwetspruimen) hebben geen extra bestuiver nodig! Het zijn ook goede bestuivers voor andere pruimenrassen.
In vergelijking met de gewone pruimenrassen bloeien ze meestal later, zodat ze ook op lentenachtvorstgevoelige plaatsen kunnen geplant worden.

KENMERKEN VAN KWETSPRUIMEN - PRUNUS DOMESTICA.
Bloei: talrijke witte bloemen in april
Standplaats: halfschaduw of zon; matig vochtige of droge grond; volle grond
Vruchten: naargelang het ras donkerblauwe ofwel gele, eiervormige zeer zoete pruimen in september; matig groot
Plantkenmerken: Gezond groeiende, zelfbestuivende boom. De groeihoogte is ongeveer 3 meter. Jonge bomen geven snel vruchten. Vruchtdunning is wel nodig.
Geschikt als laagstam- of halfstamboom.
Als onderstam voor laagstam is vooral 'Saint Julien A' geschikt en ze worden dan geplant op ca 2,5 m afstand van elkaar.

PRUIMENRASSEN DIE TOT DE GROEP KWETSEN BEHOREN.
Altesse Double de Liège (= Dubbele Bakpruim), Altesse Simple, Prune de Namur, Auerbacher Zwetsche, Betuwse Kwets, Cacaks Beste, Edda, Elena, Geisenheimer Top, Habella, Hanita, Jojo, Président (syn. Sultan), Sainte Cathérine, Stanley, Tipala, Valor, Wangenheim Frühzwetsche, ...
Geelvruchtige pruimenbomen ('Sainte Cathérine') en blauwvruchtige pruimenbomen ('Altessse Simple'-typen).

Meer lezen over de bestuiving van kwetspruimen en gewone pruimen.

Pruimenbomen mogen niet in de winter gesnoeid worden. Uitbuigen van jonge takken is beter dan veel takken weg te snoeien.
Meer lezen over de snoei en het uitbuigen van pruimen.

ONDERSTAMMEN VOOR KWETSEN.
Zwakgroeiend: 'VVA-1' (Krymsk 1) en 'Pixie'.
Middelsterk groeiend: 'St Julien A' en 'Myrobolaan' (Prunus cerasifera 'Myrobolaan')
Zeer sterk groeiend: 'Brompton' en zaailingen.

De kleinste bomen en de vroegste productie bekomt u op zwakgroeiende onderstammen. De vruchten moeten hier tijdig uitgedund worden.
De grootste bomen en het laatste in productie (na 5 tot 10 jaar) zijn kwetsen geënt op sterk groeiende onderstammen ('Brompton' en pruimenzaailingen). Deze bomen moeten op 8 m van elkaar geplant worden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PRUIMENBOMEN:
Bacterieziekte op steenfruitbomen.
Bestuiving is belangrijk bij het planten van pruimenbomen.
Boorgaten in stam en takken van steenfruitbomen.
Grootvruchtige mirabelpruimen planten.
Kankerbescherming door pruimen en mirabelpruimen te eten. Rijptijd pruimenrassen.
Solitaire bijen of metselbijen in uw tuin.
Pruimen in soorten en kleuren
Snoeien en uitbuigen van pruimenbomen in april.
Snoeien van pruimenbomen - Prunus domestica in augustus.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Zelfbestuivende kwetspruimen planten.
Zelfbestuivende pruimenbomen planten.
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van pruimenbomen en andere fruitsoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je NU in voor de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: Altesse Simple, kwets, kwetspruim, pruimenboom, zelfbestuivende pruim, kwets pruim, kwetsen, kwets pruim, altesse pruim, zelfbestuiver, Prunus domestica, zelfbestuiver pruimen

zondag 16 februari 2014

Snoeien van nieuw geplante frambozen en bramen.


Frambozen zijn doorlevend houtachtig planten, waarvan de tweejarige stengels na de vruchtdracht afsterven.
SNOEITIJD VAN BRAMEN EN FRAMBOZEN.
Indien het snoeien bij het planten niet gebeurd is, dan kan je dat nu doen. (Het insnoeien mag je ook nog in maart of april doen).

SNOEITIPS.
Snoei de jonge frambozen- en bramenplanten in op ca 40-50 cm boven de grond.
Door het terugsnoeien gaan er meer nieuwe grondscheuten ontstaan en is de hergroei beter. Ook wordt voorkomen dat de planten (teveel) bessen gaan dragen, waardoor de hergroei onvoldoende is.
Zodra de jonge scheuten ca 20 (25) cm hoog zijn gegroeid (ca einde mei?), dan worden de oude stengels volledig weggenomen.
Meer lezen over het het verzorgen frambozen en bramen. .

PLANTTIPS - RUBUS SOORTEN.
Bramen verdragen natte grond beter dan frambozen.
Op een iets te natte grond kan u beter herfstframbozen planten dan zomerframbozen.
Op iets te natte grond kan u beter op ruggen/heuveltjes planten zodat de grond plaatselijk droger is.
Frambozenen bramen kan u planten op 50 cm afstand van elkaar.
Frambozen en bramen hebben een voorkeur voor een zonnige standplaats, maar halfschaduw wordt ook verdragen.
Frambozen zijn te planten op alle voedzame, humusrijke gronden, mits ze goed doorlatend zijn.
Frambozen en bramen plant u bij voorkeur als leiplant aan steundraden. Later worden de planten 1,5 tot 2,5 m hoog.
Meer plant- en snoeitips voor bramen en frambozen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Zie weblinks!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BRAMEN EN FRAMBOZEN:
Bramen en frambozen (Rubus soorten) vermeerderen door wortelstekken.
Bramen en frambozen snoeien geeft zoetere bessen.
Herfstframbozen planten in de tuin.
Herfstframbozen snoeien is eenvoudig.
Fruitsoorten vermeerderen door stekken (index-pagina).
Kleinfruitsoorten voor alle tuinen.
Plantafstanden voor fruitsoorten.
Planten vermeerderen met wortelstekken.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Tweemaaldragende frambozen snoeien en leiden.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Zomerframbozen na de oogst snoeien.
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief
labels: frambozen snoeien, bramen snoeien, Rubus idaeus, planten van frambozen, frambozen planten, braambessen planten.