Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

maandag 28 januari 2019

Fruitbomen en fruitstruiken op natte grond planten?


Door een plotse dooi kan de grond tijdelijk te nat zijn om te planten. U kunt dan beter enkele dagen wachten tot de grond wat droger is.
De meeste fruitbomen worden ziek en kunnen afsterven wanneer ze voor een lange periode met hun wortels in het water staan.
Sommige fruitsoorten kunnen toch overleven op tijdelijk te natte grond.
Probeer natte grond zoveel mogelijk te ontwateren door afwateringsgrachten open te maken en verhoogde bedden te maken. Maak tijdelijke greppels zodat zichtbare plassen water snel verdwijnen.

NIET AANGERADEN OP NATTE GROND.
Het planten van appelbomen is af te raden op te natte gronden, tenzij je voor een betere waterafvoer zorgt. Appelbomen worden op natte grond erg vatbaar voor vruchtboomkanker en er ontstaat wortelsterfte.
Ook druiven en steenfruitsoorten zoals kersen, pruimen en perzik doen het NIET goed op natte grond.
Op iets te natte grond sterven zomerframbozen af, terwijl de herfstframbozen meestal in leven blijven.

GRONDVERBETERING.
Een te natte grond kan verbeterd worden door te draineren ofwel door afwateringsgreppels te graven tussen de boomrijen.
Met de grond uit de greppels kunnen er verhoogde bedden gemaakt worden, waarop fruitbomen en fruitstruiken geplant worden.

Staand water kan ook veroorzaakt worden door harde, ondoordringbare (ijzer)lagen in de grond.
Kleigronden zijn zware gronden die verbeterd kunnen worden door grof (scherp) zand en organisch materiaal (champignonmest, champost, compost, ...) toe te voegen.

FRUITSOORTEN DIE HET OOK GOED DOEN OP NATTE GRONDEN.
- Braambes - Rubus fruticosus
- Cranberry - Vaccinium macrocarrpon
- Hazelaar - Corylus avellana, diverse rassen.
- Herfstframbozen - Rubus idaeus 'Polka' (Op te natte grond ontstaat structuurbederf en dan sterven herfstframbozen ook af).
- Kweeperen - Cydonia oblonga rassen zoals o.a. 'Champion', 'Lescovacs', ...
- Mispelbomen - Mespilus germanica
- Perenbomen - Pyrus communis, diverse rassen.
- Zwarte vlier- Sambucus nigra

Italiaanse els (Alnus incana) en zwarte els (Alnus glutinosa) geplant als windschut aan de oostzijde van het fruitperceel, verdragen heel goed natte gronden.

In het algemeen moet je bij de rassenkeuze streven naar ziektetolerante en vroegrijpende fruitrassen.
De meeste fruitsoorten hebben ook kruisbestuiving nodig, zodat je minimaal twee verschillende, gelijkbloeiende bomen van dezelfde soort moet planten. Kruisbestuiving is erg belangrijk bij het planten van fruitbomen.

PLANTTIPS VOOR NATTE GROND.
Maak de ondergrond goed los zoals in vorige blog (21 januari) beschreven staat.
Maak op de rijrichting "ruggen" van minimaal 20 cm hoog en plant uw bomen hier op. Dek de "rug" af met een laag champost tegen het uitdrogen.
Plant NIET te diep! De wortels moeten net onder de grondoppervlakte komen! Te diep planten zorgt ervoor dat uw fruitbomen moeilijk hergroeien en zelfs kunnen afsterven.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRUITSOORTEN OP NATTE GRONDEN:
Cranberry planten in de tuin.
Hazelaar aanplanten en snoeien.
Kweeperen planten in de tuin.
Leifruit van bramen en taybessen.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten.
Vlierbessen planten.
Kleinfruit voor te natte grond.
Plant fruitboompjes op heuveltjes als je natte grond hebt.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: natte grond fruittuin, fruittuin op natte grond, fruittuin voor natte grond, kleinfruit voor natte grond, fruit voor natte grond

woensdag 16 januari 2019

Kiwi's kan je zelf zaaien!


Overrijpe kiwi's kan je in de diepvries een koudebehandeling geven om ze nadien uit te zaaien.
Kiwizaailingen zijn bijzonder geschikt om te enten met een vrouwelijke (of mannelijke) kiwi. Geënte kiwi's dragen snel bloemen en mits goede (kruis)bestuiving ook vruchten.

Actinidia chinensis - gele kiwi's. Ook gele kiwi's kan je op een warme plaats zelf zaaien.
Actinidia deliciosa - groene kiwi's. Overrijpe (groene en gele) kiwi's die niet meer lekker zijn hoef je niet weg te gooien, maar kan je een behandeling geven om uit te zaaien.

VOORBEREIDING.
Overrijpe kiwivruchten kan je 1-2 weken in het diepvriesvakje van uw koelkast steken om de zaden een koudebehandeling te geven.
De koudebehandeling zorgt ervoor dat de kieming sneller en beter verloopt.
Laat de kiwivruchten ontdooien en doe het vruchtvlees door een keukenzeef om de zaden met water schoon te spoelen.

WERKWIJZE BIJ HET ZAAIEN.
Vul een propere plastieken pot met handvochtige zaaigrond en strooi de kiwizaden over de zaaigrond. Gebruik aangekochte (nieuwe) zaai- en stekgrond als zaaigrond.
Dek af met een dunne laag wit zand of met een beetje zaaigrond.
Dek de pot af met glas of plastiek en zet de pot op een warme plaats bij 22 tot 25°C.
Zodra de eerste zaden kiemen moet je de (glas)bescherming wegnemen. Meestal kiemen de kiwizaden na ca 5 weken.
Foto 2: pas gekiemde zaailingen ca 6 weken na het zaaien.

Foto 3: het eerste blad is goed ontwikkeld en de plantjes zijn klaar om afzonderlijk op te potten.

Kiwibessen of kiwiberry (Actinidia arguta) kan ook vermeerderd worden door middel van stekken. Zomerstekken heeft de voorkeur, maar winterstekken geven ook enige kans op lukking, mits de stekken in stekgrond op een licht verwarmde plaats te zetten.
Meer lezen over het vermeerderen van planten. Meer lezen over het vermeerderen door stekken, zaaien en enten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWI - ACTINIDIA DELICIOSA:
Enttwijgen knippen en koel bewaren.
Kiwiplanten laag terugsnoeien als voorbereiding op het enten.
Plukken van gewone (groene) kiwi's - Actinidia deliciosa (volledig artikel).
Wintersnoei bij kiwiplanten in december. (Nieuwe venster)
Meer lezen over de vermeerdering van kiwi's.
Zaaien van gewone (behaarde) kiwi's - Actinidia deliciosa (volledig artikel).
kiwi's - Actinidia deliciosa vermeerderen door zaaien en enten.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: Actindia deliciosa, Actinidia, kiwi, vermeerderen, zaaien, zaaien fruit, zaaien kiwi, zaaien onderstammen, zaadwinning, zaaien kiwi, kiwi zaaien, plantenvermeerdering, vermeerderen van planten

maandag 14 januari 2019

Kiwibessen snoeien (Actinidia arguta).

Jonge planten van kiwibessen kan je nu aankopen om in de tuin uit te planten.
Oudere kiwibesplanten (+3 jaar oud) moeten in januari zeker nog gesnoeid worden!
Planten waar in de zomer regelmatig zomersnoei werd gedaan vragen minder snoeiwerk in de winter. Tijdens de zomersnoei moet voorkomen worden dat de scheuten zich gaan winden rond takken en draden.
PLANTEN.
De plantafstand is 3 meter tussen de rijen en 1,25 of 2,5 (3) meter in de rij.
Een goede, vochthoudende grond is nodig tijdens de groeiperiode. (Daarom niet aan een zuidenmuur planten, daar is het meestal te droog)
De zelfbestuivende kiwibes 'Issai' kan schuin omhoog geleid worden zoals bramen, taybessen en frambozen.
De gewone vrouwelijke kiwibessen kunnen beter aan een T-balk omhoog geleid worden en bovenaan aan 5 draden geleid worden.

SNOEITIJD.
Het snoeien van oudere vrouwelijke kiwibesplanten (+ 3 jaar) gebeurt bij voorkeur in de maanden december en januari. Te laat snoeien (februari - maart) heeft sapverlies of bloeden tot gevolg.
De mannelijke planten (bestuivers) worden steeds NA de bloei gesnoeid (= einde mei).
Jonge kiwibesplanten kan je beter na de bloei in april of mei te snoeien.

SNOEITIPS.
1) WAAIERVORMIG OMHOOG LEIDEN BIJ DE ZELFBESTUIVENDE KIWIBES 'Issai'.
'Issai' mag waaiervormig omhoog gebonden worden zoals frambozen. Issai komt snel in productie omdat vanaf het 2de groeiseizoen de vruchten aan de basis van de plant gevormd worden.
Bij een plantafstand van 1,25 meter in de rij kan je 4 tot 6 twijgen schuin omhoog binden. (Een plantafstand van 2,5 meter in de rij is ook mogelijk).
Het beste vruchthout is tweejarig en groeit opzij van de omhoog geleide takken. Dit vruchthout mag op 6 knoppen ingekort worden, zodat de bessen dikker worden.
Meerjarige vruchthout (+3 jaar oud) aan deze verticale takken wordt teruggesnoeid tot op 1 of 2 knoppen, kort bij de verticale tak.
Bij sommige planten kan je de oude scheuten vervangen door nieuwe jonge twijgen. Probeer zoveel mogelijk terug te snoeien tot op een lager staande sterke eenjarige twijg.
Een oude verticaal groeiende tak (met weinig vruchthout) kan volledig vervangen worden door nieuwe takken die beneden ontstaan.

2) GEWONE VROUWELIJKE KIWIBESPLANTEN AAN EEN T-BALK.
2.1 EERSTE TWEE (DRIE) JAAR (vb. plantafstand 2,5 m in de rij)
Bij het vormen van deze planten kan je de jonge planten intoppen als ze 2 meter lang zijn. De bovenste 4 scheuten worden daarna verwijderd zodat een lange stomp van ca 20 cm lang ontstaat.
Hieronder ontstaan er nieuwe scheuten waarvan er twee gekozen worden om twee gelijkwaardige leggers te vormen.
Laat 1 (uitzonderlijk 2) stammen mooi verticaal omhoog groeien.
Bij voorkeur slechts 1 stam omhoog leiden, maar op oudere stammen kunnen vorstscheuren ontstaan waardoor er een oogstverlies is. Een 2de (jongere) harttak omhoog laten groeien voorkomt een volledige misoogst.
Probeer ook wat kort zijhout op de stam te kweken om de stam te laten verdikken. Dit zijhout kan je kort houden door op ca 8 cm in te snoeien. Zodra de stam voldoende dik is mag je het zijhout op de stam volledig verwijderen.

Twee horizontale leggers regelmatig vastmaken met bindbuis aan de horiztonale draad in het midden van de T-balk.
Laat de horizontale legger niet ineens doorgroeien tot 1,25 m ver maar kort de legger eens in op 50 cm om meer vertakkingen te krijgen. Als je de horizontale legger ineens 1,25 m ver laat groeien ontstaat er te weinig geschikt vruchthout. (Kerven boven knoppen zou niet helpen)

Als de horizontale legger op zijn toegestane afstand gegroeid is terug snoeien tot op enkele zwakkere twijgjes en die insnoeien op ca 8 cm.

2.2 ONDERHOUDSSNOEI (Vanaf 3de of 4de jaar)
De planten bestaan uit een mooi verticaal geleide stam, twee horizontale leggers (bovenaan) en lateralen of vruchthout. De takken mogen NIET slingeren rond palen en steundraden.
Deze teelt- en snoeiwijze wordt aanbevolen voor de meeste courante kiwibesrassen zoals o.a. 'Ambrosia', 'Weiki', 'Jumbo' en 'Geneva'.
Het beste vruchthout is tweejarig en groeit opzij aan de leggers bovenaan. Beroepskwekers geven de voorkeur aan middeldikke eenjarige twijgen. (Gelijke rijping en in één keer te oogsten)
Waar mogelijk worden er een deel van het tweejarig vruchthout vervangen door middelsterke eenjarige twijgen.

Per plant worden niet meer dan 12 (16) lateralen (vruchttakken) behouden (Hiervan zitten er 6 (8) vruchttakken per zijde). Vruchttakken van een potlooddikte geven meer vruchten dan dikkere takken.
Maak de eenjarige, middeldikke vruchttwijgen vast aan de twee draden en laat ze dan naar beneden afhangen. Als er te weinig eenjarige vruchttakken (lateralen) zijn dan worden er enkele bestaande tweejarige vruchttakken behouden en de afgedragen vruchttakjes worden dan teruggesnoeid en iets ingeknipt. (7-10 cm)
Na het aanbinden zitten de eenjarige & tweejarige twijgen ca 30 cm van elkaar vast aan de draden. Voor het aanbinden kan je groene frambozenklemmetjes (kleinfruitclips) gebruiken.
De aangebonden eenjarige/tweejarige vruchttwijgen worden ingekort op ca 60 cm voorbij de buitenste draad. Sommige kenners snoeien ze op 1 meter boven de grond in.
Overtollige tweejarige en driejarige takken worden volledig verwijderd of terug gesnoeid tot

Afgedragen vruchttakken (tweejarig en driejarig) en kort zwak hout worden terug gesnoeid tot op ca 8 cm van de horizontale legger. Een redelijke lange stomp prikkelt de groei zodat er nieuwe scheuten ontstaan.
Buikhout zal je zoveel mogelijk verwijderen.

Afgedragen vruchttakken en kort zwak hout wordt op een redelijke lange stomp (7-10 cm) geknipt om de groei te prikkelen zodat er nieuwe scheuten ontstaan.

Vruchthout (waterscheuten) dat dikker is dan de legger waarop het staat wordt terug gesnoeid. Dikke vruchttakken kunnen dan een nieuwe legger vormen.
Vruchthout dat teveel vertakt is wordt bij het snoeien enkel gezet.
De meeste bloemen worden vanaf de 10de knop aangelegd, zodat je beter geen of beperkt vruchttwijgen kan inkorten. (Na het aanbinden worden de twijgen 60-100 cm voorbij de buitenste draad ingesnoeid)

Laat vrouwelijke planten met 2 (3) stammen verticaal omhoog groeien.

VRUCHTHOUTSNOEI.
Maak eerst een aantal eenjarige middeldikke twijgen vast aan de horizonale draden.
Bij een plantafstand van 2,5 m in de rij mogen er 6 (8) vruchttwijgen aan elke kant groeien. (Voor beide zijden is dit dan 12 tot 16 vruchttwijgen) (In landen met meer zonlicht zoals Frankrijk en Portugal mag dat 20-24 vruchttwijgen per plant zijn)
Indien de plantafstand 2 m in de rij is dan mogen er slechts 6-7 vruchttwijgen aan één zijde groeien. (= 12 tot 14 vruchttwijgen per plant)
De eenjarige (middeldikke) vruchttwijgen moeten altijd zo dicht mogelijk bij de horizontale legger ontstaan.

De eenjarige vruchttwijgen worden op ca 1 m boven de grond ingesnoeid. (Sommige kenners verkiezen te twijgen maar 60 cm voorbij de buitenste draad naar beneden te laten hangen)
Vruchttwijgen van 1 jaar oud geven bessen met een gelijke rijping en gelijke pluk.
Tweejarige vruchttwijgen zijn eventueel ook bruikbaar, maar het eenjarige zijhout wordt dan op 7-10 cm ingekort. (Bij de pluk werd meestal dat zijhout al ingesnoeid om de takjes met bessen af te knippen).
Tweejarige vruchttakken geven bessen met een ongelijke rijping en de bessen vragen meer sorteerwerk. Voor beroepsteelt is tweejarig vruchthout niet aan te raden. (Meer oogstwerk)
Zeer dikke watertwijgen zijn moeilijk uit te buigen en vast te maken aan de horizontale draden en worden meestal op ca 6 cm ingesnoeid (Gevaar op afbreken)

NAZORGEN BIJ DE SNOEI.
Door het wegzagen van te dikke takken ontstaan er grove, rafelige wonden die moeilijk genezen.
Na gebruik van de snoeizaag (of takkenschaar) kan je best de zaagwonde/snoeiwonde mooi effen snijden met een scherp snoeimes.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWIBESSEN - KIWIBERRIES - ACTINIDIA ARGUTA:
Fruitsoorten te snoeien in januari
Snoeikalender bekijken en Fruit-snoeikalender downloaden (pdf)
Kiwi's en kiwibessen snoeien (januari).
Kiwibessen vermeerderen met zomerstekken.
Kiwibessen planten en verzorgen.
Meer lezen over de vermeerdering en snoei van kiwi's.
Leestip: Maandblad "Belgische fruitrevue", januari 2015 "Wintersnoei van kiwibes" door Filip Debersaques. (blz 14-16)

labels: Actinidia arguta, kiwibes, arguta kiwi, kiwi arguta, kiwibes issai, zelfbestuivende kiwibes snoeien, snoeien kiwibes, snoeien kiwibessen, snoeien actinidia arguta

vrijdag 11 januari 2019

Bekalk zure tuingrond in januari of februari.


Laat in januari een grondstaal onderzoeken om te weten of de grond te zuur is!
WAAROM KALK STROOIEN?
Een juiste zuurtegraad (pH) van de grond is nodig voor een goede groei.
Op leem- en kleigronden zorgt kalk voor een betere grondstructuur zodat de planten beter kunnen groeien.
De zuurheidsgraad van de meeste gronden verlaagt jaarlijks. Een tweejaarlijkse bekalking is daarom aangewezen.
Op gronden met een te lage pH kan een tekort aan bepaalde voedingsstoffen ontstaan. Later ontstaan er abnormale bladverkleuringen door chlorose.
Vooral steenfruitbomen (kersen-, pruimen-, perzikbomen) en okkernoten/walnotenbomen zijn dankbaar voor wat extra kalk.
Als voedingselement zorgt calcium (Ca) voor onder andere stevige, lang houdbare vruchten. Daarnaast speelt het ook een belangrijke rol bij de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid.

AANBEVOLEN TIJDSTIP.
De maanden december en januari zijn het meest geschikt om kalkmeststoffen uit te strooien.
In februari kalk strooien én bemesten kan je beter NIET doen!

TIPS.
De ideale pH is afhankelijk van de grondsoort en van de plantensoort. Laat daarom in een tuincentrum een bodemanalyse doen, zodat je de exacte hoeveelheid te geven kalk kan bepalen.
De benodigde dosis kalk hangt af van de zuurheidsgraad van uw grond. Op zure gronden moet je meer kalk strooien dan op neutrale grond.
Oppervlakkige grondbewerkingen en regen zorgen ervoor dat de kalk sneller kan werken.
Geef geen kalk samen met compost of met organische meststoffen!
Zuurminnende planten zoals de Vaccinium-soorten (blauwe bes, bosbes, rode vosbes) mogen GEEN kalkbemesting krijgen! Een te hoge pH is te verlagen met bepaalde producten.
Aardbeien kan je beter ook geen kalk geven.

Te grote kalk-giften kunnen nadelig zijn voor de beschikbaarheid en opname van bepaalde voedingsstoffen, doordat de zuurgraad (pH) stijgt. Een calciumgift op gronden met een hogere zuurgraad (pH > 6,5) kan dan beter met gips uitgevoerd worden, ook bij bestaande aanplant.
Het unieke product "Monterra Calcium", waarbij gebruik is gemaakt van natuurgips en plantaardige grondstoffen, is goed te verstrooien. Deze ‘korrelgips’ bevat naast 18% CaO en zwavel (12,75% SO3), nog kleine hoeveelheden stikstof en kalium (beide circa 2%). Het bevat géén fosfaat. Dit alles uit 100% natuurlijke materialen, dus ook voor biologische (fruit-) teelten geschikt! Infobron ivm Monoterra Calcium: http://www.vlamings.nl/ en https://t.co/hbiAks2vSS

Propere houtasse (van de houtkachel) bevat veel kalk (Ca) en kalium (K) en is ook bruikbaar voor uw fruitbomen. Wacht tot april om 100 gr/m² houtasse uit te strooien. (Om te voorkomen dat de aanwezige kalium zou uitspoelen)

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM DE ZUURHEIDSGRAAD VAN DE GROND:
Bemesten van kleinfruit, druiven en fruitbomen.
Bekalk tuingronden in januari.
Bladvergeling bij druiven - Vitis vinifera.
Stip (boomstip, kurkstip) bij appelbomen voorkomen.
Perzikbomen planten.
Dunschaligheid op walnoten (Juglans regia) door kalkgebrek.
Neusrot op tomaten door kalkgebrek.
Onderhoudsbekalking voor de groentetuin/moestuin. Geef GEEN kalk op het perceel van de aardappelen en aardbeien!

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: kalken, kalk strooien, bekalken, kalk uitstrooien, zuurtegraad grond, zuurheidsgraad grond, ideale pH, mergelkalk, kalkcarbonaat, tuin bekalken

woensdag 9 januari 2019

Enttwijgen knippen en koel bewaren om later te enten.

Heb je oude (laagstam) bomen die onvoldoende groeien en te weinig mooie vruchten dragen? Als het bijzondere (oude) streekeigen rassen zijn dan kan je er enttwijgen van knippen om deze later op nieuwe onderstammen te (laten) enten.
Ook van peren, kweeperen, mispels, druiven en kiwi's kan je enttwijgen knippen om ze later te (laten) enten.

Foto 01: gebruik een scherpe snoeischaar om eenjarige twijgen te knippen.
Foto 02: Bindt de enttwijgen per ras met twee touwtjes samen en voorzie elke bussen van een etiket met de correcte rasnaam.
Goede enttwijgen mogen nog niet uitgelopen zijn en moeten nog volledig in winterrust zijn! De knoppen moeten nog klein en gesloten zijn opdat ze bruikbaar zouden zijn voor het enten op onderstammen.

WORKSHOP ENTEN, ENTLESSEN EN ENTCURSUS IN BE EN NL (2019)
Op diverse plaatsen kan je het enten zelf leren. Enthout en onderstammen zijn soms ook te bekomen, maar je kan dat best tijdig bestellen bij het inschrijven.
winter/voorjaar 2019 te B-8800 Roeselare (PCLT). Onderdeel van cursus "vermeerderen van planten".
20 januari 2019 te Den Haag (NL).
26 januari 2019 te B-2800 Mechelen.
9 februari 2019 te NL-Haaksbergen (Buurse)
16 februari 2019 te NL-Middenbeemster
22 februari 2019 te Zwaagwesteinde (NL).
23 februari 2019 te Appelscha (NL)
28 februari 2019 te B-9030 Gent.
2 maart 2019 te Beetsterzwaag/Gorredijk (Prov. Friesland, NL).
x wintermaand 2019 te Makkum (NL).
9 maart 2019 te Frederiksoord (NL)
10 maart 2019 te Wevelgem (BE)
17 maart 2019 te Beernem (BE)
23 maart 2019 te B-9090 Melle.
24 maart 2019 te B-9660 Brakel -->Tuinhier Brakel: volkstuinen-brakel.be
30 maart 2019 te Haasdonk, Beveren-Waas (BE)
30 maart 2019 te Haarlem (NL)

Meestal is het aantal deelnemers beperkt en moet je vooraf inschrijven. Meer info in de maandelijkse Fruit-ABC-nieuwsbrief en in de FB groep "Liefhebbers van fruit & fruitteelt"!
Ken je nog meer data en plaatsen dan kan je me dit laten weten!
Foto 03: het enten van onderstammen kan je leren op een workshop en praktische entles.

WAAROM ENTTWIJGEN VERZAMELEN?
De meeste fruitbomen (steenfruit en pitfruit) worden geënt of gegriffeld op een onderstam.
Met goed bewaard griffelhout kan je vanaf januari tot april onderstammen enten.
Verplanten van oude bomen is moeilijker dan jonge fruitbomen met dezelfde rassen te planten. Ga naar een entbeurs of naar een boomteler waar je dit werkje kan laten doen met uw enttwijgen. Data en plaatsen van entbeurzen en entlessen kan je raadplegen in de FruitABC-Nieuwsbrief!
Ook kan je later een extra bestuiver enten op een bestaande fruitboom zodat er meer vruchten komen.
Druivenplanten kan je in maart omenten met een nieuw (ziektetolerant) ras dat beter zal rijpen. (Je moet NU enthout knippen en koel bewaren).

TIJDSTIP.
Het is nu hoog tijd om bij vorstvrij en droog weer enthout (griffelhout) te knippen! De sapstroom is reeds actief bij sommige fruitsoorten!
Doe dit werkje bij voorkeur op een droge dag, terwijl de knoppen nog volledig in rust zijn.
Verzamel eerst griffelhout van steenfruit (pruimen, kersen) en van kiwi's & kiwibessen. --> Dit kan zelfs beter in december gebeuren!
Nadien kan je ook enthout van druiven, appel- en perenbomen verzamelen.
Walnoten/okkernoten (Juglans regia) enten is moeilijker dan pit- en steenfruit te enten. Enthout van Juglans wordt geknipt net voor er geënt wordt. (Je ent dan op zaailingonderstammen die in groei getrokken werden).

WERKWIJZE.
Foto 04: Bussels met enttwijgen moet je op een koele (zonarme) plaats bewaren (inkuilen) zodat de twijgen niet uitdrogen.

Bindt het enthout (= de jonge twijgen) in kleine bussels (bundels), voorzie ze van een etiket en bewaar deze op een koele plaats.
Een goede bewaarplaats is een koelkast ofwel kan je de twijgen bijna horizontaal inkuilen aan een noordenmuur. Het enthout bewaren in een koelkast waar fruit /groente ingezeten heeft is niet goed! Er is dan ethyleen (een rijpingsgas) aanwezig en de knoppen zullen dan NIET uitlopen!
Sommigen bewaren de bussels enthout in een emmer met scherp zand. (Het ondereinde van de twijgen wordt ca 30 cm in het zand gestoken).
Sommige kenners snijden de enten op lengte, dompelen ze in paraffine en bewaren ze dan met vochtig keukenpapier in een gesloten plastiekzak in de koelkast bij 0°C.
Lees meer tips en tricks in de FB groep "liefhebbers van fruit en fruitteelt"!

Kenmerken van goed griffelhout zijn: eenjarig, knoppen goed gesloten, fris, ziektevrij, middelmatig dik en lang.
Het enthout mag tijdens de bewaring niet uitlopen (= bladeren vormen), niet uitdrogen en niet beschimmelen.

Meer lezen over het verzamelen en bewaren van enthout om onderstammen te enten.

Foto 05: De Japanse pruim (Prunus salicina 'June Blood') vertoonde hier in januari 2019 reeds nieuwe bladeren.
De knoppen van sommige fruitsoorten kunnen nu reeds uitlopen. Vooral steenfruitbomen op een beschutte (warme) standplaats kunnen reeds bloemknoppen (en bloemen) vertonen.
Ook in januari is het overdag soms zacht weer en de knoppen kunnen reeds uitlopen. Hazelaars staan op de meeste plaatsen in bloei.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OCULEREN, CHIPBUDDEN EN ENTEN OP ONDERSTAMMEN:
oculeren of schildgriffelen.
Overzicht van de diverse entmethoden.
Plantensoorten die je op elkaar kan oculeren of enten.
Vermeerderen van diverse fruitplanten door afleggen, stekken en enten.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Op zoek naar andere gepassioneerde liefhebbers van enten en fruittelen? Facebook groep "Liefhebbers van fruit en fruitteelt

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

labels: enten, enthout, griffelhout, enthout verzamelen, eenjarig enthout, goed enthout, enttwijgen, enten onderstam, entles, cursus enten, workshop enten, griffelen, grafting, enten, enten onderstam, enttwijgen

maandag 7 januari 2019

Fruitsoorten stekken in januari (Bessenstruiken, druiven en vijgen).

Het vermeerderen van fruitsoorten of onderstammen door stekken wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast en kan je snel opzoeken in de "Fruit ABC-Stekkalender".
Houtig kleinfruit, druiven en onderstammen kan je gemakkelijk vermeerderen door stekken. Ook vele sierstruiken kan je nu stekken.

Stekken van vijgen en druiven worden in speciale stekgrond gestoken bij een optimale temperatuur. (Meestal minimum 15°C.)
De steklengte is ca 20 cm.
Als er teveel zonlicht is dan moet je afschermen om verwelking en verbranding te voorkomen. Het afschermen kan je met groeidoek/vliesdoek (en krantenpapier) doen.
Om de stekken te snijden gebruik je een scherp mes of een scherpe snoeischaar.
Winterstekken of houtstekken worden in de rustperiode, zonder bladeren genomen.
De stekken kan je (tijdelijk) inkuilen op een beschutte plaats (1/3 van de steklengte boven de grond). In maart of april kan je de stekken afzonderlijk uitplanten. Plantensoorten die gemakkelijk wortelen kan je in februari-maart uitplanten, mits de grond niet te nat of bevroren is. Winterstekken van trosbessen en jostabes vormen snel wortels.

TE STEKKEN IN JANUARI:
tafeldruiven & wijndruiven (Vitis vinifera), vijg (Ficus carica), jostabes (Ribes 'Jostaberry'),
trosbessen (Ribes nigrum, Ribes rubrum) en gele alpenbes (Ribes aureum).

Het stekken van kers- en pruimonderstammen (steenfruit-onderstammen) is ook nog mogelijk, maar normaal mag je die nu niet meer snoeien. (Ze wortelen ook minder gemakkelijk.)
Als je van die steenfruitsoorten stekhout knipt dan moet je de verwondingen zo klein mogelijk houden.

Sommige fruitsoorten kan je best onder glas (kas) stekken, maar de meeste soorten kunnen ook gewoon als winterstek in openlucht ingekuild worden.

Meer lezen over het stektijdstip in de fruitstekkalender.

Vele sierheesters zoals o.a. vlinderstruik (Buddlea), Cornus (kornoelje), pluimhortensia (Hydrangea), sierbes (Ribes sanguineum) en Chinees klokje (Forsythia) kunnen op een gelijkaardige manier gestekt worden zoals de vernoemde fruitsoorten.

Niet alle planten worden op dezelfde manier gestekt. Sommige planten wortelen moeilijk en vragen extra aandacht.

Het is niet altijd eenvoudig om cultuurplanten te vermeerderen door stekken. Soms zijn er andere vermeerderingsmethoden nodig zoals oculeren, enten, marcotteren of afleggen. Later kan je hierover meer lezen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM STEKKEN VAN PLANTEN:
Snoeien van fruitplanten in januari.
Wortelstekken nemen van fruitsoorten.
Blauwe bessen stekken (Vaccinium corymbosum).
Druiven - Vitis vinifera vermeerderen door stekken.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Werkwijze bij het stekken van diverse fruitsoorten.

De meeste fruitsoorten kan je als winterstek in openlucht inkuilen.
Rode-, witte- en zwarte trosbessen wortelen erg gemakkelijk en mogen ook direct ter plaatse geplant worden.
Stekken van vijgen kan je best rechtstreeks in potten gevuld met stekgrond steken. Stektemperatuur 15°C. Zie weblink "vijgen vermeerderen door stekken".

Tip!
Op vrijdag 8 februari 2019 (19u45) kan je te Poperinge een voordracht & demo volgen over het stekken van kleinfruitsoorten:
Tuinhier Poperinge.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenvermeerdering, stekkalender, planten vermeerderen, stekken in januari, fruit stekkalender, fruit stekken januari, fruitsoorten stekken januari, vermeerderen van planten, winterstekken

vrijdag 4 januari 2019

Fruit snoeien in januari.

In de tekstlinks kan je een volledige en grotere) versie vinden van deze snoeikalender.
KLIK OP DE AFBEELDING OM ZE GROTER TE MAKEN!

Een deskundige fruitsnoei wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast.

EEN GEWONE UITDUNNINGSSNOEI KAN U IN JANUARI DOEN BIJ:
1) FRUITBOMEN:
Appelbomen (Malus domestica), perenbomen (Pyrus communis), kwee en mispel.
Vroeg snoeien versterkt de groei, wat nuttig is bij de zwakste en productiefste rassen. (Sterkgroeiende bomen met weinig bloemknoppen kan je beter in februari & maart snoeien)

2)HOUTIG KLEINFRUIT:
Kruisbessen, trosbessen, jostabessen (Ribes 'Jostaberry'), braambessen (Rubus fruticosus), frambozen (Rubus idaeus) en blauwe bessen.
Snoeien direct na de oogst is meestal beter dan het snoeien uit te stellen tot januari. Door kleinfruit direct na de oogst te snoeien worden veel ongewenste ziekten en plagen opgeruimd!

3)WARMTEMINNENDE FRUITSOORTEN:
In een normale (koude) winter kan er in januari (en februari) gesnoeid worden, maar om teveel sapverlies (= bloeden) te voorkomen kan je beter zo spoedig mogelijk snoeien. Vroeg snoeien stimuleert de groei terwijl laat snoeien (febr/maart) de groei afremt en een latere oogst geeft.
[ Een nadeel van een vroege snoei is dat de planten soms vroeger uitlopen, waardoor ze mogelijk meer vorstgevoelig worden. Vroeg snoeien geeft ook een oogstvervroeging en dit is niet altijd gewenst. ]
Kiwi's (Actinidia deliciosa), kiwibessen (Actinidia arguta), vijg (Ficus carcia) en druiven/ wijnrank (Vitis vinifera).


Serredruiven of kasdruiven moet je NU eerst snoeien! Ook de openluchtdruiven worden in januari (begin/midden januari) gesnoeid.
Ruim in de kas/ serre zeer nauwkeurig alle verdroogde bladeren op, want hieruit begint de eerste schimmelinfectie van meeldauw.

Steenfruitbomen (Prunus-soorten) zoals pruimen, abrikozen, perziken en kersen mogen nu NIET gesnoeid worden. Zie snoeikalender!
Ook walnoten/ okkernoten (Juglans regia) mogen nu NIET gesnoeid worden i.v.m. gevaar op bloeden (sapverlies).

Snoei steeds op een droge dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen en genezen.
Meer lezen over het snoeien in januari van fruitstruiken, fruitbomen, druiven, noten en kleinfruit
en in de Fruit-ABC-snoeikalender Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).

Uitvoerige informatie over het snoeien kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van elke fruitsoort wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's.
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Van sommige plantensoorten kan het snoeihout bijgehouden worden om houtstekken/winterstekken te maken. In een volgende blog hierover meer...

Probeer eens een praktische snoeiles te volgen. Een overzicht van data en plaatsen vind je in onze Fruit-ABC-nieuwsbrief.
Overzicht inhoud van de nieuwsbrief.

Meer lezen over de betekenis & oorsprong van de gebruikte wetenschappelijke plantennamen in het plantenwoordenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN:
Enttwijgen of griffels knippen en koel bewaren.
Appelbomen eenvoudig snoeien in de winter.
Appelbomen 'Jonagold' en 'Jonagored' snoeien.
Snoeien van herfstframbozen is erg gemakkelijk.
Snoeien van kiwibessen (december-januari) .
Snoeien van tafeldruiven en pitloze druiven (cordon- en guyotsnoei) .
Snoeien van zwarte bessen/zwarte trosbes/zwarte aalbes (Ribes nigrum).
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Veilig snoeien van fruitbomen (Denksport, combineren).
Wortelsnoei bij appel- en perenbomen (februari).
Wortelsnoei als groeiregeling en om meer vruchten te bekomen (Volledig artikel).

Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit. Met aangepaste snoeiadviezen en snoeikalender.

Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Lees hier een deel van deze nieuwsbrief.
Labels: snoeien, fruit snoeien, snoeikalender, fruitsnoeikalender, fruit snoeien in januari, fruit snoeien januari, fruitbomen snoeien januari, snoeien januari, snoeien tijdstip, snoeien in januari, snoeigids

woensdag 2 januari 2019

Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 1 januari

Graag wensen wij je een gezond & gelukkig nieuwjaar 2019 en een goed fruitjaar toe!
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN! Lees hier de eerste bladzijde.
Er is opnieuw een GRATIS Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 9 bladzijden met praktische fruitinformatie beschikbaar.

Onderwerpen die in de nieuwsbrief van januari besproken worden:
SNOEI.
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Appelbomen eenvoudig snoeien.
Druiven in openlucht snoeien.
Kiwibessen snoeien.

VERMEERDERING.
Fruitsoorten te stekken in januari.
Enthout knippen en bewaren.

PLANTEN.
Fruitsoorten voor kas of serre.

ONDERHOUD.
Bekalken van te zure grond.
Wildvraat aan fruitbomen voorkomen.
Vijgen beschermen tegen wintervorst.

ALLERLEI.
Oude rassenlijsten van fruit.
Inhoud nieuwsbrieven vorig jaar --> zie nieuwsbrief van dec 2018.

AGENDA.
Snoeilessen, plantlessen, workshops snoeien fruitbomen, praktische lessen snoeien van fruit, voordrachten ivm fruit telen, entlessen, tuinbeurzen, …
Volg eens een praktische snoeiles of voordracht ivm fruit! Er zijn verschillende snoeicursussen & fruitlessen in Nederland en Vlaanderen. Data en plaatsen staan in onze TuinAgenda.
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN (Knipsel uit de agenda)

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand.
Maandelijks tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om één keer per maand de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen.
In de nieuwsbrief van januari vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.

Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder
Facebook FB Liefhebbers van fruit & fruitteelt

Deze nieuwsbrief bestaat tien jaar!! Mijn advies ivm "Werkzaamheden in de fruittuin" kan je dit jaar ook maandelijks op papier ontvangen. Lees meer in de digitale nieuwsbrief!
labels: snoeien appelbomen, snoeien druiven, snoeien kiwibes, enthout verzamelen, bekalken tuin, snoeilessen, entlessen, workshop snoeien