Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

maandag 31 mei 2010

Bloei verlaten bij braambessen?


Opvallende witroze bloemen. (foto 1)
Talrijke onrijpe braambessen. Braambessen kunnen een zeer hoge productie geven en verdragen zelfs iets nattere gronden. (Foto 2)

Braambessen (Rubus fruticosus) bloeien meestal vanaf einde mei tot einde juli. De vruchten rijpen vanaf half augustus tot half oktober, afhankelijk van het ras. Indien u geen rijpe vruchten wil in augustus, maar een grotere oogst in september dan kan u nu nog een "speciale zomersnoei" doen.
Snoei einde mei (of begin juni) de bloeiende scheuten terug tot op ca 10 cm vanaf de hoofdtak (ca 3-4 bladeren).
De overblijvende (slapende) knoppen lopen later uit en geven bloemen die ca 2 weken later bloeien.
Hiermee kan men de oogst verschillende weken verlaten. (Van midden augustus naar begin september).

De jonge scheuten kunnen nu waaiervormig omhoog geleid worden. Overtollige scheuten worden weggesnoeid.
Te laag groeiende zijscheuten worden weggesnoeid.
Meer lezen over de teelt en snoei van braambessen.

zondag 30 mei 2010

Opvallende bloemen bij kiwibessen (Actinidia arguta)


'Weima' is een mannelijke bestuiver met opvallende stuifmeeldraden (foto 1). Dit ras geeft zelf geen vruchten maar dient als bestuiver van vrouwelijke kiwibessen of als bestuiver voor 'Issai', welke dan iets dikkere bessen met pitten zal geven.
Hommels en bijen zorgen voor de overdracht van stuifmeel naar de stampers van de vrouwelijke bloemen.

'Jumbo' (foto 2) is een vrouwelijke kiwibes die moet bestoven worden met stuifmeel van een mannelijke kiwibes. Dit ras zou de grootste kiwibessen geven. De bloemen zijn erg aantrekkelijk.
Nog gesloten bloemknoppen van 'Issai'

'Issai' is een eenhuizige zelfbestuiver die ook (kleinere) vruchten geeft. De bloei is meestal later dan bij de gewone vrouwelijke rassen, waardoor de eerste bloemen soms niet bestoven worden. 'Issai' geeft snel veel bloemen en vruchtjes. (Foto 3: 'Issai')
De eerste bloempjes van de zelfbestuivende 'Issai' waren pas op 31 mei 09 geopend. De stijlen (vrouwelijk deel) zijn wit en zitten in het midden. De (onvolgroeide) stuifmeeldraden (= mannelijke delen) zijn bruin en zitten aan de buitenkant van de bloem.

Opvallende witte bloemen bij de kiwibessen. Kruisbestuiving is meestal nodig!
De meeste kiwibessen zijn tweehuizig (Mannelijke en vrouwelijke bloemen op afzonderlijke planten).
In 2009 bloeien 'Jumbo' en 'Weima' reeds op 29 mei. In 2010 zal dat enkele dagen later zijn...
Meer lezen over de verzorging van kiwi's en kiwibessen/minikiwi's (Actinidia arguta).

zaterdag 29 mei 2010

Bladverkleuring bij druiven (Bladchlorose)


Foto's:
Kaliumgebrek op druiven (Vitis vinifera) (nr.1)
Magnesiumgebrek op druiven (nr. 2, nr. 3)
Mangaangebrek op druiven (nr. 4)

Een tekort aan bepaalde voedingselementen kan druivenbladeren abnormaal doen verkleuren.
Uitzicht van deze gebreksziekten:
Normale druivenbladeren zijn in de zomer groen. Uitzonderlijk kunnen er soms abnormale bladverkleuringen optreden: gele of roodachtige bladeren komen soms voor.
Verschillende oorzaken zijn mogelijk: te natte grond, fosforgebrek, ijzergebrek, kaliumgebrek, magnesiumgebrek, mangaangebrek en stikstofgebrek.
Bij fosforgebrek zijn de bladeren in het vroege voorjaar opvallend rood gekleurd.
Bij ijzergebrek worden de jongste bladeren en groeipunten witgeel, terwijl de nerven groen blijven.
Kaliumgebrek komt vooral voor op lichte gronden (zandgrond) en de jonge bladeren worden eerst geel, krullen omhoog en verdorren later.
Bij magnesiumgebrek verkleuren de bladranden geel (witte druiven) of paars (blauwe druiven). Bij magnesiumgebrek verkleuren de bladeren geel, terwijl de nerven groen blijven.
Bij stikstofgebrek worden de bladeren geel of geelgroen en hebben ze rode bladstelen.

Meer lezen over ziekten, plagen en gebreksziekten bij druiven (Vitis vinifera - plantenziekten).

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

vrijdag 28 mei 2010

Te weinig vruchten aan de bomen?


Op sommige plaatsen hangen er geen of opvallend weinig vruchten aan de fruitbomen.
Verschillende oorzaken zijn mogelijk:
- Beurtjaar. Sommige fruitrassen die vorig jaar overvloedig gedragen hebben (= draagjaar) kunnen nu een beurjaar hebben (= jaar met weinig of geen vruchten).
- Lentenachtvorstschade. Vroegbloeiende fruitbomen lopen meer gevaar op bevriezen van de bloemen.
- Slechte boomvorm. Te steil groeiende takken geven meestal minder vruchten dan horizontaal groeiende takken.
- Verkeerde wintersnoei. Een te prikkelende snoei kan de vruchten doen afvallen.
- Te sterke groei of te zwakke groei.
- Geen of onvoldoende kruisbestuiving door een ander ras.
- Schade van de zaagwesp of fruitmot kan de vruchten ook vroegtijdig doen afvallen.
- Te jonge bomen. Hoogstam- en halfstambomen geven dikwijls pas vruchten na 5 tot 8 jaar.
- Laat vruchtbaar ras. Sommige fruitrassen zijn pas na enkele jaren productief, terwijl andere fruitrassen al het tweede jaar bloemen en vruchten kunnen geven.
- Te sterke vruchtrui (junirui).

Meer lezen over de behandeling van onvruchtbare bomen
.

donderdag 27 mei 2010

Perzik- en nectarinevruchten uitdunnen.


Het lijkt een goed perzikjaar te worden voor de witvlezige perzikrassen 'Reine de Vergers' en 'Revita'. Bij de perzik- en nectarinebomen die geen vruchten dragen zijn mogelijk de bloemen bevroren.
Vroeg dunnen zorgt voor een meer evenwichtige groei, dikkere vruchten en minder kans op een beurtjaar (= jaar met weinig of geen vruchten).
Probeer per 15 cm tak slechts één vrucht te behouden. Ook moet er voorbij de vrucht minstens één blad aanwezig zijn.
Twijgen welke te zwaar beladen zijn met vruchten kan men doorknippen op enkele vruchten.
Men kan de groei van perzikbomen afremmen, door te snoeien kort na de vruchtzetting (mei). Zomersnoei geeft kleinere bomen met meer geschikt vruchthout. Vooral voor leivormen is zomersnoei heel nuttig!
Overtollige takken en perziktwijgen welke geen vruchten dragen kan men dan probleemloos wegsnoeien.
Meer lezen over vruchtdunnen en zomersnoei bij perzikbomen.

In deze periode kan er soms veel schade merkbaar zijn van de krulziekte. Krulziekte geeft bij zware aantasting een ernstige groeiverzwakking en na enkele jaren kan de boom ervan afsterven. Sommige rassen zijn weinig of niet vatbaar voor de krulziekte.
Meer lezen over perzik- en nectarinebomen.

woensdag 26 mei 2010

Afgevreten bladeren, bloemen en vruchten
De rupsen van de kleine wintervlinder (Operophtera brumata) kunnen vele bladeren, bloemknoppen en vruchtjes beschadigen. (Foto 1)
Bloemtrossen worden aan de bodem aangevreten.
De meeste rupsen laten zich nu neerdalen naar de grond om zich daar te verpoppen (Einde mei- begin juni).

De vrouwelijke nachtvlinders van de kleine wintervlinder zijn vleugelloos en kruipen in oktober-november (december) langs de stam omhoog.
Door begin oktober lijmbanden (20-25 cm breedte) rond de stam aan te brengen (op 1-1,5 m hoogte) kan men vele vrouwelijke wintervlinders opruimen. Einde januari kunnen de lijmbanden verwijderd en verbrand worden. De lijmbanden worden op een hoogte van 1-1,5 meter boven de grond aangebracht en moeten minimaal 20-25 cm breed zijn. (Zie foto 2)
Vroegbloeiende en middenvroegbloeiende rassen lijken meer schade op te lopen van de kleine wintervlinder. Ook is er meer schade aan kortstelige rassen dan bij langstelige rassen. 'Schone van Boskoop' (keukenappel) en 'Saint Remy' worden veel aangetast. Fruitbomen nabij een loofbos (eiken en wilgen) hebben een grotere kans op schade.

Bestrijding:
- Kleine vogels zoals mezen ruimen veel rupsen op.
- Kippen die onder de bomen lopen ruimen ook veel rupsen op.
- Behandelingen in april-mei met het biologische product Bacillus thuringiensis. (Werkt het best bij een temperatuur vanaf 15°C). Bij zware aantastingen is een tweede behandeling nodig.
- Bomen behandelen (spuiten) met een bacteriepreparaat van Bacillus thuringiensis (Bt), zoals o.a. Xentari WG.

Meer lezen over ziekten en plagen op fruitbomen en kleinfruitsoorten.

Bladvalziekte voorkomen bij bessen (Ribes-soorten)


Gevoelige kleinfruitsoorten zijn trosbessen (rode, witte en zwarte aalbessen) en kruisbessen of stekelbessen.
Bladval kan verschillende oorzaken hebben: schimmelziekte, spintmijten en een kaliumtekort.

Bladverlies bij trosbessen kan te wijten zijn aan de schimmel Drepanopeziza ribis die bladval veroorzaakt. Vooral bij veel regen en niet tijdig kunnen opdrogen is er meer schade mogelijk. Vanaf juni verschijnen de eerste ziektetekens. Overwintering heeft plaats in de afgevallen bladeren, dus ruim de gevallen bladeren goed op!
Eventueel behandelen met plantenversterkende producten of met schimmelwerende producten.

Bladval kan ook veroorzaakt worden door spintmijten, dit zijn minuscule kleine spinnetjes welke aan de onderzijde van het trosbessenblad zitten. Droog weer zal meestal de uitbreiding van deze parasiet bevorderen.
Tracht je planten af en toe eens goed nat te sproeien, daar houden die 8-potige beestjes niet van.

Indien er een kaliumgebrek is dan zie je eerst bruine bladranden en pas later vallen de bladeren af. Bijmesten met een kaliummeststof geeft hier de oplossing.

Meer lezen over bladvalziekte bij trosbessen en kruisbessen.

Behalve bladval kunnen er soms ook andere aantastingen van parasieten en schimmels voorkomen.
Meer lezen over ziekten en beschadigers bij Ribes-soorten.

Ook op andere tuinplanten of sierplanten kan er bladval optreden. Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

dinsdag 25 mei 2010

Gevaar voor aardappelplaag op tomaten!


Door het warme weer en de voorspelde regen is de druk voor aardappelplaag zeer groot (Phytoftora infestans). ‘De plaag’ uit zich in bruine tot zwarte vlekken op bladeren en stengels van uw tomatenplanten.
Hou het weer goed in de gaten want met één behandeling per jaar zul je er niet komen en zul je dus niet veel tomaten op uw bord zien verschijnen. Warm en vochtig weer werkt de plaag in de hand. Preventief kan je ook gebruik maken van o.a. producten op basis van koper. Vraag in uw tuincentrum naar de meest geschikte producten.

Preventie:
- Plant in openlucht oveel mogelijk vroeg rijpende rassen
- Plant laatrijpende en vatbare rassen enkel in de serre (kas) en zorg dat de bladeren niet nat worden
- 's Morgens heel goed verluchten zodat condensatievocht snel weg kan.
- Probeer ook in openlucht voor een regenbescherming (plastiek) te zorgen en verwijder deze telkens bij goed weer. Laat de planten 's morgens goed opdrogen
- Plant geen tomatenplanten nabij aardappelen
- Werk nooit aan de planten als deze nat staan
- Plant op een ruime afstand
- Verwijder regelmatig de dieven (okselscheuten) zodat je een luchtig gewas bekomt. Ook bladeren kunnen indien nodig verwijderd of ingekort worden.
- Giet enkel 's morgens en giet nooit op de bladeren.
- Controleer regelmatig uw planten en verwijder direct aangetaste plantendelen

Verwarring is soms mogelijk met de bladvlekkenziekte - Fulvia fulva (Cladosporium fulvum).
Bij de bladvlekkenziekte ziet u geelbruine bladvlekken; stengels en vruchten worden niet aangetast.

Meer lezen over speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen.

Foto album van de tomaten in 2009

Uitvoerige informatie over het zaaien, rassenkeuze, teelt en verzorging van tomaten kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)
-
Meer teeltinformatie van tomaten en andere groenten lezen op plantaardig.com.
Weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

maandag 24 mei 2010

Slakkenschade voorkomen aan tuinplanten.


Grote (rode) wegslak (1)
Kleine akkerslak (2)

Een tuin zonder slijm: slakkenschade nu voorkomen aan uw tuinplanten!

Bij regenachtig en warm weer is er in de meeste tuinen veel schade van slakken. Een zachte winter of een zacht voorjaar is gunstig voor de uitbreiding slakken.
Sommige planten zijn bijzonder aantrekkelijk voor slakken. Aardbeien, Hosta en sla zijn meestal erg gegeerd door de slakken.
De meest voorkomende naaktslakken zijn de Spaanse wegslak en de kleine akkerslak. Verder zijn er diverse huisjesslakken, maar meestal zijn deze minder schadelijk dan de naaktslakken.

Preventie:
Beperk het gebruik van mulch en bodembedekkers, want hierin schuilen slakken graag.
Voorzie droge & losse stroken tussen de schuilplaatsen en hun favoriete planten.
Strooi rond gevoelige planten fijn verpulverde eierschalen of cacaodoppen.
Biervallen en barrières van koperdraad, droog materiaal zijn natuurvriendelijker. Biologisch zijn slakken te bestrijden met aaltjes.
Hak of schoffel zeer regelmatig zodat de bovenste grondlaag droog en los ligt.

Bestrijding:
Slakkenkorrels geven niet altijd een goed resultaat en kunnen soms schadelijk zijn voor vogels, kinderen en huisdieren. Slakkendodende middelen worden mollusciciden genoemd.
Meer lezen over het voorkomen van slakkenschade.

Hakselhout of mulch is zeer goed om het bodemleven en de hergroei te bevorderen maar meestal is er dan meer gevaar op slakkenschade. Neem daarom tijdig uw voorzorgen!
Meer lezen over ziekten en plagen in de tuin.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

zondag 23 mei 2010

Kiwibessen aanbinden


Kiwibessen (Actinidia arguta) zijn sterkgroeiende klimplanten die een goede steun nodig hebben.
Bij voorkeur worden ze aan een zgn pergola mooi verticaal omhoog geleid. De stam mag niet rond de steunstokken of steunpalen draaien maar moet mooi in een rechte lijn omhoog geleid worden. Laat slechts één tak omhoog groeien en knip de overige takken in op 2-3 bladeren. Eénmaal boven gekomen, dan mag deze tak wel vertakken. De vertakkingen zijn dan het zgn. vruchthout waaraan de bessen komen.
Meer lezen over het snoeien en verzorgen van kiwibessen/kiwiberry (Actinidia arguta)

Foto van de zelfbestuivende kiwibes 'Issai'
(Genomen op het Tuin-evenement Passiflora te Meise 2010)
Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van kiwibessen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie" (3de herdruk).
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Tweemaaldragende frambozen snoeien


Indien men deze herfstframbozen niet tot tegen de grond wegsnoeit, dan gaan deze nog een 2de maal vruchten geven. (Op het middengedeelte van de twijgen).
Hierdoor krijgt men een kleinere oogst in het najaar, maar ook reeds een kleine oogst in juni.

Om tweemaal te kunnen oogsten laat je 4 scheuten per meter staan en snoei deze terug tot 4 knoppen onder het afgestorven deel.
Tot einde mei worden de nieuwe scheuten verwijderd en daarna laat men 6-10 scheuten staan voor de najaarsoogst.

Meer lezen over het snoeien van zomer-, herfst- en tweemaaldragende frambozen (Rubus idaeus)

zaterdag 22 mei 2010

Echte meeldauw bij druiven (Witziekte, Oidium)


Bij de meeste oudere druivenrassen komt er vanaf 8°C vaak echte meeldauw voor. Echte meeldauw heeft als wetenschappelijke naam: Uncinula necator (con.v. Oidium tuckeri)
Gevoelige druivenrassen kunnen best regelmatig preventief behandeld worden tegen deze gevreesde blad- en vruchtschimmel.

Kenmerken:
De druivenbladeren zijn vaak langs beide zijden overtrokken met een wit schimmelpluis, gevolgd door bladverdorring en bladval.
De bruine verkurkte druivenbessen kunnen later barsten bij het dikker worden.
Verwisseling is soms mogelijk met valse meeldauw.

Preventie:
Vermijd een besloten vochtige lucht. (Voorkom een te hoge luchtvochtigheid).
Snoeihout en oude bladeren tijdig opruimen. De kas of serre tijdens de winter uitzwavelen.
Probeer tocht in uw kas/serre te vermijden. Zet geen ramen en deur tegelijk open.
Voorkom een te dicht (gesloten) gewas door regelmatig de dieven (okselscheuten) weg te nemen ofwel in te korten.
Geef niet teveel stikstofmeststof want dan worden de planten meer vatbaar.
Spuit preventief plantenversterkende middelen op basis van heermoes over de bladeren.
Kies meeldauwtolerante druivenrassen bij het planten!

Bestrijding:
In kassen of serres regelmatig de bladeren bestuiven met stuifzwavel. (Geen zwavel voor de druif 'Baidor' gebruiken!)
In openlucht om de 10 of 14 dagen preventief behandelen met spuitzwavel. Spuitzwavel heeft ook een nevenwerking tegen de viltmijt/druivenbladgalmijt.
Meer lezen over meeldauw en andere ziekten bij druiven.

Meer lezen over echte meeldauw (Oidium) op druiven (Vitis vinifera)

Er bestaan meerdere nieuwe druivenrassen die niet of weinig vatbaar zijn voor echte- en valse meeldauw. Gewasbeschermingsproducten zijn hier meestal niet nodig!
Meer lezen over aanbevolen druivenrassen voor openlucht- en kasteelt.

Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Uitdunnen en aanbinden van druivenscheuten


Foto's: 1.Steunen van jonge druivelaar. 2.Draagspoor met twee scheuten. 3.Overtollige scheut verwijderd (Zie rode pijl)

De jonge scheuten van druiven (Vitis vinifera) zijn momenteel 20 tot 60 cm lang en kunnen best aangebonden worden, om te voorkomen dat ze uitbreken.
Vooral bij de Enkele- en dubbele Guotsysteem is regelmatig aanbinden noodzakelijk. Laat voldoende groeiruimte zodat ze later niet kunnen insnoeren.
Probeer wat ruimte te laten tussen de aangebonden scheuten, zodat ze snel opdrogen na regen. De overtollige (zwakkere) scheuten worden best weggebroken. Te laag staande scheuten worden ook weggebroken.
Indien er nog vorstgevaar is, dan kan u dit werk beter nog wat uitstellen.
Van onlangs geplante druiven kan je best slechts één scheut mooi verticaal laten opgroeien. Maak deze regelmatig vast aan een steunstokje en aan de horizontale draden. (Zie foto 1)

Controleer meteen of er geen aantasting is van echte meeldauw (Oidium) of van de druivenbladgalmijt/viltmijt. Preventieve behandelingen met spuitzwavel of stuifzwavel.
(De kasdruif 'Baidor' is erg gevoelig tegenover zwavelhoudende fungiciden. Het gebruik van zwavel vermijden bij dit ras!)

Ook op het tuinevenement van Passiflora te Meise zijn verschillende druivenrassen te bekomen. (Huidig weekend)

Meer lezen over druiventeelt, druivenrassen, snoei en verzorging.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

vrijdag 21 mei 2010

Vroeg vruchten dunnen van pruimen voorkomt beurtjaren!


Pruimenvruchten (Prunus domestica) uitdunnen in juni om beurtjaren, schimmeluitbreiding en takbreuk te voorkomen. Ook zal de smaak veel beter zijn.
Dun de vruchten tot ze ca 6-8 cm van elkaar hangen (= ca 10 vruchten per meter).

Het vruchtdunnen is vooral nodig bij 'Jubileum', 'Opal', 'Victoria' en 'Belle de Louvain', maar ook bij andere rassen met een zwaar behang is dit nuttig.

Na het dunnen kan er nog vruchtval optreden door aantasting van de pruimenzaagwesp en van de pruimenmade. (Zie vorige berichten in blog)

Verzamel de beschadigde vruchten (pruimenzaagwesp en pruimenmade) in een emmer water of geef ze aan de kippen.
Meer lezen over het uitdunnen van pruimenbomen.

Kersenvlieg maakt kersen oneetbaar!


De overwinterende poppen in de grond ontluiken begin mei. De kersenvlieg (Rhagoletis cerasi) is het meest actief bij zonnig weer en bij warm weer (+18°C.).
Ze leggen hun eitjes in de kleine, nog groene kersen. Uitwendig is er op kersen een klein boorgaatje zichtbaar, hetwelke ook gemakkelijk geïnfecteerd wordt door vruchtrotschimmels. De made eet de inhoud van de kersen op.
Bij grote aantasting kan een groot deel van de kersen waardeloos (oneetbaar) worden. Vroege kersen worden meestal niet aangetast. Middentijde en late kersenrassen kunnen wel erg aangetast worden.

Preventie:
De kersenvlieg is eenvoudig te vangen met gele plasticstroken met lijm. Deze worden aangebracht van mei tot juli en kunnen de schade haast tot nul herleiden.
Bestrijding:
Ook te bestrijden met aangepaste insecticiden, vraag ernaar in uw tuincentrum.
Meer lezen over de kersenvlieg die zoete kersen oneetbaar maakt.

Meer teeltinfo over kersen en andere Prunus-soorten
.

Uitvoerige informatie over de teelt en verzorging van kersen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

donderdag 20 mei 2010

Passiflora tuin-evenement te Meise op 22, 23 en 24 mei 2010.


Interessante tuinbeurs in de plantentuin van Meise
Op 22, 23 en 24 mei 2010.
Van 10.00 tot 18.00 uur in de Nationale plantentuin van België, (Domein van Bouchout)
Adres (GPS) 1860 Meise, Nieuwelaan 38.

Passiflora prikkelt de zomerzinnen!

Onder het motto “een tuin is meer dan bloemen alleen” gaat het tuinevenement Passiflora voor haar eerste editie terug naar de basis van het buitenleven. Met een uitgebreid programma en een overvloed aan randanimatie legt Passiflora de klemtoon op ‘tuinbeleving’ en ‘tuinplezier’. Een bezoek aan Passiflora is even hard genieten als een namiddag vertoeven in de eigen tuin.

Meer info lezen over de tuinhappening Passiflora te Meise http://www.happenings.be/passiflora/nl/
Er zijn talrijke gewone en bijzondere fruitsoorten bruikbaar in kleine of grote tuinen.
Meer lezen over diverse gewone en bijzondere fruitsoorten.

woensdag 19 mei 2010

Zomersnoei bij trosbessen geeft meer bessen!Zomersnoei bij rode- en witte trosbessen geeft veel kort vruchthout en meer bessen!

Zomersnoei geeft in tegenstelling tot de wintersnoei geen bevordering van de groei, maar een groeiremming. Er ontstaan meer korte twijgjes die het volgende jaar veel trossen geven. Probeer de zomersnoei te spreiden over 2 weken om groeistilstand te voorkomen.
De zomersnoei (half mei - juni) heeft tot doel de trosbessen vlugger en beter te laten rijpen, de pluk te vergemakkelijken en een betere belichting te geven om de bloembotvorming voor volgend jaar te verbeteren. (Meer geschikt {korter} vruchthout)
Het resultaat van deze zomersnoei is een meer compacte trosbessenplant, waaraan gemakkelijker te plukken is en die minder snoeiwerk geeft in de winter/ voorjaar.
De kans op het maken van fouten (liefhebbers) is kleiner dan bij het snoeien in de winter.
Door de zomersnoei hangen de witte- of rode vruchttrossen luchtiger, zodat de kans op schimmelaantasting kleiner is.

Zomersnoei is noodzakelijk na een korte snoei. (Groeireactie opvangen)
Zie ook "Fruit-snoeikalender"
Men gaat deze zomersnoei meestal herhalen (14 dagen voor de pluk) om de pluk te vervroegen en te vergemakkelijken.
Meer lezen over de zomersnoei bij trosbessen.

Nabloei verwijderen bij peer en appel.


Nabloei bij de appel 'Pinova'

Witte meidoorn - Crataegus monogyna (Waardplant voor bacterievuur of perenvuur)

Nabloei zijn bloemen die pas geopend worden weken na de andere bloemen. De vruchten zijn al duidelijk zichtbaar als er ook geopende bloemen zijn.
Via de nabloei ontstaat gemakkelijk infectie van perenvuur/ bacterievuur. Bijen en hommels vliegen op bloemen van witte meidoorn en ook op de nabloei, waardoor ze via de bloemen de bacterieziekte overbrengen.
Probeer geen witte meidoorn te laten bloeien, door deze vroegtijdig te snoeien. Plant geen witte meidoorn nabij perenrassen die gevoelig zijn voor bacterievuur.
Nabloei op appel- en perenboom wordt tweemaal per week verwijderd, liefst voor de bloemen geopend zijn.
Meer lezen over het gezond houden van een fruittuin en bacterievuur.

dinsdag 18 mei 2010

Perengalmug geeft zwarte dikkop-vruchten!


Perengalmug geeft afvallende, zwarte vruchten (Dikkoppen)
De perengalmug (Contarinia pyrivora) is een klein en onopvallend insect dat zijn eitjes op de perenbloesem legt nadat het in rond half april uit de grond is gekropen. Aangetaste vruchten zijn ronder en korter (= "dikkoppen"); de vruchtgroei stopt bij een grootte van ca 2 cm en middenin de vrucht zit geelwitte of zalmkleurige maden. Later worden de vrucht bruinzwart en vallen ze af.
De larven kruipen nadat ze met het vruchtje op de grond zijn gevallen in de aarde en verpoppen zich daar. Het volgende jaar komen uit die verpoppingen volwassen muggen die opnieuw eitjes gaan leggen in de bloemknoppen van peren.

Voor hobbytelers is een directe (chemische) bestrijding moeilijk. Wel kan men de aangetaste vruchten wegnemen en vernietigen om de infectiedruk te verminderen.

Meer lezen over perenteelt en verzorging.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Aangetaste pruimen uitdunnen.


Bij sommige pruimenbomen zijn er veel vruchten aangetast door een witte kleine made, de larve van de pruimenzaagwesp. (Zie blog van 7 mei)

De eieren werden tijdens de bloei in het vruchtbeginsel gelegd en hierbij blijft een kleine bruine stip zichtbaar. Enkele weken later merk je een aantal vruchtjes met zwarte vlekken of vruchten die volledig zwart zijn geworden.
Korte tijd later trekt de larve naar boven, net onder de schil. De larve gaat over naar andere vruchten en maakt een boorgang naar de pit. Er kunnen hierbij wel 5 vruchten aangetast worden voor de bastaardrups overgaat naar het volwassen stadium.
De bastaardrupsen hebben een witte kleur en hun kop is bruin. In volwassen stadium zijn ze ca 1 cm lang. Er zijn twee generaties per jaar.
Van sommige bomen kunnen al de aanwezige vruchten vernietigd worden als je geen maatregelen neemt!
Verzamel in een emmer al de aangetaste vruchtjes en vernietig deze bastaardrupsen door ze enkele dagen in water te zetten.

Door de aangetaste vruchtjes tijdig te verwijderen voorkom je dat ze nog meerdere andere vruchten gaan beschadigen.
Meer lezen over vruchtdunnen, ziekten en plagen bij pruimenbomen.

maandag 17 mei 2010

Preventie van ziekten en plagen op fruitgewassen.


Foto van stenen pot met stro voor oorwormen (Eten veel bladluizen)

Preventie en bestrijding van ziekten en plagen op fruitgewassen (Gezond houden van de fruittuin).
Er is een groot verschil in gevoeligheid voor ziekten en plagen tussen de verschillende fruitsoorten en -rassen.
Een fruitgewas dat normaal groeit is meestal minder vatbaar voor plagen en ziekten. Ruim planten, matig bemesten en regelmatig snoeien maakt de planten minder vatbaar.
Veel voorkomende parasieten zijn bladluizen, rupsen en kevers.
Veel voorkomende schimmelziekten zijn meeldauw (echte en valse) en schurft op appel en peer. Op zure kersen is bloesemmonilia een groot probleem.
Meer lezen over het gezond houden van de fruittuin.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

zondag 16 mei 2010

Onvruchtbare perenboom snoeien en behandelen


Lees ook in de vorige fruitblog over de oorzaken van onvruchtbare bomen.

Hoe een onvruchtbare (peren)boom behandelen om vruchtbaarder te maken?
- Gesteltakken gepast uitbuigen.
- Vruchthout aan de gesteltakken horizontaal uitbuigen.
- Neem te steil groeiende takken bovenin de boom weg.
- Zorg voor een goede lichttoetreding in de boom.
- Maak de entplaats vrij en snoei eventuele wortels op de entplaats weg.
- Snoei lange, ditjarige (jonge) scheuten in op 20 cm.
- Geef extra kalium (Patentkali, houtasse, vinasse kalium, ...)

Meer lezen over het behandelen van een onvruchtbare, sterkgroeiende perenboom.

Jonge vruchtjes die normaal zouden moeten uitgroeien kunnen soms ook afvallen doordat ze aangetast worden door bepaalde insecten (fruitmot, galmug, zaagwesp, ...)
Meer lezen over problemen bij de teelt van peren (ziekten en plagen).

Zomersnoei is erg nuttig na een tegenvallende vruchtzetting om de groeireactie op te vangen.
Men kan deze zomersnoei om de twee weken herhalen, tot begin augustus.
Zie ook "Fruit-snoeikalender"

Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van perenbomen kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

zaterdag 15 mei 2010

Schade van de pruimenmot kan je nu beperken!


De pruimenmot kan ernstige schade toebrengen aan jonge vruchten van late pruimen, kersen, abrikozen en perziken.
In de vruchten worden boorgangen gemaakt en zitten er crémekleurige of rozerode rupsen. Vooral in warme zomers kan de schade opvallend zijn.
De pruimenmot legt kleine doorzichtige eitjes op de vruchten en de bladeren van pruimenbomen. De larve maakt een gang doorheen het vruchtvlees, waardoor de vruchten waardeloos worden. De pruimenmot heeft één tot twee generaties per jaar.

De schade van de pruimenmot (pruimenmade) lijkt erg op deze van de pruimenzaagwesp. (Zie vroegere blog)
Meer lezen over de pruimenmot/ pruimenmade.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Onvruchtbare perenboom?


Foto's:
1)Een rijkbloeiende jonge perenboom is geen garantie op vruchten.
2)Kaliummeststof geeft een stevige, gezonde groei. Kies een meststof met voldoende kalium.
3)Neem de gepaste maatregelen om ook een goede productie te bekomen! (Foto zomerpeer 'Belle de Jumet')

Een onvruchtbare fruitboom gepast snoeien en behandelen om vruchten te geven kan je nu doen!
Mogelijke oorzaken van slechte vruchtdracht bij peren (Pyrus communis):
Sterke, natuurlijke jeugdgroei (Typisch voor sommige perenrassen zoals o.a. 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy')
Een slechte of geen kruisbestuiving.
Te sterke groei door een overdadige bemesting (Vooral teveel stikstof is nadelig)
Te sterke groei doordat de entplaats in de grond zit.
Te zwakke groei, waardoor zwakke bloemknoppen ontstaan.
Bloesem bevroren door de lentenachtvorst in april.
Groeistoornissen door regen na een langdurige droogte
Te overdadige watergifte, waardoor bladvergeling en wortelsterfte kan optreden.
Slechte boomvorm met te steil groeiende takken.
Onvoldoende belichting van de boom door concurrerende beplantingen.

Ook andere onvruchtbare fruitsoorten (appel, kers, pruim, ...) kunnen dezelfde problemen hebben.
Meer lezen over het behandelen van een onvruchtbare, sterkgroeiende perenboom.

vrijdag 14 mei 2010

Bladvlekkenziekte op walnoten/ okkernoten.


De laatste jaren hebben notenbomen veel last van bladvlekken. De bladeren vallen vroegtijdig af. De bladvlekken breiden zich later uit naar de bolsters van de noten, waardoor deze onbruikbaar worden.

Oudere notenrassen zijn dikwijls vatbaar voor bacteriebrand, brandvlekkerigheid en schaalgebreken. De heel dikke zgn. paardennoten zijn meer vatbaar.
Ruim bij een aantasting door bladschimmels de afgevallen notenbladeren en vruchten direct op om nieuwe infectie te voorkomen. (Juglans regia - gewone walnoot of okkernoot). Doe de zieke bladeren niet op uw eigen composthoop, maar voer ze af naar het containerpark.

Sommige okkernotenzaailingen zijn bijzonder vatbaar voor bladschimmels en bacterieziekten. Ook op natte grond zijn er meer problemen.

Blad- en vruchtvlekkenziekten van okkernoot kan o.a. 2 oorzaken hebben:

1) Bacteriebrand - Bacterial blight:
Xanthomonas campestris pv. juglandis(Pierce) Dye
Pseudomonas (Xanthomonas) juglandis.
Op de bladeren van okkernoot/ walnoot komen kleine bruine vlekjes, bij sterke aantasting bladval.
Op de bolsters ontstaan zwarte natte rottige vlekken. Bij vroege zomerinfectie dringen de bacteriën door de schaal zodat de noot rot en verslijmt (= natrot).

2) Brandvlekkerigheid/ Bladvlekkenziekte of Antharacnose bij Juglans
Gnomonia leptostyla (con. v. Marssonia juglandis).
Zowel op de bladbovenzijde als op de onderzijde vrij grote, soms zwarte hoekige vlekken. Ziek notenblad vergeelt en valt vroegtijdig af.
Op de scheuten en bolsters ietwat ingezonken scherpbegrensde bruine vlekken. De noot zelf kan ook soms bruin worden en verdrogen (= droogrot).

Preventie:
Ruim na het vallen van de bladeren (en de zieke vruchten) alles goed op en vernietig ze of voer ze af naar het containerpark.

Bestrijding van bacterieziekte en bladvlekkenziekte:
Behandel vanaf het vroege voorjaar de nog opgevouwen bladeren met een product op basis van koper. Regen spoelt dit product weg zodat na een regenperiode de behandeling best herhaald wordt.
Let op! Schapen verdragen geen koper. Gebruik geen koperbevattende middelen op een schapenweide!
Plantenversterkende middelen versterken het blad, zodat de meeste schimmels en bacteriën geen vat meer krijgen. Plantversterkende middelen zijn o.a. heermoesgier, Vital, vacciplant en "Top plant-BSI" .

Meer lezen over blad en vruchtvlekkenziekte bij walnoten (okkernoten).
De walnootgalmijt kan soms bladmisvormingen (bobbels) veroorzaken. De gevolgen hiervan zijn erg beperkt.
Meer lezen over de walnotengalmijt of viltmijt.
Op andere plantensoorten kunnen er enigszins gelijkende bladschimmels voorkomen.
Meer lezen over plantenziekten en plagen op fruit-, groente- en sierplanten.

donderdag 13 mei 2010

Zomersnoei scheuten bij blauwe bessen


Vanaf begin mei tot einde juli kan er bij blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) zomersnoei toegepast worden.
Jonge scheuten aan de gesteltakken worden regelmatig op 4 bladeren ingenepen (ca 10 cm).
Hierdoor bekom je kort en compact vruchthout dat minder gaat doorhangen en waar de vruchten/bessen vroeger rijpen. De jonge verlengenis wordt meestal NIET ingekort, zodat elke tak nog meer in de hoogte kan groeien.

Meer lezen over zomersnoei bij blauwe bes/ Amerikaanse trosveenbes.

Lentenachtvorst gevaar!


Open bloemen van de kiwibesplant (Actinidia arguta)

Blauwe bessen in bloei.

Er komen opnieuw koude nachten want de ijsheiligen zijn nog niet allemaal voorbij!
Erg vorstgevoelig zijn kiwi's, kiwibessen, druiven, passibloemen, tomaten, paprika's, boontjes, courgette en pompoenen. Ook geopende aardbeibloemen verdragen geen vorst!
Fruitbomen die nu nog bloeien en waarvan de bloemen wel kunnen bevriezen zijn kweeperen en mispelbomen.
Niet-geopende bloesems verdragen iets meer vorst. Uitgebloemde bloemen verdragen nog meer vorst.

Kiwibessen (Actinidia arguta) in winterrust (= zonder bladeren) verdragen vorst tot -20°C. Eénmaal uitgelopen (jonge bladeren) worden ze wel vorstgevoelig en moeten ze beschermd worden tegen de late vorst.
Jonge, aangekochte kiwiplanten die bij aankoop reeds uitgelopen zijn moeten goed beschermd worden tegen de vorst. Deze kiwibesplanten kan u beter na 20 mei in volle grond uitplanten.

Maak de boomspiegel (zwarte strook onder bomen en struiken) vandaag onkruidvrij! Leg een dunne laag GFT-compost op de boomspiegel en maak die nat. Indien u een hak of schoffel gebruikt, zorg dan dat de grond opnieuw gesloten komt te liggen. Is de grond erg droog en los maak hem dan eens goed vochtig.
Een zwarte, gesloten en vochtige ondergrond kan veel warmte (2 tot 3°C.) uitstralen 's nachts, zodat schade door lentenachtvorst voorkomen wordt. Gras onder en nabij vroegbloeiende bomen & struiken wordt zo kort mogelijk afgemaaid en het gras wordt verwijderd.
Voor de bloei mag je GEEN mulch van hakselhout of schors aanbrengen! Wacht hiermee tot NA de bloei.
Op laag gelegen percelen is het kouder en zijn hoger vernoemde maatregelen mogelijk onvoldoende.

Een volledige bescherming bekomt u door vorstgevoelige planten binnen te brengen of door ze buiten af te dekken met groeidoek (vliesdoek).
Druiven, passiflora's, kiwi's en minikiwi's die reeds uitgelopen zijn, kan u best goed beschermen met groeidoek.
Jonge scheuten van walnoten (okkernoten) die reeds uitgelopen zijn kunnen ook bevriezen en dan bekom je geen noten in het najaar.

Tomatenplanten en druiven die in een koude kas (serre) of plastiektunnel (uitgeplant) staan kunnen best ook beschermd worden door ze af te dekken met groeidoek, plastiekfolie, noppenfolie en zelfs door er een omgekeerde emmer over te plaatsen. Sluit de kas (serre) reeds in de vroege namiddag, zodat er meer warmte binnen kan blijven.
Meer lezen over het voorkomen van lentenachtvorstschade aan fruitbloesem.

woensdag 12 mei 2010

Denksport: groentenamen leren en onthouden.Wetenschappelijke of botanische plantennamen leren kan iedereen!
- Probeer allereerst elke groente visueel te herkennen aan de hand van een echt exemplaar of een foto.
- In de wetenschappelijke naam zitten soms herkenningspunten waaruit je kan afleiden over welke plant het gaat.
- Wetenschappelijke plantennamen hebben dikwijls een Griekse of Latijnse oorsprong. Vooral de kleuren komen vaak terug. Zo betekent alba, albus en album telkens wit. Nigra en nigrum betekenen telkens zwart.
Zoek de betekenis op van de belangrijkste plantennamen en snel zie je een verband tussen de namen.
- Taxonomie en verwantschap tussen planten. Planten van dezelfde plantenfamilie hebben dikwijls gelijkaardige kenmerken.

Interactieve oefeningen om op korte tijd groentenamen te leren en te onthouden. Regelmatig herhalen is wenselijk!
Meer lezen over het leren van moeilijke wetenschappelijke namen van groenten en kruiden.
(Klik op de link!)

Meer lezen over de betekenis van wetenschappelijke groentenamen en andere plantennamen in het plantenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

Tomatenplanten stekken?


Tomatenplanten zijn gemakkelijk te vermeerderen door stekken.
Gebruik hiervoor de dieven of okselscheuten. Ook een uitgebroken, stevige kop is bruikbaar als stek. Een dief of okselscheut uit de kop is sneller groot dan andere dieven en is daarom beter geschikt. Grote dieven kunnen best weggesneden worden met een scherp en proper mes.

Kenmerken van een goede tomatenstek:
- Minstens 15 cm lang en redelijk dik.
- Bij voorkeur geen bloemtros aanwezig
- De onderste bladeren worden verwijderd (ca 1/3 tot 1/2 van de steklengte)
- Onderaan mooi recht afgesneden met een scherp en proper mes

Voorwaarden voor een goede beworteling:
- Stekpot of stekbak gevuld met zaai- en stekgrond. Gebruik bij voorkeur ZWARTE plastiekpotten, deze zijn warmer dan andere potten.
- Plaats de stekken ca 5 cm in de grond en duw de stekgrond iets vast aan de basis van de stek
- Er mogen geen bladeren in de grond zitten of de grond raken.
- Stekgrond is licht vochtig (Bij het uitknijpen met de hand komen er enkele druppels water uit)
- Stektemperatuur 15 tot 20°C
- Hoge luchtvochtigheid om verwelking te voorkomen (Plaats een afgesneden plastiek fles of plastiek zak over de tomatenstek)
- Geen te felle zon (Eventueel afschermen met krantenpapier of groeidoek/vliesdoek)
- Stekpoeder of bewortelingspoeder is NIET nodig.

Als de omstandigheden ideaal zijn dan kunnen de stekken op 7 tot 10 dagen geworteld zijn. Gewortelde stekken kunnen meteen op hun vaste plaats uitgeplant worden.
Stevig aanvoelende stekken wortelen beter dan kruidachtige (slap) aanvoelende stekken.

Kijk uit waar je dieven wegneemt!

- Sommige romatomaten zijn halfzelftoppend en daar mag je niet te vlug de dieven wegnemen, want dan kan je de stam niet verder in de hoogte laten groeien.
- Bij de zelftoppende tomaten zoals Ida Gold, Red Alert, Whipper Snapper, Tom Red en Tiny Tim laat men alle dieven staan.
Nuttige link i.v.m. bijzondere tomatenrassen.

Wildopslag bij fruitbomen verwijderen.


Om een optimale groei van fruitbomen te bekomen moet wildopslag regelmatig verwijderd worden.
De beste periode om deze ongewenste wildgroei te verwijderen is tussen mei en september.
Wildopslag ontstaat bij veredelde/ geënte fruitbomen onder de entplaats (entknobbel)(1) en is te herkennen aan de lichtgroene schors en de kleinere bladeren. Kwee en sommige pruimonderstammen kunnen ook opslag uit de onderstamwortels geven (2).
Door wildopslag regelmatig te verwijderen voorkomt men een groeiverzwakking en voorkomt men uitbreiding van sommige plagen en schimmelziekten. Knip de ongewenste scheuten en twijgen voldoende diep weg, zodat hergroei voorkomen wordt. Door deze wildopslag uit te trekken of af te scheuren komt deze niet snel terug.

Meer lezen over wildopslag bij fruitbomen
.

dinsdag 11 mei 2010

Wildopslag van entelingen verwijderen (Onderhoud entelingen)


Van onderstammen die geënt werden kunnen, zodra de ent goed in de groei is, de wilde scheuten van de onderstam verwijderd worden.
Door regelmatig de wildopslag te verwijderen zal er meer voedsel gaan naar de scheuten van de ent.
Jonge scheutjes kunnen zonder hulpmaterialen weggebroken worden. De gemaakte (kleine) wonden genezen in de zomer zeer vlug.

Verwijder ook regelmatig alle bloemknoppen zodat alle energie naar de groei kan gaan. Onkruid nabij de geënte onderstammen kan je best met de handen verwijderen.
Meer lezen over wildopslag van entelingen.

maandag 10 mei 2010

Chinese kornoelje, sierlijke boom met eetbare vruchten!


Chinese- of Japanse kornoelje heeft aantrekkelijke bloemen en vruchten
De Chinese kornoelje (Cornus kousa chinensis) is een zeer mooie boom of struik met eetbare vruchten.
Deze kornoelje geeft in mei-juni mooie groengele bloemen met opvallende witte schutbladen. Later geeft hij opvallende rode, lekkere Litchi-achtige vruchten welke ook door de vogels graag worden gegeten. Ook erg aantrekkelijk door de mooie rode herfstkleur. Hij groeit heel gezond en kan alleen, zonder bestuiver, geplant worden (Zelfbestuivend).
Meer lezen over de Chinese kornoelje - Cornus kousa chinensis.

zondag 9 mei 2010

Plantendatabases om plantennamen op te zoeken.Wetenschappelijke plantennamen vertalen of opzoeken in een (digitale) gegevensbank of plantendatabase.
Vele plantennamen hebben een Griekse (GR.) of Latijnse (Lat.) oorsprong, maar soms zijn ze afkomstig uit nog een andere taal.
Wetenschappelijke plantennamen kun je vaak vertalen naar het Nederlands.
Raadpleeg de gerubriceerde plantennamen met vertalingen (Latijn, Nederlands, Engels). De volgende plantengroepen kan je hier vinden: fruitgewassen, groenten & kruiden, kruidachtige & houtachtige siergewassen, akkerbouwteelten, wilde planten en onkruiden.
Meer lezen over plantenlijsten per rubriek en het vertalen van wetenschappelijke plantennamen (Latijn, Grieks).

Wetenschappelijke plantennamen hebben vaak ook een etymologische betekenis of oorsprong. Ze geven vaak een eigenschap, herkomst of verwantschap weer. Soms zijn plantennamen afgeleid van een belangrijke persoon. Ken je de betekenis of oorsprong van een plantennaam, dan is het gemakkelijker die plantennaam te onthouden.
Meer lezen over de oorsprong en verklaring van wetenschappelijke plantennamen in het plantenwoordenboek: "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen."


Een plantendatabase of plantendatabank is een speciale database of gegevensbank. Het is een digitaal opgeslagen archief met veel plantennamen en informatie, ingericht met het oog op een flexibele raadpleging en gebruik.
Meer lezen over online, gratis te raadplegen plantendatabases.

Nog meer interesse over het dagelijkse gebruik van plantennamen? Denksport: interactief wetenschappelijke groentenamen leren en online namen van fruitsoorten leren.
Veel leerplezier gewenst!

Druivenbladgalmijt of pokkenmijt voorkomen?


Levenswijze van de druivenbladgalmijt:
De overwintering van de wijngaardgalmijt (Eriophyes vitis, Phyllocoptes vitis, Epitrimerus vitis) gebeurt in de knoppen van druiven (Vitis vinifera). Met het zwellen van de knoppen beginnen ze te zuigen, waardoor er pokvorming (gezwellen) plaats vindt. Tijdens de zomer zijn er meerdere generaties.

Schadebeeld:
Vanaf de eerste blaadjes zichtbaar worden, zijn er kleine pokachtige verhogingen op de bovenzijde van de bladeren. Deze pokken kunnen rood-, geel-, groen- of bruinachtig zijn.
Op de onderzijde van de bladeren zijn er holten met een witte, viltachtige laag van wasdraden. Soms kan ook de bloeiwijze aangetast worden, waardoor er geen bloei komt. Dikwijls zijn enkel de onderste bladeren sterk aangetast en enkele afzonderlijke twijgen. Later kunnen ook de okselscheuten aangetast worden.

Preventie:
Bij een eerste zichtbare aantasting zo snel mogelijk de aangetaste bladeren verwijderen en vernietigen.

Bestrijding:
Vanaf de knopzwelling (april) tot het derde blad regelmatig behandelen met spuitzwavel. Spuitzwavel (biologisch product) wordt normaal tegen echte meeldauw gebruikt, maar heeft een goede bijwerking tegen de galmijt.
Meer lezen over ziekten en plagen bij druiven (Vitis vinifera).

Uitvoerige informatie over de snoei, rassenkeuze en verzorging van druiven kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?
Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.

zaterdag 8 mei 2010

Kaki en sharonvruchten in warme, beschutte tuinen.


Reizen naar verre landen leert ons nieuwe smaken kennen.
Ooit waren bananen en sinaasappels vruchten uit exotische landen. Later leerden we ook kiwi's en passievruchten kennen. Maak ook eens kennis met de kaki, sharonvrucht en de persimoen in de fruitwinkel en als ze u bevallen, waarom ze niet zelf kweken in uw tuin?
Binnenkort zijn de ijsheiligen voorbij en kan deze bijzondere fruitsoorten ook geplant worden in uw tuin.
Kaki, persimoen, dadelpruim en sharonvruchten zijn op warme, beschutte plaatsen ook te kweken. Sommige (onrijpe) kakirassen hebben een wrange nasmaak, maar bij volledige rijpheid krijgen ze meestal toch een zoete smaak. Sommige kakirassen zijn zelfbestuivend en pitloos, maar de vruchten vallen wel gemakkelijker af.
Meer lezen over kaki's en sharonvruchten(Diospyros kaki).
Op de tuindagen te Beervelde (dit weekend) zijn deze bijzondere fruitsoorten en nog vele andere ook te bekomen. Zie blogonderwerp "Tuindagen van Beervelde"

Bladkrulziekte op perzik- en nectarinebomen.De meeste rassen van perzik, nectarine en amandel zijn erg vatbaar voor de krulziekte (Taphrina deformans).
De bladeren zijn opgezwollen, misvormd en verkleuren geelgroen tot rood. Later volgt er bladval en stopt de groei. Zwaar aangetaste perzik- en nectarinebomen verzwakken, krijgen gomziekte en kunnen na 3 - 4 jaar afsterven.
De infectie van de jonge bladeren vond plaats in februari-maart, bij het uitlopen van de knoppen.
Indien er bij het uitlopen van de knoppen enkele preventieve behandelingen werden gedaan met schimmelwerende producten dan zal er nu weinig of geen krulziekte zichtbaar zijn.

BEHANDELING:
- Op dit ogenblik behandelen met fungiciden (= schimmeldodende producten) heeft weinig nut.
- Probeer de aangetaste bladeren in zo'n vroeg mogelijk stadium af te plukken en te vernietigen.
- Geef wat extra meststoffen (NPK) zodat de boom zich sneller kan herstellen.
- Plantversterkende middelen zoals o.a. heermoesgier, Vital en "Top plant-BSI" kunnen mogelijk helpen om de hergroei te verbeteren.
Meer lezen over het behandelen van krulziekte op perzik en nectarine.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te herkennen en te behandelen.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding.


Lees ook in de fruitblog (waarschuwingsbericht) van februari over krulziektebehandeling.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?
Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.

vrijdag 7 mei 2010

Appelbes krachtige antioxidant?Uit onderzoek in de VS is gebleken dat de Aronia (appelbes, chokeberry) een sterke antioxidant is. In de U.S.A. zijn de bessen (vruchtjes) in supermarkten en apotheken te vinden tussen de dieet- en gezonde voeding.
Volgens wetenschappers zijn de vruchten zeer rijk aan verschillende soorten anthocyaan (= donkerblauwe kleurstof), die als antioxidant werken. Antioxidanten beschermen ons tegen kanker, ontstekingen en zwaarlijvigheid. Ook zouden de bessen een positieve invloed hebben op het bloedsuiker.
Bron: Physorg.com (Zoek op die site naar "Aronia" ofwel naar "chokeberry")

Planten in pot kunnen nog steeds aangeplant worden in de tuin. Voor het planten kan je de potkluit enkele uren in water laten trekken. Ook te bekomen op de tuindagen van Beervelde.
Meer lezen over appelbessen - Aronia

Pruimenzaagwesp doet vruchtjes afvallen.


Veel schade van de pruimenzaagwesp? (= wormpjes in pruimenvruchtjes.). Op de vroegst bloeiende pruimenbomen is er nu (begin mei) reeds schade zichtbaar.
De zwarte- en gele pruimenzaagwesp (Hoplocampa flava) overwintert onder de bomen in de grond.
De eieren worden tijdens de bloei in het vruchtbeginsel gelegd en hierbij blijft een kleine bruine stip zichtbaar. Enkele weken later merk je een aantal vruchtjes met zwarte vlekken of vruchten die volledig zwart zijn geworden.
Korte tijd later trekt de larve naar boven, net onder de schil. De larve gaat over naar andere vruchten en maakt een boorgang naar de pit. Er kunnen hierbij wel 5 vruchten aangetast worden voor de bastaardrups overgaat naar het volwassen stadium.
De bastaardrupsen hebben een witte kleur en hun kop is bruin. In volwassen stadium zijn ze ca 1 cm lang. Er zijn twee generaties per jaar.
Verzamel in een emmer al de aangetaste vruchtjes en vernietig de bastaardrupsen door ze enkele dagen in water te zetten.
De schade van de pruimenzaagwesp gelijkt erg op deze van de pruimenmot. De pruimenmot komt meestal veel later, terwijl de schade van de pruimenzaagwesp in mei reeds opvalt.
Preventie:
Door witte lijmvallen (zinkwitte lijmvallen of zinkwitte kruisvallen) tijdens de bloei in de pruimenbomen hangen. De zaagwesp wordt aangetrokken door de witte kleur en kleeft dan vast. Deze lijmplaten zijn ook bruikbaar om de frambozenkever (witte wormpjes in de vruchten) weg te vangen.
Sommige rassen zijn meer vatbaar dan andere. Zo zijn 'Czar', 'Sanctus Hubertus' en de verschillende 'Altesse Simple'-types erg vatbaar. De rassen 'Opal' en 'Victoria' lijken minder aangetast te worden.
Een directe bestrijding is waarschijnlijk mogelijk door de bomen en vruchtjes te behandelen met een bacteriepreparaat (BT).
Meer lezen over ziekten en plagen bij pruimenbomen.
Meer lezen over de pruimenmot/ pruimenmade.
Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Uitbuigen van takken bij pruimenbomen.Het uitbuigen van takken met touw. Let op dat het touw niet kan insnoeren!

Het horizontaal uitbuigen van takken zorgt voor meer vruchten en een gezondere boom.
In totaal zijn er 4-5 gesteltakken aan de stam die in een stand van 65-80° t.o.v. de stam staan (Iets boven het horizontale). Hoe ouder de pruimenbomen, des te meer de gesteltakken iets mogen zakken, maar ze blijven bij voorkeur net boven het horizontale.
Het vruchthout aan de stam, boven die 4-5 gesteltakken, heeft best een horizontale stand.
Takken die bij het uitbuigen uitbreken kunnen best weggesnoeid worden. Vooral te steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Laat hierbij een kleine takstomp van 3-15cm staan.
Bij warm weer is het beter om takken uit te buigen, want dan breken ze minder gemakkelijk.
Meer lezen over het uitbuigen en snoeien van pruimenbomen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

donderdag 6 mei 2010

Groenblijvende Japanse wolmispel met eetbare vruchtjesEriobotrya japonica - Japanse wolmispel (Loquat). Groenblijvende kuipplant met appel- of peervormige eetbare vruchtjes.
De Japanse mispel of wolmispel is een bijzondere groenblijvende, warmteminnende fruitsoort die geschikt is als kuipplant of voor volle grond in beschutte warme tuinen. Mits een goede standplaats en beschutting kan de plant in het vroege voorjaar bloeien en enkele maanden later eetbare vruchten geven.
Oorspronkelijk is de Japanse mispelboom afkomstig uit China en Japan. Hij wordt ook veel in het Middellandse Zeegebied aangeplant. De rijpe appel- of peervormige vruchten welke we in de maanden februari - mei in de winkel aantreffen zijn meestal uit die Zuiderse landen afkomstig.
Meer lezen over de Japanse wolmispel of Loquat als kuipplant.

Waarschijnlijk ook te bekomen op "De Tuindagen van Beervelde" van volgend weekend.