Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zondag 9 mei 2010

Plantendatabases om plantennamen op te zoeken.Wetenschappelijke plantennamen vertalen of opzoeken in een (digitale) gegevensbank of plantendatabase.
Vele plantennamen hebben een Griekse (GR.) of Latijnse (Lat.) oorsprong, maar soms zijn ze afkomstig uit nog een andere taal.
Wetenschappelijke plantennamen kun je vaak vertalen naar het Nederlands.
Raadpleeg de gerubriceerde plantennamen met vertalingen (Latijn, Nederlands, Engels). De volgende plantengroepen kan je hier vinden: fruitgewassen, groenten & kruiden, kruidachtige & houtachtige siergewassen, akkerbouwteelten, wilde planten en onkruiden.
Meer lezen over plantenlijsten per rubriek en het vertalen van wetenschappelijke plantennamen (Latijn, Grieks).

Wetenschappelijke plantennamen hebben vaak ook een etymologische betekenis of oorsprong. Ze geven vaak een eigenschap, herkomst of verwantschap weer. Soms zijn plantennamen afgeleid van een belangrijke persoon. Ken je de betekenis of oorsprong van een plantennaam, dan is het gemakkelijker die plantennaam te onthouden.
Meer lezen over de oorsprong en verklaring van wetenschappelijke plantennamen in het plantenwoordenboek: "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen."


Een plantendatabase of plantendatabank is een speciale database of gegevensbank. Het is een digitaal opgeslagen archief met veel plantennamen en informatie, ingericht met het oog op een flexibele raadpleging en gebruik.
Meer lezen over online, gratis te raadplegen plantendatabases.

Nog meer interesse over het dagelijkse gebruik van plantennamen? Denksport: interactief wetenschappelijke groentenamen leren en online namen van fruitsoorten leren.
Veel leerplezier gewenst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten