Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zondag 31 maart 2013

Leivormen van peren snoeien!

Door de langdurige vorst is de snoei van peren nog niet volledig afgewerkt.
Snoei bij voorkeur als het overdag niet vriest. Nachtvorst is geen probleem om nu te snoeien.

Foto 01: leivorm van peren.
WAAROM SNOEIEN?
Om een goed gevormde en sierlijke boom te bekomen.
U bekomt minder vruchten, maar de aanwezige vruchten kunnen groter worden.
Een luchtig gesnoeide boom is minder vatbaar voor ziekten en plagen.
Een gesnoeide perenboom draagt ook beneden in de boom veel vruchten. (Van nature uit is de groei in de kop het sterkste).

WANNEER LEIPEREN SNOEIEN?
Leiperenbomen worden een drietal keer per jaar gesnoeid.
De snoei bestaat hier uit wintersnoei en zomersnoei.
De wintersnoei kunt u doen vanaf januari tot begin april. Zwakgroeiende leiperen snoeit u in januari en sterkgroeiende leiperen snoeit u in maart of begin april.
De zomersnoei wordt gedaan in de maanden juni en juli.

AANBEVOLEN ZWAKGROEIENDE PERENRASSEN.
Belle de Jumet, Bonne Louise d'Avranches, Comtesse de Paris, Concorde, (Conference), Dubbele Flip, Durondeau, Gieser Wildeman, Josephine de Malines, Légipont (Charneux), ...

SOORTEN KNOPPEN.
- Bladknoppen bevatten enkel bladeren. Ze zijn klein, smal en puntig van vorm.
- Gemengde knoppen bevatten bloemen én bladeren. Ze zijn opvallend dik, rond en witachtig van kleur. In de snoeitaal spreekt men meestal van bloemknoppen, maar men bedoelt dan gemengde knoppen.
- Slapende knoppen of adventief knoppen. Als deze knoppen geprikkeld worden tot uitlopen dan kunnen deze bladeren en scheutgroei geven. Slapende knoppen kan u doen uitlopen door een tak af te zagen of door in maart (begin april) te kerven boven die knoppen.

SNOEITIPS VOOR LEIPEREN.
- Probeer de leiperenboom luchtig te houden.
- Respecteer de algemene vorm respecteren door de hoofdstam te laten groeien zoals de leivorm voorziet.
- Knip de zijscheuten buiten dit gestel af op 4-5 bladknoppen (ogen) om vruchthout te bekomen. Zijscheuten op deze zijscheuten gaan eraf na twee bladknoppen.
- Snoei de overige twijgen weg.
- In plaats van alle onbruikbare twijgen weg te snoeien kan u ook sommige scheuten of twijgen leiden en horizontaal uitbuigen. Door het uitbuigen worden er meer bloemen aangelegd.

NAZORGEN.
- Bij de vruchtdunning zorgt u ervoor dat er slechts één vrucht per 10 cm overblijft.

VORMING VAN NIEUWE TWIJGEN BEVORDEREN?
Indien er vruchthout ontbreekt dan kan u nu met een scherp mes of metaalzaagje BOVEN de slapende knoppen een kleine inkeping maken. (= "kerven")
Plaatsen waar er vruchthout ontbreekt kan u ook opvullen door in april enten en oculaties te plaatsen. (= "stekelvarkensgriffel" of "steekgriffel" )

PLANTTIPS.
Leiperen met een stam van ca 2 (1,5) meter lang moet u minstens 2 meter van de erfscheiding planten. Halfstam- en hoogstamperenbomen staan meestal op perenzaailingen als onderstam.
Leiperen met een stam van 0,50 meter moet u op minstens 0,50 meter van de erfscheiding planten. Laagstamperenbomen staan op de onderstam 'Kwee Eline', 'Kwee C' of 'Kwee A'.
De entplaats ("paardeknie"-vormige knobbel aan de stam) moet minstens 10 cm boven de grond komen. De wortels komen net onder de grondoppervlakte.
Maak de leiperenboom vast aan een boompaal zodat de groei optimaal kan verlopen en de boom niet scheef waait.
De meeste perenrassen hebben kruisbestuiving van een ander ras nodig, zodat u beter twee verschillende bomen kan planten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERENBOMEN:
Bestuiving bij perenbomen is belangrijk.
Perenbomen kort bij elkaar planten geeft minder snoeiwerk.
Perenbomen planten en bestuiving.
snoeien van perenbomen. (Nieuwe venster)
Snoeien van het perenras 'Josephine de Malines' (Nieuwe venster)
Verwantschap en familie bij het enten of griffelen.
Wintersnoei van peren voor dummies.
Zwakgroeiende perenbomen snoeien (o.a. Josephine de Malines).
Groente- en Fruit Encyclopedie met uitvoerige snoeiinformatie voor perenbomen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: leiperenbomen snoeien, leiperensnoei, snoei peren, snoeien perenbomen, snoeien Pyrus, leiperenbomen wintersnoei, leivormen snoeien

zaterdag 30 maart 2013

Zonder moestuin toch tomaten kweken?

De eigen gezaaide tomatenplantjes kan u nu mogelijk reeds oppotten. Overdag is het voldoende warm in de kas/serre, maar 's nachts is een goede bescherming tegen vorst noodzakelijk. U kunt in de kas een kleine plastiektunnel maken over de opgepotte tomaten. Vliesdoek en een verwarmingstoestel helpen de plantjes de nacht overleven! Hebt u geen kas of moestuin dan moet u de opgepotte plantjes binnen voor een raam plaatsen! Geef de plantjes zoveel mogelijk licht!
Onderstaande foto's zijn niet van dit jaar, maar van een vorig teeltseizoen.Paprikarassen op foto: 'Earliest Red', 'Healthty' en 'Minibell' (KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE TE VERGROTEN)


Op de foto's:
'Budai Torpe', 'Ida Gold', 'Tiny Tim', 'Tom Red' en 'Whipper Snapper'.

Ook als u geen moestuin (groentetuin) hebt kan u op beschutte plaatsen tomaten en paprika's kweken! Er zijn enkele tomaten- en paprikarassen die een dwergachtige, compacte groei hebben en die gemakkelijk op het terras, balkon, veranda of vensterbank kunnen gekweekt worden. Meestal hebben ze een korte groeiperiode en geven op enkele maanden tijd talrijke middelgrote of kleine vruchten.
De rijpe vruchten zijn erg sierlijk en bovendien nog lekker van smaak.
Geschikte paprikarassen zijn o.a. 'Bell Pepper', 'Earliest Red', 'Healthy', King North' en 'MiniBell'.

Geschikte pottomaten zijn o.a. 'Buissonante', 'Cerise Jaune', 'Fuzzy Wuzzy', 'Ida Gold', 'Pendulina', 'Red Alert', 'Tiny Tim', 'Thai Pink Egg', 'Tom Red', 'Whipper Snapper' en 'White Bush'.

Geef pottomaten de eerste weken NIET teveel water, want dan kunnen de worteltjes afsterven en de bladeren vergelen!
In maart en april hou je die tomatenplantjes best in een kas/serre (of veranda) waar het lichtrijk en warm is (12-20°C.)
Rond half april kunnen de planten bij zonnig weer al enkele uren buiten staan. Breng ze 's avonds terug binnen want ze verdragen geen koude! Kijk uit voor verbranding door te felle zon als de planten de eerste keren buiten komen.
Zodra het gevaar op nachtvorst definitief voorbij is kunnen de planten buiten blijven staan. (Meestal rond begin/half mei).

Tomaten en paprika's vragen een zonnige, beschutte (droge), warme standplaats. Net zoals andere terras- en kuipplanten moeten ze regelmatig water en meststoffen krijgen.
Meer lezen over bijzondere tomatenrassen.
Vergeten te zaaien? Tomaten zaaien kan net nog gebeuren, mits het zeker deze week te doen en de gezaaide tomatenzaden warm te houden (20-25°C.). Het is nu te laat om paprika's voor openluchtteelt te zaaien.
Zie ook de vorige blogs over het zaaien en inpotten van bijzondere tomaten.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: balkontomaat, pottomaat, pottomaten, tomaten potten, potteelt tomaten, terras tomaten, pot tomaat, pot tomaten, tomaten kuipen, hanging baskets, tomaten in potten, balkon

Onkruidbestrijding bij fruitbomen en houtig kleinfruit.

De langdurige nachtvorst houdt bij de meeste fruitbomen de bloemen nog gesloten. Het is aan te raden van de ongewenste plantengroei te verwijderen onder uw fruitbomen en fruitstruiken. Het gras onder of naast de fruitbomen kunt u best ook kort afmaaien!

Eenjarig onkruid "vogelmuur" groeit op stikstofrijke grond.

Droog en zonnig weer zijn ideaal om te hakken of te schoffelen!
De boomspiegel van fruitbomen moet tijdens de bloeiperiode vrij blijven van onkruiden. Na de bloeiperiode kan je de boomstrook laten begroeien met allerlei bodembedekkende planten, zodat er minder voedingsstoffen kunnen uitspoelen en nuttige insecten beter kunnen overleven. In de biologische fruitteelt mag er niet gespoten worden met scheikundige producten tegen onkruid (herbiciden), waardoor onkruidmanagement belangrijk wordt. Let op voor vruchtboomkanker en stambasisrot bij gevoelige appelrassen!

Tijdens de bloeiperiode (maart, april, mei) is het meestal niet gewenst de boomspiegel te laten begroeien om de schade t.g.v. lentenachtvorst te beperken. Ook met het mulchen onder fruitbomen kan je beter wachten tot na de bloei.
Bij fruitbomen met begroeiing tot tegen de stam is er meer kans op vorstschade aan de bloesems. Ook kunnen er meer luchtwortels en schade door de appelglasvlinder ontstaan. Gevoelige appelrassen worden meer vatbaar voor vruchtboomkanker als de stam onvoldoende kan opdrogen.

Als er geen lentenachtvorst voorspeld wordt dan kan er ondiep gehakt of geschoffeld worden. Doe dit als het onkruid nog klein is of als het onkruid nog moet kiemen. Een losse grond onder bloeiende fruitbomen kan meer schade door lentenachtvorst geven. Let op dat je de stam niet beschadigd, want dan kunnen er schimmels infecteren.
Meer lezen over onkruidbestrijding bij fruitsoorten.

Tijdens de maand april bloeien er veel soorten van fruitbomen en het gevaar op bevriezen van bloemen is dan groot.
Lees meer over "Lentenachtvorstschade voorkomen bij fruitbomen.

Bodembedekkende eenjarige planten zijn interessant om na de bloei onder fruitbomen te zaaien of te planten.
Lees meer over combinatieteelten, goede en slechte buren.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren. Ook onkruiden benoemen is niet altijd eenvoudig.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: onkruidbestrijding fruitbomen, boomspiegel, fruitsoorten, onkruid fruitgewassen, onkruidbestrijding, zwarte strook, bodembedekkers fruit, onkruiden bestrijden, ongewenste planten

vrijdag 29 maart 2013

Uitzaaien van gelaagstapelde zaden.

Zaden werden in het najaar of winter bewaard in potten opdat ze niet zouden uitdrogen ofwel om remstoffen af te breken.

Foto 1: pot met gelaagstapelde zaden.
Zaden van fruitbomen die voor de winter verzameld en gepast bewaard zijn kunnen nu in volle grond op een zaaibed uitgezaaid worden. Maak de grond op voorhand zaaiklaar.
De zaailingen zijn meestal sterkgroeiend en te gebruiken als onderstam voor halfstam- en hoogstambomen.

HET VOORKOMEN VAN VOGELSCHADE:
Tegen vogelvraat kunnen de zaaibedden afgedekt worden met vliesdoek, flodderplastiek of vogelafweernetten.

AANBEVOLEN ZAAIAFSTAND:
De zaaiafstand is afhankelijk van de hoeveelheid zaad per m2 en het kiemingspercentage.
Onder invloed van de weersomstandigheden kan het aantal zaailingen per bed sterk uiteenlopen.

ZAAIWIJZE:
Opdat de kiemwortel recht omlaag zou groeien, legt men kastanjes steeds op dezelfde manier neer. De dofgekleurde plek ("de plaat"), komt naar beneden.
Walnoten legt men met de naad verticaal. Legt men deze zaden anders, dan groeit de wortel met een kromming naar beneden. Bij het rooien geeft dit meer kans op wortelbreuk.
Later wordt op de rechte wortelhals van de zaailingonderstammen geënt.
Kleinere zaden worden met zand uitgezaaid (bosbomen of sierbomen)
Men kan breedwerpig of op lijnen zaaien. Dit volgens de plantensoort. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen.

AFDEKKEN VAN DE ZADEN MET GROND:
Na het uitzaaien worden de zaden bedekt met grond (1 tot 1,5 x de zaaddikte).

BESCHERMEN TEGEN DICHTSLAAN, UITDROGEN EN VORST:
Dit is vooral van belang bij het uitzaaien van houtige gewassen.
Men moet voorkomen dat de grond dichtslaat bij zware regenval. De in het najaar gezaaide percelen kan men afdekken met takken, strooisel, gaatjesplastic of met agryldoek.
Tegen felle zon en scherpe (uitdrogende) oostenwind kan men eveneens afschermen. O.a. belangrijk bij Acer en Amelanchier.
In het voorjaar moet men soms beschermen tegen lentenachtvorst
Zaaibedden worden ook onder plastic kappen aangelegd.
Het afschermen van kweekbakken kan gebeuren met rietmatten, glas, gaatjesplastic en agryldoek.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZAAIEN:
Zaaien en oculeren van perzikbomen - Prunus persica.
Exotische fruitsoorten zaaien.
Zaaien van pawpaw (Asimina triloba).
Kiwi's kan u zelf ook zaaien.
Zaden laagstapelen geeft een betere kieming.
Vroegrijpende tomaten zaaien in maart.
Zaadwinning bij zaadvaste tomatenrassen.
Driebladige citroen (Poncirus) zaaien.
Weblinks planten vermeerderen (stekken, afleggen en zaaien).
Houtige fruitplanten vermeerderen door zaaien, stekken en afleggen.
Zaaien van diverse fruitsoorten.
Betekenis van moeilijke woorden opzoeken (vaktaal, tuintaal).
Meer lezen over het planten en verzorgen van fruitsoorten in de Groente & Fruit Encyclopedie

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: zaaien fruit, laagstapelen zaden, zaden stratificeren, fruit zaaien, onderstammen zaaien

donderdag 28 maart 2013

Nazorgen bij het planten van fruitbomen geven een betere hergroei!
Foto's:
Kruisbes op stam met mulch van hakselhout.
Geënte boom met boomonderdelen.
Appelboom aan bamboe vastgemaakt met bindbuis.

Om een optimale hergroei van fruitbomen en houtig kleinfruit te bekomen kan je best alles vastmaken aan de steunstok met boomband of bindbuis.
Door te mulchen op de boomspiegel (plantstrook) wordt het uitdrogen van de grond en onkruidgroei voorkomen. Bij jonge bomen is een boomspiegel van 50 x 50 cm per boom voldoende. Later kan de boomspiegel beter vergroot worden naar 80 x 80 cm.
Laagstam-fruitbomen en kleinfruitstruiken die volledig in het gras staan groeien minder goed en geven sommige jaren geen vruchten doordat ze meer schade van lentenachtvorst hebben.

Fruitbomen en geleid kleinfruit vastmaken aan een steunpaal (steunstok) geeft de beste hergroei. Het bindmateriaal mag later niet insnoeren, dus hou hiermee rekening.
Voor een goede hergroei moeten fruitbomen losjes vastgemaakt worden aan een boompaal of aan de lei-draden.
Controleer de geënte fruitbomen op hun plantdiepte en afstand van de paal. De entplaats (griffelplaats) moet minstens 10 cm boven de grond staan (Laagstam). Een kleine correctie is eventueel nu nog mogelijk.
De bomen mogen NIET schuren tegen de boompaal of tegen de lei-draden. Schuurwonden kunnen bij appelbomen kankeraantasting veroorzaken! De bomen moeten ca 10 cm (voetbreedte) van de boompaal geplant worden.
In Vlaanderen komen de bomen bij voorkeur aan de oostzijde van de paal. Door de overheersende westenwind waaien ze dan weg van de paal.
Breng een bescherming aan tegen vraatschade van konijnen en vee.
Controleer of de etiketten niet kunnen insnoeren. Eventueel kan u de etiketten verwijderen en een plantschema maken van de bomen.
Meer lezen over nazorgen bij het planten van fruitbomen en fruitstruiken.

Moeilijke woorden? Meer lezen over tuintaal, vaktaal.
Bij een late aanplanting in het voorjaar kan het gewenst zijn wekelijks water te geven.
Jonge fruitbomen worden best in maart-april gesnoeid. Laat bij pas geplante fruitbomen niet te veel zijtakken en bloemknoppen staan, want dit is nadelig voor een goede hergroei. Soms wordt er aangeraden alle bloemen te verwijderen.
Lees meer over het snoeitijdstip en de snoei van fruit in maart.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?
In een volgende blog kan je meer lezen over boompalen/steunpalen.
Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: boompaal, fruitbomen vastmaken, hergroei fruitbomen, nazorgen fruitbomen, fruitbomen planten, planten fruitbomen, fruitbomen leiden, verzorging jonge fruitbomen, beschermen fruitbomen

woensdag 27 maart 2013

Kiwi's en kiwibessen planten in de tuin.


KENMERKEN VAN KIWI- EN KIWIBESSENPLANTEN.
Breng meer kleur en smaak in uw tuin met een minder alledaagse fruitsoort, de kiwibes (Actinidia arguta).
Deze zoete, groene bessen (minikiwi's) rijpen vanaf half september gedurende een drietal weken.
De bessen zijn rijk aan vitaminen, nuttige mineralen en antioxidanten.

PLANTTIPS.
Kiwibessen zijn gemakkelijke klim- en leiplanten die wel enige steun vragen. Een pergola of een zonnige muur (schutting) met horizontale draden zijn zeer geschikt. Deze bijzondere fruitsoort moet meestal bestoven worden door een mannelijke kiwibes.
Er zijn ook twee parthenocarpe kiwibessen die zonder mannelijke bestuiver vruchten geven:
-'Issai', met kleine groene bessen.
-'Kokuwa', met groen vruchtjes zonder zaden
In openlucht zijn kiwibessen weinig vatbaar voor schimmelziekten en insectenaantastingen, waardoor gewasbehandelingen meestal niet nodig zijn.
Meer lezen over kiwibessen, kiwiberry of minikiwi (Actinidia arguta).

Vanaf maart zijn kiwibessen (plantgoed) redelijk gemakkelijk te vinden in tuincentra en fruitkwekerijen.
Een overzicht van kwekerijen waar u plantgoed van kiwibessen en fruitstruiken kan bekomen.
De zelfbestuivende kiwibes 'Issai' is ook te gebruiken om in een grote pot of kuip op een zonnig terras te houden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWI EN KIWIBESSEN:
Kiwi's en kiwibessen snoeien (januari).
Kiwi's kan u zelf ook zaaien.
Kiwibessen mooi aanbinden. Laat de scheuten niet winden.
Kiw's en kiwibessen planten als leiplant in de tuin.
Kiwibessen vermeerderen door middel van zomerstekken.
Opvallende bloemen bij kiwibessen (mei).
Vitaminerijke kiwibessen plukken (september)!
Zelfbestuivende kiwibessen in de tuin planten.
Kiwibessen in de tuin planten en verzorgen. (Nieuw venster)
Meer lezen over de verzorging van kiwi's en kiwibessen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)


Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief wordt op 1 april verstuurd.
Labels: Actinidia arguta, kiwi, kiwi bes, kiwiberry, kiwibessen, kiwi's planten, kiwibessen planten, planten kiwibessen, kiwi berry, gladde kiwi, minikiwi, arguta kiwi, planten kiwibes, planten kiwiberry

dinsdag 26 maart 2013

Gevolgen wintervorst bij perenbomen beperken!


Foto: Bruinverkleuring onder de schors bij de peeronderstam.

Op sommige plaatsen is err schade aan de laagstam-perenbomen (onderstam Kwee) mogelijk.
Als onderstam voor laagstam-perenbomen gebruikt men 'Kwee C', 'Kwee A', 'Kwee Adams' en 'Kwee Eline'. 'Kwee C' geeft de kleinste bomen en de meeste vruchten. Vooral de onderstam Kwee C is vorstgevoelig.
Volgens sommige bronnen zou Kwee Eline minder vorstgevoelig zijn.

Kenmerken of schadebeeld:
Bij het aansnijden van de onderstam ziet u een bruinverkleuring van de onderstam.
In de loop van de zomer gaan de bomen abnormaal slecht groeien of ze hebben een slechte bladstand. Ook de volgende jaren kan de groei slecht verlopen.
Behandeling:
Aanaarden van de kwee-onderstammen ofwel verticaal inzagen van de onderstam.
Om kans op slagen te hebben moet een deel van de onderstam nog gezond zijn.

AANAARDEN:
Gebruik bij voorkeur potgrond om de volledige onderstam aan te aarden. Bovenop de potgrond kan wat tuingrond gelegd worden tegen het uitdrogen. Ook een mengsel van potgrond en tuingrond of zelfs gewone humusrijke tuingrond is bruikbaar. Tegen het uitdrogen van de grond kan je de grondoppervlakte afdekken met bladeren of stalmest.
De onderstam is het deel dat zich onder de entplaats (entknobbel) bevindt.
Door het aanaarden kunnen er wortels ontstaan en wordt het herstel bevorderd.
De maand maart is het best geschikt om aan te aarden, maar kan eventueel ook nog in april gebeuren.

VERTICAAL INZAGEN:
Het aanbevolen tijdstip voor dit inzagen is einde maart (of april).
Het inzagen kan aan twee kanten van de stam gebeuren.
De lengte van de zaagsnede is 30 tot 60 cm en begint kort boven de grond tot iets voorbij de onderste gesteltak. Er wordt door deze behandeling veel callus (= wondweefsel) gevormd.
De aangebrachte verticale verwondingen gelijken op vorstscheuren. --> Strenge nachtvorst in combinatie met zonnig weer geven meer kans op vorstscheuren! Zie weblinks!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM WINTERVORST:
Kweewortels (= onderstam voor laagstam perenbomen) beschermen tegen wintervorst!
Kweepeer, schimmelziekten en plagen. .
Vorstbescherming van terrasplanten en kwee vraagt aandacht!
Vorstscheuren bij bomen NU voorkomen!
Fruitbomen beschermen tegen wildvraat.
Bloei verlaten en minder schade van lentenachtvorst aan vroegbloeiende fruitbomen.
Bodembedekking bij vroegbloeiende steenfruitbomen wegnemen.
Lentenachtvorst bij fruitbomen in bloei (april).
Nazorgen bij het planten van fruitbomen.
Onkruid bestrijden is lentenachtvorstschade voorkomen.
Meer lezen over de verzorging van fruitbomen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: vorstschade kwee, vorstschade perenbomen, wintervorst perenbomen, verticaal inzagen, aanaarden perenbomen, vorstschade perenboom, perenboom aanaarden, inzagen perenstam

Entelingen uitplanten en beschermen!
WAT?
De losse geënte, niet-uitgelopen onderstammen (= handveredelingen) worden in maart-april uitgeplant en in volle grond uitgeplant.
Onderstammen waarvan de ent al bladeren vertoond, kunnen beter tot begin mei binnen gehouden worden.
Laat de wortels niet uitdrogen tijdens het planten, maar leg ze tijdelijk in het water.
Bij droog weer en droge grond kan je best even aangieten met water.

NAZORGEN.
Vanaf mei tot juli wordt de wildopslag uitgedund en later volledig verwijderd.
De entwas en het bindmateriaal wordt ook gecontroleerd.
Vanaf juni kan men steunmateriaal plaatsen om rechte bomen te bekomen.

Door de geënte onderstammen tijdig uit te planten op een voedzame grond bekomt men de meest optimale groei.
Een ruime plantafstand geeft een vlakke (= horizontale) takkenstand, zodat de bomen sneller productief worden.
Meer lezen over het uitplanten van geënte onderstammen.

Bij goed weer overdag (+12°C) kunnen vanaf nu ook in openlucht onderstammen terplaatse geënt worden.
Voor het omenten van oude fruitbomen of druivenplanten kan je beter wachten tot begin of half april.
Meer lezen over planten vermeerderen door middel van oculeren, enten, griffelen en chip-budding.
Geoculeerde onderstammen afknippen in maart.
Vroeger en meer vruchten met de juiste onderstam.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?
Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: planten vermeerderen, onderstammen, enteling, enten, uitplanten onderstammen, uitplanten enten, bescherming enten, entelingen uitplanten, uitplanten entelingen

maandag 25 maart 2013

Bodembedekking van vroegbloeiend steenfruit wegnemen!

Een bevroren grond onder de bomen kunt u afdekken met sneeuw zodat de bomen later uitlopen. Een late winter kan zo ook zijn voordelen hebben...
Door het later uitlopen van de fruitbomen is er een latere bloei en hopelijk minder kans op schade door nachtvorst tijdens de bloei!
WAT ZIJN STEENFRUITBOMEN?
Tot de groep van steenfruitbomen (= Prunus-soorten) behoren de zoete kers, zure kers (krieken), pruim, perzik, nectarine, amandel en abrikozen. Het zaad is omgeven door een harde steen, vandaar de naam steenfruit.
Meer lezen over de verschillende steenfruitsoorten (Prunus soorten).

KENMERKEN VAN STEENFRUITBOMEN.
Een typisch kenmerk van steenfruitbomen is dat ze vroeg in de lente al bloeien, waarbij de bloemen kunnen bevriezen. Meestal zijn einde maart de bloemen van de Japanse pruimen al geopend in Oost-Vlaanderen.

VORSTSCHADE AAN DE BLOEMEN VOORKOMEN.
De boomspiegel van fruitbomen moet tijdens de bloei vrij van begroeiing en mulch blijven.
Een zwarte (onkruidvrije), gesloten en vochtige grond kan 's nachts tot 3°C warmte uitstralen.
Als het maar licht vriest (vb. -2°C.), is die warmte uitstraling van de grond voldoende om geen vorstschade te hebben aan de bloemen.
Ligt er bijvoorbeeld hakselhout of strooisel onder de bomen dan kan bij een vorst van -2°C de meeste geopende bloemen bevriezen.
Verwijder daarom alle afdekmiddelen tot na de bloei.
Na de bloei mag de boomspiegel opnieuw afgedekt worden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM LENTENACHTVORST:
Schade van lentenachtvorst voorkomen bij vroegbloeiende fruitsoorten!
Bloei verlaten en minder schade van lentenachtvorst aan vroegbloeiende fruitbomen.
Bodembedekking bij vroegbloeiende steenfruitbomen wegnemen.
Onkruid bestrijden is lentenachtvorstschade voorkomen.
Voorkomen van lentenachtvorstschade aan fruitbloesems.
Meer lezen over de verzorging van fruitbomen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: preventie vorstschade, steenfruit, lentenachtvorst, lentenachtvorstschade, bevriezen fruitbloemen, vorstschade bloemen, steenfruit lentenachtvorst, lente nachtvorst

zondag 24 maart 2013

Economische crisis? Kweek zelf gemakkelijke fruitsoorten.


WAAROM?
Plant en pluk gezond (klein)fruit uit uw eigen tuin!
Plant gemakkelijke, productieve fruitsoorten in uw fruit- of siertuin.
Het is een groene investering die zichzelf snel kan terugverdienen, mits de juiste fruitsoorten en de gepaste plantafstand te kiezen.

WELKE?
Kies gemakkelijke fruitsoorten en fruitrassen die productief zijn en geen gewasbeschermingsproducten nodig hebben.
De uiterlijke kwaliteit is mogelijk wat minder dan winkelfruit, maar de betere smaak zal dat wel goed maken.

HOEVEEL?
Het is aan te raden niet te veel planten van dezelfde soort te planten, zodat u geen overvloed aan fruit moet oogsten, die u toch niet op kan krijgen.
Invriezen en verwerken tot jam, confituur, vruchtensap en vruchtenmoes is dan een oplossing.

WEINIG PLAATS?
Hebt u weinig plaats? Kies dan vooral kleinfruit en eventueel ook steenfruit.
In de winkel kost kleinfruit en steenfruit meer dan pitfruit (appel en peer).
De meest aanbevolen kleinfruitsoorten voor een kleine tuin zijn rode trosbessen, witte trosbessen, herfstframbozen, taybessen en Japanse wijnbessen.

Geeft u toch de voorkeur aan appelbomen en u hebt heel weinig plaats? U kunt dan zgn "minitrees' planten, met als rassen 'Moonlight', 'Red Lane' en 'Sunlight'. Plantafstand 50 tot 80 cm.

Herfstframbozen, taybessen, vijgen en kiwibessen 'Issai' kan u zelfs in potten op uw terras of balkon kweken!
Ook sommige (zelftoppende) tomatenrassen kan u gemakkelijk in potten en bloembakken kweken: o.a. Buissonante, Cerise Jaune, White Bush en Whipper Snapper.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNELDRAGENDE EN GEMAKKELIJKE FRUITSOORTEN:
Internetadressen waar u plantgoed van fruitbomen en fruitstruiken kan bekomen.
Gemakkelijke en snel producerende fruitsoorten.
Herfstframbozen planten in de tuin.
Kleinfruitsoorten voor kleine tuinen.
Mini-appelbomen of kolombomen.
Optimale plantafstanden voor fruitbomen en fruitstruiken.
Zelfbestuivende pruimenbomen planten in kleine tuinen.
Zelftoppende tomaten zaaien tot 31 maart!
Meer praktische teelttips voor fruitsoorten en bijzondere tomaten kan u lezen op onze FB-pagina.
Groente- en Fruit Encyclopedie met zaai, plant- en onderhoudstips voor fruitsoorten en bijzondere tomaten.

Planten en bomen in potten dient u bij strenge nachtvorst binnen te plaatsen (koele ruimte) ofwel moet u de wortelkluit beschermen tegen bevriezen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: economische crisis moestuin, fruitrassen, fruitverwerking, gemakkelijkste fruitsoorten, gemakkelijke fruitsoorten, dummies fruitsoorten, fruit voor dummies

Laatste bijzondere tomaten zaaien!

Ondanks de huidige winterprik en sneeuw kunnen we binnen nog steeds zaaien! Tomaten voor openluchtteelt worden tussen 10 en 25 (31) maart gezaaid.
De laatste tomaten voor vollegrondsteelt (buitenteelt) moeten nu dringend binnenshuis op een warme plaats gezaaid worden. (Ca 20- 25°C.). Meestal kiemen de zaden na 4 tot 7 dagen.Na de kieming laten we de temperatuur dalen tot ca 18°C en geven de jonge plantjes veel licht. Zaaikisten met gekiemde plantjes kan u bij zonnig weer overdag in de kas/serre plaatsen en 's avonds terug binnen brengen.
Wanneer jonge tomatenplantjes oppotten?
Eerder gezaaide tomatenplantjes die reeds één echt blad vertonen kunnen afzonderlijk opgepot worden. De aanbevolen temperatuur is 12 tot 18°C. Lager dan 5°C is er geen groei.
Geef niet te veel water in het begin, zodat de wortelontwikkeling optimaal kan verlopen. Laat de grond regelmatig goed opdrogen.
Kijk uit voor verbranding door felle zon na het inpotten, want de jonge plantjes zijn nog erg kwetsbaar!

Zaai of plant ook bijzondere smaakvolle tomaten met fruitsmaken!
Dit jaar werden er door mij 36 verschillende bijzondere tomatenrassen gezaaid.
Rode of roze vleestomaten: Coeur de Boeuf, Erdie's Family Oxheart, Hildares, Thai Pink Egg, Thai Pink Rain Drop, Whipper Snapper, ...
Gele, geelgroene of geeloranje vleestomaten: o.a. Kellogs Breakfast, Chinese Yellow Oxheart Peach, Valencia, ..
Zwarte, zwartbruine of bruine vleestomaten: Amazone Chocolate, Black Cherry,...
Ossenhart vleestomaten: Coeur de Boeuf, Erdie's Family Oxheart, Chinese Yellow Oxheart Peach, Chinese Red Oxheart Peach
Zelftoppende tomaten (potten en kuipen): Whipper Snapper, White Bush, ...
Romatypen (Pepervormige of ovaalvormige tomaten): San Marzano, Thai Pink Egg, Thai Pink Roma, Jujube Cherry, ...

Cherry- of kerstomaten:
- Geel (of geelgroen): Centiflor, Cerise Jaune, Lycopersicon pimpinella, Green Grape, ..
- Rood: Anna Aasa, Jujube, Thai Pink Cherry,
- Zwart of bruin: Black Cherry, De Berao, ..
- Roze: Whipper Snapper (potteelt),..

Laagblijvende en zelftoppende tomaten voor potten of bloembakken, met een groeihoogte van 15 tot 30 cm: Red Alert (cocktail), Whipper Snapper (roze cherry).
Halfhoge zelftoppende tomaten voor grote pottten of emmers (Groeihoogte ca 40-80 cm): Buissonante, White Bush, ...
Zeer vroegrijpende tomaten (Ideaal voor beschermde openluchtteelt): Black Cherry, Dulcia, Glacier, Hildares, Nadja, Red Alert, ...
Late en zeer laat rijpende (vlees)tomaten (Ideaal voor kas- of serreteelt): Amazone Chocolate, Coeur de Boeuf, Earls Faux, Erdie's Family Oxheart, Kellogs Breakfast, Longkeeper, Purpur Isonica, San Marzano, Valencia, ...

Plantgoed bekomen?
Van sommige tomatenrassen is er vanaf half april een zeer beperkte hoeveelheid planten beschikbaar. Neem tijdig contact op!
Probeer eens een voordracht/lezing ivm tomatenteelt bij te wonen! Zie agenda van onze nieuwsbrief voor meer data en plaatsen...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN:
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Buitentomaten nu zaaien of oppotten!
Fotoreportage van bijzondere tomaten (Zie album 2012) Er zijn honderden verschillende oude tomatenrassen.
Romatomaten van klein tot groot in diverse kleuren!
Tomaten in diverse kleuren. Tomaten moeten niet rood zijn!
Tomaten zaaien van 10 tot 25 maart!
Meer praktische teelttips voor tomaten en andere groenten kan u lezen op de FB-pagina van plantaardig.com.
Groente- en Fruit Encyclopedie met zaai, plant- en onderhoudstips voor tomaten.
-
Meer teeltinformatie van tomaten en andere groenten lezen op plantaardig.com.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: cherrytomaten, cocktailtomaten, dwergtomaten, gele tomaten, hangtomaten, Kerstomaten, oranje tomaten, vleestomaten, bijzondere tomaten, tomaten met fruitsmaak

zaterdag 23 maart 2013

Zure kersen, morellen of krieken zijn zelfbestuivend! (Prunus cerasus)

Door het koude lenteweer zijn de bomen nog steeds in rust zodat u nog steeds fruitbomen met blote wortel kunt planten.
Zure kersen, zoete kersen, pruimen, perziken, abrikozen en nectarines behoren allen tot de groep steenfruit (Prunus-soorten).


KENMERKEN VAN ZURE KERSENBOMEN.
Zure kersen/ morellen/ kriekenbomen -Prunus cerasus - zijn zeer gemakkelijk te kweken op een beperkte plaats.
Deze fruitbomen of fruitstruiken blijven relatief klein.
Kruisbestuiving is meestal niet nodig, zodat één enkele fruitboom reeds zeer productief kan zijn.
Het boomvolume van zure kersen is veel kleiner dan bij zoete kersen.
Zure kersen geven veel lange, dunne, afhangende twijgen.

PLANTTIPS VOOR ZURE KERSEN OF KRIEKENBOMEN - Prunus cerasus
Geschikt voor volle zon, halfschaduw en schaduw. Deze bomen kunnen zelfs aan de noordzijde van een muur geplant worden, maar de vruchten zijn dan nog zuurder en de vatbaarheid voor bloesemmonilia kan groter worden.
Bij voorkeur planten op een winderig en open perceel, zodat de bloemen snel opdrogen.
Voorkeur voor een eerder droge, goed doorlatende grond en een bodem pH van 6,0 tot 6,5 (licht zuur). Op natte gronden zijn er meer schimmelaantastingen.
De meest optimale boomgroei krijg je door te planten tussen oktober en december. Indien het na een vorstperiode opnieuw zachter weer is dan kan u terug bomen planten.
Kies bij voorkeur bomen die weinig vastbaar zijn voor bloesemmonilia en zorg dat de boom na regen snel kan opdrogen door op een winderige plaats te planten.
Zure kersenbomen verdragen geen bodemherbiciden! Gronden waar onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt werden geven een slechte boomgroei.

SNOEIEN EN VERMEERDERING.
Voor een gezonde groei moeten kriekenbomen regelmatig gesnoeid worden.
Gesnoeide zure kersenbomen hebben meestal een langere levensduur.
Snoei de bomen na de oogst in augustus, zodat de wonden snel kunnen genezen. Deze steenfruitbomen mogen ook vanaf half april gesnoeid worden.

Zure kersen zijn moeilijk of niet te vermeerderen door stekken. Ze worden daarom vermeerderd door enten en oculeren op een kersonderstam.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZURE KERSEN:
Bacterieziekte op steenfruit (gomvorming).
Bloesem- en taksterfte (Monilia) bij zure kersen.
Fruitsoorten die je in de schaduw kan planten.
Index diverse steenfruitsoorten - Prunus-soorten.
Meer lezen over de snoei van zure kersen/ kriekenbomen.
Plukken van zure kersen of krieken.
Meer lezen over de rassenkeuze, teelt en ziekten van zure kersen of krieken (Prunus cerasus).
Snoeien van zure kersenbomen in augustus.
Teeltfiche van zure kersen met teeltinformatie.
Zure kersenbomen of kriekenbomen planten.
Zure kersenbomen of kriekenbomen zijn zelfbestuivend.
Groente- en Fruit Encyclopedie met complete teeltinformatie voor zure kersen en alle andere fruitsoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: kriekeboom, kriekelaar, kriekenboom, kriekensnoei, morel, morellen, zure kersen, zure kersen snoei, zurekersen, fruitbomen planten, zure kersen planten, bestuiving zure kersen

vrijdag 22 maart 2013

Geoculeerde onderstammen afknippen.


Uitleg bij afbeelding: 01. gesneden oculatie; 02. T-snede in de onderstam; 03. Oculatie op de onderstam; 04. Oculatie toegebonden 05. Losgesneden bindmateriaal 06. Het afknippen van de onderstam doet de oculatie uitlopen
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

WAAROM ENTEN OP EEN ONDERSTAM.
Bijna alle fruitbomen worden vermeerderd door enten of oculeren.
Door te enten op een zwakgroeiende onderstam bekomen we een kleine boom die snel vruchten geeft.
Bij het enten hebben alle nakomelingen dezelfde eigenschappen als de moederplant.

VERZORGING OCULATIES.
Oculaties en entingen vragen een gepaste verzorging om goed te kunnen uitgroeien.
Geoculeerde onderstammen worden in het maart afgeknipt zodat de oculaties kunnen uitlopen. (Zie nr 6 op de afbeelding). Een gelukte oculatie kan u herkennen doordat de knop opvallend groot en gezwollen is. Ook is de schors van het schildje mooi groen.
Bij de onderstammen waar de oculatie niet-gelukt is wordt er niet gesnoeid. Deze onderstammen kunnen binnenkort opnieuw geënt worden.

TIP.
Onderstammen waar de oculatie mislukt is kunnen dit voorjaar opnieuw geënt worden.
Vanaf einde maart of begin april tot einde mei kunnen bij goed weer de voorjaarsentingen in openlucht gedaan worden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OCULEREN, CHIPBUDDEN EN ENTEN OP ONDERSTAMMEN:
Betere bestuiving door het oculeren (duo-boom, trio-boom).
Enthout of griffelhout knippen en koel bewaren.
Fruitbomen omenten met de kroongriffel.
Geoculeerde onderstammen afknippen in maart.
Kiwi's enten is niet moeilijk.
Oculeren, oogenten, chipbudding, enten en onderstamsoorten.
Oculeren en chip-budding op onderstammen.
Oculeren of oogenten van onderstammen.
Oogenten of chipbudden op onderstammen.
Onderstammen zelf vermeerderen.
Onderstamsoorten en te enten fruitsoorten.
Onderstamkeuze voor de verschillende fruitsoorten.
Onderstammen voorbereiden op het oculeren.
Onderstamsoorten en te vermeerderen fruitsoorten.
Overzicht van de diverse entmethoden.
Perzikbomen vermeerderen door zaaien en oculeren.
Plakenten of copuleren van onderstammen.
Tips voor het oculeren.
Steenfruitbomen vermeerderen.
Verwantschap en plantenfamilie bij het enten en oculeren.
Verzorgen van oculaties en enten.
Winterentingen van onderstammen binnen toepassen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden via email ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: planten vermeerderen, afknippen geoculeerde onderstammen, afknippen oculaties, oculeren, schildgriffelen, verzorgen oculaties, oculaties afknippen, oculaties onderstammen

donderdag 21 maart 2013

Buitentomaten nu zaaien of oppotten (Lycopersicon esculentum).

In sommige (gespecialiseerde) tuincentra kan je zaden van bijzondere tomatenrassen aanschaffen.
Indien u geen tomaten zaait, maar ze liever als plantgoed aankoopt, dan ben je beperkt tot gangbare rassen (meestal hybriden), met een gewone smaak en vorm.

Twaalf verschillende tomatenrassen in één isomokist gezaaid. De opkomst is prima.


Opgepotte tomatenplantjes (De foto is van vorig jaar)


Verschillende kleuren, vormen en smaken van bijzondere tomaten. Te oogsten vanaf 16 juni tot september (oktober).

TOMATEN VOOR OPENLUCHTTEELT NU ZAAIEN.
De periode 10 maart tot 25 (31) maart is ideaal om buitentomaten te zaaien.
Zaai uw tomatenzaden in een zaaikistje in speciale zaaigrond. Plaats het zaaikistje op een temperatuur van 20 tot 25°C. (Binnenshuis zaaien).
Na de kieming hebben de zaailingen veel licht nodig!

WAAROM PLANTJES OPPOTTEN?
De zaaigrond bevat meestal onvoldoende voedingsstoffen. In de potgrond zitten meer voedingsstoffen voor een optimale groei.
De plantjes komen verder van elkaar te staan en krijgen dus meer licht zodat ze steviger worden.
Elk plantje krijgt meer grond beschikbaar zodat er minder frequent water moet gegeven worden.
Zwakke en misvormde plantjes worden verwijderd, zodat u enkel de sterkste planten overhoudt.

TIJDSTIP VAN OPPOTTEN.
Zodra het eerste echte blad zichtbaar is worden de planten afzonderlijk ingepot in speciale (luchtige) potgrond. Als de plantjes alleen twee kiemblaadjes hebben zijn ze nog te zwak om verspeend te worden.

PASSENDE NAZORGEN.
Zeer belangrijk is dat gekiemde en opgepotte plantjes zoveel mogelijk licht krijgen.
Ook mag de opkweektemperatuur dalen naar 18 tot 20°C., zodat de plantjes steviger worden (= afharden of acclimatiseren). In een koude kas/serre kan het 's nachts te koud worden, zodat extra bescherming noodzakelijk is!

Regelmatig luchten en enkel 's morgens (licht warm) water geven, zodat de planten snel opdrogen en gezond blijven.
In deze periode is dagelijks water geven niet nodig, laat de grond regelmatig eens opdrogen.
Bij het zaaien en oppoten van meerdere (verschillende) tomatenrassen vraagt de etikettering speciale aandacht. Bijzondere tomaten hebben speciale vormen, kleuren en smaken. Er zijn zelfs tomaten met een fruitsmaak!

Probeer ook eens een voordracht/lezing ivm tomaten bij te wonen! Kijk in de agenda van onze nieuwsbrief voor data en plaatsen...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN:
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Tomaten in diverse kleuren. Tomaten moeten niet rood zijn!
Tomaten in diverse vormen. Tomaten moeten niet rond zijn!
Tomaten zaaien van 10 tot 25 maart!
Vroegrijpende tomaten voor openluchtteelt NU zaaien!
Meer lezen over de kenmerken van bijzondere tomatenrassen.
Groente- en Fruit Encyclopedie met zaai- en verzorgingstips voor tomaten en andere groenten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: tomaten zaaien, tomaten inpotten, zaaien tomaten, inpotten tomaten, oppotten tomaten, tomaten oppotten, verspenen tomaten, bijzondere tomaten zaaien, buitentomaten zaaien

woensdag 20 maart 2013

Zelftoppende tomaten zaaien?

De meeste tomatenrassen die je in de handel kan vinden groeien stamvormig (= indeterminate) op tot een hoogte van 1,5 of 2 meter.

Zelftoppende of determinate tomaten zijn bijzonder geschikt om in potten, kuipen en bloembakken te kweken.
KENMERKEN.
Afhankelijk van het ras worden zelftoppende tomatenplanten slechts 20 tot 80 cm hoog.
De okselscheuten (dieven) moeten hier NIET verwijderd worden.
Sommige tomatenrassen toppen zichzelf zodat de zijscheuten plots uitlopen. Men noemt deze zelftoppende/determinate tomatenrassen.
Deze groep van tomaten mag je niet dieven, want dan heb je maar weinig vruchten.

DIVERSE KLEUREN EN SMAKEN BIJ DE ZELFTOPPENDE TOMATENRASSEN.
Zelftoppende tomatenrassen zijn bijzonder geschikt voor potteelt of teelt in kuipen:
Bali, Bellstar, Budai Torpe, Buissonante, Fuzzy Wuzzy, Grushovka, Ida Gold, Olomic, Orange,
Pendulina, Red Alert, Siberian, Sugar Baby, Thai Pink Egg, Thai Pink Cherry, Tiny Tim, Tom Red,
Washington Cherry, Whipper Snapper, White Bush, ...

ZAAIEN.
Indien u zelf tomatenplanten wil kweken in uw tuin dan kan je die best tussen 10 en 20 maart op een warme plaats voorzaaien!
Tomaten die je nu zaait kunt u rond begin (half) mei buiten plaatsen.

Op zoek naar een degelijk en praktisch tuinboek als handleiding voor een geslaagde moestuin?
Uitvoerige informatie over de rassenkeuze, teelt en verzorging van tomaten (en talrijke andere groenten) kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Zie weblinks!

Probeer ook eens een voordracht/lezing ivm tomaten bij te wonen! Zie in de agenda van onze nieuwsbrief voor meer data en plaatsen...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN:
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Tomaten in diverse kleuren. Tomaten moeten niet rood zijn!
Tomaten in diverse vormen. Tomaten moeten niet rond zijn!
Tomaten zaaien van 10 tot 25 maart!
Vroegrijpende tomaten voor openluchtteelt NU zaaien!
Groente- en Fruit Encyclopedie met zaai- en verzorgingstips voor tomaten en andere groenten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: determinate tomaten, zelftoppende tomaten, struiktomaten, struikvormige tomaten, tomaten niet dieven, determinate tomatoes, struik tomaten

dinsdag 19 maart 2013

Vroegrijpende tomaten zaaien?


Foto 01: Gebruik bij voorkeur een zaaikistje in piepschuim (isomo). Met stokjes kan je vakjes maken om meerdere rassen tegelijk te zaaien. Kieming van de zaden na 5 tot 10 dagen bij 20°C .

Voor openluchtteelt kan u best kiezen voor vroegrijpende rassen. Deze geven een grotere oogstzekerheid dan andere rassen.
- Vroegrijpende tomaten: Bloody Butcher, Glacier, Ida Gold, Nadja, Siberian, Sprite, Stupice, Sungold, Tom Red, White Bush, Whipper Snapper, ...

- Laatrijpende rassen zijn o.a. de verschillende Coeur de Boeuf-typen, Amazone Chocolate, Aunt Ruby Green, Black Russian, Brandywine Yellow, Brandywine Red, Erdie's Family Oxheart, Lemon Tree, Pink Brandywine, Supersteak, Tangella, ...

Laatrijpende rassen zijn heel geschikt voor teelt in de kas/serre.
Voor openluchtteelt kan je beter vroegrijpende rassen kiezen, deze geven een grotere oogstzekerheid.

Om tomaten te zaaien voor openluchtteelt of teelt in de koude kas/serre is de periode tussen 10 en 20 maart ideaal. Vroeger dan maart zaaien heeft weinig zin omdat er dan nog te weinig licht is, waardoor de planten abnormaal hoog op groeien.

Probeer eens een voordracht/lezing ivm tomatenteelt bij te wonen!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN:
Plakgriffelelen/enten van tomaten geeft een betere groei en meer vruchten!
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Tomaten in diverse kleuren. Tomaten moeten niet rood zijn!
Tomaten in diverse vormen. Tomaten moeten niet rond zijn!
Tomaten zaaien van 10 tot 25 maart!
Groente- en Fruit Encyclopedie met zaai- en verzorgingstips voor tomaten en andere groenten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: tomaten zaaien, vroege tomaten zaaien, vroegrijpende tomaten zaaien, openluchttomaten zaaien

maandag 18 maart 2013

Lentenachtvorstschade voorkomen bij fruitbomen!

Er wordt deze week regelmatig nog lentenachtvorst voorspeld. Voor de open fruitbloesems is dat niet zo goed, want bloemen die bevriezen geven geen vruchten meer!


Foto's:
Perzik, amandel, Japanse pruim, abrikoos en sleedoorn.
Sommige vroegbloeiende pruimenrassen bloeien bijna en er wordt binnenkort lentenachtvorst voorspeld!

GEVOLGEN VAN LENTENACHTVORST.
Lentenachtvorst kan de geopende fruitbloesems beschadigen! Hierdoor is er een grote kans op een misoogst.
Niet-geopende bloesems verdragen iets meer vorst.

GEVOELIGE FRUITSOORTEN.
Steenfruitbomen (abrikoos, amandel, nectarine, perzik, kers, pruim) bloeien vroeger dan pitfruit (appel, peer) en zijn dan ook gevoeliger voor bevriezen van de bloemen.
Tijdens de bloei zijn diverse fruitsoorten heel gevoelig voor koude. Vroegbloeiende fruitsoorten hebben meer kans op vorstschade dan laatbloeiende fruitsoorten.
Vroegbloeiende fruitsoorten zijn abrikozenbomen, perzikbomen, nectarinebomen, amandelbomen, pruimenbomen, sleedoorn en kersenbomen.
Sommige fruitsoorten bloeien reeds rond half maart en de bloesems lopen dan risico op bevriezen. Gesloten bloemknoppen verdragen een lichte nachtvorst.
Laatbloeiende fruitsoorten zijn meestal niet gevoelig voor lentenachtvorst. Laatbloeiend zijn o.a. kweeperen, mispel, vlierbes, tamme kastanje, braambessen en herfstframbozen.
Kiwibessen (Actinidia arguta) in winterrust (= zonder bladeren) verdragen vorst tot -20°C. Eénmaal uitgelopen (jonge bladeren) worden ze wel vorstgevoelig en moeten ze beschermd worden tegen de vorst. Jonge, aangekochte kiwiplanten die bij aankoop reeds uitgelopen zijn moeten goed beschermd worden tegen de vorst. Deze kiwibesplanten kan u beter begin mei in volle grond uitplanten.

PERCELEN OF TUINEN DIE MEER GEVOELIG ZIJN VOOR LENTENACHTVORST.
Op laaggelegen percelen en bij vroegbloeiende fruitsoorten is meer schade van lentenachtvorst mogelijk. Zorg dat er geen zgn "vorstkom" ontstaat en dat de koude lucht weg kan vloeien.
Op een hellend perceel plant je bij voorkeur de vroegst bloeiende fruitsoorten op het hoogste punt.

SCHADE VOORKOMEN VAN LENTENACHTVORST.
Door de zwarte strook onder de bomen zwart, onkruidvrij en gesloten te houden tijdens de bloei is er een warmteuitstraling van de grond waardoor een lagere temperatuur (-2 tot -3°C) verdragen wordt.
Ook bomen op kort gemaaid gras verdragen een iets lagere temperatuur (-0,5 tot -1°C.)

MAATREGELEN OM MINDER OF GEEN SCHADE VAN LENTENACHTVORST TE HEBBEN.
Een zwarte, gesloten en vochtige ondergrond kan veel warmte (2 tot 3°C.) uitstralen 's nachts, zodat schade door lentenachtvorst voorkomen wordt.
Maak de boomspiegel (zwarte strook onder bomen en struiken) vandaag onkruidvrij.
Leg een dunne laag GFT-compost op de boomspiegel.
Indien u een hak of schoffel gebruikt, zorg dan dat de grond opnieuw gesloten komt te liggen.
Is de grond droog en los maak hem dan eens goed nat.
Gras onder en nabij vroegbloeiende bomen & struiken wordt zo kort mogelijk afgemaaid en het gras wordt verwijderd.
Voor de bloei mag U GEEN mulch van hakselhout of schors aanbrengen! Wacht hiermee tot NA de bloei.

Meer lezen over het voorkomen van lentenachtvorstschade aan fruitbloesem.

Foto van bloemknoppen van een vroegbloeiende pruimenboom, Prunus domestica 'June Blood' (syn. 'Kaapse pruimen') op 16/3/2013.

KRUISBESTUIVING GEEFT MEER VRUCHTEN.
Een goede kruisbestuiving kan bij vroegbloeiende fruitsoorten voor een betere vruchtzetting zorgen.
Ook bij zelfbestuivende perzik- en abrikozenbomen kan bestuiving door een ander ras voor een veel regelmatigere productie zorgen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM LENTENACHTVORST:
Bestuiving bij appelbomen is belangrijk.
Bestuiving bij kersenbomen is belangrijk.
Bestuiving bij perenbomen is belangrijk.
Bestuiving bij pruimenbomen is belangrijk.
Bloei verlaten en minder schade van lentenachtvorst aan vroegbloeiende fruitbomen.
Bodembedekking bij vroegbloeiende steenfruitbomen wegnemen.
Lentenachtvorst bij fruitbomen in bloei (april).
Lentenachtvorstschade bij vroegbloeiende fruitbomen voorkomen (maart).
Nazorgen bij het planten van fruitbomen.
Onkruid bestrijden is lentenachtvorstschade voorkomen.
Woordverklaringen bij de bestuiving (deel 1).
Woordverklaringen bij de bestuiving (deel 2).
Meer lezen over de verzorging van fruitbomen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: lentenachtvorst, lentenachtvorst steenfruit, lentevorst, steenfruit vorst, vorstschade kersen, vorstschade voorkomen, fruit lentenachtvorst, LNV, lente nachtvorst

Voorjaarsenting met de Engelse griffel.


WAAROM ENTEN.
Het enten wordt toegepast op planten die moeilijk te stekken zijn of waarvan de eigenschappen verloren gaan bij het zaaien.
Door op zwakgroeiende onderstammen te enten bekomt u kleine fruitbomen die vroeg productief zijn.

TIJDSTIP VAN ENTEN.
Binnen kan u enten vanaf januari tot einde maart. De opgepotte onderstammen van kiwi's, druiven, noten, appel en peer kunnen zodra ze goed in groei zijn geënt worden met enthout in rust.

In openlucht kunt u bij goed weer op vaststaande onderstammen enten vanaf 21 maart (of 1 april) tot einde mei. U moet wel over enthout in rust beschikken, anders is de kans op vergroeien klein.
Bij voldoende warm weer en bij steenfruit kan ook rond 21 maart reeds geënt worden.
Probeer bij het enten in openlucht te felle zon, uitdrogende oostenwind en regen te vermijden.

HOE ENTEN?
Verschillende entmethode zijn mogelijk.
De lukking met Engelse of verbeterde plakgriffel is meestal zeer goed. De wonden groeien snel en heel goed toe. Deze entwijze is toe te passen als handveredeling en op vaststaande onderstammen (openlucht).
Bij sommige beginners en weinig aandachtige personen is er met de Engelse griffel meer gevaar om in de vingers te snijden!
Net zoals bij de gewone plakgriffel worden de onderstammen schuin aangesneden. Vervolgens wordt er een bijkomende kleine insnijding (inkeping) gemaakt in het eerste snijvlak. Men begint die inkeping op ongeveer 1/3 van de hoogste punt te snijden. Bij vaststaande onderstammen kan je dit makkelijk doen door het mes min of meer verticaal naar beneden te duwen. Men schuift ent en onderstam zo in elkaar dat de cambiumlagen minstens aan één kant raken. De inkepingen van ent en onderstam worden in elkaar geschoven en houden alles goed bij elkaar.

NAZORGEN BIJ HET ENTEN.
Ent en onderstam worden stevig tegen elkaar gebonden met papierplakband, flexiband of buddytape.
Tegen het uitdrogen van de ent wordt het enttopje ingesmeerd met entwas of paraffine (kaarsvet). De entplaats kan ook ingesmeerd worden zodat er geen water kan indringen.

Entingen die in de kas/serre zijn gemaakt, worden op een plaats met hoge luchtvochtigheid bewaard. U kunt ze beschermen met groeidoek/vliesdoek tegen het uitdrogen en felle zon.
In openlucht is een bescherming meestal niet nodig, behalve voor perzik- en nectarine-entingen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OCULEREN, CHIPBUDDEN EN ENTEN OP ONDERSTAMMEN:
Betere bestuiving door het oculeren (duo-boom, trio-boom).
Engelse griffel of verbeterde plakgriffel.
Enthout of griffelhout knippen en koel bewaren.
Fruitbomen omenten met de kroongriffel.
Geoculeerde onderstammen afknippen in maart.
Kiwi's enten is niet moeilijk.
Oculeren, oogenten, chipbudding, enten en onderstamsoorten.
Oculeren en chip-budding op onderstammen.
Oculeren of oogenten van onderstammen.
Oogenten of chipbudden op onderstammen.
Onderstammen zelf vermeerderen.
Onderstamsoorten en te enten fruitsoorten.
Onderstamkeuze voor de verschillende fruitsoorten.
Onderstammen voorbereiden op het oculeren.
Onderstamsoorten en te vermeerderen fruitsoorten.
Overzicht van de diverse entmethoden.
Perzikbomen vermeerderen door zaaien en oculeren.
Plakenten of copuleren van onderstammen.
Tips voor het oculeren.
Steenfruitbomen vermeerderen.
Verwantschap en plantenfamilie bij het enten en oculeren.
Vroeger en meer vruchten met de juiste onderstam.
Winterentingen van onderstammen binnen toepassen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: planten vermeerderen, fruitbomen vermeerderen, engelse enting, Engelse griffel, engelse verbeterde plakgriffel, verbeterde plakgriffel