Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

dinsdag 30 januari 2018

Bramen en frambozen snoeien geeft zoetere bessen.

Foto 01: Aangebonden en uitgedunde frambozen. De scheuten die te ver van de draad groeien worden verwijderd.
Foto 02: Goed gesnoeide taybessen zijn gemakkelijker te plukken en de bessen worden groter.
WAAROM BRAMEN EN FRAMBOZEN SNOEIEN?
Bij het telen van braambessen (bramen) en zomerframbozen is een regelmatige snoei belangrijk.
Regelmatig snoeien voorkomt de uitbreiding van ziekten.
Op een goed gesnoeide plant worden de vruchten groter en zoeter en zijn minder vatbaar voor vruchtrot & bramengalmijt.
Goed gesnoeide en omhoog gebonden takken geven een mooi uitzicht.
Door te snoeien en te leiden bekom je op een kleine oppervlakte meer vruchten.
Ongewenste plantengroei is beter te beheersen bij gesnoeide planten.

SNOEITIJDSTIP.
Snoeien kan je direct na de oogst, in het najaar (oktober/november) of in het voorjaar (februari-maart) gebeuren. Als het niet vriest kan dit werkje ook in januari gebeuren.

SNOEITIPS.
Probeer al de oude takken verwijderen. Oude takken zijn takken die vorig jaar bessen hebben gedragen en mogelijk hangen er nog verdroogde bessen op.
Bramen en zomerframbozen geven vooral vruchten op jonge stengels die het vorige jaar gevormd zijn.
Na de snoei de overblijvende twijgen waaiervormig en losjes vastmaken. (Takken verticaal of schuin omhoog vastmaken aan draden)
Eventuele zijtakken worden op 2-3 knoppen ingekort.
Probeer niet meer dan 8 takken per meter aan te binden. (Bij bramen en taybessen is 6 takken per meter nog beter.)
Taybessen (Tayberry) worden op dezelfde wijze als bramen gesnoeid.

Meer lezen over het snoeien en leiden van bramen en zomerframbozen.

Herfstframbozen worden in januari of februari na een vorstperiode zo kort mogelijk tegen de grond weggesnoeid. De talrijke nieuwe scheuten die ontstaan geven hetzelfde jaar al zijtakjes met vruchten.
Meer lezen over de snoei, het uitdunnen, het leiden en verzorging van herfstframbozen.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRAMBOZEN - RUBUS IDAEUS en BRAMEN - RUBUS FRUTICOSUS:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Frambozen aanbinden en leiden.
Herfstframbozen snoeien is eenvoudig.
Index overzicht artikels over frambozen - Rubus idaeus .
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van bramen en frambozen.

Deze periode is ideaal om nieuwe bramen en/of frambozen te planten. Kies nieuwe bramenrassen die voor volledige rijpheid reeds zoet smaken. Plant niet als het overdag vriest.
Bramen verdragen tijdelijk een natte grond.
Van alle kleinfruitsoorten geven bramen de hoogste productie per m².

Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: snoeien, fruitsnoei, bramen, frambozen, taybes, braambes, framboos, taybessen, tayberry, braamhybriden, braamboos, snoeien frambozen, snoeien braam, snoeien Rubus, Rubus idaeus, Rubus fruticosus

zaterdag 27 januari 2018

Verlaten van de bloei bij vroeg uitlopende fruitsoorten.


Klik op de afbeelding om deze groter te maken. (Foto 1 van perzik 'White Peachy')
Jammer genoeg ligt er nu geen sneeuw, maar hopelijk wordt het komende weken flink wat kouder en valt er nog wat sneeuw.
Bij sommige steenfruitsoorten zijn de bloemknoppen gezwollen en klaar om uit te lopen. Te vroeg geopende bloemen (in januari & februari) worden meestal niet bestoven en geven dan geen vruchten dit jaar.

Weet je met de sneeuw geen weg? Leg de sneeuw onder de vroegbloeiende fruitbomen zodat ze langer in winterrust blijven!
WAAROM HET UITLOPEN VAN DE KNOPPEN VERLATEN?
- Voor boomsoorten die vorstgevoelig zijn als ze te vroeg uitlopen.
- Voor vroegbloeiende fruitsoorten die een misoogst geven als de bloemen bevriezen. (vb. abrikozen, perzik, nectarine, amandel)
- Voor laaggelegen gronden waar de bloemen sneller bevriezen t.g.v. lentenachtvorst.
- Mogelijk kan dit ook helpen om vorstscheuren in de boomstam te voorkomen.

HOE DE BLOEI VERLATEN?
Foto 2: Japanse pruim 'June Blood' (begin januari 2018)
- Snoei de bomen na de bloei.
- Snoei vroeg uitlopende (vorstgevoelige) druiven niet in januari, maar snoei ze half/einde februari. (Er is dan meer gevaar op "bloeden").
- Breng tijdens een vorstperiode op de boomspiegel een isolerende laag aan van bijvoorbeeld sneeuw, bladeren of hakselhout boven op de bevroren grond.
- Direct na (of tijdens) een vorstperiode kan je ook witte plastiekfolie aanbrengen op de boomspiegel. De boomspiegel is het deel rond de boomstam tot zover de boomtakken hangen.
- Diepwortelende zaailingonderstammen lopen minder snel uit dan zwakgroeiende (en oppervlakkig wortelende) onderstammen.
- Het witmaken van de stam en takken, om vorstscheuren te voorkomen, kan ook het uitlopen van knoppen vertragen.

WANNEER DE ISOLERENDE LAAG AANBRENGEN?
Op het einde van een langdurige vorstperiode. De bovenste grondlaag (ca 10cm) zou zeker bevroren moeten zijn.

WERKING?
Met sneeuw bedekte grond zal trager ontdooien dan onbedekte grond. Hierdoor gaan de bloemknoppen trager uitlopen en de bloei zal ook later zijn.

NAZORGEN?
Eenmaal de grond volledig ontdooid is gaan de knoppen opnieuw verder ontwikkelen.
Op dat ogenblik kan je beter ALLE aangebrachte isolerende materialen verwijderen.
Maak de boomspiegel voor de bloei vrij van alle plantengroei. Zorg ervoor dat de grond zwart, gesloten, onkruidvrij en lichtvochtig is.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM DIT ONDERWERP:
Bodembedekking van vroegbloeiende fruitsoorten wegnemen.
Wildvraat aan fruitbomen voorkomen.
Vorstscheuren voorkomen.
Schade van lentenachtvorst voorkomen.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: bloeiverlating, bloei verlaten, lentenachtvorst, bevriezen bloemen voorkomen, verlaten van het uitlopen

donderdag 25 januari 2018

Plant fruitbomen op heuveltjes als je natte grond hebt!


Foto 01: hoogstamboomgaard op grote bedden met ontwateringsgreppels.


Foto 02: Fruithaag vlg. "Methode Fleuren" op ruggen geplant. Elke boom is voorzien van een boomnetje om konijnenschade te voorkomen. (Foto afk. K. Fleuren)

Voorkom dat na het planten water blijft staan op de plantplaats van de (fruit)bomen!

FRUITSOORTEN DIE GEEN WATEROVERLAST VERDRAGEN.
De meeste steenfruitbomen (pruimen-, perzik- en kersenbomen) verdragen geen wateroverlast! Er kan dan wortelrot, loodglansziekte en bacteriekanker (gomvorming) ontstaan.
Bij de meeste appelrassen (appelbomen) kan er op te natte grond meer aantasting van vruchtboomkanker ontstaan.
Bij zomerframbozen ontstaat wortelrot, waarna de planten afsterven.

FRUITSOORTEN DIE TIJDELIJK WATEROVERLAST VERDRAGEN.
Bramen, perenbomen, mispelbomen, grootvruchtige meidoorn en kweeperenbomen verdragen tijdelijk wateroverlast.
Ook de cranberry verdraagt tijdelijk wateroverlast.

HOE WATERPLASSEN ROND DE BOOMSTAM VOORKOMEN?
- Plant op heuveltjes. Probeer op de plantplaats van de bomen de grond met ca 20 tot 30 (40) cm cm te verhogen.
Grond kan je weghalen in het midden, tussen twee rijen bomen, zodat je een ondiepe greppel bekomt, die naar het laagste punt afwatert.
- Grond die (diep) bewerkt werd (ploegen, spitten, frezen) kan je best enkele weken laten liggen zodat hij kan aanzakken.
- Langdurig staand water op een perceel kan je laten afvloeien door verhoogde plantbedden (gewenten) te maken van bijvoorbeeld 1,25 meter breedte.
Naast dat plantenbed wordt een greppel gegraven van ca 50 (60) cm breedte. De grond uit die greppel wordt in het midden van het plantenbed gelegd. Voor laagstambomen is een plantenbed van ca 1,25 (1,50) meter breedte voldoende. Voor halfstam- en hoogstambomen kan je een plantenbed van ca 8 meter breedte maken. (Zie foto 01)
- Fruithagen en Minitrees, die op korte afstand worden geplant, staan in ruggen geplant en hebben geen last van teveel water.
Deze ruggen worden wel afgedekt tegen het uitdrogen en om een constante temperatuur te houden.
Plant bomen in een fruithaag niet te diep, dit geeft minder groei en bevorderd vruchtbaarheid. (Foto 02)

WATEROVERLAST BIJ ONLANGS GEPLANTE FRUITBOMEN?
Haal uw fruitbomen uit de grond en kuil ze tijdelijk in de grond zodat de wortels niet uitdrogen.
Maak de ondergrond goed los, zodat het water kan wegzakken. Op klei- en leemgrond kan je een kleine hoeveelheid zand bij de grond mengen.
Verhoog op de plantplaats de grond met ca 10-20 cm.
Wacht 1-2 weken met planten tot de grond opnieuw aangezakt is.
Plant de fruitbomen opnieuw en let er op dat de entplaats 10 (15) cm boven de grondoppervlakte blijft zitten.
Maak de fruitbomen vast aan de boompalen of aan de lei-draden.
Wacht met het afdekken van de grondoppervlakte (hakselhout, mest, compost, gras, ...) tot februari-maart (april). Enkel de ruggen van fruithagen en minitrees worden wel direct afgedekt.
Maak kleine afvoergreppels zodat het overtollige water direct weg kan lopen. In een laaggelegen deel van een perceel kan je een put graven waarin je een dompelpomp plaatst.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PLANTEN VAN FRUITBOMEN:
Plantafstanden voor fruitbomen
Planttips voor alle fruitsoorten
Videofilm "de spadeproef" om grondkwaliteit te beoordelen (Duitstalig - Zwitserland).

Ook frambozen (Rubus idaeus) en walnoten (Juglans regia) verdragen geen natte gronden. Neem tijdig maatregelen om staand water te voorkomen!
De structuur van de grond kan verbeterd worden door in de maand januari kalk te strooien.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: fruit natte grond, planten op natte grond, wateroverlast fruitbomen, fruitbomen natte grond

maandag 22 januari 2018

Eenvoudig een appelboom snoeien.WAAROM SNOEIEN?
Door jaarlijks uw appel- en perenbomen te snoeien heb je jaarlijks vruchten van een goede kwaliteit. De gezondheid van boom en vruchten is beter en de levensduur van de boom wordt langer.
Om fruitbomen juist te snoeien is het nuttig van de meeste onderdelen te kunnen benoemen. Uitleg over het snoeien is gemakkelijker te begrijpen en toe te passen.

SNOEITIPS.
Wildopslag wordt eerst verwijderd.
Snoei daarna laag groeiende takken, buikhout, verticaal groeiend rughout en concurrenten weg.
De stam en harttak moeten meestal enkelvoudig omhoog groeien.
Te ver groeiend vruchthout aan de gesteltakken of vruchttakken wordt meestal ingekort tot op korte takjes.
Verlengenissen of eindtwijgen inkorten tot op bladknoppen stimuleert de groei. Bladknoppen zijn spits en smal. Bloemknoppen zijn dik (rond) en komen vooral aan kort vruchthout (Takjes van 1 tot 20 cm lang).
Na de snoei heeft de appelboom een piramidale vorm. Bij een goed gesnoeide boom kan het zonlicht de onderste takken goed bereiken.
Te dikke en steilgroeiende takken bovenin de boom kan je best wegzagen of wegknippen met een takkenschaar.
De onderste takken groeien ca horizontaal. Hoger staande takken zijn dunner en hangen wat lager dan horizontaal.
Lange eenjarige twijgen zijn meestal ongeschikt als vruchthout. Snoei ze weg en bewaar ze eventueel om als enthout of griffelhout te gebruiken.
Jonge bomen van één tot drie jaar oud kan je beter in maart snoeien.
Bij appelbomen die meer vatbaar zijn voor vruchtboomkanker wordt de snoei uitgesteld tot in maart.

Nota.
(*) Bij de beroepsfruittelers gebruikt men geen “vrije spil” meer (zie tekening), maar heeft men “slanke spillen”, d.w.z. bomen zonder gesteltakken en met horizontaal of licht afhangend vruchthout aan de harttak.
Volg eens een praktische snoeiles --> zie agenda van de Fruit-Nieuwsbrief! Schrijf je vandaag in voor de volgende nieuwsbrief die verschijnt op 1 februari! (Zie link onderaan)

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN:
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Eenvoudige snoei van appelbomen.
Wortelsnoei als groeiregeling en om meer vruchten te bekomen (Volledig artikel).
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: appelboom, snoeien, appelboom snoeien, snoeien appelboom, appelbomen, snoei, eenvoudige snoei, snoeien appelaar, snoeien appel, Malus domestica

woensdag 17 januari 2018

Eetbaar fruit voor kas of serre


Een onverwarmde kas/serre gebruik je meestal voor kas- of serredruiven, maar is ook bruikbaar om andere fruitsoorten in te leiden.

FRUITSOORTEN.
Druiven, aardbeien, passievruchten, vijgen, kiwibes 'Issai', perzik, nectarine en vroege pruimen.
De eerste 3 fruitsoorten zijn op gemakkelijk op een beperkte plaats te houden. De overige leifruitsoorten worden grote struiken of bomen, zodat ze minder geschikt zijn voor een kleine kas/serre.

KASDRUIVEN.
De meeste oude druivenrassen zijn erg vatbaar voor meeldauw schimmel (witziekte). Er zijn ook nieuwe ziektetolerante druivenrassen.
De "gemakkelijkste" fruitsoort voor de kas of serre zijn kasdruiven. Kies een druivenras uit dat niet vatbaar is voor meeldauw!
Aanbevolen nieuwe (ziektetolerante) druivenrassen met grote trossen en tamelijk grote tot grote bessen zijn o.a. ‘Fanny’ (wit), 'Francisca' (geelwit), ‘Georg’ (blauw), ‘Katharina’ (roze) en 'Theresa' (wit tot roze).

VROEGRIJPENDE PRUIMEN.
Ook vroegrijpende pruimen zoals 'June Blood' en bestuiver 'Opal' zijn geschikt voor kasteelt. Vorstbescherming tijdens de bloei is noodzakelijk.

VIJGEN.
Als de kas voldoende hoog is kan je ook overwegen om vijgen te planten. Vermijd een te sterke groei, want dat is nadelig voor de vruchtenproductie.
Kies voor een vijgenras dat in ons klimaat twee oogsten per jaar kan geven. (o.a. 'Brown Turkey')

PASSIEFLORA - PASSIEVRUCHTEN.
Passieflora of passievruchten zijn bijzonder bruikbaar, maar plant dan zeker twee verschillende rassen zodat kruisbestuiving verzekerd is.
De rassen met een blauwe/paarse schil zijn lekker van smaak, terwijl de rassen met een gele schil een matige smaak hebben.

DOORDRAGENDE- EN HERFSTFRAMBOZEN.
In grote potten en emmers voorzien van een drainageopening kan je doordragende frambozen kweken in uw kas/serre. Met een "aangepaste" snoei kan je vruchten in juni en de herfst krijgen.
Gebruik een luchtige, voedzame potgrond die niet te lang nat blijft.
Indien je alle takken tot aan de grond wegsnoeit dan bekom je enkel vruchten vanaf juli tot september.
Laat je per pot twee of drie oude takken staan die je inkort tot op 50 cm, dan bekom je ook in mei of juni reeds frambozen.
Het is aan te raden van zeker om de twee jaar de potgrond te vervangen, zodat uw planten geen problemen krijgen met taxuskever en wortelrot.

Het eerste jaar kan je de opgepotte planten best in openlucht houden en na de oogst in de herfst snoei je de planten volledig terug (= alles tot aan de grond wegsnoeien).
Breng vanaf januari tot maart de tweejarige planten in pot in een vorstvrije of verwarmde kas/serre.
Sterkgroeiende scheuten kan je intoppen zodat ze vertakken en lager blijven. (Hierdoor verlaat je de oogst)
Net zoals de meeste fruitsoorten is bestuiving door bijen en/of hommels noodzakelijk om frambozen te bekomen. Frambozenplanten hebben geen kruisbestuiving nodig, zodat het aanplanten van één enkel ras voldoende is.
In een verwarmde kas/serre zijn de eerste herfstframbozen in mei/juni rijp, maar de grootste oogst heb je in augustus en de laatste vruchten pluk je dan in september (oktober).
De totale productie per plant op één teeltseizoen gaat van 0,3 tot 1,2 kg frambozen per plant. Vroeg oppotten (januari en februari) van herfstframbozen geeft een veel hogere productie dan laat oppotten (april).

OVERWINTEREN VAN KUIPPLANTEN.
Vorstgevoelige kuipplanten van Citrus, kaki/ sharon, vijgen, boomtomaat kunnen in de kas overwinteren en vanaf begin mei in openlucht geplaatst worden. De overwinteringsruimte is dan bruikbaar om bijvoorbeeld tomaten te planten.
Fruitsoorten die winter en zomer in de kas/ serre staan, zijn soms vatbaar voor vroegtijdige bladval, spintmijten, bladluizen en vraatschade van rupsen. Het inzetten van natuurlijke vijanden kan soms nodig zijn.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KASFRUIT:
Druiven voor de kas of serre.
Japanse pruimen planten.
Vijgen planten.
Passiebloemen of passievruchten planten.
Probeer eens een voordracht bij te wonen over meditterane kuipplanten of warmteminnende planten. Data en plaatsen kan je vinden in onze maandelijkse nieuwsbrief.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruit kas, kas fruit, serre fruit, fruit serre, kasdruiven, druiven, kuipplanten overwinteren, ziektetolerante druiven, eetbaar kasfruit, fruit voor de kas, kasteelt fruit, fruit kasteelt

woensdag 10 januari 2018

Fruitsoorten stekken in januari (Bessenstruiken, druiven en vijgen).

Het vermeerderen van fruitsoorten of onderstammen door stekken wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast en kan je snel opzoeken in de "Fruit ABC-Stekkalender".
Houtig kleinfruit, druiven en onderstammen kan je gemakkelijk vermeerderen door stekken. Ook vele sierstruiken kan je nu stekken.

Stekken van vijgen en druiven worden in speciale stekgrond gestoken bij een optimale temperatuur. (Meestal minimum 15°C.)
De steklengte is ca 20 cm.
Als er teveel zonlicht is dan moet je afschermen om verwelking en verbranding te voorkomen. Het afschermen kan je met groeidoek/vliesdoek (en krantenpapier) doen.
Om de stekken te snijden gebruik je een scherp mes of een scherpe snoeischaar.
Winterstekken of houtstekken worden in de rustperiode, zonder bladeren genomen.
De stekken kan je (tijdelijk) inkuilen op een beschutte plaats (1/3 van de steklengte boven de grond). In maart of april kan je de stekken afzonderlijk uitplanten. Plantensoorten die gemakkelijk wortelen kan je in februari-maart uitplanten, mits de grond niet te nat of bevroren is.

TE STEKKEN IN JANUARI:
tafeldruiven & wijndruiven (Vitis vinifera), vijg (Ficus carica), jostabes (Ribes 'Jostaberry'),
trosbessen (Ribes nigrum, Ribes rubrum) en gele alpenbes (Ribes aureum).

Het stekken van kers- en pruimonderstammen (steenfruit-onderstammen) is ook nog mogelijk, maar normaal mag je die nu niet meer snoeien.
Als je van die steenfruitsoorten stekhout knipt dan moet je de verwondingen zo klein mogelijk houden.

Sommige fruitsoorten kan je best onder glas (kas) stekken, maar de meeste soorten kunnen ook gewoon als winterstek in openlucht ingekuild worden.

Meer lezen over het stektijdstip in de fruitstekkalender.

Vele sierheesters zoals o.a. vlinderstruik (Buddlea), Cornus (kornoelje), pluimhortensia (Hydrangea), sierbes (Ribes sanguineum) en Chinees klokje (Forsythia) kunnen op een gelijkaardige manier gestekt worden zoals de vernoemde fruitsoorten.

Niet alle planten worden op dezelfde manier gestekt. Sommige planten wortelen moeilijk en vragen extra aandacht.

Het is niet altijd eenvoudig om cultuurplanten te vermeerderen door stekken. Soms zijn er andere vermeerderingsmethoden nodig zoals oculeren, enten, marcotteren of afleggen. Later kan je hierover meer lezen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM STEKKEN VAN PLANTEN:
Snoeien van fruitplanten in januari.
Wortelstekken nemen van fruitsoorten.
Blauwe bessen stekken (Vaccinium corymbosum).
Druiven - Vitis vinifera vermeerderen door stekken.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Werkwijze bij het stekken van diverse fruitsoorten.

De meeste fruitsoorten kan je als winterstek in openlucht inkuilen.
Rode-, witte- en zwarte trosbessen wortelen erg gemakkelijk en mogen ook direct ter plaatse geplant worden.
Stekken van vijgen kan je best rechtstreeks in potten gevuld met stekgrond steken. Stektemperatuur 15°C. Zie weblink "vijgen vermeerderen door stekken".

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenvermeerdering, stekkalender, planten vermeerderen, stekken in januari, fruit stekkalender, fruit stekken januari, fruitsoorten stekken januari, vermeerderen van planten, winterstekken

maandag 8 januari 2018

Enttwijgen knippen en koel bewaren om later te enten.

Heb je oude (laagstam) bomen die onvoldoende groeien en te weinig mooie vruchten dragen? Als het bijzondere (oude) streekeigen rassen zijn dan kan je er enttwijgen van knippen om deze later op nieuwe onderstammen te (laten) enten.
Ook van peren, kweeperen, mispels, druiven en kiwi's kan je enttwijgen knippen om ze later te (laten) enten.

Foto 01: gebruik een scherpe snoeischaar om eenjarige twijgen te knippen.
Foto 02: Bindt de enttwijgen per ras met twee touwtjes samen en voorzie elke bussen van een etiket met de correcte rasnaam.
Goede enttwijgen mogen nog niet uitgelopen zijn en moeten nog volledig in winterrust zijn! De knoppen moeten nog klein en gesloten zijn opdat ze bruikbaar zouden zijn voor het enten op onderstammen.

WORKSHOPS EN ENTLESSEN IN BE EN NL (2018)
Op diverse plaatsen kan je het enten zelf leren. Enthout en onderstammen zijn soms ook te bekomen, maar je kan dat best tijdig bestellen bij het inschrijven.
27 januari 2018 te B-2800 Mechelen en te Rijsbergen (NL)
10 februari 2018 te Jabbeke (BE)
3 maart 2018 te Hardenberg (NL)
10 maart 2018 te Frederiksoord (NL)
11 maart 2018 te Wevelgem (BE) en te Poelkapelle (BE)
17 maart 2018 te B-9090 Melle (BE)
24 maart 2018 te Vogelenzang (NL, Noordholland)
18 maart 2018 te Beernem (BE)
31 maart 2018 te Brugge, Assebroek (BE)
Meestal is het aantal deelnemers beperkt en moet je vooraf inschrijven. Meer info in de maandelijkse Fruit-ABC-nieuwsbrief en in de FB groep "Liefhebbers van fruit & fruitteelt"!
Ken je nog meer data en plaatsen dan kan je me dit laten weten!
Foto 03: het enten van onderstammen kan je leren op een workshop en praktische entles.

WAAROM ENTTWIJGEN VERZAMELEN?
De meeste fruitbomen (steenfruit en pitfruit) worden geënt of gegriffeld op een onderstam.
Met goed bewaard griffelhout kan je vanaf januari tot april onderstammen enten.
Verplanten van oude bomen is moeilijker dan jonge fruitbomen met dezelfde rassen te planten. Ga naar een entbeurs of naar een boomteler waar je dit werkje kan laten doen met uw enttwijgen. Data en plaatsen van entbeurzen en entlessen kan je raadplegen in de FruitABC-Nieuwsbrief!
Ook kan je later een extra bestuiver enten op een bestaande fruitboom zodat er meer vruchten komen.
Druivenplanten kan je in maart omenten met een nieuw (ziektetolerant) ras dat beter zal rijpen. (Je moet NU enthout knippen en koel bewaren).

TIJDSTIP.
Het is nu hoog tijd om bij vorstvrij en droog weer enthout (griffelhout) te knippen! De sapstroom is reeds actief bij sommige fruitsoorten!
Doe dit werkje bij voorkeur op een droge dag, terwijl de knoppen nog volledig in rust zijn.
Verzamel eerst griffelhout van steenfruit (pruimen, kersen) en van kiwi's & kiwibessen. --> Dit kan zelfs beter in december gebeuren!
Nadien kan je ook enthout van druiven, appel- en perenbomen verzamelen.
Walnoten/okkernoten (Juglans regia) enten is moeilijker dan pit- en steenfruit te enten. Enthout van Juglans wordt geknipt net voor er geënt wordt. (Men ent dan op onderstammen die in groei getrokken werden).

WERKWIJZE.
Foto 04: Bussels met enttwijgen moet je op een frisse plaats bewaren (inkuilen) zodat de twijgen niet uitdrogen.

Bindt het enthout (= de jonge twijgen) in kleine bussels (bundels), voorzie ze van een etiket en bewaar deze op een koele plaats.
Een goede bewaarplaats is een koelkast ofwel kan je de twijgen inkuilen aan een noordenmuur. Het enthout bewaren in een koelkast waar fruit /groente ingezeten heeft is niet goed! Er is dan ethyleen (een rijpingsgas) aanwezig en de knoppen zullen dan NIET uitlopen!
Sommigen bewaren de bussels enthout in een emmer met scherp zand. (Het ondereinde van de twijgen wordt ca 30 cm in het zand gestoken)

Kenmerken van goed griffelhout zijn: eenjarig, knoppen goed gesloten, fris, ziektevrij, middelmatig dik en lang.
Het enthout mag tijdens de bewaring niet uitlopen (= bladeren vormen), niet uitdrogen en niet beschimmelen.

Meer lezen over het verzamelen en bewaren van enthout om onderstammen te enten.

Foto 05: De Japanse pruim (Prunus salicina 'June Blood') vertoonde hier in januari 2017 reeds bloemen en nieuwe bladeren.
De knoppen van sommige fruitsoorten kunnen nu reeds uitlopen. Vooral steenfruitbomen op een beschutte (warme) standplaats kunnen reeds bloemknoppen (en bloemen) vertonen.
Ook in januari is het overdag soms zacht weer en de knoppen kunnen reeds uitlopen. Hazelaars staan op de meeste plaatsen in bloei.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OCULEREN, CHIPBUDDEN EN ENTEN OP ONDERSTAMMEN:
oculeren of schildgriffelen.
Overzicht van de diverse entmethoden.
Plantensoorten die je op elkaar kan oculeren of enten.
Vermeerderen van diverse fruitplanten door afleggen, stekken en enten.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Op zoek naar andere gepassioneerde fruitliefhebbers? Facebook groep "Liefhebbers van fruit en fruitteelt

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

labels: enten, enthout, griffelhout, enthout verzamelen, eenjarig enthout, goed enthout, enttwijgen, enten onderstam, griffelen, grafting, enten, enten onderstam, enttwijgen

donderdag 4 januari 2018

Fruit snoeien in januari.

In de tekstlinks kan je een volledige en grotere) versie vinden van deze snoeikalender.
KLIK OP DE AFBEELDING OM ZE GROTER TE MAKEN!

Een deskundige fruitsnoei wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast.

EEN GEWONE UITDUNNINGSSNOEI KAN U IN JANUARI DOEN BIJ:
1) FRUITBOMEN:
Appelbomen (Malus domestica), perenbomen (Pyrus communis), kwee en mispel.
Vroeg snoeien versterkt de groei, wat nuttig is bij de zwakste en productiefste rassen. (Sterkgroeiende bomen met weinig bloemknoppen kan je beter in februari & maart snoeien)

2)HOUTIG KLEINFRUIT:
Kruisbessen, trosbessen, jostabessen (Ribes 'Jostaberry'), braambessen (Rubus fruticosus), frambozen (Rubus idaeus) en blauwe bessen.
Snoeien direct na de oogst is meestal beter dan het snoeien uit te stellen tot januari. Door kleinfruit direct na de oogst te snoeien worden veel ongewenste ziekten en plagen opgeruimd!

3)WARMTEMINNENDE FRUITSOORTEN:
In een normale (koude) winter kan er in januari (en februari) gesnoeid worden, maar om teveel sapverlies (= bloeden) te voorkomen kan je beter zo spoedig mogelijk snoeien. Vroeg snoeien stimuleert de groei terwijl laat snoeien (febr/maart) de groei afremt en een latere oogst geeft.
[ Een nadeel van een vroege snoei is dat de planten soms vroeger uitlopen, waardoor ze mogelijk meer vorstgevoelig worden. Vroeg snoeien geeft ook een oogstvervroeging en dit is niet altijd gewenst. ]
Kiwi's (Actinidia deliciosa), kiwibessen (Actinidia arguta), vijg (Ficus carcia) en druiven/ wijnrank (Vitis vinifera).


Serredruiven of kasdruiven moet je NU eerst snoeien! Ook de openluchtdruiven worden in januari (begin/midden januari) gesnoeid.
Ruim in de kas/ serre zeer nauwkeurig alle verdroogde bladeren op, want hieruit begint de eerste schimmelinfectie van meeldauw.

Steenfruitbomen (Prunus-soorten) zoals pruimen, abrikozen, perziken en kersen mogen nu NIET gesnoeid worden. Zie snoeikalender!
Ook walnoten/ okkernoten (Juglans regia) mogen nu NIET gesnoeid worden i.v.m. gevaar op bloeden (sapverlies).

Snoei steeds op een droge dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen en genezen.
Meer lezen over het snoeien in januari van fruitstruiken, fruitbomen, druiven, noten en kleinfruit
en in de Fruit-ABC-snoeikalender Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).

Uitvoerige informatie over het snoeien kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van elke fruitsoort wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's.
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

Van sommige plantensoorten kan het snoeihout bijgehouden worden om houtstekken/winterstekken te maken. In een volgende blog hierover meer...

Probeer eens een praktische snoeiles te volgen. Een overzicht van data en plaatsen vind je in onze Fruit-ABC-nieuwsbrief.
Tijdelijk kan je de laatste nieuwsbrief hier downloaden.

Meer lezen over de betekenis & oorsprong van de gebruikte wetenschappelijke plantennamen in het plantenwoordenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN:
Enttwijgen of griffels knippen en koel bewaren.
Appelbomen eenvoudig snoeien in de winter.
Appelbomen 'Jonagold' en 'Jonagored' snoeien.
Snoeien van herfstframbozen is erg gemakkelijk.
Snoeien van kiwibessen (december-januari) .
Snoeien van tafeldruiven en pitloze druiven (cordon- en guyotsnoei) .
Snoeien van zwarte bessen/zwarte trosbes/zwarte aalbes (Ribes nigrum).
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Veilig snoeien van fruitbomen (Denksport, combineren).
Wortelsnoei bij appel- en perenbomen (februari).
Wortelsnoei als groeiregeling en om meer vruchten te bekomen (Volledig artikel).

Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit. In de 8ste (herwerkte) druk werden alle snoeiadviezen aangevuld. Ook kan je een handige snoeikalender raadplegen.

Maandelijks praktische fruittips ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Lees hier een deel van deze nieuwsbrief.
Labels: snoeien, fruit snoeien, snoeikalender, fruitsnoeikalender, fruit snoeien in januari, fruit snoeien januari, fruitbomen snoeien januari, snoeien januari, snoeien tijdstip, snoeien in januari, snoeigids

dinsdag 2 januari 2018

Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 1 januari

Graag wensen wij je een gezond & gelukkig nieuwjaar 2018 en een goed fruitjaar toe!
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN! Lees hier de eerste bladzijde.
Er is opnieuw een GRATIS Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 8 bladzijden met praktische fruitinformatie beschikbaar.

Onderwerpen die in de nieuwsbrief van januari besproken worden:
SNOEI.
Fruitsoorten te snoeien in januari.
Appelbomen eenvoudig snoeien.
Druiven in openlucht snoeien.
Kiwibessen snoeien.

VERMEERDERING.
Fruitsoorten te stekken in januari.
Enthout knippen en bewaren.

PLANTEN.
Fruitsoorten voor kas of serre.

ONDERHOUD.
Bekalken van te zure grond.
Wildvraat aan fruitbomen voorkomen.
Vijgen beschermen tegen wintervorst.

ALLERLEI.
Tomaten moeten niet rood en rond zijn!
Oude rassenlijsten van fruit.
Inhoud nieuwsbrieven vorig jaar --> zie nieuwsbrief van dec 2017.

AGENDA.
Snoeilessen, plantlessen, workshops snoeien fruitbomen, praktische lessen snoeien van fruit, voordrachten ivm fruit telen, entlessen, tuinbeurzen, …
Volg eens een praktische snoeiles of voordracht ivm fruit! Er zijn verschillende snoeicursussen & fruitlessen in Nederland en Vlaanderen. Data en plaatsen staan in onze TuinAgenda.
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN (Knipsel uit de agenda)

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand.
Maandelijks tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om één keer per maand de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen.
In de nieuwsbrief van januari vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.