Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

donderdag 28 april 2016

Vraatschade van bastaardrupsen van de kruisbessenbladwesp!

Op 10 april 2016 werden de eerste volwassen bladwespen opgemerkt en ongeveer twee weken later kan u de vraatzuchtige larven zien die op korte tijd alle kruisbessenbladeren opeten.

'Invicta' wordt sneller aangetast dan andere rassen.

Gezonde bladeren en kleine besjes op kruisbessen 'Worcesterberry' begin april (2014). De bloei en vruchtzetting is in 2016 ca twee weken later dan vorig jaar.
KENMERKEN.
De bastaardrupsen van de kruisbessenbladwesp (Nematus / Scopolii ribesii) zijn ongeveer 2,5 cm lang en lichtgroen met zwarte vlekjes.
De eitjes zitten langs de bladnerven (bladonderzijde).
Deze bastaardrupsen die vooral einde april of begin mei voorkomen, kunnen op korte tijd alle bladeren van kruisbessen/ stekelbessen opeten. (Ribes uva-crispa). De rode, witte en zwarte trosbessen worden meestal NIET aangetast.

PREVENTIEMAATREGELEN.
Ook kunnen sterk geurende planten in de nabijheid een aantasting sterk verminderen of soms voorkomen.
Bladeren en scheuten (dieven) van tomatenplanten die op of onder de planten gelegd worden kunnen aantastingen van deze bastaardrupsen voorkomen.
Een bespuiting met een knoflookextract kan ook een goed resultaat geven.
Combineer sterkgeurende planten (zwarte trosbes, dille, rozemarijn) met kruisbessen en raak die regelmatig aan zodat ze geuren verspreiden. Zie link "combinatieteelten".
Helpen deze maatregelen niet of zijn ze onvoldoende?
Controleer dan dagelijks uw kruisbessen, verzamel alle rupsen in een emmer en geef ze aan de kippen.
Gewoon de bastaardrupsen platdrukken kan natuurlijk ook. De eitjes zitten langs de bladnerven (bladonderzijde) en door die weg te wrijven komen ze niet meer uit.
Meer lezen over het gezond houden van de fruittuin.

BESTRIJDING.
Hang mezenkastjes omhoog in de omgeving van uw fruitaanplanting.
Hang potten met stro of geperforeerde zwarte plastiek zakken gevuld met stro aan de steunpaal. Oorwormen komen hierin nestelen en zij eten bladluizen en kleine rupsen & larven op.

Naast vraatschade kan er ook bladval, bessenglasvlinder en Amerikaanse kruisbessenmeeldauw voorkomen op kruisbessen.
Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KRUISBESSEN:
Maatregelen om uw fruittuin gezond te houden.
Een overzicht van alle mogelijke problemen op kruisbessen.
Combinatieteelten. Goede en slechte buren bij fruitsoorten.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Groente- en Fruit Encyclopedie met plant- en snoeitips voor kruisbessen. Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenziekten, kruisbessenbladwesp, Nematus ribesii, rupsen kruisbessen, rupsen stekelbessen, stekelbessenbladwesp, kruisbessen rupsen, Ribes uva-crispa

maandag 25 april 2016

Witziektepluimen op appelbomen en sierappels verwijderen.


Echte meeldauw op jonge appelscheuten (Podosphaera leucotricha) vanaf april.

KENMERKEN VAN DEZE SCHIMMEL.
Op de appelbomen is deze schimmel half april reeds opgemerkt. Later gaat deze schimmelziekte ook over op de vruchten. (Netvormige verruwing).
Bij tamelijk warm weer met een beetje vocht ('s morgens) is er meer aantasting mogelijk.
Indien er vorig jaar een zware aantasting van echte meeldauw (witziekte) was, dan kan u dit jaar opnieuw vroeg aantastingen verwachten.

VOORKOM UITBREIDING VAN ECHTE MEELDAUW.
Controleer vanaf april tot begin juli wekelijks uw appelbomen! Verwijder en vernietig telkens de aangetaste scheuten zodat de kans op uitbreiding kleiner wordt.
Een preventieve bestrijding is mogelijk door regelmatig te behandelen met spuitzwavel. Sommige appelrassen (en roofmijten) zijn gevoelig voor zwavel en bij hoge temperaturen mag er niet behandeld worden.

VATBARE RASSEN.
Aangetaste bomen groeien zwakker, vormen minder bloemknoppen en de vruchten blijven kleiner.
Erg vatbaar zijn o.a. 'Alkmene', 'Jonathan', 'Idared', 'Jonagold', 'Santana' en 'Summerred'.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM APPELBOMEN - MALUS DOMESTICA:
Preventie van ziekten en plagen. .
Schuilplaatsen voor oorwormen maken. Natuurlijk bladluizen bestrijden.
Schurft op uw appel- en perenbomen. Oorzaken, preventie en bestrijding.
Ziekten en plagen op appelbomen (index).
Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor appelbomen en kleinfruit

Ook sierappels, kwee en sommige perenrassen kunnen aangetast worden door de echte meeldauwschimmel. Plant bij voorkeur rassen die minder vatbaar zijn voor deze schimmel.
Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: Malus domestica, plantenziekten appel, Echte meeldauw, meeldauw appel, Podosphaera, Podosphaera leucotricha, witziekte, witziekte appel, bladschimmel appelbomen, plantenziekte appel

donderdag 21 april 2016

Zoete kersen snoeien en uitbuigen (Prunus avium).


Zoete kersen (Prunus avium) zijn nauw verwant aan zure kersen of krieken (Prunus cerasus) en aan sierkersen (Prunus serrulata). Sommige schimmelziekten kunnen overgaan naar de verwante boomsoort.
Een goede snoei brengt meer licht en lucht in de boom, zodat bloemen, bladeren en vruchten sneller opdrogen na regen en minder vatbaar worden voor bloesem- en twijgsterfte (Monilia laxa)

WANNEER SNOEIEN?
De snoei wordt bij voorkeur gedaan vanaf half april tot half september. Soms wordt er ook al tijdens de bloei gesnoeid.
Jonge bomen kunnen best in april gesnoeid worden, terwijl oudere bomen beter in augustus gesnoeid worden.
Op sterke onderstammen (F12/1, Limburgse Boskriek) worden de bomen zeer groot (8-10 m hoog) en zijn pas laat vruchtbaar. Een middelmatig sterkgroeiende onderstam is 'Colt'.
Op zwakke onderstammen (Gisella 3, Gisella 5 en 'VSL-2' of 'Krymsk 5') blijven het kleine bomen die vroeg vruchtbaar zijn. De boomgrootte is meestal 2-3 (4) meter.

SNOEITIPS.
Probeer de middenstam mooi verticaal te leiden en verwijder te laag zittende takken (lager dan 50 cm) aan de stam of harttak.
Te steil groeiende takken worden op een stompje (ca 15 cm) gesnoeid.
Zijtakken die dikker zijn dan de helft van de spil (harttak, gesteltak) worden op stomp gesnoeid. Hoe dikker de zijtak, des te langer mag die stomp zijn. (Meestal is het een stomp van 15 tot 30 cm).
Bij jonge bomen met weinig vertakkingen kan men "kerven" op de harttak om nieuw vruchthout te doen ontstaan. Maak met een scherp mes of metaalzaagje een snede boven een aantal knoppen. Doe dit op een droge lentedag, zodat de wonde snel kan genezen. Zie weblink "kerven"!
Bij oudere kersenbomen kunnen er jaarlijks twee of drie vruchttakken verwijderd worden door ze op stomp (15-30 cm) te snoeien.
Jonge en sterkgroeiende scheuten kunnen tijdens de zomer op ca 15 cm ingekort worden.

UITBUIGEN IPV SNOEIEN.
Bij jonge bomen kan je beter het snoeien beperken en zal je enkel takken uitbuigen.
Probeer de meeste zijtakken bijna horizontaal uit te buigen. Buig de uit te buigen takken niet te diep om rugscheuten te voorkomen. Het eindpunt van de tak moet je als hoogste punt aanhouden!
Onderaan moeten de takken iets boven het horizontale groeien, terwijl ze bovenaan iets onder het horizontale mogen groeien.
Doe het uitbuigen op een warme dag, dan is er minder gevaar op takbreuk!
Door tijdens de bloei takken uit te buigen kan de zetting gestimuleerd worden. Het uitbuigen van kersenbomen mag je alleen bij droog & warm weer uitvoeren.

ABNORMALE STERKE GROEI?
Mogelijk zit de entplaats in de grond ofwel is er te veel gesnoeid.
Op vruchtbare grond (leemgrond) is de groei sterker dan op andere grondsoorten.
Op sterkgroeiende onderstammen zoals ‘Limburgse Boskriek’, ‘F12/1’ en ‘Colt’ worden de bomen veel groter dan op de zwakgroeiende ‘GiSellA 5’ en ‘GiSellA 3’.
Jonge en sterkgroeiende scheuten kunnen tijdens de zomer op ca 15 cm ingekort worden.

VEEL BLOEMEN EN TOCH GEEN VRUCHTEN?
Bij kersenbomen die wel bloeien maar geen vruchten (kersen) dragen, is meestal de bestuiving niet in orde.
De meeste kersenrassen hebben kruisbestuiving van een ander kersenras nodig!
Droog weer en bijen, hommels of solitaire bijen in de omgeving geven een optimale bestuiving.

Niet alle fruitsoorten mogen nu gesnoeid worden.
Lees meer over het snoeitijdstip en de snoei van fruit in de snoeikalender.
Er is een speciaal youtube-kanaal vanuit USA over hoe kersenbomen op Gisela-onderstam te snoeien http://www.youtube.com/user/giselacherry

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KERSENBOMEN:
Kerven op de harttak om meer vertakkingen te bekomen bij kersenbomen.
Bacterieziekte op kersenbomen.
Bestuiving bij zoete kersenbomen is belangrijk als je wil plukken!
Kersenvlieg maakt de kersen oneetbaar!
Metselbijen of solitaire bijen vliegen ook bij ongunstige weersomstandigheden op de fruitbloemen!
Plukken van zoete kersen in juni.
Snoeien van kersenbomen (Prunus avium, Prunus cerasus).
Planten van kersenbomen en kersenbestuiving.
Verwantschap en plantenfamilie bij het enten van kersen (steenfruitsoort).
Zwakgroeiende kersenonderstammen en laagblijvende zoete kersenbomen (Soorten onderstammen).
Zeven verschillende opkweeksystemen voor zoete kersen. (Engelstalig)
Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor fruitbomen en kleinfruit (8ste herwerkte druk, 2015).

Volg de dagelijkse berichten en tips op twitter! https://twitter.com/gdekinder

Heeft u een kersenboom met abnormaal weinig bloemen? Dit kan een gevolg zijn van een beurtjaar, door verkeerde snoei of doordat de boom te diep geplant is.
Hebt u een kersenboom met veel bloemen en toch weinig vruchten? Dan ontbreekt er mogelijk een passende bestuiver bij uw kersenboom. Probeer dan een tweede of derde kersenras op uw kersenboom te enten. De maand april is ideaal om dit "omenten" toe te passen.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: steenfruit snoeien, kersen snoeien, kersenboom snoeien, snoeien zoete kers, snoeien kersen, Prunus avium, snoeien Prunus avium, zoete kersenboom snoeien, Prunus avium

dinsdag 19 april 2016

Snoeien van perzikbomen en krulziekte

De perzikbomen stonden op in maart en begin april in bloei. De overtollige takken zonder bloemen of vruchtjes kan je nu verwijderen.
Perzikbomen bloeien zeer vroeg en zijn hierdoor erg gevoelig voor lentenachtvorst.

WAAROM SNOEIEN?
Het jaarlijks snoeien van perzik- en nectarinebomen is nuttig om de bomen gezond, groeikrachtig en in een mooie vorm te houden.
Door perzikbomen te snoeien worden ze verjongd en blijven ze langer leven.
Door te snoeien komt er meer licht onderin de boom, zodat daar ook bloemen en vruchten komen.
Perziken, nectarines en amandelbomen zijn nauw verwant aan elkaar en worden op dezelfde manier en op dezelfde manier en hetzelfde tijdstip gesnoeid. De beste periode om perziken en ander steenfruit te snoeien is tussen half april en begin (half) september. Probeer op een warme, droge dag te snoeien.

PERZIKBOMEN GEPLANT DIE SLECHT HERGROEIEN?
De hergroei van geplante perzikbomen valt soms tegen en afsterven komt af en toe voor.
Jonge pas geplante perzikbomen worden goed teruggesnoeid om een optimale hergroei te bekomen. U kan alle zijtakken tot ca 8 cm van de stam wegsnoeien.
Laat bij deze bomen zo weinig mogelijk (of geen) vruchten staan.
In een droge periode geef je deze bomen 1 x per week water. De dag nadien maakt u de grondoppervlakte heel oppervlakkig los door te hakken of te schoffelen.
Foto van een jonge perzikboom die goed terug gesnoeid wordt om de hergroei te verbeteren.

Perzikbomen die in maart geen preventieve behandeling kregen, tegen de krulziekteschimmel, vertonen nu dikwijls misvormde bladeren.
Verwijder zo vlug mogelijk de aangetaste bladeren van zodra je de eerste symptomen ziet. Bij zware aantastingen kunnen alle bladeren aangetast worden en ontstaat een ernstige groeiverzwakking.
Zorg voor een zwarte boomstrook van minstens 60 cm breedte en bedek die boomstrook met ca 2,5 cm compost. Bomen die reeds een jaar geplant werden kunnen nu bijgemest worden met een samengestelde (NPK) meststof.
Wekelijks de grond oppervlakkig schoffelen is gunstig om de groei te bevorderen. (Op foto een U-schoffelhak van Polet waarmee je ook kleine wortelonkruiden kan verwijderen)

SNOEITIJDSTIP VOOR PERZIKBOMEN.
Tijdens de bloei ofwel kort na de vruchtzetting (mei).
Kort na de oogst (einde augustus of begin september) kunnen de perzikbomen nogmaals gesnoeid worden.

BOOMVORM VOOR PERZIKBOMEN
Verschillende mogelijkheden: pyramidale boom (met kop), leivorm en vaasvormige struikvorm (= zonder kop).
De vaasvormige struikvorm heeft als voordelen:
- Langere levensduur
- Betere belichting in het centrum

Hoe een vaasvormige struik bekomen?
Door de boomkop weg te nemen enkele jaren na het planten.
Bij deze vaasvormige struik zal je 4 of 5 takken overhouden die schuin omhoog groeien. (45-65°)
Er is een grotere plantafstand nodig dan bij spilvorm. (3 tot 4 meter)

SNOEITIPS VOOR PERZIKBOMEN.
Zijtwijgen (vruchthout) van de gesteltakken die geen bloemen dragen snoei je terug tot op een jong scheutje kort bij de hoofdtak.
Lang vruchthout dat maar enkele bloemen draagt, mag ingekort worden tot op een jonge scheut voorbij de laatste bloem.
Een te lange gesteltak mag ingekort worden tot een jonge scheut net voorbij de laatste bloem.
Een dikke, lichtverstorende tak bovenin de boom kan u wegsnoeien tot op een kleine stomp (10 cm).
Vruchthout dat bovenop of onder de gesteltakken groeit verwijder je zoveel mogelijk. (Tenzij er vruchtjes aan hangen)

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERZIK EN NECTARINE:
Snoeien van leivormen van perzikbomen (Prunus persica).
Krulziektetolerante perzikbomen (Perzikrassen die weinig of niet vatbaar zijn voor krulziekte).
Meer lezen over perzik- en nectarinerassen en verzorging.

Snoeien van perzikbomen - Prunus persica cv's om ze gezond te houden.
Zaaien en oculeren van perzikbomen (Vermeerderen van Prunus persica).
Meer lezen over het voorkomen van krulziekte op perzik- en nectarinebomen.
Meer lezen over de verzorging van fruitbomen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)

De eerder gezaaide perzikstenen beginnen reeds te kiemen. Mits goede groei kunnen deze zaailingenonderstammen in augustus gebruikt worden om andere perzikrassen op te oculeren.

NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
GRATIS deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Volg de dagelijkse berichten en tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

Labels: plantenziekten, snoeien briool, snoeien nectarine, snoeien perzik, snoeien perzikbomen, snoeien perzikboom, Prunus persica, perzikboom snoeien, perzik snoeien, krulziekte

maandag 18 april 2016

Snoeien van pruimenbomen (Prunus domestica)


Op de meeste staan de pruimenbomen nu in bloei. Hopelijk blijft de bloesem gespaard van de lentenachtvorst en zijn er voldoende bijen & hommels voor de bestuiving!
In vergelijking met vorig jaar (2015) is de bloei van de pruimenbomen in ca twee weken later.

Staat er teveel vruchthout in uw pruimenbomen? Dan kan je nu het vruchthout zonder bloemen of vruchtjes wegsnoeien. Een luchtig gesnoeide boom is minder vatbaar voor schimmelaantastingen.
Verwijder niet meer dan 1/3 van de aanwezige takken.

ONGESCHIKT VRUCHTHOUT DAT JE MEESTAL MAG VERWIJDEREN.
- Afgestorven (dode) takken.
- Verticaal groeiende twijgen.
- Abnormaal lange twijgen
- Buikhout (= vruchthout onder de takken dat geen licht krijgt)
- Afhangende vruchttwijgen
- Twijgen die geen bloemen dragen en die later teveel licht wegnemen van het onderstaande vruchthout met bloemen
- Concurrenten van de verlengenissen (Tweede en derde sterke twijg naast het uiteinde van de koptwijg).
- Wildopslag van de onderstam.

OPGELET!
Probeer niet tot tegen de stam takken of twijgen weg te snoeien, maar laat steeds 3 tot 10 cm staan.
Bij een boom zonder bloemen mag je niet alle onvruchtbare twijgen verwijderen. Laat voldoende horizontaal groeiende twijgen staan aan de middentak en de gesteltakken.
Goed vruchthout groeit ongeveer horizontaal.
Kies een droge dag uit voor de snoei, zodat de snoeiwonden snel kunnen opdrogen.
Op sommige plaatsen zit er opvallend veel dood hout in de pruimenbomen en/of sierpruimen. Dit kan veroorzaakt zijn door een aantasting van de ongelijke houtkever (boorgaten). Controleer uw pruimenbomen op de aanwezigheid van boorgaatjes van de ongelijke houtkever.

Lees ook vorige blogberichten eens na over het voorkomen van de hagelschotziekte en bacterieziekte (gomziekte).

NUTTIGE WEBLINKS IVM PRUIMENBOMEN (Prunus domestica):
Voorkomen van lentenachtvorstschade aan fruitbloesems.
Snoeien en uitbuigen van pruimenbomen (volledig artikel)!
Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor fruitbomen en kleinfruit (8ste herwerkte druk, 2015).

Ontbreekt een passende bestuiver bij uw pruimenboom? Probeer dan een tweede of derde pruimenras op uw pruimenboom te enten. De maand april is ideaal om dit "omenten" toe te passen. Ook sommige sierpruimen zijn geschikt als bestuiver.
Let op de bloemen van pruimenbomen zijn erg gevoelig voor nachtvorst! Indien de bloemen bevriezen dan hebt u ook geen vruchten! Neem tijdig beschermende maatregelen...

GRATIS deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: pruimenboom snoeien, pruimenboom bloemen snoei, Prunus domestica, snoeien pruimen, snoeien pruimenbomen, snoeien pruimenboom, pruimen snoeien

donderdag 14 april 2016

Wollige bloedluis op appelbomen vraagt aandacht!


Wortelopslag of wildopslag van de onderstam regelmatig verwijderen.

Wollige bloedluizen zijn "wollige luizen", doordat ze bedekt zijn met watte-achtige wasafscheidingen, waaronder de kolonies worden gevormd. Bij het platdrukken blijft een bruinrood sap aan uw vingers kleven.

Bij aantasting door appelbloedluis ontstaan woekeringen (appelbloedluiskanker) en barsten in het oude hout. Daardoor ontstaan secundaire aantastingen die kunnen leiden tot het afsterven van het aangetaste gedeelte. Wollige bloedluis kan soms erg storend zijn.

Vorig jaar problemen gehad met deze speciale bladluizen? Zaai of plant begin mei Oost-Indische kers (Tropaeolum) onder uw appelbomen (Malus domestica).
Wollige bloedluis wordt geparasiteerd door Aphelinus mali, een kleine wesp.

Oorwormen kunnen verschillende soorten luizen opruimen. Maak nu schuilplaatsen voor oorwormen in de bomen. Hang stenen potten gevuld met stro in de bomen, waarin de oorwormen een nest kunnen vormen. Ook bussels bamboestengels zijn geschikt als nestplaats voor oorwormen.

Een mechanische bestrijding kan ook door met een droge schildersborstel wekelijks de wollige bloedluizen weg te borstelen. Knip ook alle wildopslag van de onderstammen diep weg, want hierop gaat de wollige bloedluis overwinteren.
Meer lezen over de wollige bloedluis en de biologische bestrijding.

De meeste sierappelbomen zijn erg vatbaar voor de wollige bloedluis. De appelonderstammen 'MM111' en 'MM106' worden minder of niet aangetast door de wollige bloedluis.
Meer lezen over onderstammensoorten voor fruitbomen.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZIEKTEN EN PLAGEN OP APPELBOMEN:
Preventie van ziekten en plagen op fruitbomen.
Weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Wollige bloedluis op appelbomen kan overwinteren (november).
Ziekten en plagen bij appelbomen (kanker, bloedluis en schurft).
Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor fruitbomen en kleinfruit (8ste herwerkte druk, 2015).
Ontbreekt een passende bestuiver bij uw appelboom? Probeer dan een tweede of derde appelras op uw appelboom te enten. De maand april is ideaal om dit "omenten" toe te passen. Ook sommige sierappels zijn geschikt als bestuiver.
Let op de bloemen van appelbomen zijn erg gevoelig voor nachtvorst! Indien de bloemen bevriezen dan hebt u ook geen vruchten! Neem tijdig beschermende maatregelen...

Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder
Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: appelbomen bloedluis, wollige bloedluis, wollige luis, wolluis, bloedluis, wollige luis, wolluizen appelboom, plantenziekten, plantenziekten en plagen, plantenziekten appelbomen, Malus domestica

dinsdag 12 april 2016

Druiventakken horizontaal buigen (Guyot-systeem)


De Guyot-snoei is een soort lange snoei voor pitloze druiven en voor verschillende nieuwe rassen die de planten goed productief en groeikrachtig houdt.
In januari werd er per plant één tak op 8 knoppen afgeknipt en een tweede tak op 2 knoppen ingesnoeid.

De tak met 8 knoppen (ca 1 meter lengte) wordt NU horizontaal uitgebogen en vastgemaakt aan de onderste horizontale steundraad. (Zie tekening 3)
Doe dit uitbuigen bij een warme dag zodat er minder gevaar is op breken!

Bij jonge planten die je later volgens deze werkwijze wil snoeien kan je best de onderste knoppen verwijderen. Duw met de vingers de knoppen die lager dan 50 cm staan weg.

Druivenrassen die gevoelig zijn voor echte meeldauw (witziekte) kan je nu behandelen met spuitzwavel. Zelf zou ik liever een ziektegevoelige druivenras verwijderen (of omenten) en vervangen door een druivenras dat tolerant is voor echte meeldauw en geen extra behandelingen nodig heeft.
Er zijn meerdere witte, blauwe en rode eetdruiven verkrijgbaar voor openluchtteelt die geen of nauwelijks gewasbescherming nodig hebben. (Op foto 2: witte tafeldruif 'Evita')

Geef de voorkeur aan druivenrassen die op een onderstam geënt zijn. Ze geven een veel sterkere groei en dragen sneller trossen.
De maand april is heel geschikt om nog druiven uit te planten.

Druiven telen volgens het Guyot-systeem (enkele of dubbele Guyot) geeft grotere trossen en dikkere bessen.
Ook zijn de druiventrossen gemakkelijker te beschermen met vogelnetten.
Meer lezen over druivenrassen, teelt en mogelijke ziekteproblemen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN VAN DRUIVEN - VITIS VINIFERA:
Adressen waar u pitloze druiven kan bekomen (kopen).
Planten en verzorgen van druiven (Lijst van druivenrassen).
Snoeikalender voor druiven en andere fruitsoorten.
Teeltwerkzaamheden bij druiven.
Wintersnoei van tafel- en wijndruiven.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven.
Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van balkon en terras.

Door vanaf het uitlopen van de (druiven)knoppen regelmatig te behandelen met spuitzwavel wordt uitbreiding van de druivenbladgalmijt voorkomen. Spuitzwavel is een natuurlijk product en is toegelaten in de biologische fruitteelt.
Ook perenbomen kan je bij het uitlopen driemaal behandelen met spuitzwavel om schade van de perenbladgalmijt te voorkomen.

Foto van jonge scheut bij de vroegrijpende druif 'Esther' (2014)

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: druiven Guyot, druiven uitbuigen, Enkele Guyot snoei, Guyot druivensnoei, Guyot systeem, Vitis Guyot, Vitis vinifera Guyot, enkele Guyot, dubbele guyot, Guyot druiven

maandag 11 april 2016

Leifruit van bramen, frambozen en braamhybriden (braambozen).

Planten in pot kan je nog planten. Van herfstframbozen die je deze week plant kan je dit jaar reeds oogsten!

PLANTTIPS.
Bramen (Rubus fruticosus), frambozen (Rubus idaeus), Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius) en taybessen (Rubus 'Tayberry') zijn in de fruit- en siertuin te gebruiken als leivorm. In een smalle fruithaag is de groeihoogte ca 1,80 m en de breedte ca 0,60 m. Volwassen (ongesnoeide) bramen struiken zijn ca 2, 50 m hoog en 4 m breed.
De zwakgroeiende herfstbraam 'Reuben' kan je planten in grote (hang)potten.
Maak eens een bramenkubus in uw tuin op slechts 1 m². Sla 4 palen van 2,5m lang op een afstand van 1 meter van elkaar in de grond. Plant één braambes in het midden tussen de palen en bindt aan elke paal één jonge scheut omhoog.
Ze zijn geschikt om te leiden in kleine en grote tuinen. Het leiden van de lange takken kan je in april nog doen.

Herfstframbozen en taybessen kunnen ook in grote potten of kuipen geteeld worden. Het planten in volle grond of in potten en kuipen kan in april nog steeds gebeuren!
Herfstframbozen geven het eerste groeijaar reeds vruchten.
Voorkom wortelverbranding en geef GEEN scheikundige meststoffen tijdens of kort na het planten!

De grond mag voor bramen goed vochtig zijn, terwijl voor frambozen de grond beter wat droger is. Lentenachtvorst is door de late bloei geen probleem.

SNOEIEN EN LEIDEN.
De snoei is eenvoudig uit te voeren bij deze zachtfruitsoorten en vraagt weinig kennis of ervaring.
Braambessenstruiken en frambozen zijn leiplanten en kunnen best mooi geleid worden langs horizontaal gespannen draden. Jaarlijks worden de oudste takken weggesnoeid en vervangen door stevige, jonge twijgen.
Bij de herfstdragende braam ‘Reuben’ kun je, elk jaar in maart, alle takken tot op ca 30 cm boven de grond snoeien.

Het geslacht Rubus behoort tot de Rosaceae (Rozenfamilie) en onderfamilie roosachtigen.
Er zijn ook diverse kruisingen (hybriden) van bramen en frambozen: taybessen en braambozen.
Meer lezen over de Rubus-soorten van braambessen, frambozen, braambozen, Japanse wijnbes en taybessen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM VERMEERDEREN VAN BRAMEN EN TAYBESSEN:
Bloei van bramen verlaten zodat u later kan oogsten.
Fruitsoorten vermeerderen door stekken (index-pagina).
Plantkenmerken van taybessen (kruising van bramen en frambozen).
Snoeien van braambessen en taybessenstruiken.
Stekkalender voor alle fruitsoorten.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Adressen waar plantgoed van bramen, braambozen en taybessen bekomen kan worden.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten.
Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van balkon en terras.
Bramen- en frambozenplanten in pot mogen in de maand april nog steeds geplant worden. De planten zijn goed winterhard en verdragen lentenachtvorst.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: bramen, bramen leiden, frambozen, frambozen leiden, tayberry, taybessen, leifruit bramen, leifruit frambozen, kleinfruit leiden, gemakkelijk leifruit, snoeien bramen, Rubus, zachtfruit

zondag 10 april 2016

Leivormen van perzikbomen planten en snoeien.

Een bijzondere fruithaag van perzikbomen kan je zelf ook maken!
Diverse fruitsoorten zijn te gebruiken als verticaal groeiende leivorm: appel-, peer-, kers- en pruim.
Oude perziktakken met takverkaling geven onderaan geen nieuwe twijgen meer. Enkel aan het uiteinde is er nog voldoende hergroei.
De levensduur van perzikbomen is relatief kort (10-15 jaar), maar bomen (en verticale leivormen) die je jaarlijks snoeit blijven groeikrachtig en de bomen blijven langer leven.
Over het gebruik van perzikbomen als leivorm is maar weinig informatie te vinden, vandaar de onderstaande info.
Perzikbomen kan je snoeien vanaf 10 april (bloei) tot half september.

PLANTTIPS.
Gebruik bij voorkeur eenjarige, laag vertakte perzikbomen om als verticale snoer te laten groeien.
Kies bij voorkeur rassen die weinig vatbaar zijn voor krulziekte. Gezonde rassen zijn o.a. Avalon Pride, Benedicte, Red Haven, Revita en Reine de Vergers.
Probeer meerdere (vroege, middentijdse en laatrijpende) rassen aan te planten zodat je een oogstperiode vanaf juli tot begin september hebt.
Perzikbomen kan je snoeien vanaf begin/half april. Als de bloemknoppen goed zichtbaar zijn is het gemakkelijkst om te snoeien.
Het aanplanten van jonge vertakte snoeren (of struiken) is goedkoper dan deze van voorgevomde vormbomen (palmet, ...).
Kies bij voorkeur voor ziektetolerante perzikrassen geënt op de onderstam 'St Julien A' (of perzikzaailing). Hoogstamperzikbomen gebruik je niet als leivorm omwille van de te sterke groei van de onderstam.
Perzikbomen hebben een voorkeur voor een zonnige, warme standplaats en een lichtvochtige of droge grond. Op zandgrond en zandleemgrond is de groei het beste.

VOORBEREIDING
Plaats eerst de nodige ondersteuning. (Een raamwerk van palen op 3-4 m afstand en horizontale leidraden). Elke perzikboom afzonderlijk steunen met een (dunne) steunpaal kan ook.
De rijrichting is bij voorkeur noord-zuid zodat de belichting in de leivormen optimaal is.
Maak de grond voldoende los zodat er geen water blijft staan.
Jonge bomen in pot kan je best een uurtje in water plaatsen zodat de potkluit goed nat is.

PLANTEN
Plant de jonge perzikbomen op 50 tot 60 (80) cm van elkaar. Plant deze fruithaag op minstens 1 (1,5) meter van een muur of tuingrens zodat je beide zijden goed kan bereiken.
Plant bij voorkeur op dezelfde diepte als de bomen vroeger stonden. De wortels komen dan net onder de grond.
De entplaats komt minstens 10 cm boven de grond.
De middentak wordt met bindbuis vastgemaakt aan de horizontale draden (of aan de steunpalen).

NAZORGEN NA HET PLANTEN.
Geef wekelijks een flinke hoeveelheid water tot de groei goed herneemt.
Zie snoei van het eerste jaar!!
Zorg voor een zwart gehouden boomstrook van minstens 50 (60) cm breedte.
Bedek de grondoppervlakte met een dunne laag compost of stalmest.

SNOEI HET EERSTE JAAR
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN! (Tekening)
- Deze snoei wordt kort na het planten toegepast. Niet in de winter snoeien, maar in april snoeien!
- Snoei alle zijtakken in op ca 5-10 cm van de middentak. (De dunste takjes op 5 cm, de dikkere twijgen op ca 10 cm)
- Zijtakken die te laag bij de grond zitten worden volledig verwijderd. (Zijtakken lager dan 40 cm)
Door het terugsnoeien op enkele knoppen van de middentak wordt takverkaling voorkomen. De hergroei is meestal veel beter bij deze kort ingesnoeide bomen.
- De middentak wordt op ca 30 cm boven de hoogste zijtak ingesnoeid.

SNOEI TWEEDE JAAR
Er zijn het vorige jaar 2 of drie stevige twijgen gegroeit uit de stompjes aan de middentak.
Bij goede groei en optimale belichting van de perzikbomen staan er op de stevigste twijgen ook samengestelde knoppen én bloemknoppen.
Jonge twijgen met enkelvoudige knoppen (= bladknoppen) snoei je opnieuw terug tot op 5-10 cm.
Jonge twijgen met samengestelde knoppen & bloemknoppen worden op 1 of 2 bladknoppen voorbij de laatste bloemknop ingesnoeid.
De middentak wordt teruggesnoeid tot op 2 bladknoppen voorbij de laatste bloemknop. Indien er geen bloemknoppen op de middentwijg staan dan kan je de middentak terugsnoeien tot op ca 30 cm boven de hoogste zijtak.
Foto na de snoei van het 2de jaar. Klik op de afbeelding om deze groter te maken.

SNOEI DERDE JAAR
Mits goede belichting en optimale groei hebben de leivormen de vorige zomer reeds enkele vruchten gedragen. (Voor de vruchtzetting moeten de bloemen bestoven worden door honing- of solitaire bijen. De open bloemen zijn ook vorstgevoelig.)
In de meeste gevallen gaan de bomen pas het 3de jaar vruchten dragen. Een gepaste snoei zorgt ervoor dat takverkaling voorkomen wordt!
De zijtwijgen (vruchttwijgen) met enkelvoudige knoppen (= bladknoppen) worden op 5-10 cm gesnoeid.
Zijtwijgen met bloemknoppen worden op 1 of 2 bladknoppen voorbij de laatste bloemknop ingesnoeid. Indien er plaatsgebrek is dan kunnen die zijtwijgen ook op 25-30 cm ingekort worden, maar dit is nadelig voor de vruchtzetting.
Deze snoei kan rond 15 april (of tijdens de bloei) gebeuren.

Na de vruchtzetting kan er in juni opnieuw gesnoeid worden. Oude zijtakken zonder vruchten snoei je tot op enkele bladknoppen dichtbij de middenstam/harttak.

Deze verticale snoeren worden 2,5 tot 3 (4) meter hoog maar je kan de hoogte beperken door de kop elk jaar rond 15 juni terug te snoeien tot op een lagerstaande zijtak. De breedte van deze fruithaag is 1 (1,5) meter.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PERZIKBOMEN:
Krulziekteschimmel bij perzik (Prunus persica) en nectarine voorkomen. (www.houtwal.be)
Rassenkeuze bij het planten van perzikbomen. (Nieuw venster)
Krulziekte (schimmel) op perzikbomen voorkomen.
Snoeien van perzikbomen in april om ze gezond te houden.
Snoeien van perzikbomen (Prunus persica) in augustus.
Snoeikalender voor alle fruitsoorten. (Nieuw venster)

Vers geplukte perzik- en nectarine-rassen smaken heerlijk.
Zaaien en oculeren van perzikbomen.
Meer lezen over perzik- en nectarinerassen en verzorging. (Nieuw venster)
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten.
Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van balkon en terras.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Elke maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden in uw mailbox ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenziekten, plantenziekte, krulziekte, krulziekteschimmel, nectarine, Perzik, perzikboom, leivormen perzik, verticale perziksnoer, perzikhaag

vrijdag 8 april 2016

Omenten met de kroongriffel voor meer vruchten te krijgen.Het blijft de komende dagen tamelijk zonnig & bewolkt weer en dan kunnen we in openlucht enten. Bewolkt en warm groeizaam weer zijn gunstig om dit werkje uit te voeren.
Jonge fruitbomen (2-10 jaar) kunnen als ze niet voldoen omgeënt worden met een ander fruitras.
U kan zelf een duoboom, trioboom, familieboom en pallieterboom maken!

OMENTEN VAN FRUITBOMEN DOOR MIDDEL VAN DE KROONGRIFFEL.
Van een gezond groeiende boom kunnen alle takken afgezaagd worden, waarna op elke tak een nieuw productief ras geënt wordt.
Nadat de enten in groei zijn wordt het meeste vruchthout van de vroegere boom verwijderd.
Het enthout voor het omenten door middel van de kroongriffel werd in januari geknipt. Na een langdurige, koude winter kan u soms van sommige bomen nog enttwijgen knippen. (Dit is niet het geval in april 2014)

WELKE FRUITBOMEN KAN U OMENTEN?
Appel-, peren- en kersenbomen laten zich gemakkelijk omenten. U kan een 2de en 3de ras enten op een bestaande boom die minstens een jaar geplant is.
Fruitbomen ouder dan 8 jaar kan je beter niet omenten. Als de boom niet meer voldoet dan kan u die beter rooien en een nieuwe boom planten.

GEBRUIK VAN ENTWAS BIJ HET ENTEN.
Bij deze entmethode zijn er grote wonden die met entwas waterdicht worden gemaakt.
De enttop wordt ook ingesmeerd om te voorkomen dat deze zou uitdrogen.

ENTMETHODE VOOR HET OMENTEN.
- Kroongriffel
- Stekelvarkensgriffel of steekgriffel
- De spleetenting. Enkel aan te raden voor pitfruitbomen (appel, peer, kweepeer).
Deze entmethode is enkel toe te passen op vaststaande onderstammen die goed groeien.
De maand april is de beste maand om dit werkje toe te passen! Bewolkt niet te warm weer is gunstig voor het enten.
Hebt u geen ervaring met enten dan kan je best eerst een praktische les over enten volgen. Zie agenda in de FruitABC-nieuwsbrief! (Inschrijven op deze GRATIS nieuwsbrief onderaan dit bericht).

Foto van een dubbele spleetenting op een dikke onderstam. De wilde scheuten van de onderstam worden ingekort en uitgedund.

WAAROM OMENTEN?
De bestuiving en vruchtzetting kan verbeteren door het kroonenten.
De oude boom moet niet verwijderd worden maar wordt als onderstam of tussenstam gebruikt, waarbij de productie snel hoog is.
Je kan de bestuiving verbeteren, door een 2de of 3de ras te enten op uw fruitboom. Appelbomen met twee verschillende rassen noemt men duo-appelbomen. Een betere kruisbestuiving zorgt voor meer en grotere vruchten.
Een makkelijke en veilig toe te passen entmethode bij het omenten is de kroongriffel. De lukking met deze methode is meestal goed.
De griffelwonden groeien traag en soms minder goed toe. Deze methode is bruikbaar voor zeer dikke onderstammen of voor iets oudere om te enten appelbomen.
Je kan snel opnieuw oogsten van deze fruitbomen. Je kan ook meerdere appelrassen op één appelboom enten zodat kruisbestuiving optimaal wordt.

Een duo-boom is een fruitboom met twee verschillende rassen.
Een trio-boom is een fruitboom met drie verschillende rassen. vb. Een appelboom bestaande uit 'James Grieve', 'Oogstappel' en 'Schone van Boskoop'.
Een familieboom of pallieterboom is een boom waarop meer dan 10 of meer verschillende rassen geënt worden.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM OCULEREN, CHIPBUDDEN EN ENTEN OP ONDERSTAMMEN:
Betere bestuiving door het oculeren (duo-boom, trio-boom).
Enthout of griffelhout knippen en koel bewaren.
Geoculeerde onderstammen afknippen in maart.
Kiwi's enten is niet moeilijk.
Kroongriffelen van fruitbomen voor het omenten
Oculeren, oogenten, chipbudding, enten en onderstamsoorten.
Oculeren en chip-budding op onderstammen.
Oogenten of chipbudden op onderstammen.
Onderstamsoorten en te enten fruitsoorten.

Onderstamkeuze voor de verschillende fruitsoorten.
Overzicht van de diverse entmethoden.
Plakenten of copuleren van onderstammen.
Tips voor het oculeren.
Verwantschap en plantenfamilie bij het enten en oculeren.
Vroeger en meer vruchten met de juiste onderstam.

Nota:
Volgens sommige kenners kan u de ent beter aan de oostzijde van de takken plaatsen. Een naar het oosten gerichte enting zou droger zitten en minder snel afsterven t.g.v. schimmelaantastingen.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruitbomen omenten, kroonenten, kroonenting, kroongriffel, omenten, omgriffelen, omenten, bestuiving verbeteren, duoboom maken, duoappel maken, duo-appelbomen.

donderdag 7 april 2016

Zelfbestuivende kiwibessen in de tuin (Actinidia arguta 'Issai')

De temperaturen stijgen geleidelijk en het is dus goed weer om fruitsoorten in pot zoals kiwibessen te planten.
In de meeste tuincentra is er nu plantgoed van de kiwiberry (Actinidia arguta) beschikbaar. Ook als kuipplant op het terras kan je de kiwibes 'Issai' en 'Kokuwa' gebruiken!

Kiwibessen (Actinidia arguta) zijn heel gemakkelijk te kweken in matig warme, beschutte tuinen!
Breng meer kleur en smaak in uw tuin met een minder alledaagse fruitsoort, de kiwibes. Het is een opvallend sierlijke klimplant die ook in de siertuin een plaats mag hebben.
De zoete, groene, onbehaarde bessen (minikiwi's) rijpen vanaf begin/ half september gedurende een drietal weken. Ze zijn te eten zonder te pellen en zijn bijzonder rijk aan vitamine C. Volwassen planten kunnen tot 30 kg bessen produceren.
Kiwibessen zijn gemakkelijke klim- en leiplanten die wel enige steun vragen. Een pergola of een zonnige muur (schutting) met horizontale draden zijn zeer geschikt. Ze vragen een gematigd en vochtig zomerklimaat in openlucht.
Deze bijzondere fruitsoort kan best bestoven worden door een mannelijke kiwibes. Er bestaat ook twee parthenocarpe kiwibessen Actinidia arguta 'Issai' en 'Kokuwa' die zonder bestuiving vruchten dragen. Met een extra mannelijke bestuiver worden de bessen dikker. Deze zelfbestuiver 'Issai' kan ook in een grote pot op uw terras gekweekt worden.
Kiwibessen zijn weinig vatbaar voor schimmelziekten, waardoor biologische teelt mogelijk is. De druifachtige bessen zijn rijk aan vitaminen, nuttige mineralen en antioxidanten.

VORSTGEVOELIG?
In winterrust is de kiwiberry bijzonder winterhard.
Eenmaal uitgelopen (april, mei) zijn de jonge delen wél vorstgevoelig!!
Indien de jonge delen bevriezen, dan is er geen oogst dat jaar en hergroeien de planten normaal.
Bij dreigende nachtvorst kan je best een vliesdoek aanbrengen als beschutting. Overdag verwijder je die bescherming, want anders lopen de knoppen nog sneller uit.
Zorg voor een zwarte, gesloten en vochtige plantstrook vanaf begin april zodat deze 3° warmte kan uitstralen tijdens de koude nachten! Gras kan je best zo kort mogelijk afmaaien!

PLANTTIPS VOOR KIWIBESSEN.
De plantafstand is 3 meter tussen de rijen en 1,25 of 2,5 (3) meter in de rij.
Een goede, vochthoudende grond is nodig tijdens de groeiperiode. (Daarom niet aan een zuidenmuur planten, daar is het meestal te droog)
De zelfbestuivende (parthenocarpe) kiwibessen 'Issai' en 'Kokuwa' kunnen schuin omhoog geleid worden zoals bramen en frambozen.

De gewone vrouwelijke kiwibessen kunnen beter aan een T-balk omhoog geleid worden en bovenaan aan draden geleid worden.
Om vruchten te bekomen hebben de meeste vrouwelijke kiwibessen stuifmeel van een mannelijke kiwibes (vb. 'Weima') of van een mannelijke kiwi (Actinidia deliciosa).
Parthenocarpe rassen zoals 'Issai' en 'Kokuwa' geven bessen zonder bestuiving. Indien er een mannelijke bestuiver (mannelijke kiwibes of een mannelijke kiwi) in de omgeving staat dan zijn de bessen groter en bevatten ze zaden.
Plant geen kiwibessen op laag gelegen, vorstgevoelige percelen, want de kans op een misoogst is dan groot. Meestal overleven de planten deze lentenachtvorst, maar je hebt een jaar geen bloemen en vruchten.

NAZORGEN.
In april en mei kan er nog nachtvorst voorkomen. Bescherm indien nodig uw uitgelopen kiwibesplanten 's avonds met groeidoek of noppenfolie, want de jonge scheuten bevriezen snel!
De grondoppervlakte onder de kiwibessen kan u in april en mei best onbedekt laten! Een zwarte, gesloten en lichtvochtige grond onder de planten kan tot 3° warmte uitstralen zodat bij een nachtvorst van -3°C er toch geen schade is.
Met het afdekken of mulchen van de plantstrook kan u best wachten tot half mei (= einde vorstgevaar).

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWIBESSEN - KIWIBERRIES - ACTINIDIA ARGUTA:
Kiwi's en kiwibessen snoeien (januari).
Lentenachtvorstschade aan fruitbloesems en kiwibessen kan je voorkomen!
Adressen waar plantgoed van kiwibessen/ kiwiberry (Actinidia arguta) te bekomen is.

Kiwibessen planten en verzorgen.
Meer lezen over de vermeerdering en snoei van kiwi's.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten.
Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van balkon en terras.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: Actinidia arguta, arguta kiwi, druifkiwi, kiwiberry, kiwibessen, kiwibes, kale kiwi, gladde kiwi, kiwi arguta, actinidia, kiwiberries, kiwi bessen, arguta kiwi, Issai, zelfbestuivende kiwibes, slingerplant

dinsdag 5 april 2016

Fruitsoorten voor op het terras.


Foto 01: Tweemaaldragende en herfstframbozen voor potteelt op terras en balkon.
Foto 02: Blauwe bessen hebben witte, urnevormige bloemen en lekkere bessen!
Foto 03: Vijgenplanten in potten en kuipen die binnen overwinterd werden kunnen nu buiten geplaatst worden. Bij sommige rassen zijn de jonge vruchten reeds zichtbaar!
Als potgrond voor vijgen kan je een mengsel van zand (1/4), klei (1/4) en potgrond (1/2) gebruiken. Een combinatie van humusrijke zandgrond (1/2) en potgrond (1/2) is ook mogelijk. Jaarlijks wat kalk geven is gunstig.
Foto 04: Zelftoppende of struikvormige tomaten kan u nu in potten opkweken en vanaf begin/half mei buiten plaatsen. Jonge tomatenplanten zijn vorstgevoelig!

Sommige kleinfruitsoorten zijn ook in potten, kuipen of emmers te kweken.
Vooral herfstframbozen, taybessen, kiwibes 'Issai', vijgen en blauwe bosbes hebben weinig teeltproblemen en geven een snelle bessenproductie. (Op foto gele en rode herfstframbozen in pot)
Ook de herfstbraam 'Reuben' is geschikt voor grote (hang)potten en kuipen.
Trosbessen, frambozen en taybessen zijn goedkoop in aanschaf en zijn bijzonder goed winterhard. Olijven, passieflora (passievruchten) en vijgen in pot vragen een goede bescherming tegen strenge wintervorst. (Bij voorkeur kan je deze 3 fruitsoorten binnen overwinteren).
De zelfbestuivende (parthenocarpe) kiwibessen 'Issai' en 'Kokuwa' zijn zeer winterhard, maar de jonge scheuten zijn erg vorstgevoelig zodat binnen plaatsen bij gevaar op lentenachtvorst aan te raden is.
Doordragende aardbeienplanten kan je nu in april ook in potten en bloembakken planten. Geef de planten jaarlijks nieuwe potgrond om aantasting door de taxuskever te voorkomen!
Zelftoppende (laagblijvende) tomaten kan je vanaf begin mei op een zonnig terras plaatsen. Een regenbescherming is wenselijk voor tomatenplanten.
Een gepaste watergifte, bemesting en verzorging is wel noodzakelijk. Ook moeten de planten voldoende zonlicht krijgen.
Druiven zijn minder geschikt om in potten te kweken, tenzij enkel de sierwaarde belangrijk is.
Meer lezen over fruitsoorten in potten.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM FRUITSOORTEN VOOR HET TERRAS:
Bijzondere tomaten voor terras- en balkonteelt.
Combinatieteelten. Goede en slechte buren.
Fruitsoorten die je in de schaduw kan planten.
Herfstframbozen snoeien is eenvoudig.
Gemakkelijkste fruitsoorten voor dummies.
Kleinfruit voor kleine tuinen.
Vorstbescherming van kuip- en terrasplanten vraagt aandacht bij strenge wintervorst.
Vijgen beschermen tegen de vorst.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten.
Gemakkelijk fruit uit eigen tuin, van balkon en terras.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruit in potten, gemakkelijk fruit, kleinfruit potten, fruit op het terras, terrasplanten fruit, pitten fruit, fruit terras, potten fruit, fruit in pot kweken, terras fruit, balkon fruit

maandag 4 april 2016

Geef fruitbomen een goede start bij het planten.PLANTTIPS.
Ruim planten, matig bemesten en snoeien geeft de fruitbomen een betere hergroei.
Elke winter (en voorjaar) worden er fruitbomen en fruitstruiken geplant.
Voor een optimale groei moet je elke fruitboom steunen met een boompaal. Tussen de boomstam en de steunpaal is de afstand 10-15 cm.
Laat de boom niet schuren tegen de paal, maar maak hem met een ruime lus vast. (Bindbuis in de vorm van een zgn "platte acht").

ZORGEN NA HET PLANTEN.
Op de boomspiegel kan je stalmest, compost of half verteerd hakselhout aanbrengen zodat de vochtigheid en het bodemleven eronder optimaal is. Probeer de stam vrij te houden van het afdekmateriaal.
Laat het eerste jaar geen of slechts heel weinig vruchten staan aan de fruitbomen. Je kan nu reeds de meeste bloemen verwijderen, zodat uitputting voorkomen wordt.
Een fruittuin met herinplant vraagt wat extra aandacht voor het planten. Herinplant is als u opnieuw fruitbomen of kleinfruit plant waar eerder reeds fruitsoorten stonden.
Tagetes (afrikaantjes) hebben een aaltjesdodende werking en kunnen deze maand op een warme plaats gezaaid worden. (Zie afbeelding van Tagetes patula)
Voor een optimale groei laat je het eerste groeijaar geen onderbegroeiing toe. Probeer wekelijks te schoffelen om een zwarte boomstrook van 60 tot 90 cm aan te houden.

SLECHTE HERGROEI VERHELPEN.
- Komt uw fruitboom na het planten nog niet in de groei? Controleer of de grond niet te droog is. Indien de grond erg droog is dan kan je éénmaal per week een flinke hoeveelheid water geven aan die boom.
- Bomen die in de winter te nat stonden komen mogelijk niet in de groei doordat er wortels afgestorven zijn. Probeer de grondoppervlakte oppervlakkig los te maken en bedek de grond rond de stam met een 3 cm compost. (De stam iets vrij houden)
Je kan de fruitboom uit de grond halen en daarna op een verhoogde rug planten.
- Bomen die te diep geplant werden hergroeien ook slecht. Fruitbomen moeten met hun bovenste wortels net onder de grondoppervlakte te zitten. Indien nodig kan je de boom uit de grond halen en minder diep planten. Na het herplanten de boom vastmaken aan de boompaal en wekelijks water geven!

- Perzikbomen die in het voorjaar geplant werden hergroeien mogelijk ook moeilijk. U kan dan alle zijtakken tot 5-10 cm van de stam/harttak wegknippen zodat de hergroei verbeterd. Ook takverkaling wordt door dit terugsnoeien voorkomen!
- Het takkengestel van de bomen moet ongeveer hetzelfde volume hebben als het wortelgestel. Heb je maar zeer weinig wortels dan moet je alle takken zeer goed terugsnoeien.
- Maak de grond op de zwarte boomstrook regelmatig oppervlakkig los met een hak of schoffel.
- Bedek de zwarte plantstrook of boomstrook met een dunne laag compost.

Foto van de roodvlezige appelboom 'Niedwetskyana'. De boomstrook of boomspiegel wordt vrij van concurrerende begroeiing (onkruiden, gras, ...) gehouden. Met een hak of schoffel maak je de grond rond de boomstam oppervlakkig los.

Om kruipende boterbloem te verwijderen kan je best de grond opsteken met een riek en daarna alle boterbloemen en uitlopers oprapen.
Kruipende boterbloem heeft een voorkeur voor grond met een slechte grondstructuur. Kalk strooien en de grondstructuur verbeteren (met de riek) kan helpen in de bestrijding. Laat de zuurheidsgraad (pH) van uw tuingrond eens onderzoeken in een tuincentrum zodat je weet hoeveel kalk u mag strooien.

Meer lezen over fruitsoorten optimaal laten hergroeien na het planten.
Zie ook blog "Nazorgen bij het planten van fruitbomen"

Groente- en Fruit Encyclopedie met complete teeltinformatie van alle fruitsoorten.

Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: optimale hergroei, planten fruitbomen, planten fruitsoorten, fruitsoorten planten, fruitbomen planten, fruit planten, verzorging fruitbomen, planten van bomen

zondag 3 april 2016

Fruitsoorten stekken in april

Het vermeerderen van fruitsoorten of onderstammen door stekken doe je in de juiste maand en je kan dit opzoeken in de "Fruit ABC-Stekkalender".
Houtig kleinfruit en druiven kun je vermeerderen door stekken. Ook sommige sierstruiken kan je nu stekken. Houtig kleinfruit zijn trosbessen, kruisbessen, bramen en frambozen.
Zeer gemakkelijk wortelen de rode trosbessen, witte trosbessen, zwarte trosbessen en jostabessen. Je kan deze vandaag ook nog vermeerderen door stekken!

TIPS BIJ HET STEKKEN.
Stekken van vijgen en druiven steek je in speciale stekgrond. (Meestal minimum 15°C.)
Als er teveel zonlicht is dan moet je afschermen om verwelking en verbranding te voorkomen.
Om de stekken te snijden gebruikt je een scherp mes of een scherpe snoeischaar.
Winterstekken of houtstekken worden in de rustperiode, zonder bladeren genomen. Je kan de vroeger gemaakte winterstekken nu uitplanten. (Zie foto)

STEKPLAATS.
Sommige fruitsoorten kan je best in potten onder glas (kas) stekken, maar de meeste soorten kunnen ook als winterstek in openlucht ingekuild worden.

Buiten ingekuilde/ ingelegerde stekken worden deze maand afzonderlijk uitgeplant in volle grond.
Foto 1: Winterstekken van kwee (Cydonia oblonga) uitgeplant. Om de grond luchtiger te maken werd er zand toegevoegd. Op deze winterstekken kan je later peren oculeren of enten. (In april kan je in openlucht op vaststaande onderstammen enten)

In een te droge periode moet je de winterstekken regelmatig (wekelijks) water geven. De dag na het geven van water kan je best de grondoppervlakte oppervlakkig hakken of schoffelen.
Een bescherming tegen te felle zon met vliesdoek is gunstig voor een betere beworteling te bekomen.

Gewortelde stekken die in een kas/serre stonden om te wortelen mogen pas rond half mei buiten gezet worden.

PLANTENSOORTEN TE STEKKEN IN APRIL.
- Houtig kleinfruit:
Blauwe bessen (Vaccinium c.), rode en witte trosbessen (Ribes nigrum) en zwarte trosbessen (Ribes rubrum).
- Warmteminnende fruitsoorten:
Druiven (Vitis vinifera), passiebloem/passievrucht (Passieflora), vijg (Ficus carica) en wolmispel of loquat (Eriobotrya).
Ingekuild snoeihout van druiven en vijgen kan je ook nog gebruiken om te stekken mits het snoeihout eerst een nacht in water te dompelen.
Sommige fruitsoorten kan je in de kas/serre stekken, maar de meeste soorten plant je als winterstek in openlucht uit.

WORTELSTEKKEN NEMEN IN APRIL.
Je kan nu wortelstekken van bramen (Rubus fruticosus) en van frambozen (Rubus idaeus) nemen.
Ben je op zoek naar jonge plantjes?Breng dan een bezoek aan een plantenruilbeurs (o.a. te Putte en te Hombeek). Data en adressen vind je in onze nieuwsbrief in de rubriek "Agenda".

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM STEKKEN VAN PLANTEN:
Tips voor het uitplanten van winterstekken.
Stekkalender voor alle fruitsoorten.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten.
Winterstekken van trosbessen of aalbessen.
Fruitsoorten vermeerderen door stekken (index-pagina). Werkwijze bij het stekken van houtige planten.
Planten vermeerderen d.m.v. zomerstekken (basisinformatie).
Stekken van blauwe bessen (Vaccinium corymbosum).
Stekkalender voor ALLE fruitsoorten.
Stekken en stektijdstip van alle fruitplanten in de fruitstekkalender.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten. Zaaien, stekken, afleggen, marcotteren, oculeren en enten.
Werkwijze bij het stekken van diverse fruitsoorten (index-pagina).
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten. Planten vermeerderen door stekken, afleggen, marcotteren, oculeren en enten.
Winterstekken in volle grond uitplanten (maart en april).

Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder
Maandelijks praktische fruittips voor de fruittuin ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: plantenvermeerdering, stekkalender, planten vermeerderen, stekken in maart, fruit stekkalender, fruit stekken maart, stekken in maart, vermeerderen planten, winterstek, vermeerderen, planten stekken