Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zaterdag 31 oktober 2009

Vruchtmummies in fruitbomen en fruitstruiken verwijderen.


Monilia laxa - bloesem- en twijgsterfte bij zure kersenbomen (kriekenbomen)


Vruchtrot bij pruimen.

Bij appelbomen, sierappelbomen, perenbomen, pruimenbomen, kersenbomen en perzikbomen blijven soms kleine of verdroogde vruchten in de boom hangen.
Verschillende schimmels overwinteren in de achtergebleven vruchten en kunnen het volgende jaar de jonge vruchtjes infecteren.
Nu zijn deze vruchten nog goed herkenbaar, maar na uitdroging worden ze kleiner en vallen minder op. Soms hangen ze tegen de takken als mini-vrucht of zie je enkel de vruchtsteen nog hangen aan een steeltje.
Verwijder alle beschimmelde en verdroogde vruchten goed uit uw fruitbomen en fruitstruiken.
Dit verwijderen kan ook gebeuren door middel van een lange stok.
Meer lezen over het voorkomen van ziekten en plagen.

vrijdag 30 oktober 2009

Mispelrecepten & plukken van mispels.
Mispelbomen en mispelstruiken zijn zeer gemakkelijke en decoratieve fruitbomen.
De wetenschappelijke naam is Mespilus germanica en ze behoren tot de groep pitfruit van de plantenfamilie Rosaceae (= Rozenfamilie). Nauw verwant aan mispels zijn perenbomen, kwee en meidoorn.
Deze bijzondere vruchtbomen verdienen ook een plaatsje in de siertuin. De meeste mispelrassen zijn weinig vatbaar voor ziekten en plagen. De witte bloemen verschijnen in mei en zijn weinig nachtvorstgevoelig.

Het verzamelen van de mispelvruchten kan eind oktober of begin november gebeuren.
De opvallende mispelvruchten zijn bijzonder geschikt voor bloemsierkunst en voor het verwerken tot jam, confituur en gelei. Zie recepten voor mispelgelei, marmelade en opleggen op alcohol.
Meer lezen over mispelrecepten (mispeljam, confituur, marmelade) en het planten van mispelbomen - Mespilus germanica.

donderdag 29 oktober 2009

Rooien van fruitbomen en de grond plantklaar maken.


Oude fruitbomen die ziekelijk groeien of nauwelijks vruchten geven kunnen beter verwijderd worden.
Het rooien of uitdoen van oude bomen vraagt meestal veel werk en kan best nauwkeurig gebeuren, zodat de meeste wortels verwijderd worden. Achterblijvende wortels gaan beschimmelen en gifstoffen (toxine) afgeven zodat een goede hergroei van nieuwe bomen afgeremd wordt.
Na het verwijderen van de oude fruitboom kan de grond plantklaar gemaakt worden. In het najaar oude fruitbomen rooien en grond plantklaar maken voor herïnplant in december.
Verwijder de meeste wortels en strooi een laagje compost uit om het bodemleven te verbeteren.

Voor het rooien en verwijderen van hoogstamfruitbomen moet dikwijls een vergunning aangevraagd worden op de gemeente- of het stadshuis.
Meer lezen over het rooien (verwijderen) van oude fruitbomen.

woensdag 28 oktober 2009

Kruisbessen vermeerderen door herfststekken.


Lekkere kruisbessen in juli.


Hielstek van ca 20 cm lengte.


Kruisbesstekken die op zwarte plastic worden geplant wortelen beter en sneller.

Kruisbessen/ stekelbessen zijn op te kweken als vrij groeiende struikvorm maar ook als spilboompje.
De groengele of rode, knappende bessen zijn saprijk en erg lekker als je ze vers kan afplukken.
Kruisbessen kunnen in het najaar gesnoeid worden en het snoeihout is te gebruiken als stekhout om er houtstekken uit te knippen.
Bij de snoei wordt ruim de helft van het aanwezige hout verwijderd. Het stekken van kruisbessen kan in augustus - september ofwel in november gebeuren.
Meer lezen over het vermeerderen van kruisbessen door stekken en afleggen.

Probeer enkel planten te vermeerderen van gezonde moederplanten.
Meer lezen over de snoei en verzorging van kruisbessen en trosbessen/ aalbessen.

dinsdag 27 oktober 2009

Plantenziekten en plagen (Weblinks, online databanken).1)Diagnose en determinatie van schimmelziekten en parasieten: herkennen schadebeeld en parasiet/ schimmel en benoemen van de beschadiger
- Databank ziekten, plagen en onkruiden.
- Bladmineerders, ...
2)Insecten en mijten: zespotige en achtpotige parasieten die schade kunnen aanbrengen door aanvreten of aanprikken van plantendelen. Deze parasieten kunnen ook schimmel- en virusaantasting veroorzaken.
Appelbloedluis, bladluizen, bladmineerders, bodeminsecten, engerlingen, processierups, fruitmot, lapsnuitkever, galmijten, plantengallen, pruimenmot, rondknopmijt, rupsen en motten.
3)Aaltjes of draadwormen (nematoden): bodemmoeheid
4)Schimmels, bacteriën en virussen. Plantenziekten op bomen en struiken.
- Bloesemsterfte, vruchtboomkanker, paddestoelen, bacterieziekte, plantenvirussen, ...
5)Nuttige insecten en mijten op planten.
Biologische bestrijding en milieuvriendelijke maatregelen en voedingsstoffen, oorwormen, ...
6)Gebreksziekten en chlorose op diverse planten herkennen en bestrijden:
bladchlorose, pH, bekalken, gebreksziekten bij fruit en groenten, gebreksziekten bij druiven.
7)Determinatie van onkruiden en wilde planten: akkeronkruiden, tuinonkruiden, onkruidbestrijding in de fruittuin, onkruiden herkennen.
8)Schadelijke dieren en plagen voorkomen en bestrijden:
kraaien, mollen, pissenbedden, slakken, wantsen, valkenieren
9)Pesticiden & gewasbeschermingsproducten:
- Toegestane producten, pesticide eigenschappen, ...
10)Teelten. Ziekten en plagen in de land- en tuinbouw:
Aardappels, aardbeien, kiwi, blauwbessen, tamme kastanje, Clematis, hazelaar, kweepeer, druiven, Fuchsia, gazon, walnoten, appel, peer, orchideeën, passieflora, perzik, zoete kers, zure kers, tomaten, blauwe bessen en kamerplanten.
Talrijke weblinks over plantenziekten en plagen op planten (databanken).
Er is een verschil in vatbaarheid tussen de verschillende fruitsoorten en fruitrassen.

Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op fruitbomen, kleinfruit, druiven en noten.

maandag 26 oktober 2009

Onkruidbestrijding onder fruitbomen en kleinfruit.


De grondoppervlakte afdekken met hakselhout (mulchen)


Kleine brandnetel.

De boomspiegel van fruitbomen moet tijdens de bloeiperiode vrij blijven van onkruiden. Na de bloeiperiode kan je de boomstrook laten begroeien met allerlei bodembedekkende planten, zodat er minder voedingsstoffen kunnen uitspoelen en nuttige insecten beter kunnen overleven. In de biologische fruitteelt mag er niet gespoten worden met herbiciden, waardoor onkruidmanagement belangrijk wordt. Let op voor vruchtboomkanker en stambasisrot bij gevoelige appelrassen! Bij kankergevoelige rassen kan je best geen hoog opgroeiende kruiden laten groeien, want dan is er meer aantasting mogelijk.
Meer lezen over het bestrijden of voorkomen van ongewenste plantengroei (onkruiden).
Determinatie van onkruiden en wilde planten: akkeronkruiden, tuinonkruiden, onkruidbestrijding in de fruittuin, onkruiden herkennen.
Meer lezen over het herkennen van onkruiden (weblinks).

zondag 25 oktober 2009

Plantenziekten bij walnoten/okkernoten.

Niet alle walnotenrassen/ okkernoten (Juglans regia) zijn even gevoelig aan schimmelziekten en bladval!
Plant geen walnoten/okkernoten op natte gronden. Oudere notenrassen zijn dikwijls vatbaar voor bacteriebrand, brandvlekkerigheid en schaalgebreken. De heel dikke zgn. paardennoten zijn meer vatbaar.
Ruim bij een aantasting door bladschimmels de afgevallen notenbladeren en vruchten goed op om nieuwe infectie te voorkomen. (Juglans regia - gewone walnoot of okkernoot) Sommige okkernotenzaailingen zijn bijzonder vatbaar voor bladschimmels en bacterieziekten.
Foto's van blad- en vruchtschimmels bij Juglans regia - walnoten.
Meer lezen over ziekten en plagen bij walnoten/ okkernoten - Juglans regia.
Kies bij het planten voor ziektetolerante walnotenrassen. Plant op een luchtige plaats, waar de bomen snel kunnen opdrogen na regen.
Meer lezen over het planten, boomverzorging en snoeien van walnoten/ okkernoten.

Uitvoerige informatie over het de rassenkeuze, teelt en verzorging van noten kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

zaterdag 24 oktober 2009

Kweepeer: schimmelziekten en plagen.Kweeperenbomen en kweestruiken (Cydonia oblonga cv's) zijn niet speciaal onderhevig aan bepaalde ziekten; soms heeft hebben ze wel eens last van rupsen, moniliaziekten, meeldauw, bladvalziekte en bacterievuur.
De vatbaarheid voor deze ziekten is erg afhankelijk van het ras en de standplaats.

Gescheurde kweevruchten (kort voor de pluk) zijn erg vatbaar voor schimmelaantasting.

Sommige kweerassen zijn soms gevoelig voor strenge wintervorst.
Weinig gevoelig voor wintervorst zijn de rassen 'Ekmek', 'Lescovacka' en 'Balady Awad'.

Meer lezen over ziekten en plagen bij kwee, kweepeer en kweeappel (Cydonia oblonga).

Een gepaste standplaats en rassenkeuze voorkomt al verschillende problemen.
Meer lezen over het vermeerderen, planten en snoeien van kweeperen - Cydonia oblonga.

Kweeperen en kweeappels moeten op tijd geplukt worden om te verwerken.
Meer lezen over de pluk en verwerking van kweevruchten - Cydonia oblonga

vrijdag 23 oktober 2009

Wollige bloedluis op appelbomen


Waterlot (sterkgroeiende rugtwijgen) aangetast door wollige bloedluis.


Bloedluisaantasting en aantasting door vruchtboomkanker.

Appelbomen (Malus domestica) en vooral sierappels zijn erg vatbaar voor de wollige bloedluis.
Wollige bloedluizen- Eriosoma lanigerum- zijn "wollige luizen", doordat ze bedekt zijn met watte-achtige wasafscheidingen, waaronder de kolonies worden gevormd. Bij het platdrukken blijft een bruinrood sap aan uw vingers kleven.
Bij aantasting door appelbloedluis ontstaan woekeringen (appelbloedluiskanker) en barsten in het oude hout. Daardoor ontstaan secundaire aantastingen die kunnen leiden tot het afsterven van het aangetaste gedeelte. Wollige bloedluis kan soms erg storend zijn. Dit jaar problemen gehad met deze speciale bladluizen? Probeer met een stevige borstel alles weg te borstelen. Knip de wildopslag zo laag mogelijk in de grond weg, want daar is overwintering mogelijk.

Meer lezen over wollige bloedluis op appelbomen en sierappels.
Appelbomen en sierappelbomen zijn ook vatbaar voor schurft en vruchtboomkanker.

Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op appelbomen en pitfruit.

donderdag 22 oktober 2009

Plantenziekten op fruitbomen en struiken


Wollige bloedluis is schadelijk op appelbomen en op sierappels.


Bessenglasvlinder. Schadelijk bij rode en witte trosbessen.

Belangrijkste plantenziekten en plagen per fruitsoort:
PITFRUIT:
- Appelbomen: schurft, vruchtboomkanker, wollige bloedluis en fruitmot.
- Kweeperen: diverse blad- en vruchtschimmels.
- Peren: perenbladgalmijt, roest, fruitmot en schurft.
STEENFRUIT:
- Kersen: kersenvlieg, bacteriekanker en vroegtijdige vruchtval.
- Zure kersen: bloesemmonilia
- Perzik en nectarine: krulziekte
- Pruimen: pruimenmot/pruimenmade, pruimenzaagwesp en loodglansschimmel.
KLEINFRUIT:
- Blauwe bessen: te hoge pH (grond niet zuur genoeg), taxuskever
- Kruisbessen of stekelbessen: Amerikaanse meeldauw en bladvalziekte.
- Trosbessen: bladvalziekte
NOTEN:
- Walnoten/ okkernoten: diverse bladschimmels en bacterieziekte
DRUIVEN:
- Druiven: bladgalmijt, echte- en valse meeldauw, lamsteligheid en zonnebrand.
Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op fruitbomen, kleinfruit, druiven en noten.

Sommige sierplanten en groenten zijn ook vatbaar voor plantenziekten en plagen.
Weblinks plantenziekten, plagen en problemen bij planten.

woensdag 21 oktober 2009

Cranberry - Vaccinium macrocarpon voor vochtige, zure gronden.


Fruit in de moerastuin: Aantrekkelijke bodembedekkende fruitsoort voor vochtige, zure grond.
Cranberry, grote veenbes of lepeltjesheide: rode bessen met veel antioxidanten en vitamine C (Vaccinium macrocarpon)
De cranberry is een wintergroene, laagblijvende struik. Vooral geschikt voor groepsbeplantingen in vochtige, ondiepe heidetuinen, moerastuinen en natte borders. De kleine rode bessen zijn bijzonder geschikt voor verwerking tot moes, jam of sap. Deze bijzondere kleinfruitsoort/ moerasplant is weinig vatbaar voor ziekten mits in de gepaste grond te staan. De rode cranberry-bessen hebben geneeskundige eigenschappen: ze zijn rijk aan vitamine-C, antioxidanten en zouden sommige infecties kunnen voorkomen. Zeer mooie bodembedekkende, wintergroene struikjes van 15 - 20 cm hoogte, met donkerrode bessen van 1-2 cm grootte.
Meer lezen over cranberry voor teelt in vochtige heidetuinen.

dinsdag 20 oktober 2009

Rode vossenbes - Vaccinium vitis-idaea


Rode bosbes of vossenbes groeien goed op vochtige, ondiepe zure gronden en moerastuinen. Verwerking tot jam of confituur.
De vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) is een opvallend groenblijvende struikje van 10-40 cm hoogte en is vooral geschikt voor groepsbeplantingen in vochtige, ondiepe heidetuinen en borders.
De rode bessen zijn geschikt voor verwerking tot moes, jam of sap. Deze bijzondere kleinfruitsoort is weinig vatbaar voor ziekten mits in de gepaste grond te staan.
De rode vossebessen (september-oktober) en bladeren hebben geneeskundige eigenschappen. Vossenbessen bevatten veel flavonoïden, vitamine C en E. Ook bevatten ze benzoëzuur, waardoor de bessen een gunstige werking hebben op de spijsvertering en de urinewegen.
Meer lezen over rode bosbes/ rode vossenbes - Vaccinium vitis-idaea.

maandag 19 oktober 2009

Blauwe bessen planten.
Blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) zijn zuurminnende planten en groeien best op zure, luchtige en vochthoudende grond. Maak de plantput extra groot en doe onderaan een emmer grove turf of een mengsel van 1/2 compost en 1/2 fijn hakselhout. Zet er de blauwbessenstruik met kluit in en vul aan met de grove turf ofwel het mengsel compost & hakselhout. Gebruik geen gewone potgrond, die bevat teveel kalk! Dek de grondoppervlakte af met ca 7,5 cm hakselhout en geef regelmatig water bij droogte. De optimale plantafstand van Vaccinium corymbosum in de rij is 1,25 - 1,50 m, tussen de rijen ca 2 m. Sommige rassen vragen kruisbestuiving om meer bessen te geven. Gebruik bij voorkeur meerjarige grote planten, want bij kleine planten kan het enkele jaren duren voor ze bessen geven.
Meer lezen over het planten van blauwe (bos)bessen.

zondag 18 oktober 2009

Fruit aan een haag.


Niet alle fruitsoorten zijn bruikbaar voor fruithagen. Rode trosbessen, witte trosbessen en kruisbessen zijn het meest aanbevolen omwille van hun snelle productie. Ook druiven, frambozen, braambessen en taybessen zijn bruikbaar. Voor hoog en breed groeiende hagen zijn hazelaars en witte moerbeien geschikt.
Plant vooral gemakkelijke, productieve en gezond-blijvende fruitsoorten op de juiste plantafstand.
Houtig kleinfruit zoals trosbessen, kruisbessen en frambozen kunnen op de kleinste afstand uitgeplant worden.
Leivormen van appel, peer en pruim worden meestal op een grotere plantafstand uitgeplant.
De meeste fruitsoorten hebben in het voorjaar een opvallende, kleurrijke bloesem en later wordt u beloond met aantrekkelijk, lekker fruit.
Het snelst in productie zijn herstsframbozen.

De snoei en verzorging van een fruithaag is eenvoudiger uit te voeren dan deze van struiken. Ook zijn vogelnetten gemakkelijker aan te brengen.
Meer lezen over fruit aan hagen.

zaterdag 17 oktober 2009

Fruithappening RLVA te Sint-Lievens-Houtem, zo 18 okt09Malus domestica 'Keuleman'


Malus domestica 'Lombarts Calville'


Malus domestica 'Winterbanana'


Pyrus communis 'Josephine de Malines' (Winterpeer, bewaarpeer)


Pyrus communis 'Saint Rémy' (Winterstoofpeer)

"Fruithappening RLVA" te Sint-Lievens-Houtem (Provincie Oost-Vlaanderen)

Zondag 18 oktober 2009. Van 10 u tot 18 uur.
Alles over fruit, fruitbomen en streekeigen groen.
Mogelijkheid tot het laten persen tot sap van uw eigen appels en peren.

Waar?
In "CC De Fabriek" te B- 9520 Sint-Lievens-Houtem.

Meer info en reservatie voor het persen: Tel. 055/207265
De inkom is gratis!

Meer lezen over deze en andere fruithappenings.

Meer lezen over appelrassen.

vrijdag 16 oktober 2009

Walnoten goed voor hart en bloedvaten!


Walnoten of okkernoten zijn beter voor het hart en bloedvaten dan olijfolie!
Eet dagelijks 6 walnoten om gezond te blijven.
Walnoten zijn rijk aan vetten, eiwitten, vezels, linolzuur en koolhydraten. Voorbeelden van noten zijn hazelnoten, amandelen en gewone walnoten of okkernoten. Okkernoten of walnoten bevatten beschermende vetten die de bloedvaten en het hart soepel en gezond houden. Een dagelijkse dosis van 30 gram per persoon wordt aanbevolen (ca 8 stuks). Goed gedroogde noten zijn maandenlang houdbaar. Bij verse okkernoten laat het velletje gemakkelijk los.

Meer lezen over het eten van walnoten.
Walnotenbomen worden redelijk groot en moeten op een afstand van 7 tot 9 meter van elkaar geplant worden. In kleine tuinen is het meestal beter een zelfbestuivend ras te planten.
Meer lezen over het planten van walnoten/ okkernoten, hazelnoten en tamme kastanjes.

donderdag 15 oktober 2009

Appelbomen-vruchtboomkanker NU opsporen en verwijderen!


Appelbomen-vruchtboomkanker NU opsporen en verwijderen! (Herhaling van september)
Vruchtboomkanker komt veel voor op appelbomen (Malus domestica). Op natte gronden met een slechte structuur en in de nabijheid van oudere fruitaanplantingen komen meer aantastingen voor. Een droge, warme dag in het najaar (september-oktober) is bijzonder geschikt om aantastingen weg te knippen of uit te snijden zodat verdere uitbreiding voorkomen wordt. Probeer na dit werk alle wonden in te smeren.
Zie bericht van kankerbestrijding bij appelbomen in september

Op kankergevoelige plaatsen kunnen best minder vatbare rassen of rassen op een tolerante tussenstam aangeplant worden
Meer lezen over vruchtboomkanker en preventie op appelbomen.

woensdag 14 oktober 2009

Vorstbescherming bij warmteminnende fruitplanten (exoten)


Citrus soort


Cyphomandra betacea - tamarillo, boomtomaat


Beschermhoes om vorstgevoelige kuipplanten buiten te beschermen.


Beschermende zak voor kuipplanten. (BioGreen, Topfschutz Thermoplus - ACD serres)

Warmteminnende fruitsoorten vragen een zonnige, warme standplaats en moeten meestal binnen overwinteren. Indien die planten goed afgehard zijn kunnen ze meer koude verdragen. Sommige plantensoorten verdragen beter vorst en kunnen enkele dagen of weken na de eerste nachtvorst geoogst worden.
Exotische of uitheemse fruitsoorten zoals vijgen, citrussoorten, passievruchten, kaki (sharon) zijn warmteminnend en kunnen niet goed tegen vorst. Ze verkiezen een warme tuin of een muur met een orientatie naar het zuiden.
Ter plaatse beschermen tegen vorst is mogelijk, maar (tijdelijk) binnenbrengen kan veiliger zijn.
Meer lezen over vorstbescherming van gevoelige fruitsoorten.
Warmteminnende fruitsoorten zijn o.a. Ficus carica, Citrus species, Passieflora, Diospyros kaki, Actinidia arguta, Actinidia deliciosa
Meer lezen over warmteminnende fruitsoorten.
Kuipplanten die binnengebracht worden kunnen best iets bijgesnoeid worden.
Meer lezen over snoeien van fruitbomen, fruitstruiken en kuipplanten in de overzichtelijke snoeikalender

dinsdag 13 oktober 2009

Betekenis van wetenschappelijke plantennamen.


De geslachtsnaam (= eerste deel van een wetenschappelijke plantennaam) is dikwijls een verwijzing naar een persoon of naar de herkomst. Soms is het een Latijnisering van de plaatselijke (inheemse) plantennaam. Ook kan de geslachtsnaam een typische eigenschap van die plant aangeven.
Vele geslachtsnamen hebben een Griekse of Latijnse oorsprong en hierbij werden dikwijls namen van mythologische figuren gebruikt.
Meer lezen over de betekenis van geslachtsnamen (genus) - Latijnse namen.

De soortnaam & soortaanduiding of species (= tweede deel van een plantennaam) duidt vaak een bijkomende eigenschap aan zoals geneeskrachtig, eetbaar, kleur, geur, bladvorm, groeiwijze, bloeitijd, geneeskracht en smaak. Soms wordt er ook verwezen naar het land van herkomst of naar de ideale standplaats. Soms zijn planten ook naar een persoon (ontdekker, sponsor, plantkundige, ...) genoemd.
Vele plantennamen hebben een Griekse (GR.) of Latijnse (Lat.) oorsprong, maar soms zijn ze afkomstig uit een andere taal.
Meer lezen over de betekenis van soortnamen & soortaanduidingen (species)- Latijnse plantennamen.
Er is een nieuw boekje verschenen over de betekenis van wetenschappelijke plantennamen.
Meer lezen over "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen."
Ken je de betekenis van een wetenschappelijke plantennaam dan is het gemakkelijker om die naam te onthouden.
Meer lezen over wetenschappelijke plantennamen, plantennomenclatuur en plantenlijsten volgens gebruik (eetbare en niet-eetbare planten).

maandag 12 oktober 2009

Plantennamen, nomenclatuur en plantenlijsten.


Plantennomenclatuur is een internationale, wetenschappelijke naamgeving voor planten en plantengroepen. (nomen = naam, calare = geven).
Elke plant krijgt heeft een tweeledige naam, bestaande uit een geslachtsnaam en een soortaanduiding.

Het prioriteitsbeginsel zorgt ervoor dat elke plant slechts één correcte en geldige wetenschappelijke naam kan bezitten en hierbij heeft de eerste wettige naam na 1753 altijd voorrang. Andere wetenschappelijke namen voor die ene plant worden dan synoniemnamen.
Meer lezen over de betekenis van wetenschappelijke plantennamen in het nieuwe boek: "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen. Auteur: Guy De Kinder.
Website plantennomenclatuur:
Meer lezen over wetenschappelijke plantennamen en vertalingen/ plantenlijsten.

zondag 11 oktober 2009

Druiven op de fruithappenings - fruittentoonstellingen.


'Blanc de Vezin'


Blauw druivenras ('Boskoops Glory'?)


'Chasselas Rose': rijptijd midden september


'Katharina': rijptijd begin oktober


'Lakemont' een pitloos druivenras voor begin of midden september.


'Roland' een nieuw ras uit de Vlaamse Ardennen. (Rijptijd einde september)


'Sophie': rijptijd midden september


'Theresa' een druivenras voor kas- of serreteelt (Rijptijd onder glas rond midden september) De afgebeelde tros is overrijp.


'Vroege van der Laan' (syn. 'Witte van der Laan')

Naast de talrijke appel- en perenrassen zijn er ook een aantal druivenrassen te zien.
Kies bij het aanplanten in openlucht voor ziektetolerante, nieuwe druivenrassen. De nieuwe druivenrassen zijn meestal weerstandbiedend aan schimmels en hebben dikkere bessen dan de oudere druivenrassen.
Bezoek een fruitshow of fruitproefdag, proef mee en geef ze zelf een beoordeling.
Indien u plantplannen hebt dan moet u zeker één of meerdere fruithappenings bezoeken, zodat u overtuigd bent van de smaak, uitzicht en ziektetolerantie van uw gekozen fruitrassen.
Meer lezen over andere fruithappenings.
Kies voor het aanplanten druivenrassen die niet of slechts weinig vatbaar voor echte- en valse meeldauw! Niet alle aangeboden (getoonde) druivenrassen zijn ziektetolerant!
Plant druiven steeds op een zonnige, warme standplaats!
Meer lezen over tafeldruiven- en wijndruivenrassen en verzorging.
Druivenrassen voor september. Lees meer in de blog van druivenrassen voor september.
Uitvoerige informatie over het de rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)