Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zondag 31 oktober 2010

Vruchtmummies in fruitbomen en fruitstruiken verwijderen.


Monilia laxa - bloesem- en twijgsterfte bij zure kersenbomen (kriekenbomen), sierkersen en bij sommige pruimenrassen.


Vruchtrot bij pruimen (Prunus domestica)

Bij appelbomen, sierappelbomen, perenbomen, pruimenbomen, kersenbomen en perzikbomen blijven soms kleine of verdroogde vruchten in de boom hangen.
Verschillende schimmels overwinteren in de achtergebleven vruchten en kunnen het volgende jaar de jonge vruchten infecteren.
Nu zijn deze vruchten nog goed herkenbaar, maar na uitdroging worden ze kleiner en vallen minder op. Soms hangen ze tegen de takken als mini-vrucht of zie je enkel de vruchtsteen nog hangen aan een steeltje.
Verwijder alle beschimmelde en verdroogde vruchten goed uit uw fruitbomen en fruitstruiken.
Dit verwijderen kan ook gebeuren door middel van een lange stok.
Meer lezen over het voorkomen van ziekten en plagen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

zaterdag 30 oktober 2010

Plukken van mispels en mispelrecepten.
Mispelbomen en mispelstruiken zijn zeer gemakkelijke en decoratieve fruitbomen.
De wetenschappelijke naam is Mespilus germanica en ze behoren tot de groep pitfruit van de plantenfamilie Rosaceae (= Rozenfamilie). Nauw verwant aan mispels zijn perenbomen, kwee, lijsterbes en meidoorn.
Deze bijzondere vruchtbomen verdienen ook een plaatsje in de siertuin. De meeste mispelrassen zijn weinig vatbaar voor ziekten en plagen. De witte bloemen verschijnen in mei en zijn weinig nachtvorstgevoelig.

Het verzamelen van de mispelvruchten kan eind oktober of begin november gebeuren. Bij voorkeur moet het al enkele nachten licht gevroren hebben, dan worden de vruchten gemakkelijker rijp. Wacht niet met plukken tot de meeste vruchten op de grond gevallen zijn. Valfruit beschimmelt gemakkelijk en die vruchten zijn niet eetbaar.
De opvallende mispelvruchten zijn bijzonder geschikt voor bloemsierkunst en voor het verwerken tot jam, confituur en gelei. Zie recepten voor mispelgelei, marmelade en opleggen op alcohol.
Meer lezen over mispelrecepten (mispeljam, confituur, marmelade) en het planten van mispelbomen - Mespilus germanica.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

vrijdag 29 oktober 2010

Rooien van fruitbomen en de grond plantklaar maken.


Oude fruitbomen die ziekelijk groeien of nauwelijks vruchten geven kunnen beter verwijderd (= gerooid) worden.
Het rooien of uitdoen van oude bomen vraagt veel werk en kan best nauwkeurig gebeuren, zodat de meeste wortels verwijderd worden. Achterblijvende wortels gaan beschimmelen en gifstoffen (toxine) afgeven zodat een goede hergroei van nieuwe bomen afgeremd wordt.
Na het verwijderen van de oude fruitboom kan de grond plantklaar gemaakt worden. In het najaar oude fruitbomen rooien en grond plantklaar maken voor herïnplant in december.
Verwijder de meeste wortels, leg de grond mooi gelijk en strooi een laagje compost uit om het bodemleven te verbeteren.

Voor het rooien en verwijderen van hoogstamfruitbomen moet dikwijls een vergunning aangevraagd worden op het gemeente- of het stadshuis.
Meer lezen over het rooien (verwijderen) van oude fruitbomen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

donderdag 28 oktober 2010

Kruisbessen vermeerderen door herfststekken.


Lekkere kruisbessen in juli.


Hielstek (winterstek) van ca 20 cm lengte.


Stekken die op zwarte plasticfolie worden geplant wortelen beter en sneller.

Kruisbessen/ stekelbessen zijn op te kweken als vrij groeiende struikvorm maar ook als spilboompje.
De groengele of rode, knappende bessen zijn saprijk en erg lekker als je ze vers kan afplukken (Pluktijd in einde juni - juli). Kruisbessen zijn eenvoudig in te vriezen, te verwerken tot jam of te gebruiken bij gebak.
Kruisbessen kunnen in het najaar gesnoeid worden en het snoeihout is te gebruiken als stekhout om er houtstekken uit te knippen.
Bij de herfstsnoei wordt ruim de helft van het aanwezige hout verwijderd. Het stekken van kruisbessen kan in augustus - september ofwel in november gebeuren.
Meer lezen over het vermeerderen van kruisbessen door stekken en afleggen.

Probeer enkel planten te vermeerderen van gezonde moederplanten. Sommige planten worden aangetast door Amerikaanse kruisbessenmeeldauw, waarbij vooral de twijgtoppen aangetast worden. Kies bij het aanplanten voor ziektetolerante rassen!
Meer lezen over de snoei en verzorging van kruisbessen en trosbessen/ aalbessen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

woensdag 27 oktober 2010

Plantenziekten en plagen (Weblinks, online databanken).1)Diagnose en determinatie van schimmelziekten en parasieten: herkennen schadebeeld en parasiet/ schimmel en benoemen van de beschadiger
- Databank/gegevensbank van ziekten, plagen en onkruiden.
- Bladmineerders, ...
2)Insecten en mijten: zespotige en achtpotige parasieten die schade kunnen aanbrengen door aanvreten of aanprikken van plantendelen. Deze parasieten kunnen ook schimmel- en virusaantasting veroorzaken.
Appelbloedluis, bladluizen, bladmineerders, bodeminsecten, engerlingen, processierups, fruitmot, lapsnuitkever, galmijten, plantengallen, pruimenmot, rondknopmijt, rupsen en motten.
3)Aaltjes of draadwormen (nematoden): bodemmoeheid
4)Schimmels, bacteriën en virussen. Plantenziekten op bomen en struiken.
- Bloesemsterfte, vruchtboomkanker, paddestoelen, bacterieziekte, plantenvirussen, ...
5)Nuttige insecten en mijten op planten.
Biologische bestrijding en milieuvriendelijke maatregelen en voedingsstoffen, oorwormen, ...
6)Gebreksziekten en chlorose op diverse planten herkennen en bestrijden:
bladchlorose, pH, bekalken, gebreksziekten bij fruit en groenten, gebreksziekten bij druiven.
7)Determinatie van onkruiden en wilde planten: akkeronkruiden, tuinonkruiden, onkruidbestrijding in de fruittuin, onkruiden herkennen.
8)Schadelijke dieren en plagen voorkomen en bestrijden:
kraaien, mollen, pissenbedden, slakken, wantsen, valkenieren
9)Pesticiden & gewasbeschermingsproducten:
- Toegestane producten, pesticide eigenschappen, ...
10)Teelten. Ziekten en plagen in de land- en tuinbouw:
Aardappels, aardbeien, kiwi, blauwbessen, tamme kastanje, Clematis, hazelaar, kweepeer, druiven, Fuchsia, gazon, walnoten, appel, peer, orchideeën, passiflora, perzik, zoete kers, zure kers, tomaten, blauwe bessen en kamerplanten.
Talrijke weblinks over plantenziekten en plagen op planten (databanken).
Er is een verschil in vatbaarheid tussen de verschillende fruitsoorten en fruitrassen.

Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op fruitbomen, kleinfruit, druiven en noten.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

dinsdag 26 oktober 2010

Onkruidbestrijding onder fruitbomen en kleinfruit.


De grondoppervlakte afdekken met hakselhout (mulchen)


Kleine brandnetel.

De boomspiegel van fruitbomen moet tijdens de bloeiperiode vrij blijven van onkruiden. Na de bloeiperiode kan je de boomstrook laten begroeien met allerlei bodembedekkende planten, zodat er minder voedingsstoffen kunnen uitspoelen en nuttige insecten beter kunnen overleven. In de biologische fruitteelt mag er niet gespoten worden met herbiciden, waardoor onkruidmanagement belangrijk wordt. Let op voor vruchtboomkanker en stambasisrot bij gevoelige appelrassen! Bij kankergevoelige rassen kan je best geen hoog opgroeiende kruiden laten groeien, want dan is er meer aantasting mogelijk.
Verwijder ook regelmatig alle afgevallen vruchten.
Meer lezen over het bestrijden of voorkomen van ongewenste plantengroei (onkruiden).
Determinatie van onkruiden en wilde planten: akkeronkruiden, tuinonkruiden, onkruidbestrijding in de fruittuin, onkruiden herkennen.
Meer lezen over het herkennen van onkruiden (weblinks).

maandag 25 oktober 2010

Plantenziekten bij walnoten/okkernoten.

Niet alle walnotenrassen/ okkernoten (Juglans regia) zijn even gevoelig aan schimmelziekten en bladval!
Plant geen walnoten/okkernoten op natte gronden. Oudere notenrassen zijn dikwijls vatbaar voor bacteriebrand, brandvlekkerigheid en schaalgebreken. De heel dikke zgn. paardennoten zijn meer vatbaar.
Ruim bij een aantasting door bladschimmels de afgevallen notenbladeren en vruchten goed op om nieuwe infectie te voorkomen. (Juglans regia - gewone walnoot of okkernoot) Sommige okkernotenzaailingen zijn bijzonder vatbaar voor bladschimmels en bacterieziekten.

Foto's van blad- en vruchtschimmels bij Juglans regia - walnoten.
Meer lezen over ziekten en plagen bij walnoten/ okkernoten - Juglans regia.
Kies bij het planten voor ziektetolerante walnotenrassen. Plant op een luchtige plaats, waar de bomen snel kunnen opdrogen na regen.
Een slechte hergroei van notenbomen ontstaat dikwijls door te diep planten. De bomen moeten met de bovenste wortels net onder de grondoppervlakte geplant worden. Door te diep planten ontstaat er luchtgebrek bij de wortels en een grote kans op slechte hergroei. Voorzie grote bomen ook van een stevige steunpaal en maak de bomen daaraan losjes vast.
Meer lezen over het planten, boomverzorging en snoeien van walnoten/ okkernoten.

Uitvoerige informatie over het de rassenkeuze, teelt en verzorging van noten kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)

zondag 24 oktober 2010

Kweepeer: schimmelziekten en plagen (Cydonia oblonga)Kweeperenbomen en kweestruiken (Cydonia oblonga cv's) zijn niet speciaal onderhevig aan bepaalde ziekten; soms heeft hebben ze wel eens last van rupsen, moniliaziekten, meeldauw, bladvalziekte en bacterievuur.
De vatbaarheid voor deze schimmelziekten is erg afhankelijk van het ras en de standplaats.

Gescheurde kweevruchten (kort voor de pluk) zijn erg vatbaar voor schimmelaantasting.

Sommige kweerassen zijn soms gevoelig voor strenge wintervorst.
Weinig gevoelig voor wintervorst zijn de rassen 'Ekmek', 'Lescovacka' en 'Balady Awad'.
Zwarte vlekjes op de vruchten worden veroorzaakt door de schurftschimmel, die ook op appel- en perenbomen voorkomt.
Meer lezen over ziekten en plagen bij kwee, kweepeer en kweeappel (Cydonia oblonga).

Een gepaste standplaats en rassenkeuze voorkomt al verschillende problemen.
Meer lezen over het vermeerderen, planten en snoeien van kweeperen - Cydonia oblonga.

Kweeperen en kweeappels moeten op tijd geplukt worden om te verwerken.
Meer lezen over de pluk en verwerking van kweevruchten - Cydonia oblonga

zaterdag 23 oktober 2010

Wollige bloedluis op appelbomen en sierappels.


Waterlot (sterkgroeiende rugtwijgen) aangetast door wollige bloedluis.


Bloedluisaantasting en aantasting door vruchtboomkanker.

Appelbomen (Malus domestica) en vooral sierappels zijn erg vatbaar voor de wollige bloedluis.
Wollige bloedluizen- Eriosoma lanigerum- zijn "wollige luizen", doordat ze bedekt zijn met watte-achtige wasafscheidingen, waaronder de kolonies worden gevormd. Bij het platdrukken blijft een bruinrood sap aan uw vingers kleven.
Bij aantasting door appelbloedluis ontstaan woekeringen (appelbloedluiskanker) en barsten in het oude hout. Daardoor ontstaan secundaire aantastingen die kunnen leiden tot het afsterven van het aangetaste gedeelte. Wollige bloedluis kan soms erg storend zijn. Dit jaar problemen gehad met deze speciale bladluizen? Probeer met een stevige borstel alles weg te borstelen. Knip de wildopslag zo laag mogelijk in de grond weg, want daar is overwintering mogelijk.

Meer lezen over wollige bloedluis op appelbomen en sierappels.
Appelbomen en sierappelbomen zijn ook vatbaar voor schurft en vruchtboomkanker.

Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op appelbomen en pitfruit.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

vrijdag 22 oktober 2010

Plantenziekten op fruitbomen en struiken.


Wollige bloedluis is schadelijk op appelbomen en op sierappels.


De bessenglasvlinder is schadelijk bij rode- en witte trosbessen. (Ribes-species)

Belangrijkste plantenziekten en plagen per fruitsoort:

PITFRUIT:
- Appelbomen: schurft, vruchtboomkanker, wollige bloedluis en fruitmot.
- Kweeperen: diverse blad- en vruchtschimmels.
- Peren: perenbladgalmijt, roest, fruitmot en schurft.
STEENFRUIT:
- Kersen: kersenvlieg, bacteriekanker en vroegtijdige vruchtval.
- Zure kersen: bloesemmonilia
- Perzik en nectarine: krulziekte
- Pruimen: pruimenmot/pruimenmade, pruimenzaagwesp en loodglansschimmel.
KLEINFRUIT:
- Blauwe bessen: te hoge pH (grond niet zuur genoeg), taxuskever
- Kruisbessen of stekelbessen: Amerikaanse meeldauw en bladvalziekte.
- Trosbessen: bladvalziekte
NOTEN:
- Walnoten/ okkernoten: diverse bladschimmels en bacterieziekte
DRUIVEN:
- Druiven: bladgalmijt, echte- en valse meeldauw, lamsteligheid en zonnebrand.
Meer lezen over ziekten, plagen en beschadigingen op fruitbomen, kleinfruit, druiven en noten.

Sommige sierplanten en groenten zijn ook vatbaar voor plantenziekten en plagen.
Weblinks plantenziekten, plagen en problemen bij planten.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

donderdag 21 oktober 2010

Cranberry - Vaccinium macrocarpon voor vochtige, zure gronden. Eetbaar en mooi!


Fruit in de moerastuin: Aantrekkelijke bodembedekkende fruitsoort voor vochtige, zure grond.
Cranberry, grote veenbes of lepeltjesheide: rode bessen met veel antioxidanten en vitamine C (Vaccinium macrocarpon)
De cranberry is een wintergroene, laagblijvende struik. Vooral geschikt voor groepsbeplantingen in vochtige, ondiepe heidetuinen, moerastuinen en natte borders. De kleine rode bessen zijn bijzonder geschikt voor verwerking tot moes, jam of sap. Deze bijzondere kleinfruitsoort/ moerasplant is weinig vatbaar voor ziekten mits in de gepaste grond te staan. De rode cranberry-bessen hebben geneeskundige eigenschappen: ze zijn rijk aan vitamine-C, antioxidanten en zouden sommige infecties kunnen voorkomen. Zeer mooie bodembedekkende, wintergroene struikjes van 15 - 20 cm hoogte, met donkerrode bessen van 1-2 cm grootte.
Meer lezen over cranberry voor teelt in vochtige heidetuinen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

woensdag 20 oktober 2010

Rode vossenbes - Vaccinium vitis-idaea planten.


Rode bosbes of vossenbes groeien goed op vochtige, ondiepe zure gronden en moerastuinen. Verwerking tot jam of confituur.
De vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) is een opvallend groenblijvende struikje van 10-40 cm hoogte en is vooral geschikt voor groepsbeplantingen in vochtige, ondiepe heidetuinen en borders.
De rode bessen zijn geschikt voor verwerking tot moes, jam of sap. Deze bijzondere kleinfruitsoort is weinig vatbaar voor ziekten mits in de gepaste grond te staan.
De rode vossebessen (september-oktober) en bladeren hebben geneeskundige eigenschappen. Vossenbessen bevatten veel flavonoïden, vitamine C en E. Ook bevatten ze benzoëzuur, waardoor de bessen een gunstige werking hebben op de spijsvertering en de urinewegen.
Meer lezen over rode bosbes/ rode vossenbes - Vaccinium vitis-idaea.

dinsdag 19 oktober 2010

Blauwe bessen planten in de tuin.
Blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) zijn zuurminnende planten en groeien best op zure, luchtige en vochthoudende grond. Maak de plantput extra groot en doe onderaan een emmer grove turf of een mengsel van 1/2 compost en 1/2 fijn hakselhout. Zet er de blauwbessenstruik met kluit in en vul aan met de grove turf ofwel het mengsel compost & hakselhout. Gebruik geen gewone potgrond, die bevat teveel kalk! Dek de grondoppervlakte af met ca 7,5 cm hakselhout en geef regelmatig water bij droogte. De optimale plantafstand van Vaccinium corymbosum in de rij is 1,25 - 1,50 m, tussen de rijen ca 2 m. Sommige rassen vragen kruisbestuiving om meer bessen te geven. Gebruik bij voorkeur meerjarige grote planten, want bij kleine planten kan het enkele jaren duren voor ze bessen geven.
Meer lezen over het planten van blauwe (bos)bessen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

maandag 18 oktober 2010

Fruit aan een haag in uw eigen tuin.


Niet alle fruitsoorten zijn bruikbaar voor fruithagen. Rode trosbessen, witte trosbessen en kruisbessen zijn het meest aanbevolen omwille van hun snelle productie. Ook druiven, frambozen, braambessen en taybessen zijn bruikbaar. Voor hoog en breed groeiende hagen zijn hazelaars en witte moerbeien geschikt.
Plant vooral gemakkelijke, productieve en gezond-blijvende fruitsoorten op de juiste plantafstand.
Houtig kleinfruit zoals trosbessen, kruisbessen en frambozen kunnen op de kleinste afstand uitgeplant worden.
Leivormen van appel, peer en pruim worden meestal op een grotere plantafstand uitgeplant.
De meeste fruitsoorten hebben in het voorjaar een opvallende, kleurrijke bloesem en later wordt u beloond met aantrekkelijk, lekker fruit.
Het snelst in productie zijn herstsframbozen.

De snoei en verzorging van een fruithaag is eenvoudiger uit te voeren dan deze van struiken. Ook zijn vogelnetten gemakkelijker aan te brengen.
Meer lezen over fruit aan hagen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

zondag 17 oktober 2010

Lijmbanden of rupsenlijm tegen wintervlinder aanbrengen!


Vretende spanrupsen van de kleine wintervlinder in het voorjaar.

Lijmbanden aangebracht in oktober-november om de vrouwtjes te vangen.

Vogelhuisje voor de koolmees, die veel spanrupsen kan opruimen in het voorjaar.
KLIK OP DE FOTO OM DEZE GROTER TE MAKEN!
De kleine wintervlinder (Operophtera brumata, familie Spanners) is een nachtvlinder waarvan de spanrupsen in de lente schade kunnen doen aan fruitbomen. Bij appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen kan er vraatschade aangebracht worden.
In het voorjaar zijn de natuurlijke vijanden de koolmees en de bonte vliegenvanger.
Plantensoorten waarop de kleine wintervlinder vaak voorkomt zijn eiken (Quercus), haagbeuk (Carpinus betulus), wilg (Salix), populier (Populus) en es (Fraxinus). Op nabij groeiende fruitbomen kan er ook vraatschade zijn.

De vleugelloze vrouwtjes van de "kleine wintervlinder" gaan in de periode van de eerste nachtvorsten (oktober-november) langs de boomstam omhoog klimmen en haar eitjes leggen bij de eindknoppen van de takken. De kleine spanrupsen vreten in het voorjaar aan de jonge bladeren en soms ook aan de bloemknoppen.
Verwijder vooraf alle hoog opgroeiende begroeiing, want langs daar kunnen die insecten ook omhoog kruipen.
Maak de boomstam onderaan goed proper met een harde (stalen) borstel en wrijf alle loszittende schorsdeeltjes weg. De plaats waar een lijmband of rupsenlijm moet komen zou goed proper moeten zijn.
Maak vervolgens op de boomstam een lijmband vast. Door begin oktober lijmbanden (20-25 cm breedte) rond de stam aan te brengen kan men vele vrouwelijke wintervlinders opruimen. Einde januari kunnen de lijmbanden verwijderd en verbrand worden. De lijmbanden worden op een hoogte van 1-1,5 meter boven de grond aangebracht (halfstam en hoogstam) en moeten minimaal 20-25 cm breed zijn. Bij laagstambomen worden de lijmbanden net onder de zijtakken vastgemaakt (ca 60 cm boven de grond).
Er is ook rupsenlijm die je kan opwarmen in een warmwaterbad en daarna met een schilderskwast rond de stam kan uitstrijken. Probeer dit werkje op een tamelijk warme dag te doen, dan is deze lijm beter uit te strijken.
Waarschuwingsbericht voor de kleine wintervlinder in mei lezen.
Meer lezen over ziekten en plagen bij fruitbomen.
Kippen die onder de bomen lopen ruimen veel rupsen van de wintervlinder op.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Walnoten goed voor hart en bloedvaten!

De laatste walnoten/okkernoten kunnen nu verzameld worden. Wacht niet te lang met het verzamelen, want dan vallen de bladeren af en dan vind je de noten niet meer.
Walnoten of okkernoten zijn beter voor het hart en bloedvaten dan olijfolie!
Eet dagelijks 6 walnoten om gezond te blijven.
Walnoten zijn rijk aan vetten, eiwitten, vezels, linolzuur en koolhydraten. Voorbeelden van noten zijn hazelnoten, amandelen en gewone walnoten of okkernoten. Okkernoten of walnoten bevatten beschermende vetten die de bloedvaten en het hart soepel en gezond houden. Een dagelijkse dosis van 30 gram per persoon wordt aanbevolen (ca 8 stuks). Goed gedroogde noten zijn maandenlang houdbaar. Bij verse okkernoten laat het velletje gemakkelijk los.
Meer lezen over het eten van walnoten/okkernoten (Juglans regia).
Walnotenbomen worden redelijk groot en moeten op een afstand van 7 tot 9 meter van elkaar geplant worden. In kleine tuinen is het meestal beter een zelfbestuivend ras te planten.
Meer lezen over het planten van walnoten/ okkernoten, hazelnoten en tamme kastanjes.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

zaterdag 16 oktober 2010

Fruittentoonstellingen & pomologische tentoonstellingen.KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!
1)Op zondag 17 oktober 2010, Nationale fruittentoonstelling, in het Provinciaal domein van Huizingen van 10 tot 17 uur. Organisatie van de NBS.
Adres: Torleylaan 100 te 1654 Beersel-Huizingen (Afslag 20 op de Brusselse ring).
2) Op zondag 17 oktober 2010, Fruithappening RL Vlaamse Ardennen in samenwerking met de NBS. Van 10 tot 18 uur.
Zaal Brugzavel, Bruzavel/hoek Parklaan te 9690 Kluisbergen. Meer info: www.rlva.be/fruithappening.html
Meer lezen over pomologische tentoonstellingen en fruithappenings.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

vrijdag 15 oktober 2010

Wortelsnoei als groeiremmer bij fruitbomen.


Wortelsnoei bij sterkgroeiende, onvruchtbare bomen die geen bloemen geven.

Ongewenste sterke boomgroei doordat de entplaats in de grond zit.
Wortelsnoei kan worden toegepast bij te sterk groeiende, weinig vruchtbare peren- en appelbomen. Graaf een diepe sleuf aan één zijde van de boom. Blijf minimaal 30 cm van de stam. Verwijder alle hinderende wortels. Een oude snoeizaag kan nuttig zijn om dikke wortels door te zagen.
Wortelsnoei in oktober geeft de grootste groeiremming, welke niet altijd gewenst is. Het volgende jaar kan de wortelsnoei op een afstand van 70 cm worden herhaald.
Wortelsnoei kan ook tussen half februari en half maart gedaan worden en hier is de groeiremming wat minder.
Meer lezen over groeiregeling door middel van wortelsnoei.
Lees ook over de wortelsnoei in de de maand februari.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

donderdag 14 oktober 2010

Appelbomen-vruchtboomkanker NU opsporen en verwijderen!


Schadebeeld van vruchtboomkanker.


Kankermessen om kleine aantastingen van vruchtboomkanker weg te snijden.

Appelbomen-vruchtboomkanker NU opsporen en verwijderen!
Vruchtboomkanker komt veel voor op appelbomen (Malus domestica). Op natte gronden met een slechte structuur en in de nabijheid van oudere fruitaanplantingen komen meer aantastingen voor. Een droge, warme dag in het najaar (september-oktober) is bijzonder geschikt om aantastingen weg te knippen of uit te snijden zodat verdere uitbreiding voorkomen wordt.
Zie bericht van kankerbestrijding bij appelbomen in september

Op kankergevoelige plaatsen kunnen best minder vatbare rassen of rassen op een tolerante tussenstam aangeplant worden
Meer lezen over vruchtboomkanker en preventie op appelbomen.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

woensdag 13 oktober 2010

Vorstbescherming bij warmteminnende fruitplanten (exoten).


Cyphomandra betacea - tamarillo, boomtomaat


Citrus soort


Beschermhoes om vorstgevoelige kuipplanten buiten te beschermen.


Beschermende zak voor kuipplanten. (BioGreen, Topfschutz Thermoplus - ACD serres)

Warmteminnende fruitsoorten vragen een zonnige, warme standplaats en moeten meestal binnen overwinteren. Indien die planten goed afgehard zijn kunnen ze meer koude verdragen. Sommige plantensoorten verdragen beter vorst en kunnen enkele dagen of weken na de eerste nachtvorst geoogst worden.
Paprika- en peperplanten in pot kan je ook binnen op een lichtrijke, vorstvrije plaats overwinteren. Een nachttemperatuur van +5°C is voldoende.
Exotische of uitheemse fruitsoorten zoals vijgen, citrussoorten, passievruchten, kaki (sharon) zijn warmteminnend en kunnen niet goed tegen vorst. Ze verkiezen een warme tuin of een muur met een orientatie naar het zuiden.
Ter plaatse beschermen tegen vorst is mogelijk, maar (tijdelijk) binnenbrengen kan veiliger zijn.
Indien nodig maandelijks een beetje water geven, zodat de grond niet volledig kan uitdrogen. Meststoffen mogen er vanaf nu niet meer gegeven worden.
Meer lezen over vorstbescherming van gevoelige fruitsoorten.
Warmteminnende fruitsoorten zijn o.a. Capsicum annuum (paprika), Ficus carica, Citrus species, Passieflora, Diospyros kaki, Actinidia arguta, Actinidia deliciosa
Meer lezen over warmteminnende fruitsoorten.
Kuipplanten die binnengebracht worden kunnen best iets bijgesnoeid worden.
Meer lezen over snoeien van fruitbomen, fruitstruiken en kuipplanten in de overzichtelijke snoeikalender
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Pomologische fruittenttoonstelling in Noord-Frankrijk.

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober, streekeigen fruitrassen van Nord-Pas de Calais (Verger conservatoire régional)
Van 10 tot 17 uur
Te zien zijn meer dan 1 300 rassen van appels, peren en ...
Waar?
Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet
59650 Villeneuve d'Ascq
Frankrijk

KLIK OP DE AFBEELDING OF FOTO OM DEZE TE VERGROTEN!Meer informatie: www.enrx.fr en www.villeneuvedascq.fr/portes_ouvertes_au_verger_conservatoire.html
Meer lezen over pomologische tentoonstellingen en fruithappenings.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

dinsdag 12 oktober 2010

Kleinfruit oogsten in oktober.


Actinidia arguta - Kiwibes/kiwiberry 'Issai'


Fragaria ananassa - aardbei


Rubus idaeus 'Fallgold' - gele herfstframbozen.


Ribes rubrum - rode trosbes, rode aalbes


Vaccinium corymbosum - blauwe bes, trosveenbes

Ook in oktober kan er van sommige kleinfruitsoorten nog geoogst worden.
Doordragende aardbeien, herfstframbozen, braambessen, rode trosbessen ('Junifer'), kiwibessen (kiwiberry) en blauwe bes 'Elliott'.
Droog en zonnig weer is gunstig om nu nog tweemaal per week van deze zachtfruitsoorten te kunnen oogsten.
Meer lezen over deze kleinfruitsoorten.
Uitvoerige informatie over het de rassenkeuze, teelt en verzorging van kleinfruit kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers)
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.