Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

woensdag 26 juli 2017

Geelbruine bladvlekken en bladverdroging bij tomaten? (Fulvia fulva)

Vochtig en fris weer zijn gunstig voor de ontwikkeling van deze bladschimmel.
Een kas/serre (of tunnel) die 's morgens te lang gesloten blijft is ideaal voor aantastingen door deze schimmel! Ook een te kleine plantafstand is gunstig voor schimmeluitbreiding!

Bladvlekkenziekte op de peervormige kerstomaat 'Poire Rouge'

Opvallende geelbruine vlekken op de tomatenbladeren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten!
De oorzaak is de bladvlekkenschimmel Fulvia fulva, syn. Cladosporium fulvum. (Eng.: Leaf mold)

KENMERKEN:
Op de tomatenbladeren (Lycopersicon esculentum) zijn geelbruine vlekken zichtbaar, die al snel afsterven. Aan de onderkant van deze vlekken bevindt zich olijfgroen tot bruin gekleurd schimmelpluis.
Bladstelen, stengels en vruchten worden niet aangetast. Aan de onderzijde van het blad produceert de schimmel na enige tijd opnieuw vele sporen.
Bij een ernstige aantasting kan de productie gevoelig afnemen. Vruchten worden niet aangetast en zijn normaal te gebruiken.

LEVENSWIJZE:
Deze schimmel overwintert (vermoedelijk) als spore in de kasconstructie. De sporen kunnen onder droge omstandigheden na negen maanden nog kiemen.
Bij het kiemen spelen de luchtvochtigheid en de temperatuur een rol. Een hoge luchtvochtigheid is gunstig voor de uitbreiding van de schimmel. Als de temperatuur boven de 20°C komt, wordt het kiemen van de schimmelsporen geremd.
Een koel, vochtig klimaat met weinig luchtbeweging is het gunstigste voor de ontwikkeling van deze schimmel.

PREVENTIE:
Kies tomatenrassen die zoveel mogelijk tolerant zijn aan deze ziekte. 'Tica' (zaadvast) en sommige F1-hybriden worden NIET aangetast door deze schimmelziekte. Oude tomatenrassen en oude hybriden worden dikwijls wel aangetast.
Bij het begin van aantasting kan u best dagelijks de aangetaste bladeren wegsnijden of wegbreken. Laat de zieke bladeren niet in de omgeving liggen!
Voorkom dat de bladeren elkaar overgroeien en zorg voor een luchtig gewas. Laat geen okselscheuten/dieven staan, ook niet bij de kerstomaten!
Verwijder alle bladeren onder de 1ste (onderste) vruchttros. Probeer bij die bladsnoei per keer niet meer dan 3 bladeren te verwijderen.
Kies bij het planten voor een ruime plantafstand (50 cm en meer) en plant niet te kort bij het glas of tegen de plastiek.
Vermijd het nat worden van de bladeren. (Bij het gieten, onder geopende ramen, ...). Geef enkel (beperkt) 's morgens water! In een regenrijke periode kan je beter zo weinig mogelijk of geen water geven.
Zorg dat de planten 's morgens zo snel mogelijk kunnen opdrogen en voorkom druppelvorming op de bladeren. ('s Morgens kan je de planten in een kas/serre even droog schudden.)
Een ventilator in de serre/kas kan helpen om de ziekte te voorkomen, maar eenmaal aanwezig dan worden de schimmelsporen ermee verspreid.
Ruim in de winter nauwkeurig alle bladresten op en reinig goed de serre/kas of tunnel.
Verwijder regelmatig de aangetaste bladeren en laat ze niet nabij de tomatenplanten liggen.
Behandel op voorhand met een schimmelwerend product en hou rekening met de veiligheidstermijn (wachttijd) van dat product.
Plantversterkende middelen op basis van heermoes (Equisetum) kunnen ook helpen om aantasting te voorkomen.

BESTRIJDING:
Voer een chemische bestrijding uit met erkende scheikundige producten. De gebruikte producten moeten afgewisseld worden om resistentie te voorkomen. Hou rekening met de veiligheidstermijn/wachttijd bij het gebruik van de producten. Zelf gebruik ik deze producten niet.

Verwarring is soms mogelijk met een aantasting door de tomatenplaag of aardappelplaag (Phytophtora infestans), maar de schade valt meestal nog mee.
Behalve de hier besproken schimmelziekte (Fulvia fulva, syn. Cladosporium f.) kan er soms ook Septoria lycopersici voorkomen. Deze Septoria-bladvlekkenschimmel veroorzaakt grijszwarte vlekjes (5-6 mm doorsnede).
-
Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE MOESTUIN
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS IVM BIJZONDERE TOMATEN
Tomatenplaag voorkomen.
Neusrot op tomaten kan je voorkomen!
Rijpen van tomaten bevorderen
Fotoalbum bijzondere tomaten 

Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

In openlucht kunnen de stamtomaten (indeterminate planten) tussen 12 en 20 juli getopt worden zodat de overblijvende trossen beter uitgroeien. Bij de auteur van deze blog werden de planten in openlucht op 15 juli getopt.
Controleer regelmatig op aantasting van de bladvlekkenziekte. De eerste aantasting werd op 13 juli opgemerkt.
Teeltinformatie van tomaten en andere groenten lezen op plantaardig.com.

Maandelijks nieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor onze Nieuwsbrief.
Labels: Bladvlekkenziekte, bladvlekkenziekte tomaten, Cladosporium fulvum, Fulvia fulva, Leaf mold, Lycopersicon esculentum, plantenziekten, tomaten bladvlekkenziekte, bladvlekken tomaten

maandag 24 juli 2017

Gevaar voor valse meeldauw bij druiven (Peronospora)

Door de regen van de laatste dagen is er meer infectiegevaar van sommige schimmelziekten!

De valse meeldauwschimmel of Plasmopara (Peronospora) viticola ontstaat vooral bij langdurig regenweer. Deze "natweer-schimmelziekte" komt enkel op druiven (Vitis vinifera) voor.

Op de bovenkant van druivenbladeren ontstaan purperrode vlekken, die later geel en vervolgens bruin worden. Aan de onderkant van het blad zitten plekken met pluizige grauwwitte schimmelgroei. De infectie kan zich uitbreiden, waardoor grote stukken of zelfs een heel blad kunnen verkleuren en afsterven. Later ontstaan er bruine, verdroogde bessen. Vochtige omstandigheden zijn nodig om te kunnen ontkiemen. (= nat weerschimmel)

Een regenrijke periode en een te gesloten gewas kan meer aantasting geven van valse meeldauw.

De meeste oude druivenrassen zijn erg vatbaar voor valse meeldauw. Nieuwe rassen zijn dikwijls ziektetolerant, maar vraag het bij aankoop toch even na!
De symptomen van valse meeldauw (Oidium) kunnen verward worden met die van echte meeldauw. Bij echte meeldauw zit de schimmel op de bovenzijde van het blad en barsten de druiven open.
Meer lezen over valse meeldauw.
GEVOELIGE RASSEN.
- De oude druivenrassen (en eveneens Dornfelder en Boskoop's Glory) zijn erg vatbaaar voor valse meeldauw.
- De nieuwe druivenrassen zijn meestal tolerant. o.a. Esther, Birstaler Muskat, Lidi, Nelly, Muskat Bleu, Hecker, Kalina, Evita en Sophie.

PREVENTIEMAATREGELEN.
Een gepaste zomersnoei geeft een luchtig gewas dat na regen snel kan opdrogen!
- Laat niet meer dan 20 (25) trossen aan een volwassen plant staan.
- Probeer per draagspoor slechts 1 stevige scheut met 1 tros te behouden.
- Maak de overblijvende scheuten (met tros) vast aan de draden en laat ca 15 (20) cm afstand tussen elke scheut.
- Knip elke scheut die een tros draagt op ca 4 bladeren boven de tros af.
- De okselscheuten die onder de tros staan knip je in op 1 blad.
- De okselscheuten die boven de tros staan worden allemaal verwijderd.

Behalve valse meeldauw kan ook echte meeldauw en abnormale bladverkleuringen voorkomen. Meer lezen over ziekten en plagen bij druiven (Vitis vinifera).

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Op druiven kan er ook echte meeldauw voorkomen, maar dit is eerder een "droogweer-schimmel".
Beschadigingen aan trossen kunnen ook door echte meeldauw, valse meeldauw, lamsteligheid, zonnebrand, hagel, wespen en vogels.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN VAN DRUIVEN - VITIS VINIFERA:
Druivenbladgalmijt of pokkenziekte op druiven voorkomen.
Druiventeelt, druivenrassen, snoei en verzorging (index Vitis vinifera - artikels).
Echte meeldauw of witziekte (Oidium) op druiven voorkomen.
Okselscheuten van druiven inkorten of verwijderen (juli-augustus)?
Valse meeldauw op druivenbladeren bij regenweer.
Teeltwerkzaamheden bij druiven.
Uitdunnen en aanbinden van jonge druivenscheuten.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven.

Een goed uitgevoerde zomersnoei waarbij de scheuten goed uitgedund worden is een middel om aantasting van valse meeldauw te voorkomen. Beperk het aantal trossen per plant zodat de bessen beter kunnen uitgroeien.
Zorg ervoor dat de bladeren na een regenbui zo snel mogelijk kunnen opdrogen!
Aangetaste bladeren en bessen kan je best zo goed mogelijk verwijderen. Indien er te weinig gezonde bladeren overblijven dan kan u de okselscheuten op 1 of 2 bladeren insnoeien, zodat er toch voldoende gezond blad overblijft.

Ook bij tomatenplanten is er nu gevaar op aantasting van de bladvlekkenschimmel!

Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: druiven valse meeldauw, druiven vitis vinifera valse meeldauw, plantenziekten, valse meeldauw, wingerd valse meeldauw, Vitis vinifera, plantenziekte

dinsdag 18 juli 2017

Zomerframbozen na de oogst snoeien (Rubus idaeus).


Zomerframbozen geplant op antiworteldoek. (Foto 1)
Frambozen na de snoei en na het aanbinden. (Foto 2)

Foto 03 Frambozenras 'Glenn Ample' in Brogdale

WAAROM FRAMBOZENPLANTEN SNOEIEN?
Door frambozenplanten te snoeien bekom je grotere en gezonde bessen die gemakkelijker te plukken zijn.
De takken die bessen hebben gegeven krijgen gele & bruine bladeren en enkele weken later sterven die takken volledig af.
Luchtig gesnoeide planten groeien gezonder en zijn minder onderhevig aan schimmelaantastingen en voor aantasting door de frambozenstengelgalmug.
Hiermee voorkom je ook uitbreiding van de Aziatische fruitvlieg.

SNOEITIJD.
Snoeitijdstip: Snoei zomerframbozen na de oogst in juli ofwel in de winter (vanaf december tot ca 1/2 maart).
Snoei niet als het extreem warm is, maar wacht dan enkele dagen tot het minder warm is.
Snoei bij voorkeur enkele dagen na de oogst, zodat de overblijvende jonge scheuten meer licht krijgen.

Rubus idaeus-frambozelaar is houtig kleinfruit dat gemakkelijk te kweken is en weinig plaats vraagt.
Zomerframbozen vrezen te natte gronden of gronden met een slechte structuur en kunnen zelfs afsterven! Herfstframbozen verdragen iets beter slechte groeiomstandigheden.

SNOEIEN VAN ZOMERFRAMBOZEN:
Na het wegsnoeien van de oude takken worden de jonge frambozenscheuten aangebonden.
Oude (dode) takken hebben talrijke zijtakjes gekregen en mogelijk hangen er nog wat verdroogde bessen aan. ( = gunstige plaats voor de Aziatische fruitvlieg)
Snoei de oude takken tot tegen de grond weg.

Verwijder de dunne scheuten en bind ca 8 dikke scheuten aan per m.

Meer lezen over het snoeien van zomerframbozen (= eenmaaldragende frambozen).

LATERE ZORGEN.
Verzamel alle resterende (slechte) vruchten en geef deze aan de kippen en voorkom zo uitbreiding van de Aziatische fruitvlieg. Als je geen kippen hebt, dan kan je die kleine en slechte bessen ook in een put van 30 cm diepte begraven.
In de winter (december - maart) worden de aangebonden scheuten ca 15 cm boven de bovenste draad afgeknipt (= ca op 160 cm hoogte). Eventuele zijtakken worden op twee knoppen afgesnoeid (= ca 8 cm).

Filmpje van de frambozensnoei (Rob Herwig).

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.
Labels: Rubus idaeus, snoeien zomerframbozen, zomerframbozen snoeien, frambozen leiden, frambozen aanbinden, frambozen uitdunnen, eenmaaldragende frambozen, zomerframbozen, snoei Rubus idaeus

donderdag 13 juli 2017

Rijping van tomaten bevorderen?

Door het langdurige droge weer van de laatste maanden is er een groeiachterstand bij de openluchttomaten. Meestal hangen er veel (kleine) tomaten aan de plant, maar de rijping wil niet beginnen.
Warm en nat weer is ideaal voor een aantasting van schimmelziekten zoals de tomatenplaag/aardappelplaag en bladvlekkenziekte. Controleer regelmatig uw planten!
Foto 1: Struikvormige (zelftoppende) '42 Days' in een plantenbak. (Cocktailtomaat). Vruchtgrootte 3-6cm.

Foto 2: Struikvormige/zelftoppende 'Whipper Snapper' in pot (Roze kerstomaat met een vruchtgrootte van 2,5-4cm). Verwijder bij regenweer de schaal onder de pot!
Foto 3: Jujube Cherry, een romavormige kerstomaat voor kas/serreteelt en voor openluchtteelt.
Foto 4: Nadja, een zeer vroegrijpende stamtomaat is een aanrader voor openlucht! Vruchtgrootte 5-6 cm.
Foto 5: Black Krim met (ongewenste) groenkraag door bladeren boven de tros te verwijderen. Meestal kan je beter geen bladeren boven de trossen verwijderen!

WANNEER MAG JE DE EERSTE RIJPE VRUCHTEN VERWACHTEN?
Voor de vroegrijpende planten, die bij het planten een bloemtros vertoonden, kan je 60 tot 70 dagen rekenen vanaf planten tot oogsten.
Voor de laatrijpende rassen en hybriden moet je meestal 80-100 dagen wachten voor je kan oogsten.
Laatrijpende tomatenplanten (Coeur de Boeuf, Brandywine, ...) in openlucht die vandaag nog geen bloemtrossen of vruchten dragen kan je beter opruimen. Ze gaan dit jaar toch geen rijpe vruchten meer geven. (In de kas/serre krijgen dergelijke planten nog een maand extra tijd).

MAATREGELEN OM DE OOGST TE VERVROEGEN.
- Plant vroegrijpende tomatenrassen die slechts 60 dagen nodig hebben vanaf planten tot oogsten.
Vroege rassen rijpen veel sneller dan late rassen. Vroege rassen zijn o.a. '42 days' (foto 1), 'Black and Red Boar', 'Dorenia', 'Glacier', ''Gregory Altai', Ida Gold', 'Matina', 'Nadja', 'Red Alert', 'Stupice', 'Sungold', 'Taxi' en 'Whipper Snapper' (foto 2).
- Verwijder alle bladeren ONDER de onderste tros met volgroeide vruchten. Verwijder bij voorkeur GEEN bladeren boven de vruchten want dan is er meer kans op groenkragen!
- Zorg voor een luchtig gewas door bij de stamtomaten regelmatig de dieven te verwijderen.
- In openlucht kan je tussen 10 en 20 juli de planten intoppen: ca 3 bladeren boven de bovenste tros de kop insnoeien/wegsnoeien. Nota: De auteur van deze blog heeft op 11 juli 2017 de meeste tomatenplanten onder plastiekkappen ingetopt.
- In de koude kas/serre kan het toppen op 20 augustus gebeuren. Door enkele planten vroeger te toppen gaan die sneller rijpe vruchten geven.
- Een beetje kaliummeststof strooien en deze oppervlakkig inwerken. (vb. patentkali, vinasse kalium) Let op! --> Teveel kalium kan neusrot bevorderen! Vooral in potten is neusrot een probleem.
- De grond regelmatig oppervlakkig hakken of schoffelen.
- Laat in openlucht vanaf 15 juli geen nieuwe bloemtrossen meer groeien, want die vruchten groeien meestal niet meer uit.
- Top de planten op 3 bladeren boven de bovenste (vrucht)tros.
- Dicht bij elkaar staande bladeren kun je inkorten of soms verwijderen, mits er minstens 5 of 6 gezonde (en volledige) bladeren overblijven per tros.
- Roma-snoeptomaatjes zijn meestal niet gevoelig voor groenkragen en dan mag je de onderste tros volledig zichtbaar maken. Je kan dan 2-3 bladeren boven de onderste tros verwijderen. Bij de oude donkergroene vleestomatenrassen ontstaan "groenkragen" als de zon rechtstreeks op de vruchten kan schijnen. (De nieuwe "lichtgroene tomatenrassen" hebben minder last van groenkragen)
- Probeer slechts twee of drie trossen te behouden per plant.
- Wortelsnoei kan de rijping ook bevorderen. Er is na wortelsnoei meer gevaar op neusrot, dus watergifte is dan belangrijk ...
- Zorg voor een zonnige, droge en warme standplaats.
- Op lichte grond (zandgrond) is de rijping sneller dan op zware grond (kleigrond en leemgrond).
- In een kas/serre is de rijping sneller dan bij openluchtteelt.
- Planten in (zwarte) potten en emmers rijpen sneller dan deze in volle grond. Plaats bij regen deze potten tijdelijk in een lichtrijke, droge ruimte. De potten moeten 10 tot 15 liter (of meer) potgrond bevatten.
Meer lezen over vroegrijpende en bijzondere tomatenrassen.
- Bij de struikvormig groeiende tomaten ( = zelftoppende tomaten) kan je een beperkt aantal (2 of 3) dieven/okselscheuten laten groeien. Verwijder onder en tussen de volgroeide vruchten alle bladeren. Zie foto van 'Napoli' onder.

DIVERSE GROEIVORMEN.
Behalve stamtomaten (= indeterminate tomaten) zijn er ook struikvormige- of zelftoppende tomaten (= determinate tomaten).
Struikvormige tomaten groeien met meerdere stammen en deze kunnen ook erg veel vruchten produceren. Struikvormige tomatenrassen zijn o.a. 42 Days, Ace, Bell Star, Grushofka, Idagold, Napoli, Olomic, Red Alert, Sugar Baby, Thai Pink Egg, Tom Red, Ventura, Whipper Snapper en Yellow Taxi. Zie weblinks bij de vroegrijpende pottomaten!
Bij de struikvormige tomaten in potten en bloembakken zijn op dit moment rijp: Bogus Fruchta, Cerise Jaune, Maja, Whipper Snapper en Yellow Taxi.

Foto van de struikvormig groeiende romatomaat 'Napoli' in volle grond.

PLANTENZIEKTEN BIJ TOMATEN.
- Tomatenbladeren van oude rassen zijn erg gevoelig voor regen en vertonen snel schade van bladvlekkenziekte. Ze vertonen eerst zwarte vlekjes en worden later geel. Voor de afrijping van de vruchten is dat geen probleem.
Lees meer bij "bladvlekkenziekte op tomatenbladeren". In de serre/kas werd de eerste aantasting van bladvlekkenziekte gezien op 12 juni 2017.
- Werk niet aan de planten als deze nat staan, want dan is er meer gevaar op tomatenplaag! In de kas/serre kan je 's morgens de tomatenplanten even droog schudden.
Tomatenbladeren die nat worden kunnen aangetast worden door de aardappelplaag - Phytophtora infestans. Let op voor lekken in de kas/serre want daar ontstaat eerst tomatenplaag!
- Als er te weinig water wordt gegeven of als er teveel scheikundige meststoffen werden gegeven kan er onderaan de vruchten neusrot ontstaan. Indien de temperatuur in de kas/serre hoger dan 30°C stijgt dan is er ook meer gevaar op neusrot --> Let op bij extreem zonnig & warm weer!
- Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen doet bladverkleuringen ontstaan.
- Planten kunnen veel bloemen dragen en toch maar weinig (tomaten)vruchten geven. Zie weblinks!
- "Groenkragen" ontstaan als je boven de trossen/vruchten teveel bladeren hebt verwijderd. Vooral de donkergroene rassen zijn meer gevoelig dan de lichtgroene rassen.
- Tomaten rijpen het best af bij een temperatuur van maximaal 25°C. Bij een hogere temperatuur zijn de vrij (zichtbaar) hangende vruchten gevoelig voor "zonnebrand". Scherm de serre aan de zuidkant af met schermdoek bij extreem zonnig weer! Zorg voor een goede verluchting in kas/serre bij zonnig weer.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE MOESTUIN.
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN:
Gevaar voor plaag op tomaten! Neem uw voorzorgen
Neusrot op tomaten kan je voorkomen
Veel bloemen en toch weinig vruchten bij de tomaten in kas/serre. Hoe verhelpen?
Fotoalbum bijzondere tomaten (2017).
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Facebook - Groep Tomaten en aanverwanten.
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen.
Maandelijks tips voor de fruittuin en bijzondere tomaten in uw mailbox? Schrijf je hier in om één keer per maand de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

Labels: tomaten, Lycopersicon esculentum, vroege tomaten, rijping bevorderen van tomaten, vroeg rijpe tomaten, tomaten oogsten, intoppen tomatenplanten, rijpen tomaten

dinsdag 11 juli 2017

Gevaar voor plaag op tomaten - Phytophtora infestans (= natweer schimmel)


Tomaten zijn erg vatbaar voor de gevreesde tomatenplaag/ aardappelplaag (Phytophtora infestans).
Vochtig, warm weer en warme nachten zijn ideaal voor een uitbreiding van deze schimmelziekte.
SYMPTOMEN:
- Zwarte tot bruine vlekjes op de bladranden. Meestal is er ook wat schimmelpluis zichtbaar.
- Later bruinzwarte vlekken op de stam en op de vruchten. (Aangetaste vruchten zijn niet meer eetbaar)

TIPS OM SCHADE OF UITBREIDING TE VOORKOMEN:
- Plant op een ruime afstand van elkaar. (50 cm of meer)
- Kas/serre en plastiektunnel zoveel mogelijk verluchten zodat er geen druppeltjes vallen op de planten.
- Tomatenplanten in de kas/serre kan je best 's morgens goed verluchten, zodat de planten snel kunnen opdrogen. Tijdens warme nachten kan je een dakraam of de deur geopend laten. Let op dat de planten onder een dakraam niet nat regenen!
- Zorg dat de planten binnen niet nat regenen onder verluchtingsramen en aan de deur.
- Planten in de kas/serre die 's morgens toch nat staan kan je best direct droog schudden.
- Goede (droge) groeiomstandigheden voorkomen veel problemen. Probeer een regenbescherming te voorzien (Een plastieken afdakje naar het oosten gericht. Foto genomen in de kasteeltuin te Gaasbeek)
- Pottomaten kan je tijdelijk op een droge, lichtrijke plaats zetten. vb. in de veranda, kas/serre of onder een plastiek tunnel.
- Bij de zelftoppende- of struik tomaten laat je de meeste okselscheuten (dieven) staan, maar verwijder je de bladeren die de grond raken. Verwijder ook alle bladeren onder de onderste vruchttros. Dun de okselscheuten of takken wat uit zodat ze wat luchtig groeien.
- Giet zoveel mogelijk 's morgens en probeer nooit op de bladeren te gieten. Bij het gieten mogen er geen spatten vallen op de bladeren!
- Verwijder bladeren die de grond raken of die het water geven bemoeilijken. Alle bladeren onder de onderste vruchttros mogen nu verwijderd worden.
- Zorg voor een luchtig gewas dat snel kan opdrogen: dieven tijdig verwijderen, bladsnoei (bladeren halveren indien nodig), ...
- Geef niet teveel stikstofmeststoffen want dan worden de planten meer vatbaar voor schimmels. Kaliummeststof zorgt voor kloeke, gezondere planten.
- Werk nooit in een nat gewas, want dan worden ze gemakkelijk geïnfecteerd.
- Verwijder zo snel mogelijk verdacht uitziende bladeren of planten. Ontsmet nadien uw handen en mes. (Ook aan uw kleren kunnen schimmelsporen hangen).
- Volgroeide, bijna rijpe vruchten kan je vroegtijdig (groengeel) afplukken en binnenshuis (uit de zon) laten narijpen.
- Gooi geen zieke plantendelen op de compost
- Zorg voor een goede vruchtafwisseling (1 keer tomaten om de 4 jaar).
- Bij openluchttomaten kan je best het aantal trossen beperken tot 3-4 stuks ofwel top je ze op 10 juli reeds in. Bij de vroegrijpende rassen kan je twee bladeren boven de vierde tros insnoeien.
- Plant in openlucht bijvoorkeur vroegrijpende tomatenrassen zoals Bloody Butcher, Estrelle, Glacier, Ida Gold, Nadja en Yellow Taxi.
- De meeste laatrijpende rassen zijn erg vatbaar en die kan je beter in de kas/serre kweken. Mits een goede vakkennis is tomatenteelt in de kas/serre ZONDER gewasbeschermingsproducten mogelijk!
- Plant geen tomaten nabij plaaggevoelige aardappels, tenzij ze regelmatig behandeld worden. (Of tenzij ze naast ziektetolerante aardappelen staan)
- Iets minder plaaggevoelig zijn de rassen 'De Berao', 'Dorenia', 'Fantasio', 'Ferline', 'Hellfrucht', 'Jujube Cherry', 'Juliet' (F1), 'Legend', 'Phytoresista', 'Tigrella', 'Sweetie', 'Tolstoi' (F1), 'Pipo', 'Peron' en ...
- Meer plaaggevoelig zijn o.a. Absinth, Allicante, Amazone Chocolate, Aunt Ruby Green, Black Krim, Green Zebra, Green Doctors, Kumato, Minibel, Snowberry, ...
Eigenlijk zijn alle tomatenrassen vatbaar voor de plaag!
- Stuif regelmatig wat basaltmeel of lavameel ( = vulkanisch gesteente tot poeder gemalen) over de bladeren.
- Tomaten in openlucht die geen regenbescherming hebben kan je om de 7-10 dagen preventief behandelen met een schimmelwerend product. Hou daarbij rekening met de veiligheidstermijn!

Verwarring is mogelijk met bladvlekkenziekte - Fulvia fulva (Cladosporium fulvum), maar deze tast de vruchten niet aan. Zie weblink "Bladvlekkenziekte op tomaten.
Naast de tomatenplaag of aardappelplaag en bladvlekkenziekte kan er ook aantasting van neusrot voorkomen.
Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Bij tomatenplanten in openlucht kan je best vanaf vandaag ALLE bloemen verwijderen en de planten intoppen (= kop insnoeien). De laatste vruchten kan je zodoende tussen half en einde september plukken.
Het rijpen van de tomaten bevorderen met eenvoudige maatregelen. Zie weblink "Rijpen van tomaten bevorderen".

Vroegrijpende stamtomaat 'Nadja' is geschikt voor teelt in openlucht en voor teelt in serre/kas.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE MOESTUIN.
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN.
Zelftoppende- of struiktomaat 'Yellow Taxi'
Vroegrijpende bijzondere pottomaten (zelftoppend) voor terras- en balkonteelt.
Bladvlekkenziekte op tomaten.
Abnormale bladverkleuringen op tomatenbladeren?
Fotoalbum bijzondere tomaten (2017).

Neusrot op tomaten kan je voorkomen!
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Rijpen van tomaten bevorderen.
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).

Meer informatie over de tomatenteelt op groenteninfo http://www.plantaardig.com/
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Maandelijks tips ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.
labels: aardappelplaag tomaten, aardappelziekte, fytoftora, phytophtora infestans, plantenziekte, plantenziekten, tomatenplaag, tomatenschimmel, tomatenziekte

maandag 10 juli 2017

Zomerstekken van kiwibes/kiwiberry (Actinidia arguta).

Te sterk groeiende scheuten van kiwibessen kan je vandaag halveren en het snoeihout is geschikt om te stekken. (In gunstige omstandigheden kunnen de scheuten tot 6 m groeien per jaar.

Foto 01: Knip de stekken onder en boven een blad af. Voorkom te veel verdamping door de meeste bladeren van de stekken weg te nemen en de bladeren te bevochtigen met een plantensproeier.

Foto 02: Kiwibes 'Issai'. Zelfbestuivende planten van 1 meter hoogte kunnen het eerste jaar reeds bloemen & vruchtjes geven.

Kiwibessen zijn eenvoudig te vermeerderen door zomerstekken (scheutstekken).

STEKTIPS.
Zowel hielstekken als gewone stekken zijn te gebruiken. Gebruik bij voorkeur hielstekken, deze geven een betere beworteling.
Kruidachtige stekken kunnen in juli gestekt worden (= zomerstekken).
Knip de stekken onderaan onder een blad af en verwijder nadien dat onderste blad.
De steklengte is 8-12 cm en de onderste bladeren worden verwijderd (1/3 tot ½ ontbladeren).
Een te groot blad bovenaan mag ook gehalveerd worden.
Gebruik een scherpe snoeischaar of scherp mes zodat de snijwonden snel genezen.

NAZORGEN.
Plaats de stekken in lichtvochtige stekgrond (of zaaigrond), druk lichtjes aan en zet ze in een omgeving waarbij ze niet uitdrogen. Gebruik een plantensproeier om de bladeren vochtig te maken.
Scherm met vliesdoek af tegen te felle zon en hou de temperatuur op 12 tot 20°C.
Meer lezen over het vermeerderen van planten door zomerstekken/scheutstekken.

Stekken genomen in juli en augustus bewortelen het snelste en geven de meeste wortels. Regenachtig en bewolkt weer is gunstig voor een goede beworteling!
In de maanden oktober, november en februari is stekken ook nog mogelijk, maar de beworteling is wisselvallig en traag. Zie stekkalender fruitsoorten.

Klimplanten zoals kiwi's, kiwibessen en druiven kan je ook slangvormig afleggen in de grond. Gebruik jonge, soepele twijgen voor het afleggen en maak een kleine wonde op de toekomstige wortelplaats.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM KIWIBESSEN - KIWIBERRIES - ACTINIDIA ARGUTA:
Afbeelding van de fruit-stekkalender.
Stekkalender voor fruitsoorten.
Kiwibessen planten en verzorgen.
Laat kiwibessen niet winden rond draden en palen!
Meer lezen over de vermeerdering en snoei van kiwi's.
Opvallende bloemen bij kiwibessen (mei).
Meer lezen over kiwibessen in de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)

Foto 03: Kiwibessen in volle productie mits goede (kruis)bestuiving na ca 7 jaar.
Zelfbestuivende kiwibessen geven meestal reeds bessen vanaf ze een meter hoog zijn (Eén tot twee jaar na het planten). Meer tips in hoger vermelde fruitboeken!

Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: Actinidia arguta, kiwibes, kiwiberry, stekken kiwibes, stekken kiwiberry, kiwibes stekken, stekken Actinidia arguta, kiwiberry stekken, Actinidia arguta stekken, planten vermeerderen

donderdag 6 juli 2017

Afsterven van fruitbomen en struiken door de droogte voorkomen!

Door het droge weer zijn er bomen en struiken die 's morgens verwelkte bladeren vertonen. Neem nu de gepaste maatregelen om afsterven te voorkomen!
Op sommige plaatsen heeft het de laatste 4 maanden bijna niet geregend, waardoor de grond erg droog is.

Bekijk 's morgens uw (fruit)bomen en (fruit)struiken. Als ze 's morgens nog verwelkte bladeren vertonen dan hebben ze dringend een flinke hoeveelheid water nodig!
Foto 1: onkruidvrije grond rond de boomstam van een abrikozenboom

Foto 2: boomspiegel van appelbomen afgedekt met grasmaaisel

Foto 3: boomspiegel (van abrikozenboom) afgedekt met grasmaaisel en met lange stengels (Solidago) om wegwaaien te voorkomen.

Foto 4: Fijn, half verteerd hakselhout rond een kruisbessenboompje (Worcesterberry).

Foto 5: half verteerd hakselhout rond een geplante druivelaar. Onder het schaaltje ernaast kunnen slakkenkorrels uitgelegd worden. (De korrels zijn onbereikbaar voor vogels, katten en honden)

ZIEKTEKENMERKEN.
Verwelkte bladeren overdag.
Bruine of bruinzwarte vlekken in de bladeren.
Bladvergeling en vroegtijdige bladval & vruchtval.

OORZAKEN.
Droogtegevoelige (zand)grond.
Grond met een slechte structuur.
Langdurig droog en warm weer.
Te laat in het voorjaar geplant.
Boom of struik te diep geplant.
Teveel concurrerende begroeiing (gras, onkruid) aan de voet van de boom of struik.

BIJZONDER GEVOELIGE FRUITSOORTEN.
Kweeperen.
Kiwi en kiwibessen.
Peren op de zwakgroeiende onderstam Kwee C.
Appels op de zwakgroeiende onderstam M27.
Aardbeiplanten.

Fruitbomen, druiven en bessenstruiken die deze winter of in het voorjaar geplant werden, hebben ook problemen bij deze langdurige droogte!

Andere fruitsoorten zijn iets minder vatbaar, maar afhankelijk van de standplaats, grondsoort en groeiomstandigheden kunnen hier ook problemen zijn.

BESCHERMINGSMAATREGELEN OM AFSTERVEN TE VOORKOMEN.
Maak de boomspiegel volledig vrij van alle plantengroei. (De boomspiegel is 0,6 tot 1 m breed)
Hak of schoffel de grondoppervlakte los zodat ook de kleine onkruiden afsterven.
Maak een flinke kuil (put) rond de stam of plaats een gietrand.
Vul de kuil op met ca 10 liter water en laat dit water in de grond trekken.
Bedek de grond op de boomspiegel met een ca 5 cm gazongras of met fijn, half verteerd hakselhout.
Indien het droog weer blijft dan kan u best wekelijks (of twee maal per week) terug water geven aan de stam. De kuil blijft onder het fijn grasmaaisel of hakselhout intact.

NUTTIGE WEBLINKS.
Meer lezen over tips bij het water geven van fruitsoorten.
Neusrot op tomaten voorkomen.
Tips om water te geven bij (langdurige) droogte.
Voorkom schade door de hittegolf in uw fruittuin!

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder

Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief. http://ymlp.com/signup.php?id=gemjbqegmgj
Labels: droogte, droogteschade voorkomen, droogteschade fruit

woensdag 5 juli 2017

Fruitplanten te stekken in juli.


Het vermeerderen van fruitsoorten of onderstammen door zomerstekken wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast en is eenvoudig op te zoeken in de "Fruit ABC-Stekkalender". De meeste soorten houtig kleinfruit en druiven kan je vermeerderen door stekken.
Scheutstekken of zomerstekken worden tijdens de groeiperiode afgenomen en meestal in speciale stekgrond gestoken bij een hoge luchtvochtigheid en optimale temperatuur.
Als er teveel zonlicht is dan moet er afgeschermd worden om verwelking en verbranding te voorkomen. Probeer de temperatuur in de kas/serre lager dan 25°C te houden.
Regenweer is ideaal om stekken te nemen!

TE STEKKEN IN JULI.
Kiwibessen, aardbeiboom, appelbes, sierkwee (Japanse kwee), kweepeer (Cydonia), boomtomaat, dadelpruim (Diospyros v.), vijgen,
aardbeien, Japanse rozijnenboom, moerbei, passiebloem, braambes, Japanse wijnbes, taybes, blauwe bes en druiven.
Afbeelding van de fruit-stekkalender.
Meer lezen over het stektijdstip in de fruitstekkalender.

VLIER STEKKEN.
De bloemen van vlierstruiken kan je verwerken in diverse recepten. Het kan interessant zijn van zelf ook een vlierstruik te hebben in uw tuin en je kan die nu vermeerderen!
Van de zwarte vlier kan je nu zomerstekken nemen van ca 6 cm lengte.
Ontblader ongeveer 1/2 van de stek (onderaan) en plaats de stekken in lichtvochtige stekgrond.
Scheutstekken van vlier (Sambucus nigra).

DRUIVEN STEKKEN
Overtollige dikke scheuten kan je nu volledig verwijderen en gebruiken om te stekken. Je mag nog geen okselscheuten/dieven verwijderd hebben. (De scheutlengte is ca 2 m, scheutdikte onderaan een pink dikte)
Maak stekken van 8-12 cm lengte, waarbij je onderaan onder een blad knipt en bovenaan 2,5 cm boven een blad knipt. Het topgedeelte is te kruidachtig en wordt niet gebruikt. (De stekken hebben minstens twee bladeren)
Eventueel aanwezige okselscheuten op 1 blad insnoeien.
Ongeveer 1/2 van de stek (onderaan) ontbladeren en de stekken in lichtvochtige stekgrond plaatsen. Er mogen geen bladeren in de stekgrond zitten.
Druk de stekken lichtjes aan zodat ze vast zitten in de stekgrond.
Benevelen met een plantensproeier en afdekken met vliesdoek of plastiek.
Bescherm de stekken tegen felle zon en tegen te hoge temperatuur.

TOMATEN STEKKEN.
Overtollige okselscheuten (= "dieven") kan je gebruiken om te stekken, waardoor je het oogstseizoen kan verlengen. Tomatenplanten vermeerderen door stekken.
In deze periode kan je best enkel vroegrijpende tomatenrassen vermeerderen door stekken. Deze hebben vanaf bloei tot rijpe vruchten slechts 55-60 dagen nodig. (Vroegrijpend zijn o.a. Nadja en Yellow Taxi)

UITLOPERS VAN AARDBEIPLANTEN STEKKEN.
Uitlopers die kleine wortelpuntjes vertonen kan je afknippen en in stekgrond verder laten bewortelen.
Laat ca 4 cm uitloper aan de stek en steek dat stukje uitloper in de grond zodat de wortelpuntjes net onder de grond zitten.
Als stekgrond kan je best zaai- of stekgrond gebruiken.
Beschermen tegen uitdroging, wateroverlast en felle zon.
Nadat de uitlopers goed geworteld zijn kan je ze verpotten in een potten gevuld met voedselrijke potgrond. (ca 10 dagen na het stekken)
Een alternatief voor uitlopers te stekken is dat je elke uitloper op een potje gevuld met stekgrond legt. Leg een steentje op de uitloper zodat er goed contact is met de grond. (Zie foto)

Niet alle planten worden op dezelfde manier gestekt. Sommige planten wortelen moeilijk en vragen veel aandacht.
Meer lezen over de werkwijze bij het stekken van houtachtige planten.

Het is niet altijd eenvoudig om cultuurplanten te vermeerderen door stekken. Soms zijn er andere vermeerderingsmethoden nodig zoals oculeren, enten, marcotteren of afleggen.
Ook op internet is nog veel extra informatie over het stekken, afleggen, marcotteren, oculeren en enten te vinden.
Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten door zaaien, stekken, afleggen en enten.
Blauwe honingbes (Lonicera kamtschatica) snoeien en stekken.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)
Eén keer per maand tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om maandelijks de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

Labels: fruit stekkalender, fruitstekkalender, stekken in juli, stekken vermeerderen, fruitplanten stekken, tomaten stekken, aardbeien stekken, druiven stekken, vlier stekken

maandag 3 juli 2017

Fruitbomen en fruitstruiken snoeien in juli.

Een deskundige fruitsnoei doe je zoveel mogelijk in de juiste maand. Bekijk nu onze handige fruit-snoeikalender; een handig overzicht wanneer wat te snoeien. Eenvoudig op te zoeken in deze "Fruit ABC-Snoeikalender".
Zomersnoei zal de groei afremmen (vertragen) en geeft een luchtig gewas. Het kan een goede correctie zijn van de wintersnoei. Nabij zaagwonden ontstaan dikwijls talrijke jonge scheuten en de meeste (overtollige) scheuten kan je nu wegbreken.
Op een extreem natte grond kan je beter geen zomersnoei doen. (Op gronden met een slechte structuur en/of slechte afwatering kan er nog steeds wateroverlast zijn)
Net voor en tijdens een hittegolf kan je beter niet snoeien want dan kunnen de vruchten en bessen verbranden!

Zomersnoei kan je doen bij kiwibessen, kiwi's, vijgen, kersen, trosbessen, perenbomen, jostabessen, blauwe bessen en druiven. Sommige kenners raden aan van géén zomersnoei te doen in juli bij appel- en perenbomen.
Tijdens de zomersnoei zal je jonge scheuten innijpen of intoppen. Hierdoor bekom je veel kort vruchthout.
Zomersnoei is nuttig bij fruitsoorten die bessen of vruchten geven op kort vruchthout ofwel om een luchtig gewas te bekomen. Een luchtig gewas droogt na regen sneller op en is minder vatbaar voor schimmels!

Bij bramen met jonge uitlopers kan je de jonge, sterkgroeiende scheuten beter NIET verwijderen! Deze scheuten geven volgend jaar bloemen en bessen. Je kan de jonge scheuten wel beperken tot 6 stuks per lopende meter en de overtollige wegsnoeien.
Laag hangende zijscheuten (tot 40 cm hoogte) met braambessen kan je best verwijderen, want door het opspatten van regen worden de bessen bevuild met opspattende aarde.

Bij zwarte trosbessen (cassisbessen) kan je de oude takken met rijpe bessen afknippen. Ca 10 jonge scheuten per struik blijven staan om volgend jaar bloemen & bessen te dragen. Het plukken van zwarte bessen gaat veel gemakkelijker als de takken afgesnoeid zijn.
Bij de niet-dragende pruimenbomen die een beurtjaar hebben (Bleu de Belgique, Reine Claude d'Ouillins, ...) snoei je in juni en juli alle nieuwe (sterkgroeiende) scheuten met de helft in. Een beurtjaar is een jaar waar de fruitboom weinig of geen vruchten draagt.

Bij de blauwe bessen kan je de sterkgroeiende zijscheuten innijpen op 10-15 cm lengte. De verlengenis van de takken wordt meestal niet ingekort. Scheuten die in mei en juni ingesnoeid werden hebben nieuwe scheuten gegeven en deze kan je best ook inkorten.

Vijgen geven veel vruchten op kort vruchthout. Probeer de meeste zijscheuten tot op 5-6 bladeren in te nijpen (insnoeien) vanaf het april tot einde juli. De zijscheuten die ontstaan worden opnieuw op 5-6 bladeren ingesnoeid.
Probeer de zomersnoei te spreiden over 2-3 weken, zodat de groei niet volledig stilvalt.
Zomersnoei bij vijgen geeft volgend jaar meer vruchten.

Doe geen zomersnoei als de grond extreem nat is.

Doe geen zomersnoei bij extreem hoge temperatuur, want dan kunnen de bessen of vruchten verhitten of verbranden. Stel de zomersnoei dan enkele dagen uit tot de temperatuur terug normaal is.

Een gewone (uitdunnings-)snoei kan je in juli doen bij Japanse kornoelje, Japanse rozijnenboom, moerbei, driebladige citroen, Prunus-soorten (steenfruit), frambozen, trosbessen en kruisbessen.
De meeste steenfruitsoorten (Prunus-soorten zoals o.a. pruimenbomen, kersenbomen, perzikbomen en abrikozen) snoei je tijdens de zomerperiode of net na de oogst! Zie weblink "snoeikalender"

Sommige fruitsoorten (o.a. kiwibessen) kunnen nu ook gestekt worden. Het snoeihout is hiervoor bruikbaar.

Ook bladeren van tomatenplanten kan je inkorten als ze te lang zijn. Gebruik bij voorkeur een scherp mes welke je regelmatig kan ontsmetten met azijn of melk.
Overtollige okselscheuten (= "dieven") kan je gebruiken om te stekken, waardoor je het oogstseizoen kan verlengen. Tomatenplanten vermeerderen door stekken.

Onder de onderste vruchttros kan je wekelijks 2-3 bladeren verwijderen zodat er een betere luchtcirculatie is. Bladeren die de grond raken worden eerst verwijderd. Verwijder BOVEN de trossen liefst GEEN bladeren.

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).
Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen.

NUTTIGE WEBLINKS.
Snoeikalender per maand voor fruitsoorten (fruitstruiken, fruitbomen, druiven en kleinfruit).
Meer lezen over het snoeien van fruitstruiken, fruitbomen, druiven, noten en kleinfruit in juli.
Zomersnoei bij fruitbomen en kleinfruit geeft meer bloemknoppen volgend jaar.

Uitvoerige informatie over het snoeien kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van alle fruitsoorten wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's. Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)
Maandelijks fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Labels: fruit snoeien, fruit-snoeikalender, fruitsnoei, snoeien in juli, juli snoeien, fruitsnoei juli, snoeikalender juli, snoeien juli, fruitsnoei in juli

zaterdag 1 juli 2017

Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 1 juli: onderwerpen.

KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!
Vandaag is er opnieuw een GRATIS Fruit-ABC-Nieuwsbrief van 9 bladzijden met praktische fruit- en tomateninformatie verstuurd. Deze nieuwsbrief (pdf) is ook op smartphone en tablet pc te lezen.

Onderwerpen die in de nieuwsbrief van 1 juLi besproken worden:
Fruitbomen, druiven en kleinfruit snoeien & stekken in juli
SNOEI.
Te snoeien in juli.
Appel en peer: vruchtjes uitdunnen!
Blauwe bessen: zomersnoei
Vijgen: zomersnoei.
Zomerframbozen na de oogst snoeien.
Zwarte trosbessen snoeien en oogsten

VERMEERDERING.
Te stekken in juli.
Kiwibessen: zomerstekken.
Onderstammen voorbereiden op het oculeren.

ONDERHOUD.
Bladval bij fruitbomen en kleinfruit?
Druiven met valse meeldauw.
Kruisbessen met Amerikaanse meeldauw.
Vroegrijpende tomaten oogsten.
Tomaten met neusrot voorkomen!
Tomatenplaag infectiegevaar!

ALLERLEI
Bessen proeven en Open Tuindagen in de Kruisbessen ‘proef’tuin te Zomergem (BE) op 8 en 9 juli 2017.
Dag van de Kers op zondag 9 juli 2017 te Bilzen.
Online oude fruitrassenlijsten en fruitboeken van Belgische pomologen raadplegen.
Onderwerpen in volgende nieuwsbrief.

AGENDA
Lessen, lezingen, voordrachten, tomaten proeven (smaaktest) en tuinen kijken.
Volg eens een praktische zomersnoeiles of voordracht! Er zijn verschillende snoeicursussen & fruitlessen in Nederland en Vlaanderen. Data en plaatsen staan in onze TuinAgenda.
KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN (Knipsel uit de agenda)

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand.
In de nieuwsbrief van juli vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in je mailbox? Dagelijks praktische tips voor de fruittuin in je mailbox.
Eén keer per maand tips voor de fruittuin in je mailbox? Eén keer per maand de fruittips en tuinagenda te ontvangen.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips voor de fruittuin op twitter! http://twitter.com/gdekinder
Een dagelijkse teelttip voor fruit op onze Facebookpagina

labels: bladval, zomersnoei, Amerikaanse meeldauw, zwarte trosbes snoeien, zomersnoei vijgen, vroegrijpende tomaten, tips voor de fruittuin met teveel regen.