Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

donderdag 31 juli 2014

Taybessen of tayberry (braambozen) snoeien en leiden (Rubus 'Tayberry').


Taybessen gelijken op reuzeframbozen en rijpen meestal in het begin van juli.


Taybessen voor de snoei.


Taybessen na snoei en aanbinden.

Taybessen (= een soort van "reuzeframbozen") worden in juli geplukt.
Bramen en taybessen geven vooral vruchten op jonge stengels die het vorige jaar gevormd zijn (= eenjarige twijgen).
Taybessen (Rubus 'Tayberry') worden op dezelfde wijze als bramen gesnoeid.

SNOEITIJD:
Zodra de oogst gedaan is kan u ze best snoeien (= Snoeien na de oogst). Het snoeien kan op verschillende tijdstippen gedaan worden: einde juli, augustus ofwel in februari-maart.
Direct na de oogst snoeien heeft de voorkeur. De overige jonge twijgen kunnen dan mooi omhoog geleid worden en groeien gezonder.
Snoei niet tijdens extreem warm weer (+30°C.).

SNOEITIPS.
Om de gestekelde taybessen te snoeien of te leiden kan u best handschoenen aandoen.
Bij de jaarlijkse snoei worden alle oude takken die vruchten hebben gedragen volledig verwijderd. Ze zijn te herkennen aan de zijtakken met verdroogde vruchten.
Gebruik voor de oude takken weg te snoeien een goede takkenschaar, want de oude takken zijn soms 5 cm dik!
De jonge (eenjarige) twijgen worden daarna uitgedund tot er 5 - 6 stuks per lopende meter overblijven.
Het uitdunnen van jonge scheuten of twijgen is nodig om een luchtig gewas te bekomen dat minder ziektegevoelig is. Gestekelde bramen kan je beter uitdunnen tot 4-5 stuks per lopende meter.

LEIDEN VAN TAKKEN NA DE SNOEI.
Na de snoei worden de overige (jonge) bramentakken waaiervormig omhoog geleid en losjes vastgemaakt.
Eventuele zijtakken worden op 2-3 knoppen ingekort (= ca 10 cm). Te lange aangebonden takken worden ongeveer 15 cm boven de bovenste draad afgesnoeid.
De ongestekelde mutant is gemakkelijker te leiden dan de gestekelde taybes.
Jonge scheuten die op de grond blijven liggen gaan aan de toppen wortelen tijdens de winterperiode. (Zgn. "topafleggers").

Taybessen, tayberry een kruising van bramen en frambozen.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: braamboos, braambozen, kruising braambes en framboos, Rubus 'Tayberry', snoeien kleinfruit, snoeien taybes, tayberry, Taybes, taybes snoeien

woensdag 30 juli 2014

Snoeien van pruimenbomen (Prunus domestica).


Foto 01: verwijderen van een rugtwijg.
Foto 02: vruchttwijgen horizontaal uitbuigen met touw. Zorg dat het touw niet kan insnoeren!

Pruimenbomen waarvan de vruchten al geoogst zijn mag je nu reeds snoeien.
De meeste steenfruitsoorten kunnen tot ca midden september nog gesnoeid worden! Probeer dit werk bij een zonnige en droge dag uit te voeren! Verwijder ook alle verdroogde of beschimmelde vruchten die nog in de boom hangen.
De vroegrijpende pruimenrassen 'June Blood', 'Opal' en 'Sanctus Hubertus' zijn hier reeds enkele weken geoogst.
Voorbeelden van steenfruit (Prunussoorten) zijn o.a. pruimenbomen, kersenbomen (zure- en zoete kersen), kerspruimen, perzikbomen, nectarinebomen, amandelbomen en abrikozen.

TE VERWIJDEREN BIJ DE SNOEI.
- Wildopslag van de onderstam (Onderaan de stam)
- Takken aan de stam die lager dan 50 cm zitten.
- Sterk groeiende rugtwijgen op de gestel- en vruchttakken
- Steilgroeiende twijgen of takken aan de harttak
- Kruisende takken
- Te laag doorhangende takken die teveel licht wegnemen. Bij laagstambomen kan u de takken aan de stam tot ca 70 cm hoogte verwijderen.
- Afgebroken takken

Een te hoog groeiende hoofdtak (harttak) kan je ook wat inkorten zodat de boom wat lager wordt.
Probeer het aantal weggesnoeide takken te beperken tot maximaal 1/3 van het aantal. In dun hout terugsnoeien is beter dan in dikke takken te snoeien.
Bij 'Victoria' pruimen kan je beter zo weinig mogelijk snoeien, want dit ras verdraagt snoei niet zo goed. (Gevaar op afsterven van de boom).

UITBUIGEN ALS GROEIREMMING.
Verlengingen van gesteltakken kan u best iets uitbuigen zodat ze bijna horizontaal groeien. (Hoek van 65-85° t.o.v. de harttak/ stam). Bij jonge pruimenbomen mag de stand 65° zijn.
Meer lezen over het snoeien en verzorgen van steenfruitsoorten.

PRUIMENBOMEN TE OUD OF ZWAAR BESCHADIGD?
U kan dergelijke bomen vervangen door nieuwe pruimenbomen welke je kan planten in november-december.
Verwijder direct na de oogst (of einde juli) de oude bomen en verwijder daarbij zoveel mogelijk boomwortels.
Na het rooien maak je de grond effen en nadat de grond wat aangezakt is kan u op de toekomstige plantplaats een groenbemester zaaien. Goede groenbemesters die met hun wortels verticaal de grond losmaken zijn bladrammenas en japanse haver
In de winter kan u de groenbemester afmaaien en op die plaats nieuwe fruitbomen planten.

NUTTIGE WEBLINKS IVM PRUIMENBOMEN (Prunus domestica):
Snoeien en uitbuigen van pruimenbomen (volledig artikel)!
Veel kleuren en smaken bij de vroege pruimen.
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)
Twee keer per maand tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om twee keer per maand de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. Deze GRATIS nieuwsbrief wordt de 1ste en 16de verstuurd.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

labels: pruimen snoeien, pruimenbomen snoeien, snoeien pruimen, snoeien pruimenbomen, snoeien pruimen bomen, snoeien Prunus domestica, Prunus domestica, Prunus domestica snoei

dinsdag 29 juli 2014

Teveel regen en te natte grond in de fruittuin?

De laatste dagen is er plaatselijk is er in Vlaanderen en Nederland soms overvloedige regen gevallen. Op lichte grond (zandgrond) komen de minste problemen voor. Op klei- en leemgronden zijn de problemen het grootste. Laag gelegen percelen zijn vooral gevoelig voor wateroverlast.
1. APPELBOMEN.
Er is minder aantasting van echte meeldauw, spintmijten en fruitmot/appelmade. Momenteel is er een 2de generatie van de fruitmot.
Er is meer aantasting van schurft (schimmelziekte) bij de vatbare rassen. (Zie foto)
Op lichte grond is er meer uitspoeling van meststoffen en er kunnen bruine bladranden voorkomen ten gevolge van kaliumgebrek.
Op een natte grond worden appelbomen gevoelig voor aantasting van vruchtboomkanker.

2. PERENBOMEN.
Bij sommige rassen barsten van de vruchten. Op zandgronden is er meer schade.
Er is meer aantasting van schurft op vruchten en bladeren. (Zwarte vlekken op de vruchten). Er is meer aantasting van schurft (schimmelziekte) bij de vatbare perenrassen.

3. STEENFRUITBOMEN (Pruimen, perzik, nectarine, abrikozen, kersen).
Barsten of scheuren en vruchtrot van onrijpe pruimen. Op zandgrond barsten er meer vruchten dan op kleigrond.
Op een te natte standplaats kan er bladvergeling, bladval en zelfs boomsterfte voorkomen.
Controleer wekelijks uw bomen en verwijder alle gebarsten en/of beschimmelde (vruchtrot) vruchten.
Gebarsten pruimen kan u gebruiken om jam/confituur te maken.
Alle steenfruitsoorten verdragen geen natte grond. Als de grond te nat is dan moet u die dringend ontwateren. Graaf enkele afwateringsgreppels zodat het water snel weg kan!
Op perzikvruchten kan door de frequente regenbuien perzikschurft ontstaan.

4. RODE- EN WITTE (ROZE) TROSBESSEN.
Bladval tengevolge van schimmels of door uitspoeling van kaliummeststof.
Meer vruchtrot bij de laatrijpende rode trosbessen.
Laatrijpende rode trosbessen (Augustus, Roodneus, Rovada, ...) kan u best voorzien van een zgn. "regendak" zodat ze minder nat worden.

5. BRAAMBESSEN, TAYBESSEN EN FRAMBOZEN.
Abnormale bladvergeling en bladval door schimmelaantasting. Aanwezige rijpe vruchten beschimmelen snel tenzij u ze vandaag nog afplukt en verwerkt.
Bij zomerframbozen kunnen de planten afsterven als de grond te nat of te vast is.
Bramen en Japanse wijnbes verdragen goed te natte grond.

6. DRUIVEN.
Meer aantasting van bladeren door valse meeldauw (Peronospora).
Opvallend sterke groei waardoor er meer zomersnoei nodig is.
Probeer het aantal trossen te beperken zodat ze toch goed kunnen uitgroeien.
Druiven verdragen geen natte grond! Zorg dat het regenwater snel weg kan en maak met een cultivator regelmatig de grond los. Een losse grond kan beter opwarmen en de groei is beter.
Op lichte gronden (zandgrond) kan er door uitspoeling een tekort aan kalium ontstaan.
Op te natte en te zure grond ontstaat gemakkelijk bladvergeling door magnesiumgebrek.

7. TOMATEN.
- Warm en nat weer is ideaal voor aantasting door de gevreesde tomatenplaag!
Er is nu veel aantasting van aardappelplaag/tomatenplaag (bladeren en vruchten worden aangetast) en van bladvlekkenziekte . Controleer tweemaal per week uw planten en verwijder de aangetaste delen.
Bij de vroegrijpende rassen (Glacier, Nadja, ...) is er minder gevaar op volledig verlies door de plaag.
Onder de openstaande (dak)ramen is er meestal eerst infectie.
- In een te natte grond is er meer bladvergeling en kan er verwelkingsziekte (Verticillium) optreden.
- Door te vochtige lucht is er een minder goede bestuiving mogelijk. Tijdens een droge dag probeer je de bloemen te trillen. Tomatenplanten in de kas/serre worden ten laatste op 20 augustus ingetopt zodat alles nog goed kan uitgroeien.
- In de kas is er door langdurige vochtige lucht (en condensatiedruppeltjes) groot gevaar op aantasting door bladvlekkenziekte.

HOE SCHADE VOORKOMEN OF BEPERKEN?
- Bedek de grondoppervlakte met mulch (organisch materiaal) zoals grove compost, hakselhout, grasmaaisel, bladeren, plantenresten, ...
- Nabij gelegen gras mag u niet te kort afmaaien (5-8 cm). Lang gras verdampt meer water dan kort gras!
- Planten in de kas/serre moet u zoveel mogelijk luchten. Let op voor lekkages in de kas/serre want daar ontstaat infectie van de aardappelplaag en bladvlekkenziekte! 's Morgens kan u de planten even droog schudden.
- Bij planten in pot kunt u de opvangschaal tijdelijk verwijderen. Tomaten verdragen geen natte en koude grond!
- Bij jonge bomen in volle grond kunt u met een cultivator de grond losmaken zodat hij sneller kan opdrogen.
- Bomen en kleinfruit in volle grond (zandgrond) kan u licht bijmesten om de uitspoeling te compenseren.
- Te natte grond bij appelbomen en steenfruitbomen moet u DIRECT ontwateren! Bij langdurig natte grond sterven de meeste wortels af.
- Plant geen gevoelige fruitsoorten op natte gronden. Kweeperen en perenbomen verdragen tijdelijk te natte grond. Ook bramen verdragen tijdelijk te natte grond.

Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten en groentesoorten.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: natte grond, regen en fruit, fruit voor natte grond, barsten vruchten, bladval natte grond

maandag 28 juli 2014

Vruchtrot bij pruimen nu verwijderen! (Monilia laxa).

De laatrijpende pruimen 'Altesse typen', 'Victoria', 'Reine-Claude Crottee', 'Warwickshire Drooper' en 'Sainte Catherine' zijn nu erg vatbaar!
Monilia laxa of moniliarot is te herkennen aan de witte sporenhoopjes op de vruchten.
In de meeste pruimenbomen, perzikbomen en kersenbomen zijn er een beschimmelde vruchten te vinden.

Dikwijls is de hoofdoorzaak een kleine beschadiging door vogels (mezen, ...), hagel, barsten door de regen en pruimenmade.
Verwijder zo spoedig mogelijk deze aangetaste vruchten, want deze zijn een bron van infecties voor de gezonde vruchten.
Verzamel de aangetaste en afgevallen vruchten in een emmer en vernietig ze.
In sommige vruchten zijn er maden van de pruimenmade aanwezig en deze kunnen voor een nieuwe aantasting zorgen.

Zijn de vruchten nog niet (voldoende) uitgedund dan kan je een dunning nog steeds doen.
Laaghangende takken zijn meer vatbaar voor infectie door het opspattende regenwater.
Afgevallen en beschimmelde vruchten zorgen voor een hoge infectiedruk bij de laaghangende gezonde vruchten! Ruim de afgevallen vruchten op en laat ze niet in de omgeving van uw fruitbomen liggen!
Sommige vruchten barsten gemakkelijk door de regen en moet u daarom regelmatig controleren.

Pruimen die bijna rijp zijn kan u plukken en verwerken tot lekkere jam/confituur.
Pruimen die te onrijp geplukt werden worden wel zacht maar niet zoeter! Ze zijn dan enkel geschikt voor verwerking.

Uitvoerige informatie over het snoei, rassenkeuze, teelt en verzorging van steenfruit kan u vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie".
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.
labels: monilia, monilia kers, monilia kersen, monilia zure kers, vruchtrot, vruchtrot kersen, vruchtrot pruimen, monilia vruchtrot, pruimen vruchtrot

zondag 27 juli 2014

Romatomaten van klein tot groot en verrassend van smaak!

De grootste Roma-tomaten bevatten weinig sap en zijn bijzonder geschikt voor verwerking tot saus of om te drogen. De kleinste typen worden als snoeptomaatje gegeten.


'Aviro' (1) een oranje Romatomaat met wortelsmaak. Rijk aan caroteen. Zeer productieve stamtomaat voor alle gebruik.
'De Berao' (2) een bruine Romatomaat met sterke smaak. Zeer geschikt voor verwerking en drogen.
'Kaukasische Liane' (3) een hoog op groeiende Romatomaat (Stamtomaat). Voor alle gebruik.
'Linosa' (4) een sierlijk puntige Romatomaat voor alle gebruik.
'Ravello' (5) een kleine Roma(cocktail)tomaat voor alle gebruik.
'Roma' (6) een productieve Romatomaat. Zelftoppende struiktomaat. Ideaal voor saus, drogen en soep.
'San Marzano Lampedina' (7), een zeer productieve Romatomaat. Ideale saus- en droogtomaat.
'South American Banana' (8), een grote dolkvormige Romatomaat. Zeer sierlijk!
'Sprite' & 'Jujube Cherry' (9), een zeer kleine Roma-kerstomaat. Snoeptomaatje! Ideaal tussendoortje!
'Tonnelet' (10) een gestreepte, sappige Romatomaat.

'Amish Gold' (11) een goudgele fijnsmakende Roma-kerstomaat.
Aardbeitomaat (12), een kerstomaat in aardbeivorm.
Purple Thai Plum, syn. Chinese Chocolate Plum (13). Een bruinpaarse sappige Roma.
Napoli VF (14), een zeer productieve en struikvormig groeiende Roma.
San Marzano Lungo (15). Een zeer productieve Roma ideaal voor verwerking tot saus.

Iedereen kent wel de gewone ronde tomaat, maar minder gekend zijn Romatomaten of langwerpige tomaten die bijzonder geschikt zijn voor verwerking. De kleinste Romatomaten zijn ook geschikt als dessert of als (calorie-arm) gezond snoepje.

In het algemeen zijn de Romatomaten zeer productief. Soms ontbreekt de kop en eindigen ze op een tros, zodat je een dief (okselscheut) moet verder laten groeien.
Er zijn ook kleine (kers-)Romatomaten welke als snoeptomaat worden verkocht.
De rode tomaten bevatten veel lycopeen en zouden bepaalde kankers kunnen voorkomen. Vooral bij verwerking tot saus zou ons lichaam de lycopeen het best opnemen.

Een overzicht van enkele Romatomaten:
Amish Gold: goudgeel, kleine Romatomaat.
Aviro: oranje, middelmatig tot groot
De Berao: bruin; middelmatige grootte.
Kaukasische Liane: rozerood, middelmatige grootte
Linosa: rood, middelmatige grootte; sierlijke puntvorm onderaan
Roma, Spitze: rood; middelmatige grootte
Ravello: rood, kleine snoeptomaat
San Marzano Lampedino: rood, middelmatig tot groot
South American Banana: rood, zeer groot en puntig onderaan (Sierlijk dolkvormig)
Sprite, Jujube Cherry: rood, (zeer) klein; opvallend zoet snoeptomaatje
Thai Pink Egg: roze/rozerood; eivormig. Middelmatige grootte.
Tonnelet: roodgeel of groen gestreept, middelmatige grootte. Sappig.

Meer lezen over Roma-tomaten en andere bijzondere tomatenrassen.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN.
Fotoalbum bijzondere tomaten (2014).
Kers- en snoeptomaten met bijzonders smaken, kleuren en vormen!
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Rijpen van tomaten bevorderen?
Romatomaten, van klein tot groot en verrassend van smaak!
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Vroegrijpende tomaten in kas of serre?
Vroegrijpende stamtomaten voor openluchtteelt
Vroegrijpende struiktomaten in openlucht nu oogsten.
Meer informatie over de tomatenteelt op groenteninfo http://www.plantaardig.com/
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)
Twee keer per maand tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om twee keer per maand de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. Deze GRATIS nieuwsbrief wordt de 1ste en 16de verstuurd.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

Labels: Italiaanse tomaten, Lycopersicon esculentum, peper tomaten, pruim tomaten, pruimtomaten, Roma tomaat, Roma tomaten, romatomaten, snoep tomaten, eivormige tomaten

Hoogstamfruitbomen combineren met landbouw: agroforestry of boslandbouwsysteem.

Vlaamse landbouwers kunnen een subsidie aanvragen wanneer zij op eenzelfde perceel een landbouwteelt combineren met het aanplanten van bomen.
Wat de subsidie betreft: voor dit jaar (2014) is de inschrijvingsperiode vanaf 28 juli tot 19 september. Waarschijnlijk komt er volgend jaar een nieuwe inschrijfperiode.
Agroforestry is een boslandbouwsysteem waarbij men landbouw met hout- of fruitproductie combineert.
Foto 01: Ananas Reinette is een zeer lekkere appel voor hoogstambomen.

Foto 02: hoogstamfruitbomen in een weide geplant. (Enjoy te Melden, Oudenaarde op 7/10/2012 ism RLVA)

Door creatief om te gaan met schaarse ruimte bekomt de landbouwer een meer vruchtbare bodem, minder erosie en minder windschade.
Als hoogstambomen kan men ook hoogstamfruitbomen nemen, maar ook hakhout zoals hazelaars, tamme kastanje en els.
Bomenrijen op een landbouwperceel verhogen de biodiversiteit en er zijn meer nuttige insecten aanwezig die in bepaalde teelten plagen helpen te bestrijden.

CRITERIA VOOR AGROFORESTRY. (Om in aanmerking te komen voor de subsidie)
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het landbouwperceel minsens 50 are (5000m²) groot zijn.
Er moeten minstens drie rijen bomen aangeplant worden.
De plantdichtheid mag variëren van 30 tot 200 bomen op 10 000m² (1 ha).
Het boslandbouwsysteem moet minstens 15 jaar toegepast worden op het perceel.
Enkel hoogstambomen komen in aanmerking. Laagstam- en halfstamfruitbomen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Het perceel moet dit jaar en vorig jaar gebruikt zijn voor landbouw.
Nieuwe inschrijvingen voor subsidie van een nieuwe aanplant moeten tussen 28 juli en 19 september aangevraagd worden via het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. www.landbouwvlaanderen.be

WAT IS EEN HOOGSTAMBOOM?
1) Een fruit- of sierboom met minimum 2 meter onvertakte stam voor de kroon begint.
2) Een (bos)boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft.

WELKE FRUITSOORTEN VOOR AGROFORESTRY?
Enkel hoogstam(fruit)bomen komen in aanmerking.
Interessante fruitsoorten voor dit boslandbouwsysteem zijn walnoten (okkernoten), appelbomen, perenbomen en pruimenbomen.
Stambomen van hazelnoten geënt op boomhazelaar-onderstam zijn mogelijk ook toegestaan om van die subsidie te kunnen genieten.
Kies zoveel mogelijk ziektetolerante fruitrassen en houdt er rekening mee dat de meeste fruitsoorten kruisbestuiving nodig hebben.
Op te natte gronden kan u beter GEEN steenfruitsoorten (pruimen en kersen) planten. Enkel perenbomen verdragen een iets te natte grond. Planten op verhoogde bedden kan een oplossing zijn voor natte gronden.

Infobronnen:
Aanvragen voor 20 ha nieuwe boslandbouw in 2015
Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen - agroforestry (Aan te vragen vanaf 28 juli 2014 tot 19 september 2014 voor de aanplanting najaar 2014 - voorjaar 2015)
Vergroening van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) met agroforestry of het boslandbouwsysteem (VILT bericht).
Onderzoek en advies in land- en tuinbouw (inagro) en Wervel (agroforestry) .

PLANTAFSTANDEN VOOR HOOGSTAMFRUITBOMEN.
Normaal worden hoogstammige bomen op minimum 2 meter van de scheidingslijn geplant. Afhankelijk van de gemeente kan dit verschillen.
De onderlinge plantafstand is meestal 8-12 meter. Appels, kersen en gewone walnoten/ okkernoten vragen de grootste plantafstand.
De boomrijen worden bij voorkeur geplant in de Noord-Zuid richting.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM PLANTEN VAN HOOGSTAMFRUITBOMEN:
Aanbevolen plantafstanden voor fruitbomen, kleinfruit, noten en druiven.
Optimale plantafstanden voor fruitbomen.
Combinatieteelten bij fruitsoorten. Goede en slechte buren. (Nieuwe venster)
Agroforestry, boslandbouwsysteem. Landbouwteelt combineren met aanplanten van bomen.
Lexicon (vaktaal) over de bestuiving bij fruitbomen.
Recepten bij Velt om appels te verwerken. (De link opent in een nieuwe venster).
Groente- en Fruit Encyclopedie met bestuivingstabellen van alle fruitsoorten.

labels: agroforestry, boslandbouw, fruitbomen agroforestry, fruitbomen boslandbouw, hoogstamfruitbomen agroforestry

zaterdag 26 juli 2014

Snoeien van zure kersen/ kriekenbomen (Prunus cerasus).

De laatste zure kersen/krieken geplukt? Denk dan even aan de snoei van de bomen...
Door snoei (vooral door het uitbuigen) worden de kersenbomen vlugger vruchtbaar. (Normaal zijn kriekenbomen reeds vroeg vruchtbaar!)
Op gesnoeide kersenbomen zijn de zure kersen (krieken) dikker en rijpen gelijkmatiger.
Ongesnoeide bomen zijn moeilijker te plukken.
Door te snoeien kan men een hogere plukprestatie verkrijgen.
Oudere bomen blijven langer gezond en vruchtbaar.
Jaarlijks gesnoeide zure kersenbomen zijn minder vatbaar voor bloesemmonilia, een gevreesde taksterfteschimmel bij zure kersen.
Het is gemakkelijker de bomen te beschermen met een net tegen de vogels.
Door regelmatig zieke twijgen (Monilia) weg te knippen, voorkomt u verdere uitbreiding en afsterven van de zure kersenboom. Ook sierprunussen zijn erg vatbaar voor Monilia!

SNOEITIJDSTIP.
Zure- en zoete kersenbomen mogen enkel tussen half april en half september gesnoeid worden. Bomen die in de winter gesnoeid worden zijn erg vatbaar voor bacteriekanker!
Volgens sommige kenners kan u best 1 tot 2 weken na de oogst snoeien.
Snoei op een droge, warme dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen.
Snoei niet als het extreem warm (+30°C) is.
Als de grond te nat is kan u beter het snoeien uitstellen tot in een droge periode.
Indien u snoeit op een droge dag dan is wondbehandeling meestal niet nodig.

SNOEITIPS.

Verwijder wekelijks de zieke twijgen en verwijder telkens 20 cm gezond hout.
Beperk de hoogte van de boom en snoei de kop eventueel terug tot op een lagerstaande tak.
Neem zoveel mogelijk de steil groeiende twijgen en takken weg.
Dun het vruchthout bovenin de boom uit.
Snoei te lang vruchthout bovenin de boom goed terug zodat er meer licht onderin de boom komt.
Vervang het ouder vruchthout (lange afhangende twijgen) door jong vruchthout, kort bij de harttak of draagtak.
Bij het verwijderen van te steil groeiende takken laat u steeds een kleine stomp staan.
Verwijder te laag zittend vruchthout zodat u een stam van ca 50 (60)cm bekomt.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZURE KERSEN:
Plukken van zure kersen of krieken.
Snoeien van zure kersenbomen na de oogst.
Teeltfiche van zure kersen met teeltinformatie.
Snoeien van een zure kersenboom of kriekenboom (Prunus cerasus).
Snoeien van een zoete kersenboom (Prunus avium cv's).
Groente- en Fruit Encyclopedie met complete teeltinformatie voor zure kersen en alle andere fruitsoorten.
Zure kersenbomen of kriekenbomen kan u ook in de schaduw planten. De bomen zijn zelfbestuivend zodat het aanplanten van één boom voldoende is.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Labels: kriekenbomen, Prunus cerasus, snoeien krieken, snoeien kriekenbomen, snoeien zure kersen, zure kersenbomen, snoeien kersenbomen

vrijdag 25 juli 2014

Vroegrijpende struiktomaten in openlucht (Zelftoppende tomaten voor openlucht).

Deze zomer (juli 2014) is de rijping van de vlees- en ronde tomaten vroeger dan vorig jaar. De absolute topper in vroegheid is Nadja.
Door de warme zomerdagen van deze maand beginnen nu 'Thai Pink Egg', 'Thai Pink Cherry' en Thai Pink Roma (roze pruimtomaat) ook te rijpen.
Hoge temperatuur in combinatie met regen is ideaal voor infectie door de gevreesde tomatenplaag die op korte tijd alle planten doet afsterven. Zie weblink "Gevaar voor aardappelplaag op tomaten"


Foto 01: 'Barnaulski' een rode pruimvormige tomaat.

Foto 02: 'Bellstar', een rode eivormige Romatomaat.

Foto 03: 'Grushofka', een hartvormige Romatomaat.

Foto 04: 'Olomic', een platte geribde vleestomaat.

Foto 05: 'Sugar Baby', een grote platte geribde vleestomaat.

Foto 06: 'Thai Pink Egg', een roze eivormige tomaat. (Nog niet volledig rijp)
Foto 07: 'Rhodthip' (F1), een roze eivormige tomaat.
Foto 08: 'Napoli VF' (F1), een rode, langwerpige romatomaat

KLIK OP DE FOTO'S OM DEZE GROTER TE MAKEN!
De meeste tomatenrassen die je in de handel kan vinden groeien stamvormig (= indeterminate) op tot een hoogte van 1,5 of 2 meter.
Zelftoppende of determinate tomaten zijn bijzonder geschikt om in potten, kuipen en bloembakken te kweken. Afhankelijk van het ras worden ze slechts 20 tot 90 cm hoog. De hoogst opgroeiende rassen kan je ook in volle grond onder plastiek kappen kweken.
De okselscheuten (dieven) moeten hier NIET verwijderd worden. Het is wel aanbevolen het aantal scheuten te beperken tot 3-5 stuks.

De vernoemde zelftoppende (determinate) tomatenrassen groeien (na opbinden van de takken) ca 50 tot 90 cm hoog en zijn daarom heel geschikt om onder lage plastiekkappen te kweken. Dank zij de regenbescherming blijven ze ook langer gezond en rijpen toch vlugger dan zonder bescherming.
Om de rijping te bevorderen kan er onder de tros een beetje blad geplukt worden. Verwijder ook regelmatig bladeren die de grond raken.
Het is aanbevolen het aantal scheuten (takken) van deze struiken te beperken tot 3-5 stuks om toch een luchtig gewas te houden. Vanaf 15 juli kan je best de nieuwe jonge scheuten (met bloemtrossen) verwijderen zodat de aanwezige vruchten dikker kunnen worden en vroeger rijpen.
Ook bemesten met een kaliumrijke meststof (vb. patentkali) is gunstig om de rijping te bevorderen.

Schud de planten 's morgens eens droog want bladeren die langdurig nat blijven, worden gemakkelijker aangetast door schimmelziekten. Lees meer bij de nuttige weblinks!

Halfhoog groeiende zelftoppende (struikvormige) tomatenrassen voor vollegrondsteelt: Ace, Barnaulski, Bellstar, Betterboy, Budai Torpe, Buissonante, Dulcia, Grushovka, Ida Gold, Minibel, Olomic, Orange, Red Alert, Siberian, Sugar Baby, Thai Pink Egg, Washington Cherry, ...
Laagblijvende zelftoppende tomaten voor potten en kuipen: Ida Gold, Cerise Jaune, Pendulina, Tom Red, Whipper Snapper, White Bush, Tiny Tim, ...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN.
Fotoalbum bijzondere tomaten (2014).
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Rijpen van tomaten bevorderen?
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Meer informatie over de tomatenteelt op groenteninfo http://www.plantaardig.com/
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

Volg de dagelijkse berichten en tips ivm bijzondere tomaten en fruit op twitter! https://twitter.com/gdekinder

Twee keer per maand nieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.
labels: struiktomaten, zelftoppende tomaten, struiktomaat, vroeg struiktomaten, vroeg rijpende zelftoppende tomaten, vroegrijpe tomaten, Sugar Baby, Olomic, Grushofka, Thai Pink Egg, Ida Gold

donderdag 24 juli 2014

Zomerframbozen na de oogst snoeien (Rubus idaeus).


Zomerframbozen geplant op antiworteldoek. (Foto 1)
Frambozen na de snoei en na het aanbinden. (Foto 2)

Foto 03 Frambozenras 'Glenn Ample' in Brogdale

WAAROM FRAMBOZENPLANTEN SNOEIEN?
Door frambozenplanten te snoeien bekomt u grotere en gezonde bessen die gemakkelijker te plukken zijn.
De takken die bessen hebben gegeven krijgen gele & bruine bladeren en enkele weken later sterven die takken volledig af.
Luchtig gesnoeide planten groeien gezonder en zijn minder onderhevig aan schimmelaantastingen.

SNOEITIJD.
Snoeitijdstip: Snoei zomerframbozen na de oogst in juli ofwel in de winter (vanaf december tot ca 1/2 maart).
Snoei niet als het extreem warm is, maar wacht dan enkele dagen tot het minder warm is.
Snoei bij voorkeur enkele dagen na de oogst, zodat de overblijvende jonge scheuten meer licht krijgen.

Rubus idaeus-frambozelaar is houtig kleinfruit dat gemakkelijk te kweken is en weinig plaats vraagt.
Zomerframbozen vrezen te natte gronden of gronden met een slechte structuur en kunnen zelfs afsterven! Herfstframbozen verdragen iets beter slechte groeiomstandigheden.

SNOEIEN VAN ZOMERFRAMBOZEN:
Na het wegsnoeien van de oude takken worden de jonge frambozenscheuten aangebonden.
Oude (dode) takken hebben talrijke zijtakjes gekregen en mogelijk hangen er nog wat verdroogde bessen aan.
Snoei de oude takken tot tegen de grond weg.

Verwijder de dunne scheuten en bind ca 8 dikke scheuten aan per m.
De aangebonden scheuten worden ca 15 cm boven de bovenste draad afgeknipt (= ca op 160 cm hoog).
Eventuele zijtakken worden op twee knoppen afgesnoeid (= ca 8 cm).
Meer lezen over het snoeien van zomerframbozen (= eenmaaldragende frambozen).

Filmpje van de frambozensnoei (Rob Herwig).

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf Je Hier In Voor De Fruit-ABC Nieuwsbrief.
Labels: Rubus idaeus, snoeien zomerframbozen, zomerframbozen snoeien, frambozen leiden, frambozen aanbinden, frambozen uitdunnen, eenmaaldragende frambozen, zomerframbozen, snoei Rubus idaeus

woensdag 23 juli 2014

Gevaar voor valse meeldauw bij druiven (Vitis vinifera)!


De valse meeldauwschimmel of Plasmopara (Peronospora) viticola ontstaat vooral bij langdurig regenweer. Deze "natweer-schimmelziekte" komt enkel op druiven (Vitis vinifera) voor.

Op de bovenkant van druivenbladeren ontstaan purperrode vlekken, die later geel en vervolgens bruin worden. Aan de onderkant van het blad zitten plekken met pluizige grauwwitte schimmelgroei. De infectie kan zich uitbreiden, waardoor grote stukken of zelfs een heel blad kunnen verkleuren en afsterven. Later ontstaan er bruine, verdroogde bessen. Vochtige omstandigheden zijn nodig om te kunnen ontkiemen. (= nat weerschimmel)

Een regenrijke periode en een te gesloten gewas kan meer aantasting geven van valse meeldauw.

De meeste oude druivenrassen zijn erg vatbaar voor valse meeldauw. Nieuwe rassen zijn dikwijls ziektetolerant, maar vraag het bij aankoop toch even na!
De symptomen van valse meeldauw (Oidium) kunnen verward worden met die van echte meeldauw. Bij echte meeldauw zit de schimmel op de bovenzijde van het blad en barsten de druiven open.
Meer lezen over valse meeldauw.

Behalve valse meeldauw kan ook echte meeldauw en abnormale bladverkleuringen voorkomen. Meer lezen over ziekten en plagen bij druiven (Vitis vinifera).

Lees meer over het krenten (uitdunnen) van druiventrossen.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Op druiven kan er ook echte meeldauw voorkomen, maar dit is eerder een "droogweer-schimmel".

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM SNOEIEN VAN DRUIVEN - VITIS VINIFERA:
Druivenbladgalmijt of pokkenziekte op druiven voorkomen.
Druiventeelt, druivenrassen, snoei en verzorging (index Vitis vinifera - artikels).
Echte meeldauw of witziekte (Oidium) op druiven voorkomen.
Okselscheuten van druiven inkorten of verwijderen (juli-augustus)?
Valse meeldauw op druivenbladeren bij regenweer.
Teeltwerkzaamheden bij druiven.
Uitdunnen en aanbinden van jonge druivenscheuten.
Groente- en fruit encyclopedie met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van druiven.

Een goed uitgevoerde zomersnoei waarbij de scheuten goed uitgedund worden is een middel om aantasting van valse meeldauw te voorkomen. Beperk het aantal trossen per plant zodat de bessen beter kunnen uitgroeien.
Zorg ervoor dat de bladeren na een regenbui zo snel mogelijk kunnen opdrogen!
Aangetaste bladeren en bessen kan u best zo goed mogelijk verwijderen. Indien er te weinig gezonde bladeren overblijven dan kan u de okselscheuten op 1 of 2 bladeren insnoeien, zodat er toch voldoende gezond blad overblijft.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: druiven valse meeldauw, druiven vitis vinifera valse meeldauw, plantenziekten, valse meeldauw, wingerd valse meeldauw, Vitis vinifera, plantenziekte

dinsdag 22 juli 2014

Vroegtijdige bladval bij fruitplanten?

De zware regenval van de laatste dagen kan luchtgebrek veroorzaken in de grond waardoor de bladeren afvallen.


MOGELIJKE OORZAKEN VAN BLADVAL.
- Voedselgebrek. Op zandgrond kan er na extreme regen een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen (stikstof, kalium, ...) ontstaan.
- Schimmelaantasting. Diverse bladschimmels kunnen vroegtijdige bladval veroorzaken. Fruitstruiken geplant onder bomen zijn meestal meer onderhevig aan bladschimmels en bladval.
- Spintmijten. (Vooral tijdens een langdurig droge periode)
- Wateroverlast na regen (Te natte grond). Te natte grond of grond met een slechte structuur. De grond waar die boom staat moet voldoende lucht bevatten, want ook de wortels hebben zuurstof nodig! Tomatenplanten in potten verdragen geen te natte grond!
- Watertekort. Tijdens een langdurig droge periode kunnen de bladeren van pasgeplante fruitbomen en fruitstruiken verwelken en afvallen.
- Luchtgebrek in de grond (Te natte of te vaste grond met slechte structuur)
- Te diep geplant. Indien de boom nog niet lang geplant is, kan het een gevolg zijn van te diep te planten. Normaal mogen de wortels maar net onder de grondoppervlakte zitten. Zitten de wortels abnormaal diep, dan kunnen ze luchtgebrek krijgen, waardoor de boom of struik afwijkingen gaat vertonen.
- Door (te) veel ruw organisch materiaal (humus, compost) in de plantput te doen, kan er ook (tijdelijk) luchtgebrek zijn in de grond.

Het is niet altijd eenvoudig om ziekten en plagen op cultuurplanten te determineren. Ook bij sommige groentesoorten kan bladvergeling en bladval dezelfde oorzaken hebben.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BLADVAL.
Vroegtijdige bladval bij kersen en ander steenfruit (Prunus-soorten).
Ook trosbessen, kruisbessen en sierbes (Ribes) kan vroegtijdig de bladeren laten vallen.
Vroegtijdige bladval bij trosbessen/aalbessen (Ribes).
Zomerframbozen, kersenbomen, pruimenbomen en druiven zijn zeer gevoelig voor wateroverlast en luchtgebrek in de grond.
Een overzicht van nuttige weblinks plantenziekten en plagen: diagnose, voorkoming en biologische bestrijding bij fruit, groenten en sierplanten.
Op de meeste fruitsoorten heeft de langdurige regenval een nadelige invloed.
Gevolgen van teveel regen en te natte grond op diverse fruitsoorten.
Geen natte voeten voor tomatenplanten in potten!
Groot gevaar voor de tomatenplaag (Phytophtora) op tomatenplanten in openlucht!

GRATIS NIEUWSBRIEVEN MET TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)
Twee keer per maand tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om twee keer per maand de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. Deze GRATIS nieuwsbrief wordt de 1ste en 16de verstuurd.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

Labels: bladval aalbessen, bladval fruit, bladval kersen, bladverlies, plantenziekten, plagen fruit, plantenziekten en plagen, bladval Prunus, bladval Ribes

maandag 21 juli 2014

Moerbeivruchten beschermen tegen vogelvraat! (Morus nigra).

Momenteel zijn hier in Oost-Vlaanderen de eerste vruchten van de moerbei rijp. Hoog tijd dus om aan een vogelbescherming te denken...

Foto 1: Een moerbeiboom kan zeer oud worden. Volwassen bomen worden 6 tot 10 (15) meter hoog. In Indonesië eet men de moerbeibladeren als groente. De bladeren zijn hypoglykemiërend (verlagen het glucosegehalte).
Foto 2: Toekomstige moerbeivrucht op 1 juni


Foto 3: de vruchten van de moerbeiboom rijpen meestal zeer ongelijk. Bij volledige rijpheid zijn ze zwart en gelijken dan enigszins op braambessen. De bessen zijn zeer aromatisch van smaak.

KENMERKEN VAN DE VRUCHTEN/BESSEN.
Moerbeivruchten lijken goed op zwarte braambessen en op frambozen of taybessen. Ze bestaan uit kleine, aparte besjes die op een centrale kegel zitten.
De kleur bij rijpheid is donkerrood tot bijna zwart.
De Morus nigra heeft een steeltje dat zo kort is dat het lijkt alsof er geen is omdat het kleine dingetje helemaal in de vrucht is ingebed.
Bij onrijpheid (rood) is de vrucht nog zuurder dan een citroen, bij rijpheid (zwart) heeft de vrucht een zeer geconcentreerde zoetzure smaak en is ze extreem sappig.
De smaak van een rijpe moerbei is opvallend zuurzoet en aromatisch. Het is werkelijk een vrucht met een fijne smaak.
De vruchten zijn zeer zacht zodat ze bij de minste aanraking hun sap verliezen en op vingers en kleren rode vlekken achterlaten die moeilijk te verwijderen zijn.
Bij het rijpen kunnen vogels schade toebrengen aan de rijpe moerbeivruchten. Vanaf de bessen iets rood worden moeten ze een bescherming krijgen tegen de vogels.
Belangrijke inhoudstoffen zijn looistoffen, vitamines (A, B1, B2 en C), suiker en citroenzuur (bij onrijpe vruchten)
De vruchten zijn rustgevend, pijnstillend, dorstlessend & verfrissend, vochtafdrijvend en zijn
zacht laxerend.

Afhankelijk van het ras en de grondsoort rijpen ze meestal tussen half juli en half augustus. Meestal duurt het 5 tot 8 jaar voor je vruchten bekomt.

GEBRUIK VAN DE VRUCHTEN.
De vruchten moeten volledig rijp zijn om zo te eten.
Voor de verwerking in jam/confituur moeten ze niet volledig rijp te zijn. Moerbeivruchten laten zich goed mengen met andere vruchten zoals zwarte bessen, aardbeien, appelen en peren.
De vrucht kan door gisting verwerkt worden tot wijn. Moerbeiwijn is een oude lekkernij van het platteland.
Ook zeer geschikt voor vers vruchtensap.

Moerbeivruchten zijn zeer kwetsbaar en kunnen bijna niet bewaard worden. Vandaar dat je ze nauwelijks of niet in de winkels kan vinden.
Voor fruittelers met thuisverkoop van fruit kan het aanbieden van verse en verwerkte vruchten interessant zijn.
In Afghanistan droogt men de bessen en gebruiken ze later in gebak als rozijnen

MOGELIJKE PROBLEMEN.
Soms kan er vroegtijdige vruchtval voorkomen (o.a. in juni 2013). De vermoedelijke oorzaken van vroegtijdige vruchtval zijn de langdurige wintervorst en lentenachtvorst (eind mei 2013 waren het nog zeer frisse nachten)
Na een strenge wintervorst kunnen in de zomer nog steeds bladeren verwelken. (Door de zachte winter is dit geen probleem in 2014)

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZWARTE MOERBEI.
Meer lezen over moerbeibomen - zwarte moerbei (Morus nigra).
Ziekten en plagen op de zwarte moerbei (Morus nigra).
Meer lezen over de Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder)
Speciale (grootvruchtige) rassen van de moerbei zijn o.a. te bekomen bij http://demoerbeiboom.be/

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: moerbei, Morus, Morus nigra, mullberry, zwarte moerbei, zwarte moerbezie, moerbezie, moerbei plukken, mulberry, plukken moerbei

zondag 20 juli 2014

Kers- en snoeptomaten met bijzondere smaak en kleur!

Momenteel zijn er vooral kerstomaten rijp en deze bieden een grote variatie in smaken en kleuren!
Aardbeitomaat, met zeer mooie en lange trossen.

'Amish Gold', een goudgele Roma-kerstomaat.

'Black Cherry', een bruinzwarte kerstomaat.

'Fuzzy Wuzzy', een gestreept Romatomaatje voor potteelt.

'Green Doctors' een groengele kerstomaat.

'Lollipop'

'Poire Jaune'

'Poire Rouge'

'Ravello' (F1) Mini-San Marzano tomaatje

'Rosalita' een roze kerstomaat met aangename smaak.

'Snowberry' (Enkel voor teelt in de kas/serre)

'Sprite' een zaadvaste Mini Romatomaatje (Snoeptomaatje) Gelijkt goed op Jujube Cherry.

'Sungold' (F1) Superzoete oranje kerstomaat.

'Sunlight' (F1)
'Sweetgold' (F1)

'Tom Red', rode kerstomaat voor potteelt.
'Tiny Tim', rode kerstomaat voor potteelt.
'Tumbler Yellow Tom', een gele kerstomaat voor potteelt.

'Whipper Snapper', een roze kerstomaat voor potteelt of teelt in bloembakken.

Iedereen kent wel de klassieke rode (ronde) kerstomaatjes die bijzonder geschikt zijn als tussendoortje, maar er zijn ook kerstomaten met andere kleuren, vormen en smaken! In het algemeen zijn de cherrytomaten zeer productief

Een overzicht van enkele interessante kerstomaten/cherrytomaten:
Amish Gold: goudgeel, eivormig; stevige schil en aangenaam aroma.
Anna Aasa: rode, ronde kerstomaat. Zeer productieve plant.
Apricosa: oranjegeel, klein en rond. Met lichte abrikozensmaak. Tamelijk dikke schil.
Centiflor: oranje geel, klein en rond. Ca 100 vruchtjes in een enorm grote tros.
Cerise Jaune: geel en rond. Zelftoppende struiktomaat voor potteelt of teelt in bloembakken. Groeihoogte ca 25 cm.
Black Cherry: bruinzwart en rond. Bijzonder lekker en productief!
Fuzzy Wuzzy: roodgeel gestreept Romatomaatje. Sterk behaarde, sierlijke pottomaat.
Golden Nugget: goudgeel, ronde kerstomaat.
Green Doctors: groengele kerstomaat met lekker aroma. Goed productief.
Lollipop: ivoorwit; zacht aromatisch
Lycopersicon pimpinellifolium: rode bestomaat. Een trosje bestomaatjes gelijkt sterk op een tros van rode trosbessen. Heel decoratief én lekker!
Poire Rouge: rood peervormig kerstomaatje. Erg decoratief en lekker.
Poire Jaune (Yellow Pear): gele peertjes. Eveneens erg decoratief.
Rosalita: roze eivormig. Lekker snoeptomaatje.
Ravello (F1): rood, kleine snoeptomaat. Grootte ca 3 op 6 cm ("Mini-San Marzano")
Snowberry: ivoorwit; met een zeer aangename fruitige snoepsmaak.
Sprite, Jujube Cherry: rood, zeer klein (ca 2 x 3,5 cm); opvallend zoet snoeptomaatje. Zeer groeikrachtig en enorm productief! Kleinste Romatomaat. (Van het "Santa-type"?)
Sungold (F1): geeloranje of oranje ronde kers. Bijzonder zoete cherry met lichte wortelsmaak. Zeer vroeg rijpende stamtomaat.
Sunlight: oranje; ovaalrond. Barstgevoelig.
Sweetie: rood, rond; zoet en sappig.
Thai Pink Cherry: roze, rond. Zelftoppende struiktomaat van ca 40 cm hoogte.
Tiny Tim: rood; pottomaat
Tom Red: rode, ronde cherry; aantrekkelijk aroma. Productief pottomaat.
Tumbler Yellow Tom: gele, ronde kerstomaat voor potteelt. (Zelftoppend)
Vesennia: rode, rond cherry; stamtomaat.
Whipper Snapper: roze ronde cherry met lekker aroma. Zeer productieve en vroegrijpe pottomaat.

Kerstomaten kan u de ganse dag eten, van 's morgens bij het ontbijt, tot 's avonds aan de TV!
Meer lezen over bijzondere tomatenrassen (kers-, cocktail- en vleestomaten).

VERZORGINGSTIPS.
- Bij sommige kerstomaten kan u 1 of 2 okselscheuten (dieven) laten groeien en deze dragen ook snel vruchten.
- Het is af te raden van ALLE okselscheuten te laten staan omdat de kerstomaten dan kleiner zijn en de planten worden gevoeliger voor bladschimmels en tomatenplaag (Phytophtora).
- Geef tijdens droog en warm weer voldoende water aan de voet van planten!
Controleer 's morgens en 's avonds uw planten op verwelking. Neusrot en afsterven is mogelijk bij langdurig watertekort. Zie weblink "Neusrot op tomaten voorkomen" en "Tips om water te geven aan pottomaten".
- Een lichte oogstvervroeging kunt u bekomen door onder de onderste tros alle bladeren te verwijderen. Zie weblink "Rijpen van tomaten bevorderen".
- Voorkom een te dichte bladstand door de meeste okselscheuten (dieven) te verwijderen. Een te gesloten gewas is meer vatbaar voor de tomatenplaag en voor bladvlekkenziekte. De eerste ziekteverschijnselen van bladvlekkenziekte werden op 6 juli 2014 gezien.
- Een verlate teelt van tomaten is mogelijk door einde juni enkele okselscheuten te stekken. Stekken die u dan neemt zijn na 10 dagen geworteld en bloeien 7 dagen later. Zie weblink "Tomatenplanten eenvoudig vermeerderen door stekken".
- Voorkom een te hoge temperatuur in uw kas of serre door goed af te schermen tegen de zon en door ramen & deuren te openen. Bij een temperatuur hoger dan 32° C sterft het stuifmeel van de openstaande tomatenbloemen af!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM BIJZONDERE TOMATEN.
Fotoalbum bijzondere tomaten (2014).
Gevaar voor aardappelplaag op tomaten! Warm en vochtig weer zijn ideaal voor infectie van de aardappelplaag (Phytophtora infestans)!
Neusrot op tomaten kan je voorkomen!
Overzicht van bijzondere tomatenrassen (zwarte, bruine, witte, gele, oranje, rode en groene tomaten. Stamtomaten, struiktomaten, roma en kerstomaten).
Rijpen van tomaten bevorderen?
Speciale zelf te kweken en bijzondere tomatenrassen (raskenmerken A-M).
Voorkom bladvergeling door te natte potkluit bij uw tomatenplanten in potten!.
Veel bladeren toch toch weinig of geen bloemen aan uw tomatenplanten?
Veel bloemen en toch weinig vruchten aan uw tomatenplanten?
Vroegrijpende tomaten in kas of serre?
Vroegrijpende pottomaten voor openluchtteelt
Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van tomaten en andere groenten.

GRATIS TIPS ONTVANGEN?
Deze blogberichten ELKE DAG in uw mailbox? Schrijf je hier in om DAGELIJKS deze blogberichten met praktische tips voor de fruittuin in uw mailbox te ontvangen. (U ontvangt een bevestigingsmail, welke moet bevestigd worden)
Twee keer per maand tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om twee keer per maand de Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. Deze GRATIS nieuwsbrief wordt de 1ste en 16de verstuurd.
Volg de dagelijkse berichten en praktische tips op twitter! http://twitter.com/gdekinder

labels: kerstomaten, snoeptomaten, minipruimtomaten, minipruim-tomaten, mini-romatomaten, bijzondere kerstomaten, kerstomaten met fruitsmaak, fruitige kerstomaten, pot-kerstomaten