Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

donderdag 18 februari 2021

Perenbomen snoeien voor dummies. (Laagstam)

Snoei bij voorkeur als het overdag niet vriest. 


Heb je geen ervaring met het snoeien van perenbomen wacht dan tot begin/half maart om te snoeien, dan zijn de bloemknoppen beter zichtbaar. Volg eens een praktische snoeiles! (Data en plaatsen in onze Fruit-ABC-nieuwsbrief)

Door het erg zachte winterweer zijn de bloemknoppen groter dan andere jaren, zodat je beter NU in februari reeds kan snoeien!

BOOMKENMERKEN.

Perenbomen zijn meestal laat vruchtbaar in vergelijking met andere fruitsoorten. 

Afhankelijk van het perenras is er ook nog een groot verschil in vruchtbaarheid.

Laat productief, sterk groeiend en dus ook moeilijker te snoeien zijn o.a. 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy'. Als bestuiver zijn beide rassen ook minder aan te raden.

Vroeg productief en ook gemakkelijker te snoeien en te vormen zijn o.a. 'Bonne Louise d'Avranches', 'Conference', 'Concorde', 'Durondeau', 'Belle de Jumet', 'Supertrévoux', 'Uta' en 'Comtesse de Paris'.

Niet alle perenrassen worden op dezelfde manier gesnoeid. 

'Josephine de Malines' is een oud perenras dat gevoelig is voor beurtjaren.


Pas de snoei aan volgens de groeikracht en aan het aantal bloemknoppen.

Het zonlicht moet alle takken goed kunnen bereiken en de entplaats moet boven de grond zitten!

ONDERSTAMMEN VOOR PERENBOMEN.

Laagstamfruitbomen op de onderstam 'Kwee C' , 'Kwee Eline' en 'Kwee Adams' geven sneller vruchten. 

Perenbomen op de onderstam 'Kwee A' geven later hun vruchten. 

Zaailingonderstammen voor halfstam- en hoogstambomen geven meestal pas na 6-10 jaar vruchten.

Perenonderstammen van zwak naar sterk: 'Kwee C', 'Kwee Eline', 'Kwee Adams', 'Kwee A', Pyrodwarf en perenzaailingen.

KENMERKEN VAN EEN GOED GEVORMDE PERENBOOM.

Een goed gevormde perenboom heeft onderaan 3 tot 5 gesteltakken, vruchthout (aan de gesteltakken en boven de gesteltakken) en een kop die boven de gesteltakken uit steekt.

De gesteltakken staan in een stand van ca 45 tot 65° t.o.v. de harttak. (De harttak is de middentak boven de stam).

Vruchthout heeft bij voorkeur een horizontale stand.

De groeiwijze van appelperen of Aziatische peren gelijkt goed op deze van gewone (zwakgroeiende) perenbomen.

SNOEITIJDSTIP VOOR LAAGSTAM PERENBOMEN.

Perenbomen kun je snoeien vanaf januari tot einde maart (begin april).

Vroeg in de winter (januari) snoeien stimuleert de groei en laat in de winter snoeien (maart) is licht groeiremmend. 

Snoei in januari de zwakgroeiende en meest productieve perenrassen. (o.a. Bonne Louise d'Avranches en Conference)

Snoei in februari of maart de sterkgroeiende, minder productieve perenrassen zoals 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'.

Lichte vorst is geen probleem om oudere perenbomen te snoeien. 

Jonge bomen (jonger dan 4 jaar oud) kan je beter in maart of april snoeien.

De bloemknoppen en bladknoppen zijn beter te herkennen als je in maart snoeit. 

Bij het wegsnoeien van zware takken in maart en april worden er meer bloemknoppen beschadigd dan bij het snoeien in januari.

Bij laat productieve en sterkgroeiende perenbomen is het nuttig van laat (maart-april) te snoeien. Weinig productieve bomen kan je herkennen doordat er weinig bloemknoppen aanwezig zijn.  

Hebt je weinig ervaring met perenbomen te snoeien? Wacht dan tot (begin) maart om uw bomen te snoeien. De bloemknoppen zijn dan beter zichtbaar en eventuele snoeifouten geven minder problemen. Bij het verwijderen van snoeihout breken er in maart meer bloemknoppen af!

VOORBEREIDING OP DE PERENSNOEI.

Verwijder eerst de steilgroeiende (en te dikke) takken bovenin de boom. Concurrenten worden ook verwijderd.

Bij een goed gesnoeide fruitboom staat het vruchthout kort bij de gesteltakken en kan het zonlicht alle takken bereiken. Streef een piramidale boomvorm na.

Een goed gesnoeide, luchtige fruitboom is minder vatbaar voor schimmelziekten en heeft een langere levensduur.

SNOEITIPS VOOR LAAGSTAM PERELAARS.

- Zorg ervoor dat de 3-5 gesteltakken enkelvoudig zijn, dus zo weinig mogelijk vertakt.

- De eenjarige twijg op het uiteinde van de gesteltakken wordt op 3 bladknoppen ingesnoeid. Bij voorkeur is dit niet hoger dan ca 1,2 m boven de grond.

- Probeer 3 eenjarige twijgen te behouden op elke gesteltak. Deze twijgen staan bij voorkeur opzij ingeplant.

- Buig de overblijvende eenjarige twijgen op de gesteltakken horizontaal uit en snoei ze niet in. Buig deze twijgen onder andere takken. (Een twijg die horizontaal groeit zal meer bloemknoppen aanmaken.) Sommige kenners buigen geen eenjarige twijgen af en verkiezen eenjarige twijgen die schuin omhoog groeien.

- Het wegnemen of uitdunnen van kleine takjes zorgt voor grotere vruchten.

- Een dikkere tak boven de vier gesteltakken wordt bijna volledig verwijderd. (Laat een kleine stomp van 10-15 cm staan).

- Het beste vruchthout is twee-, drie- en soms vierjarig. Vooral korte twijgjes (1 tot 20 cm lang) geven veel bloemknoppen.

- Bloemknoppen (gemengde knoppen) zijn dik en rond, terwijl bladknoppen smal en puntig (scherp) zijn. (Zie foto hierboven)

- Van het tweejarig vruchthout wordt het eenjarige (lange) deel steeds weggsnoeid. Sommige kenners laten voorbij het tweejarige hout een eenjarige klik van ca 5-8 cm staan.

- Indien de boomkop te hoog wordt dan kan je terugsnoeien tot op een lagerstaande meerjarige vruchttak. Dat terugsnoeien kan je ook rond half juni doen, dan is de groeiremming groter.

Probeer eens een praktische (fysiek of online) snoeiles van perenbomen bij te wonen! In de FruitABC-nieuwsbrief worden de data en plaatsen opgegeven waar snoeilessen worden gegeven. In februari en maart zijn er op vele plaatsen praktische snoeilessen en voordrachten ivm fruit die je kan volgen!

NUTTIGE WEBLINKS IVM HET PLANTEN VAN PERENBOMEN.

Overzicht van diverse perenrassen, bestuiving, planten en snoei. Indexpagina

Onderstamsoorten voor fruitbomen. 

Snoeikalender voor alle fruitsoorten. 

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN. 

Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers). 

Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen. 

Bloemknoppen van peren rond 10 april.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?  Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.  

Labels: perenbomen snoeien, perensnoei, snoei peren, snoeien perenbomen, snoeien Pyrus, perenbomen wintersnoei, perenbomen, wintersnoei, Pyrus communis, snoeien peren, fruitbomen snoeien

donderdag 11 februari 2021

Oorwormen schuilplaatsen maken als nuttig binnenwerk.

Is het vandaag te koud of te nat om buiten te werken? Maak nu binnen nestplaatsen voor oorwormen en hang deze later in uw fruitbomen!

Oorwormen eten veel bladluizen zodat een bestrijding meestal overbodig wordt.

Foto: oorwormen schuilen graag in zakjes van vliesdoek


Bamboebussel als oorwormen-nestplaats.

Foto: Bloempot gevuld met stro als schuilplaats (nestplaats) voor oorwormen. Breng aan de onderkant gaas aan om te voorkomen dat de vogels het stro weg halen.

Potten met stro die je vorig jaar hebt omhoog gehangen kan je best NU uitkuisen en opnieuw opvullen met vers stro. Eerder omhoog gehangen potten zijn 's winters een schuilplaats voor slakken. Oorwormen overwinteren NIET in de potten maar in de grond!

Oorwormen zijn heel nuttig om schadelijke parasieten zoals bladluizen en wollige bloedluis in uw (fruit)bomen op te ruimen. Door oorwormen optimaal in te zetten zijn bespuitingen tegen schadelijke insecten meestal overbodig. Oorwormen overwinteren in de grond, maar zoeken bij warm weer (mei-juni) voedsel en een nieuwe nestplaats.

Schuilplaatsen (nestplaatsen) voor oorwormen zijn bamboebussels/rietbosjes en aardewerk-bloempotten met stro.

Een nuttig winterwerkje (binnenwerkje) is bussels van bamboestengels te maken

Deze bussels kan je in april of mei in de fruitbomen omhoog hangen als nestplaats voor de nuttige oorwormen. Er kunnen ook solitaire bijen of andere nuttige insecten in nestelen.

Zwarte geperforeerde plastiekzakjes (zwarte biofolie) kan je ook opvullen met stro en stevig toeknopen met een touw of bio-bindbuis. 

Stenen bloempotten met stro die van vorig jaar nog in de (fruit)bomen hangen kunnen nu gecontroleerd en uitgekuist worden. 

Het gebruik van oorwormen om wollige bloedluis op appelbomen en andere schadelijke insecten te bestrijden. Lees meer.

Naast oorwormen zijn er nog andere nuttige dieren die kunnen helpen om schade aan fruitgewassen te voorkomen (o.a. gaasvliegen, roofwantsen, lieve-heers-beestjes). 

Soms gebruiken koolmezen deze nestplaatsen van oorwormen als voederplaats, zodat een bescherming met kuikengaas nodig kan zijn.

Lees meer over het voorkomen van schadelijke insecten: preventie van ziekten en plagen 

Op fruitbomen en kleinfruitstruiken kunnen meerdere schimmels en plagen voorkomen.

Meer lezen over plantenziekten en plagen op fruitsoorten 

TIP!


Foto van de zaden van tuinbonen (Vicia faba)

Binnen kan je ook tuinbonen/labbonen (Wetenschappelijke naam Vicia faba, ENG: broad beans) in potten uitzaaien. Na opkomst de planten afharden en na enkele weken kan je ze tussen uw fruitbomen uitplanten. Tuinbonen zijn erg aantrekkelijk voor solitaire bijen, lieveheersbeestjes & oorwormen en ze verdragen goed winterkoude. (Oogsttijd juni)


Foto van Roodbloeiende tuinbonen in maart-april.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?  Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.

Uitvoerige informatie over het snoeien en verzorging kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van elke fruitsoort wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's. Meer lezen

labels: plantenziekten, oorwormen, oorwormennest, bamboebussels, strozakjes, bladluizen, wollige bloedluis, nuttige insecten, insecten bestrijden insecten, schadelijke insecten, 


zaterdag 6 februari 2021

Vorstschade voorkomen aan fruitsoorten.

Vanaf zondag wordt er wintervorst met sneeuwval voorspeld! Tijd om uw voorzorgen te nemen...

Mogelijke gevolgen van wintervorst:

 • Uitdroging
 • Vorstschade
 • Bastscheuren (vorstscheuren)
 • ...
Enkele tips om schade te voorkomen:

 • Planten in potten en containers zijn gevoelig voor wortelbeschadiging. Plaats ze dicht bij elkaar en maak de grond voldoende vochtig.
 • Snoeien van bramen en frambozen kan je best uitstellen.
 • Perenbomen op onderstam Kwee C kan je aanaarden ofwel rond de stambasis champost/ compost leggen.
 • Bij gevoelige boomsoorten kan je de stam afwitten om vorstscheuren te voorkomen.
 • Voorkom wildschade bij fruitbomen. Vooral appelbomen zijn erg aantrekkelijk. Je kan fijn kuikengaas of volièredraad van 40-100 cm hoogte rond gevoelige bomen zetten.
 • Bescherm jonge bomen en struiken in de kuilhoek tegen vorst en knaagdieren.
 • Planten die niet goed afgehard werden zijn gevoeliger voor vorstschade.
 • Heb je onlangs vorstgevoelige fruitsoorten zoals vijgen, kiwi's, kiwibessen en kaki's geplant dan kan je die best beschermen met rietmatten, snoeihout van coniferen/kerstbomen.
 • Aardbeiplanten die in september of oktober nog geplant werden kan je beschermen met vliesdoek.


 • Jonge walnotenbomen of okkernotenbomen, kan je beschermen door wit kalken, boomnetje/ boomspiraal en een opgerolde krant. Bron foto @notenteelt op twitter.
Winterstekken van druiven die buiten ingekuild werden hebben meestal geen bescherming nodig. Als het even dooit, dan kan je de grond rond de stekken opnieuw aandrukken.

Jonge druivenstekken met bladeren zijn erg vorstgevoelig, ook in de kas/serre!

Normaal geen bescherming nodig:

 • Goed afgeharde pitfruit- en steenfruitbomen en notenbomen.
 • Goed afgeharde kleinfruitsoorten (Ribes, Rubus, Vaccinium)

Nuttige weblinks:

Fruitbomen beschermen tegen wildvraat. Lees meer.
Kweewortels (onderstam laagstam peren) beschermen tegen strenge wintervorst. Lees meer.
Vorstscheuren bij fruitbomen voorkomen met stamafwitmiddel. Lees meer.
Vorstschade aan hoogstamfruitbomen voorkomen. Lees meer bij "hoogstamboomgaard" (Patrick Heyerick)
Winterwerk in de fruittuin. Lees meer.

Facebook Liefhebbers van fruit & fruitteelt. Lees meer

Fruitsoorten stekken in februari.

Fruitsoorten die gemakkelijk wortelen kan je in februari en maart nog stekken. Voor de meeste soorten heb je geen kas/serre nodig.

Afbeelding 01. Stekkalender fruitsoorten met een overzicht van planten die je per maand kan stekken. KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN. Een volledige stektabel kan je zien bij de weblinks!

Wacht tot de moederplanten ontdooid zijn voor je stekhout verzameld! Lichte nachtvorst is geen probleem om overdag stekhout te verzamelen. Het stekhout kan je op een beschutte plaats (binnen) verwerken tot stekken.

Het vermeerderen van fruitsoorten of onderstammen door stekken wordt zoveel mogelijk in de juiste maand toegepast en is eenvoudig op te zoeken in de "Fruit ABC-Stekkalender". 

Afbeelding 02. Soorten winterstekken: gewone stek, krukstek en hielstek.

Houtig kleinfruit, druiven en onderstammen kan je eenvoudig vermeerderen door stekken. Ook vele sierheesters/sierstruiken kan je nu stekken.

Foto 3: winterstekken van rode trosbessen

Winterstekken of houtstekken worden in de rustperiode (december-februari), zonder bladeren genomen.

TE STEKKEN IN FEBRUARI: 

aardbeiboom (Arbutus unedo), blauwe bessen (Vaccinium c.), druiven (Vitis vinifera), duindoorn (Hippophae r.), 

gele alpenbes (Ribes aureum), Japanse sierkwee/dwergkwee (Chaenomeles japonica), 

jostabes (Ribes 'Jostaberry'), kiwibessen/ kiwiberry (Actinidia arguta), Olijf (Olea e.), vijg (Ficus carica), 

trosbessen (Ribes nigrum, Ribes rubrum), zilverbes/ olijfwilg (Elaeagnus) en zwarte vlier (Sambucus nigra). 

Sommige fruitsoorten zoals vijgen, moerbei en druiven kan je best onder glas (kas) stekken, maar de meeste soorten kunnen ook als winterstek in openlucht ingekuild worden.

Gewortelde stekken van Ribes aureum 'Brecht' kan je gebruiken als onderstam voor kruisbessen en trosbessen. (Stekenten is ook mogelijk).

WORTELSTEKKEN.

Wortelstekken kan je nemen van bottelrozen (Rosa pendulina), bramen (Rubus fruticosus) en frambozen (Rubus idaeus). Neem geen wortelstekken van de doornloze braam 'Thornless Evergreen', want dan bekom je gestekelde planten!

STEKTIPS.

Snoei niet aan planten die bevroren staan, maar wacht tot ze (in de namiddag?) ontdooid zijn.

Snoeihout kun je tijdelijk inkuilen/inlegeren om er later stekken van te maken. 

Foto 04: winterstekken van rode bes in P9-potten gevuld met stekgrond.

Gebruik om te stekken in potten luchtige stekgrond of een mengsel van potgrond en zand.

Heb je geen ervaring met stekken, start dan met gemakkelijke plantensoorten zoals trosbessen en jostabessen. Zie weblink "stekken van trosbessen".

Gebruik bij voorkeur gezonde, stevige (lange) eenjarige twijgen om stekken te maken.

De aanbevolen steklengte is meestal 15-20 cm. (Blauwe bessen 8-10cm)

Foto 05: ingekuilde winterstekken van druiven.

De stekken kun je (tijdelijk) inkuilen op een beschutte plaats (1/3 van de steklengte boven de grond). In maart of april kun je de stekken afzonderlijk uitplanten. 

Plantensoorten die gemakkelijk wortelen kun je in februari-maart reeds uitplanten, mits de grond niet te nat of bevroren is. (Zie foto hieronder)

Foto 06: Uitplanten van winterstekken van rode- en witte trosbessen 

Ga naar een snoeiles/snoeidemonstratie van kleinfruit en vraag of je wat snoeihout mag meenemen. Data en plaatsen van snoeilessen kan je vinden in de FruitABC-nieuwsbrief! (Zie webink "Maandelijks fruittips ontvangen")

Vele sierheesters zoals o.a. vlinderstruik (Buddlea), Cornus (kornoelje), pluimhortensia (Hydrangea paniculata), sierbes (Ribes sanguineum) en Chinees klokje (Forsythia) kunnen op een gelijkaardige manier gestekt worden zoals de vernoemde fruitsoorten.

Niet alle planten worden op dezelfde manier gestekt. Sommige planten zoals moerbei, vijgen en kruisbessen wortelen moeilijk en vragen extra aandacht.

Het is niet altijd eenvoudig om cultuurplanten te vermeerderen door stekken. Soms zijn er andere vermeerderingsmethoden nodig zoals oculeren, enten, marcotteren of afleggen.

Ook op internet is nog veel extra informatie over het stekken, afleggen, marcotteren, oculeren en enten te vinden. Zie weblinks.

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM STEKKEN VAN PLANTEN:

Stekken van blauwe bessen (Vaccinium c.). 

Fruitsoorten vermeerderen door stekken (index-pagina). Werkwijze bij het stekken van houtige planten. 

Stekkalender voor ALLE fruitsoorten. 

Weblinks i.v.m. het vermeerderen van planten. Zaaien, stekken, afleggen, marcotteren, oculeren en enten. 

BOEKENTIPS.

Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit. Met aangepaste snoeiadviezen en snoeikalender.

Uitvoerige informatie over het snoeien kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien van elke fruitsoort wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's. Meer lezen

Betekenis & oorsprong van de gebruikte wetenschappelijke plantennamen in het plantenwoordenboek "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen". Lees meer.

De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. In de nieuwsbrief van januari vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.

Maandelijks tips voor de fruittuin in uw mailbox ontvangen? Nog geen abonnee? Schrijf je hier in om één keer per maand de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. 

Aanbevolen om te volgen op de sociale media:

Volg de dagelijkse berichten en praktische fruittips op twitter

Facebook Liefhebbers van fruit & fruitteelt. Lees meer

Labels: plantenvermeerdering, stekkalender, planten vermeerderen, stekken in februari, fruit stekkalender, fruit stekken februari, fruitsoorten stekken februari, vermeerderen planten, winterstek

woensdag 3 februari 2021

Fruitige tuintips in februari

Als je denkt dat er in de fruittuin niets te beleven valt, dan heb je het goed mis! Je kunt nu planten & verplanten, snoeien, stekken en zelfs opgepotte onderstammen enten. De blauwe honingbes (Lonicera) bloeit deze maand. 

Foto 01: blauwe honingbes in bloei

PLANTEN.

In februari kan je druivelaars, vijgen, kleinfruit en kolomappelbomen of zuilbomen (minitree, ballerina) planten.


Foto 02: Knipsel uit de plant-, bloei- en oogstkalender. Bron: Boek Gemakkelijk fruit.

SNOEI.

Foto 03: snoei bij druiven minstens 2,5 cm voorbij de knop

Laagstam appelbomen, perenbomen, kiwi, kiwibessen, druiven, hazelaars en blauwe bessen kan je nu snoeien.

Jonge hazelaarstruik door snoeien omvormen tot een stamvorm.

Snoei herfstframbozen na een vorstperiode tot aan de grond weg. Je kan dan oogsten van augustus tot oktober.

Doe een aangepaste snoei bij de tweemaaldragende frambozen. Je kan dan oogsten in juni en van augustus tot oktober. (Snoei een beperkt aantal eenjarige twijgen op 1 meter in.)

Enttwijgen van pitfruitbomen knippen en koel bewaren.

Snoeihout van druiven inkuilen om in maart te stekken.

Wortelsnoei bij te sterk groeiende laagstam appel- en perenbomen.

Volg eens een praktische snoeiles! Of volg een digitale (online) snoeiles of workshop!

VERMEERDEREN.

Foto 04: stekken van druiven in P9-potten

Winterstekken van druiven, trosbessen en vijgen maken.

Volg eens een praktische entles of voordracht ivm enten!

Foto 05: Geënte onderstam toegebonden met flexiband.

ONDERHOUD.

Schuilplaatsen voor oorwormen maken.

Hang nieuwe mezen-nestkasten omhoog (Invliegopening naar het oosten; hoogte 1,5-2 m).

Fruitbomen beschermen tegen wildvraat en vorstscheuren. Vijgen beschermen tegen strenge wintervorst.

Boomstammen insmeren met afwit middel om vorstscheuren te voorkomen.

Bescherm uw vijgenstruiken tegen strenge wintervorst.

Kalk strooien op te zure tuingrond.

Boomspiegel van steenfruit vrij maken van onderbegroeiing.

Perzikbomen preventief behandelen tegen de krulziekteschimmel. Vanaf 8 tot 10°C is er infectiegevaar.

Lijmbanden van boomstammen verwijderen en vernietigen. (begin febr.)


Van sommige onderwerpen kan je de komende weken hier meer vernemen. Neem ook een kijkje in het blogarchief van de maand januari van de vorige jaren. (Klik op de menu rechts: blogarchief > 2019 ofwel 2018 > januari) Je kan op deze manier vanaf 2008 tot 2020 het archief raadplegen.

KLIK OP DE AFBEELDING VAN HET BLOGARCHIEF OM DEZE GROTER TE MAKEN!


BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN.

Boek "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers). Lees meer van Gemakkelijk Fruit


Boek "Groente en Fruit Encyclopedie" (auteurs Luc Dedeene & Guy De Kinder, 10de druk). Lees meer


De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. 

Maandelijks tips voor de fruittuin in uw mailbox? Schrijf je hier in om één keer per maand de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. Met een agenda van fruitactiviteiten (voordrachten, lessen, online cursussen, workshops) in BE en NL die je kan volgen.

In de maandelijkse nieuwsbrief vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.

Volg de dagelijkse berichten en praktische fruittips op twitter!  

FB-Liefhebbers van fruit & fruitteelt  

maandag 1 februari 2021

Fruit-ABC-Nieuwsbrief van februari 2021.

KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

Er werd opnieuw een Fruit-ABC-Nieuwsbrief met praktische fruitinformatie verstuurd (5 pagina's)!

Deze nieuwsbrief is ook op smartphone en tabet-pc te lezen.

Onderwerpen in de nieuwsbrief van 1 februari:

SNOEI.

Fruitsoorten te snoeien in februari.

Blauwe bessenstruiken snoeien.

Laagstam perenbomen snoeien.

Vormsnoei voor hazelaars op stam.

VERMEERDERING.


Fruitsoorten en onderstammen te stekken in februari. 

Plakenten van onderstammen.

PLANTEN.

Kolombomen, ballerina’s of minitrees.

Pruimen: zelfbestuivende pruimen.

ONDERHOUD.

Schuilplaatsen voor oorwormen maken.

ALLERLEI.

Fruitige tuintips voor februari.

Lekker fruit (kleinfruit, druiven, pit- en steenfruit) uit eigen tuin!

Tomaten moeten niet rood en rond zijn!

AGENDA  

Knipsel uit de agenda.

(Online) lezingen/voordrachten, lessen en workshops over snoeien, enten, planten, teelt en verzorging van fruit en bijzondere tomaten. 

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen sommige activiteiten afgelast worden! Neem vooraf contact op met de organisator! Sommige activiteiten kan je ook online volgen dmv webinar (online voordracht of workshop).

KLIK OP DE AFBEELDING OM DEZE GROTER TE MAKEN!

TuinAgenda: tuinbeurzen, snoeilessen, snoeidemonstraties, workshop snoeien, entlessen, fruitinfo, online voordrachten ivm fruit, online voordracht tomatenteelt.

Probeer eens een praktische snoei- en entles bij te wonen! In februari zijn er vele snoei- en entcursussen in Nederland en Vlaanderen. Data en plaatsen staan in de agenda van deze nieuwsbrief.

BOEKENTIPS voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN. Goed voor vele jaren tuinplezier!!


(foto cover boek)

"Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers). Lees meer


(foto cover boek)

Groente en Fruit Encyclopedie (Auteurs Luc Dedeene & Guy De Kinder, 10de druk). Lees meer

De FruitABC-nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. In de nieuwsbrief van januari vind je teelttips, snoeitips en vermeerderingstips voor alle fruitsoorten.

Maandelijks tips voor de fruittuin in uw mailbox ontvangen? 

Nog geen abonnee? Schrijf je hier in om één keer per maand de GRATIS Fruit-ABC nieuwsbrief te ontvangen. 


Aanbevolen om te volgen op de sociale media:

Volg de dagelijkse berichten en praktische fruittips op twitter

Facebook Liefhebbers van fruit & fruitteelt. Lees meer


labels: snoeien blauwe bes, snoeien peren, zelfbestuivende pruimen, vormsnoei hazelaar op stam, trosbessen haag, kolombomen, plakenten, fruitnieuwsbrief, moestuin