Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

dinsdag 21 januari 2014

Fruitbomen planten op natte grond?

Op te natte grond met plassen water kan u beter NIET planten!
Neem tijdig de nodige voorbereidingen zodat u op natte grond toch fruitbomen kan planten.
Maak op voorhand met een grondboor of een spade een put tot ca 50 (100) cm diepte en controleer de hoogte van het grondwater.
Het grondwater zou lager dan 40 (60) cm moeten staan voor steenfruitbomen, walnoten en appelbomen!

OORZAKEN VAN TE NATTE GROND?
- Te vast gereden grond met slechte structuur.
- Door het gebruik van te zware machines kan er structuurbederf onstaan.
- Door de grondoppervlakte te frequent te frezen.
- Door de grond in de winter onbedekt en onbegroeid te laten.
- Door het berijden van natte grond.
- Door steeds op dezelfde plaats te rijden.
- Door een schommelende grondwaterstand, waarbij vooral in de winter het water heel hoog staat.
- Door het ontbreken van degelijke afwateringsgrachten om het water af te voeren.
- Door harde (ijzer)lagen in de grond.
- Een laag gelegen (komvormig) perceel.

Foto 01: wateroverlast op fruitbomenperceel. Foto van Wouter van Teeffelen /Fruitteelt.info

HOE VOORKOMEN?
- Vermijd het betreden en berijden als de grond te nat is.
- Zorg ervoor dat de afwateringsgrachten het water sneller kunnen afvoeren door ze in een droge periode dieper en breder te maken. Zorg ervoor dat stroomafwaarts dit werkje ook wordt gedaan.
- Doe geen grondbewerkingen als de grond te nat is!
- Voorkom bodemerosie en laat uw grond zoveel mogelijk begroeid. Lege percelen kunnen in het najaar én voorjaar bezaaid worden met een groenbemester.
- Zaai een groenbemester met verticaal groeiende wortels, zoals bladrammenas en Japanse haver, die de grond diep doorlaatbaar maakt.
Zaai vanaf april tot september Japanse haver (SILKE). Deze vorstgevoelige groenbemester maakt tot 80 cm diep de grond los, zorgt voor een goede onkruidonderdrukking en heeft een hoge productie van organische stof waardoor de bodemkwaliteit en structuur verbetert
Ook bladrammenas kan in juli en augustus als groenbemester gezaaid worden en zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van de grond. Tijdens een zachte winter bevriest bladrammenas niet.

HOE VERHELPEN?
- Maak NU greppeltjes op uw perceel zodat de plassen water snel verdwijnen.
- Zodra alle plassen verdwenen zijn kan u met een spitriek of cultivator de toekomstige boomstrook losmaken zodat de grond kan uitdrogen.
- In droge omstandigheden kan u de plaats waar de bomen komen spitten. Maak de toekomstige boomstrook over een breedte van 50 tot 60 (90) cm voldoende diep los.
Doorbreek de harde storende (ijzer)lagen in de grond tot een diepte van 40-50 (60) cm zodat het water goed kan wegzakken. De onderste grondlagen kan u beter NIET verwisselen met de bovenste grondlaag.
- Breng wat drogere (zand)grond bovenop de gespitte grond van de boomstrook. Op zware grond (klei en leem) kan u grof zand (5 cm) doorheen de grond mengen zodat de grond meer doorlatend wordt.
- Zorg ervoor dat de losgemaakte grond goed los blijft door hem niet fijn te maken en door er NIET op te rijden. Gebruik GEEN frees om de grond fijn te maken!
- Leg de grond op de toekomstige boomstrook 10 tot 15 cm hoger dan de omgeving, zodat regenwater direct weg kan lopen.
- Na deze diepe grondbewerkingen moet u minstens 3 weken wachten tot de grond vanzelf wat aangezakt is. Plaats dan de boompalen en wacht opnieuw 1 tot 2 weken zodat deze wat vast staan.
- Ca 1 tot 2 (3) maand na het begin van de voorbereidingen kan u starten met planten mits de grond voldoende droog is. Plant op een droge dag en zorg ervoor dat de grondstructuur goed blijft. Er moet veel lucht en voldoende organische stof/humus in de grond aanwezig zijn voor een optimale groei.

WANNEER PLANTEN OP NATTE GROND?
Neem eerst alle maatregelen om de problemen te verhelpen.
Stel het planten 2 (3 of 4) maanden uit zodat de grond voldoende droog en opgewarmd is. Planten in de maand mei is ook mogelijk, maar dan moet u regelmatig water blijven geven tot de bomen goed groeien.
Aangekochte fruitbomen kan u best laten bewaren in de koeling van een boomkweker. Bewaar geen fruitbomen bij geoogste appels of peren!
Kan u de bomen niet in een koelcel bewaren dan moet u de ingekuilde bomen toch in februari of maart proberen te planten. Eventueel kan u de fruitbomen een tijdelijke plantplaats (op kortere afstand) geven op een droger perceel om ze in het najaar naar hun definitieve plaats te verhuizen.
Ook bij de ingekuilde bomen mogen er geen plassen water voorkomen! U kan op de kuilplaats wat scherp zand inwerken om de waterafvoer te verbeteren.
De bomen op de kuilplaats moet u beschermen tegen vraatschade van konijnen, hazen, reeën en muizen.

KEUZE VAN FRUITSOORTEN VOOR IETS NATTERE GRONDEN.
- Steenfruitbomen (kersen-, pruimen-, perzik- en abrikozenbomen) zijn NIET geschikt voor natte gronden!
- Appelbomen verdragen iets nattere gronden mits er geen plassen water blijven staan na regen. Sommige appelrassen zijn vatbaar voor vruchtboomkanker op een natte grond.
- Trosbessen, kruisbessen en frambozen sterven af als de grond langdurig te nat is.
- Bramen en zwarte vlier verdragen tijdelijke wateroverlast.
- Als windschut (noord- en oostzijde van perceel) kan u op de natste plaats zwarte els (Alnus glutinosa) planten. Zwarte els is ook geschikt voor erg natte gronden.
- Peren- en kweeperenbomen verdragen tijdelijk te natte gronden. De hoogste productie bekomt u op grond die goed ontwaterd is!

WATEROVERLAST BIJ ONLANGS GEPLANTE FRUITBOMEN?
Haal de fruitbomen uit de grond en kuil ze tijdelijk in drogere grond zodat de wortels niet uitdrogen.
Maak de ondergrond goed los, zodat het water kan wegzakken. Op klei- en leemgrond kan je een kleine hoeveelheid (scherp) zand bij de grond mengen.
Verhoog op de plantplaats de grond met ca 10-20 cm.
Wacht 1-2 weken met planten tot de grond opnieuw aangezakt is.
Plant de fruitbomen opnieuw en let er op dat de entplaats 10 (15) cm boven de grondoppervlakte blijft zitten.
Foto 02: plant fruitbomen op heuveltjes als u natte grond hebt! Foto van fruithaag Fleuren (afk. Karel Fleuren)

Maak de fruitbomen vast aan de boompalen of aan de lei-draden.
Wacht met het afdekken van de grondoppervlakte (hakselhout, mest, compost, gras, ...) tot februari-maart (april). Enkel de ruggen van fruithagen en minitrees worden wel direct afgedekt.

NUTTIGE WEBLINKS
Plant fruitbomen op heuveltjes als u natte grond hebt!
Groente- en Fruit Encyclopedie met snoeiinformatie van fruitbomen en kleinfruit.

Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: wateroverlast, fruitbomen natte grond, natte grond fruitbomen, wateroverlast fruitbomen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten