Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten.

maandag 10 juni 2019

Te frequente regen nadelig voor de fruittuin!

De laatste weken regent het bijna dagelijks in Vlaanderen. Op lichte grond (zandgrond) komen de minste problemen voor. Op klei- en leemgronden zijn de problemen het grootste. Laag gelegen percelen zijn gevoelig voor wateroverlast.

1. APPELBOMEN.
Er is minder aantasting van echte meeldauw en spintmijten.
Er is meer aantasting van schurft (schimmelziekte) bij de vatbare rassen.
Op lichte grond is er meer uitspoeling van meststoffen en er kunnen bruine bladranden voorkomen ten gevolge van kaliumgebrek.
Sommige appelrassen zijn gevoelig voor aantasting door (vliegende) vruchtboomkanker.

2. PERENBOMEN.
Bij sommige rassen barsten de vruchten. Op zandgrond is er meer schade.
Er is meer aantasting van schurft op vruchten en bladeren. (Zwarte vlekken op de vruchten). Er is meer aantasting bij de vatbare perenrassen.
Ook vruchtboomkanker kan voorkomen in perenbomen die niet luchtig genoeg gesnoeid werden.

3. STEENFRUITBOMEN (Pruimen, perzik, nectarine, abrikozen, kersen).
Barsten of scheuren en vruchtrot van onrijpe pruimen en sommige vroegrijpende abrikozen. Op zandgrond barsten er meer vruchten dan op kleigrond.
Veel dode eenjarige twijgen door aantasting van taksterfte/bloesemsterfte (Monilia laxa).
Op een te natte standplaats kan er bladvergeling, bladval en zelfs boomsterfte voorkomen.
Controleer wekelijks uw bomen en verwijder alle gebarsten en/of beschimmelde (vruchtrot) vruchten. Laat verwijderde vruchten niet liggen onder de bomen!
Gebarsten pruimen die bijna rijp zijn kan je gebruiken om jam/confituur te maken.
Steenfruitbomen verdragen geen natte grond. Als de grond te nat is dan moet je die dringend ontwateren. Graaf enkele afwateringsgreppels zodat het water snel weg kan!
Op perzikvruchten kan door de frequente regenbuien perzikschurft ontstaan. (In 2019 hangen er hier bijna geen perzikvruchten aan de bomen)

4. RODE- EN WITTE (ROZE) TROSBESSEN.
Bladval tengevolge van schimmels of door uitspoeling van kaliummeststof.
Meer vruchtrot bij de vroegrijpende rode trosbessen.

5. BRAAMBESSEN, TAYBESSEN EN FRAMBOZEN.
Abnormale bladvergeling en bladval door schimmelaantasting.
Bij zomerframbozen kunnen de planten afsterven als de grond te nat of te vast is. Gele roest kan voorkomen op frambozenbladeren.
Bramen en Japanse wijnbes verdragen goed natte grond.

6. DRUIVEN.
Meer aantasting van bladeren door valse meeldauw (Peronospora). Zorg voor een luchtig gewas door de scheuten goed uit te dunnen. Een luchtige groeiende plant droogt sneller op en is minder vatbaar. Sommige (oude) druivenrassen zijn erg vatbaar voor valse meeldauw!
Opvallend sterke groei waardoor er meer zomersnoei nodig is.
Probeer het aantal (bloem)trossen te beperken zodat ze toch goed kunnen uitgroeien. Dun de scheuten goed uit!
Druiven verdragen geen natte grond! Zorg dat het regenwater snel weg kan en maak met een cultivator regelmatig de grond los. Een losse grond kan beter opwarmen en de groei is beter.
Op lichte gronden (zandgrond) kan er door uitspoeling een tekort aan kalium ontstaan.
Op te natte en te zure grond ontstaat gemakkelijk bladvergeling door magnesiumgebrek.

7. TOMATEN.
- Warm en nat weer is ideaal voor aantasting door de gevreesde tomatenplaag/aardappelplaag!
Er zijn reeds aantastingen van aardappelplaag/tomatenplaag (bladeren en vruchten worden aangetast) en van bladvlekkenziekte. Controleer tweemaal per week uw planten en verwijder de aangetaste delen.
Bij de vroegrijpende rassen (Glacier, Nadja, ...) is er minder gevaar op volledig verlies door de plaag.
Onder de openstaande (dak)ramen is er meestal eerst infectie.
Op plaagtolerante tomatenrassen (Damsel, Honeymoon, Jasper, Mount Magic, Mount Merit, Primabella, Defiant, Plum Regal) komt geen of zeer weinig aantasting voor.
- In een te natte grond is er meer bladvergeling en kan er verwelkingsziekte (Verticillium) optreden.
- Door te vochtige lucht is er een minder goede bestuiving mogelijk. Tijdens een droge dag probeer je de bloemen te trillen. Tomatenplanten in de volle grond worden ten laatste op 10 juli ingetopt zodat alles nog goed kan uitgroeien.
- In de serre/kas is er door langdurige vochtige lucht (en condensatiedruppeltjes) groot gevaar op aantasting door bladvlekkenziekte.

HOE SCHADE VOORKOMEN OF BEPERKEN?
- Bedek de grondoppervlakte met mulch (organisch materiaal) zoals grove compost, hakselhout, grasmaaisel, bladeren, plantenresten, ...
- Nabij gelegen gras mag je niet te kort afmaaien (5-8 cm). Lang gras verdampt meer water dan kort gras!
- Planten in de kas/serre moet je zoveel mogelijk luchten. Let op voor lekkages in de kas/serre want daar ontstaat infectie van de aardappelplaag en bladvlekkenziekte! 's Morgens kan je de planten even droog schudden.
- Bij planten in pot kan je de opvangschaal tijdelijk verwijderen. Tomaten verdragen geen natte en koude grond!
- Bij jonge bomen in volle grond kan je met een cultivator de grond losmaken zodat hij sneller kan opdrogen.
- Bomen en kleinfruit in volle grond (zandgrond) kan je licht bijmesten om de uitspoeling te compenseren.
- Dun de takken in de fruitbomen licht uit zodat de overblijvende takken sneller opdrogen na regen. Rugscheuten kan je best zoveel mogelijk verwijderen.
- Te natte grond bij appelbomen en steenfruitbomen (kers, pruim, perzik) moet je DIRECT ontwateren! Bij langdurig natte grond sterven de meeste wortels af.
- Plant geen gevoelige fruitsoorten op natte gronden. Kweeperen en perenbomen verdragen tijdelijk te natte grond. Ook bramen verdragen tijdelijk te natte grond. Op natte grond kan je best op verhoogde bedden planten zodat het fruit droger staat.

NUTTIGE WEBLINKS
Boekje "Gemakkelijk fruit voor tuin, balkon en terras" van Guy De Kinder (mei 2016).
--
Boek "Groente- en fruit encyclopedie" met info over rassenkeuze, teelt en verzorging van alle fruitsoorten en groentesoorten. (8ste herwerkte druk, november 2015)

Een keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
labels: natte grond, regen en fruit, fruit voor natte grond, barsten vruchten, bladval natte grond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten