Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zaterdag 14 september 2013

Druivenplanten zonder trossen?

Mogelijk dat er op sommige plaatsen weinig of geen trossen hangen aan de druivelaars.
Gelukkig zijn er een aantal andere druivenrassen die wel talrijke trossen dragen (september 2013)!
Goed dragende druivenrassen zijn o.a. 'Boskoops Glory', Birstaler Muskat, Dornfelder, Esther, Hecker, Kalina, Katharina, Muskat Bleu en Nelly. Zie weblink "Lekkere tafeldruiven voor openluchtteelt".
Evita en Lidi dragen dit jaar geen trossen.

Dornfelder wordt sommige jaren aangetast door echte meeldauw, waardoor de bessen gaan barsten.

Roze druif 'Lidi'

Eenjarige en tweejarige druivelaars geven meestal nog geen trossen. Driejarige planten kunnen mits optimale groei en voldoende dikke twijgen al enige trossen geven.
Het eerste en tweede jaar na het planten moet het wortelgestel zich nog aanpassen en kan u beter ook niet te veel trossen laten hangen.

Oorzaken dat een druivenplant/druivelaar geen trossen geeft?
- Een slechte standplaats (Onvoldoende zon, te nat, ...)
- Verkeerde snoei. Heel productieve (oude) rassen kunnen in de winter op twee knoppen gesnoeid worden. De meeste nieuwe (ziektetolerante) druivenrassen moeten in de winter op vier tot acht knoppen gesnoeid worden.
- Geen aangepaste grondsoort. Druivelaars hebben een voorkeur voor tamelijk droge, iets kalkrijke grond.
- Onvoldoende voeding. Op zandgronden en zandleemgronden is het meestal nuttig van in februari-maart wat meststoffen te geven. Ook in potten en kuipen moeten de planten regelmatig voedsel krijgen.
- Verkeerd ras. Druivenrassen voor zuiderse landen doen het in ons klimaat dikwijls minder goed tenzij u ze in de kas/serre plant.
- Te ziektegevoelig ras. Schimmelaantastingen verstoren een normale groei en ook het geven van trossen. Vooral de oude druivenrassen zijn erg ziektegevoelig, terwijl de nieuwe druivenrassen meestal minder ziektegevoelig zijn.
- Onvoldoende groeiruimte en licht.
- Concurrerende plantengroei nabij de druivenplanten of door een te dichte plantafstand.
- Schade van onkruidbestrijdingsmiddelen.
- Een te zwakke groei. Gestekte planten groeien zwakker dan geënte planten.
- Vorstgevoelig ras ofwel tijdens een vorstperiode gesnoeid.

Oorzaken dat de trossen slecht ontwikkeld zijn?
- Sommige rassen zijn gevoelig voor misbloei tengevolge van regenachtig of koud weer. (Pitloze druivenrassen zijn gevoeliger voor misbloei en kan je beter in een kas/serre planten.)
- Minder goede standplaats tijdens de bloei: te natte of te koude grond, onvoldoende zon, ...
- Te koud voorjaar en te natte & koude grond.

Geënte druiven groeien meestal sterker en gezonder zodat ze minder hinder hebben van schimmel- en insectenaantastingen.
Geënte druiven geven ook sneller een hoge productie dan de gestekte druivenplanten.

BARSTEN VAN DRUIVEN?
Als er veel regen valt na een lange droge periode dan kunnen de bessen van sommige druivenrassen barsten.
Het barsten van de druiven is NU (sept. 2013) goed zichtbaar bij 'Esther', 'Eugeen' en 'Hecker'.
Bij de gesloten trossen kan u best regelmatig de beschadigde bessen wegknippen om te voorkomen dat de overige bessen gaan beschimmelen.
Bij druivenrassen met losse trossen (loshangende bessen) geeft het barsten van enkele bessen geen gevaar om de volledige tros te vernietigen. Zie weblink "Lekkere tafeldruiven voor openluchtteelt"!

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM ZIEKTEN EN PLAGEN OP DRUIVEN - VITIS VINIFERA.
Druiventrossen beschermen tegen vogelvraat en wespenvraat!
Echte meeldauw of witziekte (Oidium) op druiven voorkomen.
Lamsteligheid en verdroogde bessen.
Lekkere en gezonde tafeldruiven voor openluchtteelt.
Valse meeldauw op druivenbladeren bij regenweer.
Ziekten en plagen bij openluchtdruiven.
Ziekten en plagen (overzichtstabel).
Groente- en Fruit Encyclopedie met info over teelt en verzorging van tafeldruiven en wijndruiven.

De teeltmethode "Enkele Guyot" geeft meestal stevige dikke twijgen en voor sommige (minder vruchtbare) druivenrassen is dit dé methode om voldoende grote druiventrossen te bekomen.
Voor goed vruchtbare rassen kan ook het "cordon-systeem" (= een blijvend gebogen horizontale harttak met vruchthout) gebruikt worden. De bessen zijn hier meestal kleiner dan bij het Guyot-systeem.
Twee keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: druivenplant zonder tros, geen druiventrossen, plantenziekten druiven, snoeien druiven, misbloei druiven, weinig druiventrossen, druiventrossen weinig bessen, Vitis vinifera

Geen opmerkingen:

Een reactie posten