Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zaterdag 17 december 2016

Snoeien van druiven in kas/serre.

Vermoedelijk zijn de meeste druivenbladeren afgevallen en dan kan er gesnoeid worden.WAAROM KASDRUIVEN/SERREDRUIVEN SNOEIEN?
Luchtig gesnoeide druiven worden minder snel aangetast door schimmels.
Door te snoeien ontstaan er minder trossen waardoor de bessen groter worden en beter kleuren.
De grotere bessen kunnen ook vlugger rijp worden.
Teveel druiventrossen aan één plant is nadelig, want dan kan er rui (afvallen bessen), lamsteligheid en een slechte kleuring zijn. Zie artikels over de druivensnoei!
Laat een volwassen druivelaar slechts 20 trossen dragen, zodat de bessen optimaal uitgroeien.

SNOEITIJDSTIP.
Een goede uitdunnende druivensnoei in december (of begin januari) is daarom nodig. Te laat snoeien geeft kans op bloeden (sapverlies). Sommige kenners snoeien hun druiven (in kas/serre) tussen kerst- en nieuwjaar.
Probeer te snoeien bij goed opdrogend weer, zodat de snoeiwonden snel genezen.
Vroeg snoeien stimuleert de groei, terwijl laat snoeien groeiremmend is. Door in december reeds te snoeien is de kans op een sterke groei (volgend jaar) heel groot.

WERKWIJZE BIJ DE SNOEI VAN KASDRUIVEN OF SERREDRUIVEN.
Laat per draagspoor slechts één stevige twijg staan. De overige dunne of minder goed geplaatste twijgen zal je verwijderen.
Indien er op de draagspoor enkel zwakke twijgen staan, dan knip je deze zo laag mogelijk weg en knip daarna één goed geplaatste (zwakke) twijg terug tot op één knop.
Snoei altijd terug tot op een stevige twijg, welke zo laag mogelijk ingeplant staat.
Deze laag ingeplantte twijg zal je tenslotte insnoeien op 3 (4) goede ogen/ knoppen. Snoei altijd ca 2 cm voorbij de knop! Als je direct na een knop snoeit, dan kan die knop uitdrogen en afsterven.
Pitloze druivenrassen kan je best op 5-8 knoppen snoeien. Altijd goed terugsnoeien en regelmatig een lager staande vervanger op 1 knop insnoeien.
Het aantal knoppen waarop je moet terugsnoeien is afhankelijk van het ras. Heel vruchtbare rassen zoals 'Boskoops Glory' kan je zelfs op twee knoppen terugsnoeien. Minder vruchtbare rassen zal je op drie, vier en soms zelfs vijf (acht) knoppen terugsnoeien.
Meestal zijn enkel de zeer dikke eenjarige twijgen (+2 cm) geschikt als vruchthout. Te dunne twijgen kan je best op 1 knop insnoeien. (Snoei ca 2 cm voorbij die knop de twijg af)
Ook nu reeds kan je de draagsporen al enkel zetten door de verschillende takken terug te snoeien tot op één stevige twijg, korter bij de stam. Die overblijvende twijg kan je later op de maand inkorten.

NAZORGEN BIJ DE SNOEI.
Verzamel alle snoeihout, verdroogde bessen en de afgevallen bladeren. Op de afgevallen bladeren kunnen meeldauwschimmels overleven die volgend seizoen opnieuw voor problemen zorgen.
Lucht uw kas of serre zoveel mogelijk zodat de snoeiwonden snel opdrogen.
Uit het dikste snoeihout kan je stekken knippen en deze laten bewortelen. Tip! Neem enkel stekken van rassen die niet vatbaar zijn voor meeldauw.

TIPS.
Meer lezen over het planten, rassenkeuze en snoeien van druiven - Vitis vinifera cv's.
Niet alle druivenrassen worden op dezelfde wijze gesnoeid!
Zeer uitvoerige informatie over het snoeien en verzorgen van druiven kan je vinden in de "Groente & Fruit Encyclopedie". Het snoeien wordt er uitgelegd aan de hand van tekeningen, tekst en foto's.
Meer lezen over de 8ste herwerkte Groente & Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder). Verschenen november 2015.
Volg eens een praktische snoeiles voor druiven. Data en plaatsen kan je vinden in onze nieuwsbrief. Een link om in te schrijven vind je ondereaan dit bericht...

NUTTIGE WEBLINKS OP DEZE BLOG IVM DRUIVEN - VITIS VINIFERA:
Echte meeldauw (schimmelziekte) - Oidium op druivenbladeren en trossen (bladbovenzijde).
Valse meeldauw (schimmelziekte) - Peronospora viticola op druiven ("natweerschimmel").
Lamsteligheid en verdroogde bessen.

Teeltwerkzaamheden bij druiven.
Ziektetolerante druiven planten in de kas of serre.
Ziekten en plagen (overzichtstabel).

Groente- en Fruit Encyclopedie met teeltinformatie van alle fruitsoorten. De 8ste, herziene druk van de Groente & Fruit Encyclopedie, ISBN 978-90 2156 0809 is vanaf 24 november 2015 beschikbaar!

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN
Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers).

Groente- en Fruit Encyclopedie met verzorgingstips voor fruitbomen en kleinfruit

Volg de dagelijkse berichten en praktische tips voor de fruittuin op twitter! http://twitter.com/gdekinder
Een keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen? Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.
Labels: fruit snoeien, snoeien kasdruiven, snoeien serredruiven, druiven snoeien, wijndruiven snoeien, Vitis vinifera, snoeien Vitis, tafeldruiven, wijndruiven, kasdruiven, serredruiven, kasdruiven snoeien, serredruiven snoeien

Geen opmerkingen:

Een reactie posten