Teelt, snoei en verzorging van fruitbomen, druiven, kleinfruit, noten en bijzondere fruitsoorten. Bijzondere tomaten. Volgtip: www.fruitabc.be

zaterdag 4 februari 2023

Perenbomen snoeien voor dummies (laagstam).

 Snoei bij voorkeur als het overdag niet vriest. 


Heb je geen ervaring met het snoeien van perenbomen wacht dan tot begin/half maart om te snoeien, dan zijn de bloemknoppen beter zichtbaar. Volg eens een praktische snoeiles! (Data en plaatsen in onze Fruit-ABC-nieuwsbrief)

Door het zachte winterweer zijn de bloemknoppen groter dan andere jaren, zodat je beter NU in februari reeds kan snoeien!

BOOMKENMERKEN.

Perenbomen zijn meestal laat vruchtbaar in vergelijking met andere fruitsoorten. 

Afhankelijk van het perenras is er ook nog een groot verschil in vruchtbaarheid.

Laat productief, sterk groeiend en dus ook moeilijker te snoeien zijn o.a. 'Doyenné du Comice' en 'Beurré Hardy'. Als bestuiver zijn beide rassen ook minder aan te raden.

Vroeg productief en ook gemakkelijker te snoeien en te vormen zijn o.a. 'Bonne Louise d'Avranches', 'Conference', 'Concorde', 'Durondeau', 'Belle de Jumet', 'Supertrévoux', 'Uta' en 'Comtesse de Paris'.

Niet alle perenrassen worden op dezelfde manier gesnoeid. 

'Josephine de Malines' is een oud perenras dat gevoelig is voor beurtjaren.


Pas de snoei aan volgens de groeikracht en aan het aantal bloemknoppen.

Het zonlicht moet alle takken goed kunnen bereiken en de entplaats moet boven de grond zitten!

ONDERSTAMMEN VOOR PERENBOMEN.

Laagstamfruitbomen op de onderstam 'Kwee C' , 'Kwee Eline' en 'Kwee Adams' geven sneller vruchten. 

Perenbomen op de onderstam 'Kwee A' geven later hun vruchten. 

Zaailingonderstammen voor halfstam- en hoogstambomen geven meestal pas na 6-10 jaar vruchten.

Perenonderstammen van zwak naar sterk: 'Kwee C', 'Kwee Eline', 'Kwee Adams', 'Kwee A', Pyrodwarf en perenzaailingen.

KENMERKEN VAN EEN GOED GEVORMDE PERENBOOM.

Een goed gevormde perenboom heeft onderaan 3 tot 5 gesteltakken, vruchthout (aan de gesteltakken en boven de gesteltakken) en een kop die boven de gesteltakken uit steekt.

De gesteltakken staan in een stand van ca 45 tot 65° t.o.v. de harttak. (De harttak is de middentak boven de stam).

Vruchthout heeft bij voorkeur een horizontale stand.

De groeiwijze van appelperen of Aziatische peren gelijkt goed op deze van gewone (zwakgroeiende) perenbomen.

SNOEITIJDSTIP VOOR LAAGSTAM PERENBOMEN.

Perenbomen kun je snoeien vanaf januari tot einde maart (begin april).

Vroeg in de winter (januari) snoeien stimuleert de groei en laat in de winter snoeien (maart) is licht groeiremmend. 

Snoei in januari de zwakgroeiende en meest productieve perenrassen. (o.a. 'Bonne Louise d'Avranches' en 'Conference')

Snoei in februari of maart de sterkgroeiende, minder productieve perenrassen zoals 'Beurré Hardy' en 'Doyenné du Comice'.

Lichte vorst is geen probleem om oudere perenbomen te snoeien. 

Jonge bomen (jonger dan 4 jaar oud) kan je beter in maart of april snoeien.

De bloemknoppen en bladknoppen zijn beter te herkennen als je in maart snoeit. 

Bij het wegsnoeien van zware takken in maart en april worden er meer bloemknoppen beschadigd dan bij het snoeien in januari.

Bij laat productieve en sterkgroeiende perenbomen is het nuttig van laat (maart-april) te snoeien. Weinig productieve bomen kan je herkennen doordat er weinig bloemknoppen aanwezig zijn.  

Hebt je weinig ervaring met perenbomen te snoeien? Wacht dan tot (begin) maart om uw bomen te snoeien. De bloemknoppen zijn dan beter zichtbaar en eventuele snoeifouten geven minder problemen. Bij het verwijderen van snoeihout breken er in maart meer bloemknoppen af!

VOORBEREIDING OP DE PERENSNOEI.

Verwijder eerst de steil-groeiende (en te dikke) takken bovenin de boom. Concurrenten worden ook verwijderd.

Bij een goed gesnoeide fruitboom staat het vruchthout kort bij de gesteltakken en kan het zonlicht alle takken bereiken. Streef een piramidale boomvorm na.

Een goed gesnoeide, luchtige fruitboom is minder vatbaar voor schimmelziekten en heeft een langere levensduur.

SNOEITIPS VOOR LAAGSTAM PERELAARS.

- Zorg ervoor dat de 3-5 gesteltakken enkelvoudig zijn, dus zo weinig mogelijk vertakt.

- De eenjarige twijg op het uiteinde van de gesteltakken wordt op 3 bladknoppen ingesnoeid. Bij voorkeur is dit niet hoger dan ca 1,2 m boven de grond.

- Probeer 3 eenjarige twijgen te behouden op elke gesteltak. Deze twijgen staan bij voorkeur opzij ingeplant.

- Buig de overblijvende eenjarige twijgen op de gesteltakken horizontaal uit en snoei ze niet in. Buig deze twijgen onder andere takken. (Een twijg die horizontaal groeit zal meer bloemknoppen aanmaken.) Sommige kenners buigen geen eenjarige twijgen af en verkiezen eenjarige twijgen die schuin omhoog groeien.

- Het wegnemen of uitdunnen van kleine takjes zorgt voor grotere vruchten.

- Een dikkere tak boven de vier gesteltakken wordt bijna volledig verwijderd. (Laat een kleine stomp van 10-15 cm staan).

- Het beste vruchthout is twee-, drie- en soms vierjarig. Vooral korte twijgjes (1 tot 20 cm lang) geven veel bloemknoppen.

- Bloemknoppen (gemengde knoppen) zijn dik en rond, terwijl bladknoppen smal en puntig (scherp) zijn. (Zie foto hierboven)

- Van het tweejarig vruchthout wordt het eenjarige (lange) deel steeds weggsnoeid. Sommige kenners laten voorbij het tweejarige hout een eenjarige klik van ca 5-8 cm staan.

- Indien de boomkop te hoog wordt dan kan je terugsnoeien tot op een lagerstaande meerjarige vruchttak. Dat terugsnoeien kan je ook rond half juni doen, dan is de groeiremming groter.

Probeer eens een praktische (fysieke) snoeiles van perenbomen bij te wonen! In de FruitABC-nieuwsbrief worden de data en plaatsen opgegeven waar snoeilessen worden gegeven. In februari en maart zijn er op vele plaatsen praktische snoeilessen en voordrachten ivm fruit die je kan volgen!

NUTTIGE WEBLINKS IVM HET PLANTEN VAN PERENBOMEN.

Overzicht van diverse perenrassen, bestuiving, planten en snoei. Indexpagina

Onderstamsoorten voor fruitbomen. 

Snoeikalender voor alle fruitsoorten. 

BOEKENTIP voor EEN SUCCESVOLLE FRUITTUIN. 

Meer lezen over "Gemakkelijk fruit. Fruit uit eigen tuin, terras en balkon" (Auteur Guy De Kinder, Kosmos Uitgevers). 

Groente- en Fruit Encyclopedie (Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder) met praktische tips voor alle fruitbomen. 

Bloemknoppen van peren rond 10 april.

Eén keer per maand fruitnieuwtjes ivm praktische werkzaamheden ontvangen?  Schrijf je hier in voor de Fruit-ABC nieuwsbrief.  

Labels: perenbomen snoeien, perensnoei, snoei peren, snoeien perenbomen, snoeien Pyrus, perenbomen wintersnoei, perenbomen, wintersnoei, Pyrus communis, snoeien peren, fruitbomen snoeien

Geen opmerkingen:

Een reactie posten